Pages

Razrješavanje višeznačnosti riječi pomoću konkordanci
Razrješavanje višeznačnosti riječi pomoću konkordanci
Matea Smoković
Glavni cilj ovog završnog rada je opisati postupak razrješavanje višeznačnosti riječi s posebnim naglaskom na hrvatski jezik. Navedeni su i detaljno objašnjeni pristupi i metode koje se koriste pri razrješavanju navedenog problema. Ukratko je opisan hrvatski naglasni sustav te alati korišteni za pomoć pri izradi ovog rada. Na posljetku napravljena je detaljna analiza riječi u hrvatskom jeziku s istim grafemskim i prozodijskim slijedom, a različitim značenjem. Prikazani su...
Razvoj Windows aplikacije za iznajmljivače
Razvoj Windows aplikacije za iznajmljivače
Simon Košmrl
Kao praktični dio završnog rada izradio sam Windows aplikaciju za iznajmljivače. Za pristup aplikaciji potrebna je registracija i prijava korisnika. Na glavnom zaslonu korisnik odabire kategoriju stvari koje želi iznajmiti te ga aplikacija usmjerava na zaslon gdje se prikazuju svi oglasi te kategorije koji nisu iznajmljeni. Odabirom oglasa korisnik ima opciju poslati zahtjev za iznajmljivanje. Vlasnik oglasa odlučuje kojem korisniku želi iznajmiti stvar. Oglasi koje trenutni korisnik...
Razvoj aplikacije za odabir i narudžbu fotografija
Razvoj aplikacije za odabir i narudžbu fotografija
Davor Zupičić
Cilj je ovog diplomskog rada prikazati izradu Windows desktop aplikacije kroz Windows Presentation Foundation pristup (skraćeno WPF) služeći se .NET tehnologijom. Osim WPF-a, navedeni su i objašnjeni pristupi izrade aplikacija kroz Windows Forms i Universal Windows Platform (skraćeno UWP). Izrađena je aplikacija za odabir i narudžbu fotografija te je prikazano korisničko sučelje aplikacije, nakon čega su navedene i objašnjene ključne klase i funkcije u kôdu. Aplikacija...
Razvoj edukativne igre Chroma u alatu Unity
Razvoj edukativne igre Chroma u alatu Unity
Mauro Orlić
U ovom radu se opisuju osnove rada u alatu Unity-u i proces izrade edukativne igre „Chroma“, top-down shooter čiji je cilj naučiti igrača prepoznati pojedine RGB komponente boja. Ukratko se opisuje sučelje alata Unity, zatim sustav komponenti na kojemu se temelji većina razvojnog procesa i nekoliko važnijih komponenata korištenih pri izradi igre. Nakon toga objašnjena je implementacija ključnih elemenata kao što su igrač, neprijatelj, sustav boja i sl. te ponašanje i dizajn...
Razvoj grafičke aplikacije za analizu pogrešaka u prevođenju
Razvoj grafičke aplikacije za analizu pogrešaka u prevođenju
Suzana Majcunić
Tema diplomskog rada je razvoj grafičke aplikacije za analizu pogrešaka u prijevodima. Aplikacija je implementirana u C# jeziku pomoću aplikacijskog programskog sučelja univerzalna Windows platforma (UWP) koji je sastavni dio .NET Core okvira .NET platforme. Aplikacije stvorene putem UWP platforme namijenjene su za rad na svim obiteljima uređaja na operacijskom sustavu Windows 10. Grafički dio aplikacije implementiran je u deklarativnom jeziku XAML (Extensible Application Markup...
Razvoj igre Zombi Apokalipsa u Unity Engine
Razvoj igre Zombi Apokalipsa u Unity Engine
Mario Svetec
U ovom diplomskom radu ću opisati način izrade 3D igre u Unity-u. Igra će biti u prvom licu i nosit će naziv Zombie Apocalypse. Prvo ću opisati sami alat Unity, njegovo sučelje i način korištenje. Nakon opisa alata, slijedi opis izrade igre. Opisat ću izradu modela igrača. opisati kretanje igrača, zdravlje i glad. Uz modela igrača, opisat ću i model neprijatelja te njegovu inteligenciju, tj. način interakcije s igračem. U igri se nalazi još nekoliko objekata kao što su...
Razvoj mobilne VR aplikacije
Razvoj mobilne VR aplikacije
Nikola Ugarković
U prvom dijelu rada opisana je tehnologija virtualne stvarnosti (VR) te je prikazana povijest razvoja, gdje se koristi i kakav utjecaj ima na zdravlje. Objašnjeno je kako virtualna stvarnost funkcionira, a prikazani su i neki popularni proizvođači VR uređaja te razlike među njima. U praktičnom dijelu motivacija je bila napraviti aplikaciju za virtualnu stvarnost koja bi pomagala novim studentima i ljudima koji prvi put dolaze u zgradu Odjela za informatiku u Rijeci da lakše pronađu...
Razvoj web aplikacija na MEAN platformi
Razvoj web aplikacija na MEAN platformi
Mario Petrović
MEAN stack tj. platforma objedinjuje baze podataka MongoDB, JavaScript platforme Express.js i Angular.js, te Node.js poslužitelja. Omogućuje jednostavnu i lakšu izradu web tj. mrežnih aplikacija korištenjem samo jednog programskog jezika JavaScript. Novija i modernija tehnologija privlačna je programerima obzirom da iziskuje poznavanje samo jednog programskog jezika te sam krajnji proizvod je elegantna, brza i vizualno moćna aplikacija, ukoliko se tako želi izraditi. Najveći...
Razvoj web aplikacije u Laravelu
Razvoj web aplikacije u Laravelu
Milan Trbojević
PHP je kao programski jezik već dugo jedan od najpopularnijih skriptnih serverskih jezika. Tako da ni ne čudi činjenica da su i moja prva iskustva vezana upravo uz PHP. Kada krenete raditi na nešto većim i ozbiljnijim projektima bez obzira o kojem je programskom jeziku riječ, počnu se pojavljivati neki problemi koji s vremenom dosta usporavaju izradu vaše web aplikacije pa samim time smanjuju i vašu efikasnost kao programera što naposlijetku negativno utječe na samog klijenta i...
Regularni izrazi u C++-u
Regularni izrazi u C++-u
Marijan Ribarić
Regularni izrazi su alat koji nam služi za manipuliranje teksta. U ovom radu objašnjena je sintaksa regularnih izraza s naglaskom na gramatiku ECMAScript, kao i metaznakovi koji se koriste pri definiranju regularnih izraza. Objašnjen je postupak korištenja regularnih izraza u C++-u korištenjem biblioteke regex. Kroz primjere je objašnjeno korištenje klase std::basic_regex<>, te njezinih specijalizacija kako bi se u C++-u definirali regularni izrazi. Također su opisane su klase,...
Rješavanje problema optimizacije dinamičkim programiranjem
Rješavanje problema optimizacije dinamičkim programiranjem
Katarina Medvedić
Optimizacija je matematički postupak traženja minimuma ili maksimuma neke funkcije. Uključena je u rješavanje najzahtjevnijih algoritamskih problema, a njezine tehnike rješavanja usavršene su primjenom računala. Dinamičko programiranje je tehnika oblikovanja algoritma za rješavanja optimizacijskih problema. Prvi spominje i razvija tu tehniku R.Bellman. Rješava kompleksne probleme optimizacije na način da ih podjeli na manje ponavljajuće potprobleme čiji se rezultati pospremaju i...
SELEKCIJA LINEARNOG MODELA I REGULARIZACIJA
SELEKCIJA LINEARNOG MODELA I REGULARIZACIJA
Marko Glavaš
Diplomski rad predstavlja napredne linearne modele sustava na temelju kojih možemo točnije predviđati ponašanje sustava i uspješnije interpretirati sam model nego sa klasičnim metodama kao što je metoda najmanjih kvadrata kod obične linearne regresije. Cilj je i napraviti kvalitetniji odabir najznačajnijih varijabli modela. Za zadani skup podataka izvršava se selekcija linearnog modela, daje se usporedba točnosti metoda odnosno kvalitete dobivenih modela i interpretiraju se rezultati.

Pages