Pages

Lokalizacija
Lokalizacija
Arijan Mačkić
U ovom diplomskom radu obraditi ću temu lokalizacije koja je usko povezana s globalizacijom. Oba termina su dio procesa prevođenja. Ne radi se o klasičnom „ručnom“ prevođenju, već o cjelokupnom procesu prevođenja materijala i tekstova namijenjenim za različite zemlje i regije uz pomoć računalne tehnologije. Pri prevođenju uz pomoć računala koristi se prijevodna memorija koju ću obraditi u diplomskom radu. Obraditi ću funkcije, prednosti, ali i nedostatke korištenja...
MAGIČNO OGLEDALO
MAGIČNO OGLEDALO
Marta Pešut
U diplomskom radu se iznosi teorijski opis Interneta stvari i prilaže praktični dio kroz „uradi sam“ projekt izrade takozvanog Magičnog ogledala. U prvom dijelu se opisuje što su to Internet stvari (engl. Internet of Things), njihova svojstva, mogućnosti primjene u svakodnevnom životu, kao i ograničenja. Također, izlaže se i jednostavna arhitektura koja je baza praktičnom dijelu rada – Magičnog ogledala, kao simplificiranog primjera Interneta stvari. U praktičnom dijelu,...
MATERIJALIZIRANI POGLEDI U BAZI PODATAKA - METODE, TEHNIKE I PRIMJENA
MATERIJALIZIRANI POGLEDI U BAZI PODATAKA - METODE, TEHNIKE I PRIMJENA
Mislav Miočević
Pogledi su spremljeni upiti koji se ponovno izračunavaju kod svakog poziva. Baza podataka može biti enormna i ponovno izračunavanje može biti dugotrajno, stoga se koriste materijalizirani pogledi. Materijalizirani pogled je fizička kopija nekog dijela baze podataka. Nema ograničenja lokacije za spremanje materijaliziranog pogleda, te ono može biti pohranjeno unutar iste baze podataka ili druge. Neke od prednosti materijaliziranih pogleda su brzina pristupa podacima i smanjenje...
MODELIRANJE PODATAKA UPOTREBOM ALATA ERWIN
MODELIRANJE PODATAKA UPOTREBOM ALATA ERWIN
Anja Perc
U ovom diplomskom radu biti će obrađen alat ERwin za modeliranje podataka. Alat pruža mogućnost kreiranja modela metodama IDEF1X te informacijsko inženjersku notaciju (IE). Za potrebe ovog rada koristit će se metoda IDEF1X te samu izradu modela prikazati će se kroz informacijski sustav banke. ERwin svojim korisnicima pruža lako snalaženje kroz grafičko sučelje te podešavanje alatnih traka ovisno o njihovim potrebama, a za bolje razumijevanje omogućeni su čarobnjaci koji...
MULTICAST MREŽNI SUSTAVI
MULTICAST MREŽNI SUSTAVI
Kristian Skender
Tema ovog diplomskog rada jest opis multicast mrežnog sustava. Rad je podijeljen na tri temeljne cjeline. U prvoj cjelini rada govori se općenito o multicast mrežnim sustavima, te se navode njihove karakteristike i temeljna obilježja i uspoređuje se pojam multicasta s unicastom. U drugome dijelu rada govori se o IP multicastu (Internet protocol multicast) – o njegovom korištenju, adresiranju, IGMP-u (Internet Group Management Protocol) te o vrstama algoritama i protokola za...
Medijska knjižnica - MediaBase
Medijska knjižnica - MediaBase
Karlo Marunić
MediaBase je medijska knjižnica programirana u C# jeziku koja služi za sortiranje, filtriranje i pregledavanje video datoteka na korisnikovom računalu. Za izradu je korišteno radno okruženje Microsoft Visual Studio. U radu su opisane već postojeće medijske knjižnice Windows Media Player, KODI i PLEX, tehnologije i paketi korišteni za izradu ove aplikacije i programski kod zaslužan za izvođenje same aplikacije.
Mercadini Web Visualization Tool
Mercadini Web Visualization Tool
Andrea Ivanov
This thesis describes the development process for the Mercadini Web Visualization Tool by using popular and well-documented technologies. They are D3 library written in JavaScript and used for the data visualization, Angular framework built entirely in TypeScript and used for making the application, and Firebase Hosting used to make the application available online. Each of them is explained in detail in the thesis together with the Mercadini technique that is used for finding the best food...
Metode i algoritmi u sustavima preporučivanja
Metode i algoritmi u sustavima preporučivanja
Ana Volarić
Sustavi za preporučivanje se koriste na mnogim internetskim stranicama. Njihov cilj je prepoznati što je korisniku zanimljivo te izdvojiti i prikazati takve predmete. Za to je potrebno prikupiti podatke koji otkrivaju korisnikov ukus tj. ocjene, događaje i ponašanje korisnika. Podaci se spremaju u obliku korisnik-predmet matrice u kojoj se za svaki korisnik-predmet par daje vrijednost koja predstavlja stupanj preferencije tog korisnika za taj predmet. Sustavi za preporučivanje se dijele...
Metodologija razvoja IS
Metodologija razvoja IS
Matija Pilepić
U ovom radu pisati ću općenito o informacijskim sustavima, izložiti neke od najbitnijih definicija te Vas upoznati sa osnovnim pojmovima. Predstaviti ću Vam neke od specijaliziranih metodologija za razvoj informacijskih sustava, te Vas pobliže upoznati sa metodologijom MIRIS. Naglasak će biti na metodama modeliranja procesa i metodi entiteti-veze, za koje ću predstaviti i praktičan primjer.
Mjerenje performansi poslužiteljskih Java aplikacija u virtualnim strojevima
Mjerenje performansi poslužiteljskih Java aplikacija u virtualnim strojevima
Matija Šegović
Ovaj rad prikazuje metode za mjerenje performansi Java aplikacija na virtualnim poslužiteljima, korištene softvere za nadziranje sustava i snimanje željenih metrika Jave i Linux operativnog sustava, izgled testnog okruženja sa priležećim hardverskim resursima te rezultate performansnog testiranja podijeljene u skupine ovisno o testnom slučaju (testiranje memorije, rasta broja korisnika i horizontalno skaliranje).
Mjerenje performansi računala
Mjerenje performansi računala
David Felbar
Cilj ovog rada je pobliže objasniti karakteristike koje definiraju performanse komponenti računala. Razrada teme svake komponente obrađene se zasniva na razmatranju dijelova komponenti i novih tehnologija povezanih s njima kako bi se dobio uvid u način rada pojedine komponente. Nakon opisa glavnih dijelova komponente slijedi opis metoda mjerenja performansi, gdje je naglasak stavljen na raščlambu mjerenja performansi svih operacija koje određena komponenta može odrađivati....
Mobilne aplikacije u javnim poslovima
Mobilne aplikacije u javnim poslovima
Petra Minić
U završnom radu predstavljen je razvoj prototipa aplikacije za naručivanje lijekova u ljekarni. Na temelju prototipa može se definirati osnovna funkcionalnost aplikacije i potrebne karakteristike kako bi se zadovoljili zahtjevi korisnika, a dizajn aplikacije i unaprjeđenje funkcionalnost doraditi će se prije nastanka završnog proizvoda koji će biti plasiran na tržište. Završni rad se sastoji od ukupno pet dijelova, uključujući uvod i zaključak. U prvom, uvodnom dijelu iznesena...

Pages