Pages

Oracle PL/SQL jezik - priručnik kroz praktične primjere
Oracle PL/SQL jezik - priručnik kroz praktične primjere
Bruno Beljo
PL/SQL proceduralni je programski jezik napravljen kao proširenje SQL-a. Dio je mehanizama Oracle baza podataka. Za svakoga tko se bavi aplikacijama temeljenima na bazama podataka u klijent/server sustavu, iznimno je korisno znati se služiti ovim programskim jezikom. Radi se o moćnom programskom alatu za rad s bazama podataka s kojim je moguće puno više postići nego samo s SQL-om, programerima omogućuje puno veću efikasnost, a krajnjem korisniku iznimno pojednostavljuje rad s bazama....
Osnove 3D modeliranja u Blenderu
Osnove 3D modeliranja u Blenderu
Lea Lakičević
Cilj ovog završnog rada je opisati pojmove 3D modeliranja i mogućnosti programa Blender za 3D modeliranje te ih ilustrirati na primjeru 3D modela otoka. Postoji puno programa u kojima je moguće 3D modeliranje. Za neke je potrebno kupiti licencu dok su neki potpuno besplatni, kao Blender. Mogućnost 3D modeliranja se sve više približava običnim korisnicima kroz sve jeftinije uređaje koji služe za izradu 3D modela. Blender je jedan od poznatijih besplatnih profesionalnih alata...
Otkrivanje čestih uzoraka u obrazovnim podacima
Otkrivanje čestih uzoraka u obrazovnim podacima
Mato Lukić
U diplomskom radu su prikazani algoritmi za dubinsku analizu podataka uz naglašavanje njihovih osnovnih karakteristika te temeljnih razlika između pojedinih algoritama. Testirani su svi opisani algoritmi sa postavljenim ulaznim podacima te naposljetku interpretirani dobiveni rezultati (slikovito i tekstualni). Uz rad naznačena je dokumentacija kao i opis okruženja u kojemu se odvijalo istraživanje.
Označavanje, izlučivanje i prikazivanje ključnih riječi iz višejezičnih tekstova
Označavanje, izlučivanje i prikazivanje ključnih riječi iz višejezičnih tekstova
Dino Aljević
U ovome radu je opisana web aplikacija koja izlučuje i vizualizira ključne riječi iz tekstova napisanih na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku. Izlučivanje ključnih riječi je proces određivanja termina koji najbolje opisuju dani dokument uz uvjet da se termini moraju pojavljivati u samom dokumentu. Ručno izlučivanje ključnih riječi je dugotrajan i zamoran posao, pa je njegova automatizacija poželjna. Aplikacija je napisana u programskom jeziku Python na temelju Django...
PODACI VELIKOG OPSEGA U TRANSPORTNOJ INDUSTRIJI
PODACI VELIKOG OPSEGA U TRANSPORTNOJ INDUSTRIJI
Zoran Tanasić
Tema ovog diplomskog rada su sustavi za upravljanje vozilima. Sustavi za upravljanje vozilima čine moderan način poslovanja tj. praćenje informacija veznih uz troškove, vozni park, ljudske resurse, papirologiju i robu koja se prevozi. Kroz razvijanje automobilske industrije senzorski sustavi danas nam omogućuju praćenje svih dijelova automobila, ali i rad sa vanjskim sustavima za praćenje vozila koji na temelju prikupljenih podataka krajnjem korisniku mogu generirati širok spektar...
PODRŠKA FORMIRANJU GRUPA U SUSTAVIMA ZA E-UČENJE
PODRŠKA FORMIRANJU GRUPA U SUSTAVIMA ZA E-UČENJE
Tina Knez
Sustavima za e-učenje upravlja se obrazovnim sadržajem te se oni često koriste za organizaciju i realizaciju suradničkih aktivnosti. Budući da postoji potreba da se pomoću spomenutih sustava nastavnicima omogući automatsko formiranje grupa studenata prema željenim kriterijima, u ovom diplomskom radu opisane su mogućnosti podrške formiranju grupa u sustavima za e-učenje. Uz to, osmišljeni su algoritmi koji omogućuju podjelu skupa studenata u homogene i heterogene grupe. Kod...
POSLOVNA APLIKACIJA OAZA NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA
POSLOVNA APLIKACIJA OAZA NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA
Toni Čavar
U završnom radu bilo je potrebno izraditi poslovnu aplikaciju na bazi dobivenih dokumenata i razgovora s klijentom o zahtjevima. Bilo je potrebno detaljno proučiti dokumente te dizajnirati dijagram entitet – veza i relacijski model. Aplikaciju je bilo potrebno izraditi u Microsoft Accessu, zbog nemogućnosti, koje ću kasnije detaljno objasniti, nije bilo moguće pa nakon prihvaćenog prijedloga sam koristio MySQL za izradu baze i PHP za izradu korisničkog sučelja. U uvodu se opisuje...
POSLOVNA APLIKACIJA OAZA NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA - CLARION
POSLOVNA APLIKACIJA OAZA NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA - CLARION
Maša Šimičić
Ovaj završni rad sastoji se od intervjuiranja osoba ključnih za prikupljanje korisničkih zahtjeva, koji su potrebni za izradu relacijske baze podataka u Clarion-u, dokumenata koji su prethodili ovoj bazi podataka, dijagrama Entitet-veza te na temelju njega napravljenog Relacijskog modela. Već u uvodu opisan je proces nastajanja ideje poslovne aplikacije za najnoviji projekt udruge „Oaza“ u Rijeci koji je praonica, a ona je nastala prilikom razgovora, odnosno intervjua sa zaposlenikom...
POSLOVNA APLIKACIJA ZA KNJIŽNICU NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA ORACLE APEX
POSLOVNA APLIKACIJA ZA KNJIŽNICU NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA ORACLE APEX
Mario Petrović
Ovaj rad opisuje kako se kreira poslovna aplikacija za obradu poslovnih dokumenata (posudbi) u domeni knjižnice. Aplikacija radi nad relacijskom bazom podataka u navedenoj domeni. Napravljen je model podataka u alatu Microsoft Visio i odgovarajuća baza podataka u programskom alatu Oracle 11g R2 (Oracle APEX).
POSLOVNA APLIKACIJA ZA KRSTARENJE NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA - CLARION
POSLOVNA APLIKACIJA ZA KRSTARENJE NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA - CLARION
Ana-Maria Žgela
Model podataka za ovaj završni rad radila sam u programu Visio, dok sam rječnik i glavnu aplikaciju napravila u aplikaciji Clarion. U rječniku sam definirala sve tablice i atribute, primarne i vanjske ključeve te veze između tablica. U glavnoj aplikaciji sam pomoću rječnika napravila poslovnu aplikaciju za krstarenja kojom sam imitirala aspekte stvarnog svijeta. Također je prikazan kratki Uvod o aplikaciji te neke općenite informacije o tvrtki koja je proizvela Clarion Soft Velocity.
POSLOVNA APLIKACIJA ZA MALOPRODAJU NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA - ORACLE APEX
POSLOVNA APLIKACIJA ZA MALOPRODAJU NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA - ORACLE APEX
Nikolina Vuković
U ovom radu opisan je cjelokupan proces izrade poslovne aplikacije za maloprodaju sportske opreme nad relacijskom bazom podataka u alatu Oracle Application Express. Ukratko je dan opis samog alata, njegove okolina, principa rada i objašnjen je proces spajanja za programere i administratore unutar kojeg je napravljen radni prostor za aplikaciju. Opisana je baza podataka te je dan prikaz njenog relacijskog modela i modela izrađenog u programu Microsoft Visio. Na bazi su napravljene...
POSLOVNA APLIKACIJA ZA MARINU
POSLOVNA APLIKACIJA ZA MARINU
Mirjam Sablić
U završnom radu prikazana je izrada poslovne aplikacije za marine iz Adriatic Croatia International Club dioničkog društva. Razvojno okruženje koje je korišteno za izradu aplikacije je programski alat Clarion. U aplikaciji je prikazana evidencija gostiju koji se nalaze u marinama, pregled dnevnih vezova i prodanih plovila te mogućnost pristupa informacijama od strane gostiju. Aplikacija je izrađena na temelju seminarskih radova iz predmeta Modeliranje procesa i Modeliranje podataka...

Pages