Pages

Pregled i analiza alata za modeliranje baza podataka
Pregled i analiza alata za modeliranje baza podataka
Marjana Bjelić
Ovaj rad prikazuje usporedbu i analizu pet alata za modeliranje baza podataka – MySQL Workbench, Open ModelSphere, Dia, Microsoft Visio i Oracle SQL Developer Data Modeler. Uvriježena mišljenja su da je MySQL Workbench spor, Open ModelSphere nije dizajnerski lijep i dodavanje atributa je zahtjevno, te da je Dia najbolji i najjednostavniji alat od ponuđenih. Na drugu stranu, mišljenja su da Microsoft Visio ima najveći broj funkcionalnosti no previsoku cijenu, dok Oracle SQL Developer...
Pregled i usporedba alata za analizu znanstvene kolaboracije
Pregled i usporedba alata za analizu znanstvene kolaboracije
Marta Stašić
Scientometrija i bibliometrija su dvije srodne grane znanosti koje proučavaju kvantitativne značajke znanstvenog istraživanja i znanstvene literature. Znanstvena kolaboracija, odnosno suradnja među znanstvenicima koji zajedničkim radom stječu nova znanja i dolaze do novih spoznaja se može vizualizirati kroz bibliometrijske mreže. Kolaboracija je oblik društvene mreže stoga ju možemo analizirati i vizualizirati alatima koji se bave društvenim mrežama. Alati UCINET i NetDraw su...
Prepoznavanje lica uz pomoć Android aplikacije
Prepoznavanje lica uz pomoć Android aplikacije
Robert Cvjetković
U praktičnom dijelu razvijen je klijent-server sustav koji će omogućiti raspoznavanje lica osobe na mobilnom uređaju. Kako bi se zahtjev slao s klijenta razvijen je web servis koji može prepoznati jedno ili više lica, zaprimati i vraćati HTTP odgovore i ažurirati bazu podataka na serveru. Na serveru je formirana baza lica koja se koristi za učenje i testiranje modela za detekciju lica. Za klijenta je razvijena mobilna aplikacija kojom se može prikupljati slike lica i komunicirati...
Primjena informacijskih tehnologija u psihometriji
Primjena informacijskih tehnologija u psihometriji
Jasmin Abou Aldan
Svjedoci smo da se danas sve više ljudi uspoređuju i iz mnoštva se odabiru samo oni pojedinci koji zadovoljavaju neke predodređene uvjete. U najranijim počecima to su bila testiranja zadovoljava li neko dijete kriterije ulaska u neki vrtić ili zadovoljava li neka osoba kriterije ulaska u vojsku (Miller & Lovler, 2016). Danas se te provjere primjenjuju u skoro svakom dijelu života (zapošljavanja, dijagnosticiranja mentalnih bolesti, vozački ispit, itd.), a najčešće se provode od...
Primjena strojnog učenja u šahu
Primjena strojnog učenja u šahu
Jovan Jokić
Cilj ovog diplomskog rada je izgraditi model evaluacije šahovskih pozicija koji upošljava isključivo informacije esktrahirane iz mrežnih značajki pozicija šahovskih figura na ploči. Međusobni odnosi figura na šahovskoj ploči, kao i odnosi figura i polja koja okupiraju, koji opisuju određene taktičke i strateške elemente koje tipično nalazimo u tijeku šahovske partije, će se modelirati kompleksnom mrežom. Ideja je pokazati da koristeći samo određene mjere koje opisuju...
Proceduralno generiranje planeta
Proceduralno generiranje planeta
Marko Sišul
U ovom radu je prikazano proceduralno generiranje planeta korištenjem grafova. Detaljno je opisan način i proces izrade planeta te svi algoritmi korišteni u njegovoj izradi. Opisane su klase koje su potrebne u grafu za opis planeta te algortmi koji su korišteni u procesu generacije i njihov utjecaj na samu strukturu planeta.
Programski jezik Scratch
Programski jezik Scratch
Ivan Rupčić
U ovom radu se opisuju elementi vizualnog programskog jezika Scratch. Korisnici mogu kreirati programe koristeći se grafičkim programskim blokovima. Pomoću alata za uređivanje i crtanje pozadina i likova mogu se kreirati vlastiti likovi i pozadine. Mogu se kreirati zanimljive igre, poučne animacije i priče. Mogućnosti su neograničene. Posebna pozornost je posvećena kreiranju vlastitih primjera i igara u kojima su korišteni elementi Scratch-a. Kreirane igre su zanimljive, poučne i...
RASPOZNAVANJE SLOVA UGLATE GLAGOLJICE
RASPOZNAVANJE SLOVA UGLATE GLAGOLJICE
Edvin Močibob
U radu iznosim kako sam izvršio klasifikaciju slova uglate glagoljice pomocu neuronskih mreža. Generirao sam vlastiti skup podataka za treniranje, dok sam za testni skup još iskoristio odrežene dijelove Misala po zakonu rimskog dvora. Klasifikaciju sam izvršio pomocu dvije neuronske mreže. Prva nema skrivenih slojeva dok je druga konvolucijska neuronska mreža. Obje mreže su imale visoku uspješnost kod klasificiranja.
RAZLIČITI MODELI REPREZENTACIJE TEKSTA
RAZLIČITI MODELI REPREZENTACIJE TEKSTA
Tanja Miličić
Mnoge aplikacije koje koriste automatsku klasifikaciju dokumenata, izvlačenje informacija, prepoznavanje govora ovise o statističkim jezičnim modelima. Ovaj rad usmjeren je na zadatak automatske klasifikacije dokumenata ili preciznije na istraživanje različitih statističkih jezičnih modela koji se mogu koristiti za izlucivanje znacajki iz dokumenata. Tradicionalne metode za izradu značajki baziraju se na modelima vreće riječi te se u velikoj mjeri koriste unatoč njihovim...
RAZVOJ APLIKACIJE ZA OPERATIVNI SUSTAV ANDROID
RAZVOJ APLIKACIJE ZA OPERATIVNI SUSTAV ANDROID
Matej Šamanić
Mobilni uređaji s Android operacijskim sustavom najzastupljeniji su u svijetu. Dolaze u raznim oblicima i veličinama, proizvedeni od strane raznih kompanija s različitim hardverom i softverom. U ovom diplomskom radu opisat će se operacijski sustav Android, njegova povijest, verzije, arhitektura i uređaji. Razvojne alate Android SDK i Android Studio moguće je besplatno preuzeti sa službenih stranica te svatko može započeti razvoj nekakve aplikacije. Šahovska otvaranja su tema ove...
RAZVOJ WEB APLIKACIJA MVVM PRISTUPOM
RAZVOJ WEB APLIKACIJA MVVM PRISTUPOM
Danijel Butković
Ovaj rad je nastao iz želje da se više potiče razvoj web aplikacija na strani klijenta i da protok podataka bude što brži među korisnicima u što realnijem vremenu. Većina današnjih web aplikacija su orijentirane na stranu poslužitelja, te kao takve klijent ne dobiva pravovremenu informaciju kada se neki podatak promjeni. U ovom radu ćemo pokazati kako napraviti web aplikaciju koja će korisniku davati pravovremene informacije, te tehnologije koje su danas sve više zastupljene....
RAZVOJ WEB APLIKACIJA NA MEAN PLATFORMI
RAZVOJ WEB APLIKACIJA NA MEAN PLATFORMI
Andrea Babić
U ovom radu govorit ćemo o web aplikacijama i njihovoj izgradnji. Spominjat će se razne platforme za izradu web aplikacija, ali glavni fokus bit će na nešto novijoj platformi koja svakim danom postaje sve poznatija, a to je MEAN platforma. Tema drugog poglavlja je razvoj web aplikacija. Sastoji se od nekoliko podnaslova od kojih je prvi povijesni razvoj. Objasnit ćemo kakve su bile web aplikacije u najranijim danima Interneta, kako su se tijekom vremena mijenjale, poboljšavale, kako...

Pages