Pages

OZBILJNE IGRE - IGRE ZA EDUKACIJE
OZBILJNE IGRE - IGRE ZA EDUKACIJE
Nada Cvitković
Igra je najprirodniji oblik učenja. Sadržaj koji djeca nauče kroz igru ostaje u dugoročnom pamćenju,[1]. Danas su među djecom i mladima popularne računalne igre, a u zadnje vrijeme osmišljene su računalne igre koje su spoj učenja i zabave. Pomoću edukativnih računalnih igara djeca na njima blizak i zanimljiv način uče. One potiču dječju znatiželju, maštovitost, kreativnost. Ovaj rad daje kratki pregled povijesti računalnih igara, podjelu računalnih igara prema žanrovima....
Oblikovanje vizualnog identiteta
Oblikovanje vizualnog identiteta
Mirjam Sablić
Ovim diplomskim radom je obrađena je tema kreiranja vizualnog identiteta za Beauty studio Harmony. Harmony je kozmetički studio koji klijentima pruža usluge uljepšavanja noktiju i trepavica. Kao takvom, kreiranje vizualnog identiteta za stvaranje imidža kod ciljane populacije je neizbježno. Identitet je prikazan kao skup osobina određenog poduzeća po kojima se to isto poduzeće razlikuje od konkurencije i načinom kojim se prezentira tržištu. Na današnjem tržištu biti...
Oblikovanje vizualnog identiteta i pozicioniranje na društvenim mrežama
Oblikovanje vizualnog identiteta i pozicioniranje na društvenim mrežama
Ivana Đorđević
Marketinške kampanje promoviraju proizvod ili uslugu kroz različite medije i mogu biti usmjerene na različite ciljeve, uključujući izgradnju imidža nekog poduzeća. Identitet je skup osobina po kojima se to poduzeće razlikuje od drugih i pomoću kojih se predstavlja na tržištu. Upravo zato dobrom imidžu prethodi dobar vizualni identitet, pa organizacije sve više pozornosti i novca usmjeravaju na oboje. Imidž organizacija može graditi na različite načine, no glavni i neophodni...
Odabrani algoritmi kriptografije
Odabrani algoritmi kriptografije
Ivan Savanović
Kriptografija je znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem metoda za slanje poruka takvom obliku da ih samo onaj kome su namijenjene može pročitati. Osnovni zadatak kriptografije je omogućavanje dvjema osobama da komuniciraju preko nesigurnog komunikacijskog kanala na način da treća osoba ne može razumjeti njihove poruke. Dan je generalni opis algoritama kriptografije. Kako bi se bolje objasnilo dano područje teoretska osnova je prikazana na praktičnoj primjeni programske...
Odabrani algoritmi sažimanja
Odabrani algoritmi sažimanja
Petra Kuljiš
U radu se opisuju procesi za sažimanje podataka, oni sa i bez gubitka. Detaljnije se analiziraju neki od algoritama za sažimanje bez gubitaka, Shannon-Fanov, Huffmanov, LZ77 i LZ78, te su za svaki dani primjeri za lakše razumijevanje. Ti algoritmi veoma su rasprostranjeni te su opisane neke od najčešćih primjena u današnje vrijeme.
Održavanje softvera
Održavanje softvera
Filip Lakoseljac
U ovom završnom radu obrađena je tema održavanje softvera. Za početak je pobliže objašnjeno što je samo održavanje softvera te što pokreće potrebu za odvijanjem toga procesa. Objašnjeni su različiti oblici održavanja softvera te način na koji se provodi njegovo cjelokupno održavanje. Istraženo je na koje se izazove nailazi prilikom održavanja softvera te na koji se način ispravljaju u njemu uočene greške i problemi. Nadalje, pobliže su pojašnjeni neki modeli održavanja...
Ontologija pojmova vezanih za COVID-19
Ontologija pojmova vezanih za COVID-19
Luka Jeličić
U diplomskom radu sam se bavio prikupljanjem podataka i razvojem ontologije pojmova vezanih uz COVID-19 pandemiju. Podatke sam prikupljao iz medija na dnevnoj bazi te sam ih pohranjivao u bazu podataka nakon čega sam ih prikazao u ontologiji. U radu su također prikazane ontologije, njihove vrste, primjeri i načini primjene kao i alat Protégé koji služi za implementaciju ontologija.
Operacijski sustav Windows 10
Operacijski sustav Windows 10
Tea Klarić
U diplomskom radu, ukratko je opisan tijek razvoja Windowsa, od samih početaka do danas. Operacijski sustav Windows 10 dolazi za novim, zanimljivim značajkama koje ćemo detaljnije opisati njihovu svrhu i primjenu. Neke od značajki su digitalna pomoćnica Cortana, internetski preglednik Microsoft Edge, poboljšani sigurnosni sustavi, virtualna radna površina, Windows aplikacije i ostale. Budući da je sigurnost Microsoft Windows operacijskih sustava oduvijek je bila tema o kojoj se...
Optimizacijske tehnike kod sjenčanja u Unreal Engineu
Optimizacijske tehnike kod sjenčanja u Unreal Engineu
Mia Doričić
U posljednjih 70 godina, industrija video igara napredovala je u jednu od najprofitabilnijih industrija u svijetu. Od tada se industrija video igara brzo razvijala u svim aspektima. Jedan od najpoznatijih alata za razvijanje video igara je Unreal Engine. U ovom alatu uvelike se koriste programi za sjenčanje. Kvaliteta i optimalnost ovih programa veoma je važna pri izradi video igara. Iz tog razloga ovaj rad obuhvaća glavne metode koje se koriste pri njihovoj optimizaciji. ...
Oracle Application Express aplikacija za škole
Oracle Application Express aplikacija za škole
Kristina Host
Cilj diplomskog rada je pobliže istražiti rad alata Oracle Application Express koji služi za stvaranje web aplikacija temeljenih na Oracle-ovim bazama podataka, upoznati se s osnovnim karakteristikama alata te prikazati njegovo korištenje kroz vlastiti praktični primjer. Na temelju osmišljenog relacijskog modela za školu, stvara se Oracle-ova baza podataka te koristeći samo web preglednik izrađuje responzivna aplikacija za škole. Aplikacija služi kao baza za pohranjivanje podataka...
Oracle Application Express priručnik s praktičnim primjerom
Oracle Application Express priručnik s praktičnim primjerom
Vivijan Murgić
Prikazana je izrada aplikacije „DriveOut“ od izrade modela podataka do same aplikacije te upoznavanje rada sa Oracle Application Express 5.0.4 programom koji se koristi u izradi. Rad je usmjeren na upoznavanje programa stoga je detaljno objašnjen svaki alat i postupak unutar Oracle Application Express programa. Kroz korake je prikazana izrada svakog dijela aplikacije radi lakšeg razumijevanja i snalaženja u programu. Program nudi razne mogućnosti poput korištenja SQL upita, HTML-a,...
Oracle PL/SQL jezik - priručnik kroz praktične primjere
Oracle PL/SQL jezik - priručnik kroz praktične primjere
Bruno Beljo
PL/SQL proceduralni je programski jezik napravljen kao proširenje SQL-a. Dio je mehanizama Oracle baza podataka. Za svakoga tko se bavi aplikacijama temeljenima na bazama podataka u klijent/server sustavu, iznimno je korisno znati se služiti ovim programskim jezikom. Radi se o moćnom programskom alatu za rad s bazama podataka s kojim je moguće puno više postići nego samo s SQL-om, programerima omogućuje puno veću efikasnost, a krajnjem korisniku iznimno pojednostavljuje rad s bazama....

Pages