Pages

Izrada Web 2.0 alata za modeliranje procesa - back-end
Izrada Web 2.0 alata za modeliranje procesa - back-end
Samuel Savanović
Pojava Web 2.0 je omogućila razvoj alata koji pružaju sve funkcionalnosti klasičnih desktop programa uz pogodnosti koje nudi Web 2.0. Kako su ti alati online više ne postoji potreba za instalacijom i nadogradnjom na nove verzije već je potreban samo internet veza i internet preglednik. Cilj ovog rada je razvoj Web 2.0 alata za modeliranje procesa koji pruža jednostavan naćin pravljenja dijagrama toka podataka uz društveni aspekt kojeg je uveo Web 2.0 poput kolaboracije. Ovaj rad...
Izrada Web 2.0 alata za modeliranje procesa - front-end
Izrada Web 2.0 alata za modeliranje procesa - front-end
Sandra Sabranović
Ovaj rad pratiti će izradu web aplikacije tj. Web 2.0 alata za modeliranje procesa sa naglaskom na razvoj front-end-a. Web 2.0 alati danas su odlična zamjena za skupe desktop programe te se zbog dostupnosti i jednostavnosti koriste za razne poslovne procese pa tako i za modeliranje procesa. Moderne Web 2.0 tehnologije danas omogućavaju razna poboljšanja, kako u tehničkom tako i u društvenom smislu uvodeći mogućnosti poput korištenja programa neovisno o platformi, mjestu i vremenu te...
Izrada aplikacije za operacijski sustav Android
Izrada aplikacije za operacijski sustav Android
Andrea Lakošeljac
Cilj ovog diplomskog rada je izraditi aplikaciju u operacijskom sustavu Android. Nakon prikaza povijesti operacijskog sustava Android, značajki i arhitekture sustava, slijedi prikaz koraka potrebnih za izradu aplikacije za kviz igru. Diplomski rad će se sastojati od uvodnog dijela koji će sadržavati općenit osvrt na Android operacijski sustav, zatim od razrade u kojoj će biti opisan postupak izrade aplikacije, te od zaključnog dijela u kojem će biti prikazan konačni rezultat razvoja...
Izrada didaktičke igre u JavaScriptu
Izrada didaktičke igre u JavaScriptu
Leo Pučić
Igra je pojam koji je u današnjem društvu vrlo aktualan, bilo to društvena igra, kartaška igra ili u današnje doba računalne igre koje sve više dobivaju na popularnosti. Računalne igre su oblik razbibrige mnogima i služe za relaksaciju, a pritom imaju i edukativni karakter. Dijete u svakom trenutku uči i stvara svijest o naučenome, upravo didaktičke igre su te koje omogućuju djetetov intelektualni razvoj kroz igru na zanimljiv i zabavan način. Didaktičke igre imaju prvenstveno...
Izrada didaktičke računalne igre za poticanje algoritamskog načina razmišljanja
Izrada didaktičke računalne igre za poticanje algoritamskog načina razmišljanja
Petra Smoković
Zadatak ovog završnog rada je osmisliti i izraditi didaktičku računalnu igru nazvanu „Avanture kornjače Darka“ za poticanje algoritamskog načina razmišljanja u programu Kodu. Kroz virtualno 3D okruženje i samu priču igre, popraćenu određenim pravilima, igrač rješavajući zadatke dolazi do cilja. Zadacima se ponavlja nastavno gradivo matematike nižih razreda osnovne škole tj. osnovne matematičke operacije zbrajanja i oduzimanja do 100.
Izrada edukativne 3D Ecodrome u alatu Unity
Izrada edukativne 3D Ecodrome u alatu Unity
Anton Ilić
U ovom radu opisana je izrada 3D edukativne igre Ecodrome namijenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta. Igra se sastoji od dva djela od kojih jedan predstavlja fazu učenja s tri razine, dok drugi predstavlja fazu provjere usvojenog znanja. Cilj prvog djela igre je skupiti znanje na temu ekologije i problema koje stvaraju zagađenje i ljudski nemar za prirodu u okruženju sa i bez prepreka. Drugi dio igre se sastoji od provjere znanja u obliku kviza.
Izrada fotorealističnog 3D okruženja pomoću Unreal Enginea
Izrada fotorealističnog 3D okruženja pomoću Unreal Enginea
Toni Košuljandić
U ovom diplomskom radu izrađena je foto realistična scena Unreal Engineu. Scena uključuje područje od zgrade Filozofskog fakulteta do restorana Kampus po Sveučilišnoj Aveniji. U radu su objašnjena sučelja programa Maya i Unreal Engine, površni uvid u model praćenja zraka svijetlosti, izrada materijala i terena i optimizacija performansi u Unreal Engineu. U ovom radu svi materijali prikazani su u potpunosti besplatni zahvaljujući edukacijskim programima Autodeska i Epic Games...
Izrada full stack e-commerce aplikacije pomoću tehnologija Vue.js i Firebase
Izrada full stack e-commerce aplikacije pomoću tehnologija Vue.js i Firebase
Luka Matuzić
Cilj ovog diplomskog rada je prikazati kako pojedinačno, ali i međusobno rade tehnologije Vue.js i Firebase na temelju izrade full stack aplikacije za online naručivanje hrane. Vue.js je progresivan Javascript okvir (eng. framework) za izgradnju korisničkih sučelja, a Firebase je Googleova mobilna platforma koja se koristi za razvijanje aplikacija. Ova aplikacija sadržavati će komponentu za naručivanje proizvoda od strane korisnika aplikacije koji će moći birati veličinu, broj...
Izrada i primjena CMS tehnologija u web okruženju
Izrada i primjena CMS tehnologija u web okruženju
Neven Vodopija
Ovaj diplomski rad prikazuje svrhu, primjenu i značajke sustava za upravljanje sadržajem odnosno CMS-ova u web okruženju, te izradu jednostavog primjera CMS-a. Rad je podijeljen na devet cjelina koje opisuju funkcioniranje CMS-ova, njihove prednosti i nedostatke a navedeni su i najpoznatiji CMS sustavi i njihove funkcionalnosti. U uvodnom dijelu, kratko su opisani sustavi za upravljanje sadržajem te njihova povijest i nastanak. Glavni dio rada sastoji se od dva djela. Prvi dio govori o...
Izrada igre Adventures of Santina
Izrada igre Adventures of Santina
Viktor Baran
Razvijanje video igre je dugotrajan i složen proces koji za veće projekte često zahtijeva više osoba, no uz dovoljno vremena moguće je ostvarivanje ambicioznih video igri i za jednu osobu, uz određeno predznanje o programiranju i samom procesu izrade video igre. Za izradu kod korisnika koji si ne mogu priuštiti skupe programe koje koriste velike kompanije postoji varijanta u obliku besplatne verzije Unity Engine-a s ograničenom funkcionalnošću koja je bez obzira na to ekstenzivna....
Izrada igre u Blender programu
Izrada igre u Blender programu
Sanja Božić
Blender je besplatan 3D program u kojemu se mogu izraditi 3D igre. U ovom radu objašnjeni su potrebni koraci za izgradnju igre u tom programu te dijelovi programa koji su potrebni za izgradnju kao što je vizualno programiranje, modeliranje te programiranje pomoću koda. Objašnjeno je i kako igre utječu na bolje razmišljanje djece i kako im pomažu u daljnjem napredovanju njihovih sposobnosti. Također su opisane tri igre kao primjeri 3D igara za djecu koje ih uče raspoznavanju...
Izrada interaktivnog prototipa u alatu Axure RP
Izrada interaktivnog prototipa u alatu Axure RP
Anja Klapan
Axure je alat koji se koristi za izradu interaktivnih prototipa bitnih za analizu potreba korisnika i dizajn interakcije. Cilj ovog zavrsnog rada je poblize istraziti alat Axure RP, te opisati svrhu i namjenu alata, analizirati ga te prikazati primjer njegovog koristenja.

Pages