Pages

PREPORUČIVANJE U DRUŠTVENIM MREŽAMA
PREPORUČIVANJE U DRUŠTVENIM MREŽAMA
Marija Dujmović
Tema ovog rada je preporučivanje u društvenim mrežama. Na početku rada opisane su ukratko društvene mreže te malo detaljnije neke trenutno najpoznatije društvene mreže. Zatim je navedena povijest i definicija sustava za preporučivanje. Opisan je rad sustava za preporučivanje te su navedene i opisane metode koje se koriste za preporučivanje. Praktični dio završnog rada sastoji se od detaljnijeg opisivanja nekih primjera preporučivanja na društvenim mrežama.
PRIMJENA HAŠIRANJA U ALGORITMIMA ZA OBRADU TOKOVA PODATAKA
PRIMJENA HAŠIRANJA U ALGORITMIMA ZA OBRADU TOKOVA PODATAKA
Edi Muškardin
Jedan od najvećih izazova obrade tokova podataka je problem memorijskog prostora i brzine obrade informacija. Tokovi podataka konstantno donose nove podatke koje treba obraditi, te ako se ne zadovolje određeni uvjeti, odnosno podaci se ne obrade dovoljno brzo ili se neka informacija o njima ne spremi, dolazi do gubljenja podataka. Razvojem Interneta i velikih računalnih mreža dolazi do potrebe razvijanja algoritama i struktura podataka koje će zadovoljiti prethodno navedene uvijete. ...
PRIMJENA ITIL-A U ODRŽAVANJU SOFTVERA
PRIMJENA ITIL-A U ODRŽAVANJU SOFTVERA
Ivana Puja
ITIL je okvir koji pruža smjernice za najbolju praksu u svim aspektima upravljanja uslugama. ITIL definira kako organizirati sustav i upravljati mrežom odjela unutar pojedine organizacije, te se bazira na organizacijskoj strukturi i zahtjevima organizacije predstavljajući sveobuhvatan skup postupaka za upravljanje raznim IT uslugama. U ovom radu detaljno je opisan životni ciklus ITIL-a koji obuhvaća sljedeće faze: strategija usluge, dizajn usluge, tranzicija usluge, kontinuirano...
PRIMJENA LOGISTIČKE REGRESIJE U ZNANOSTI O PODACIMA
PRIMJENA LOGISTIČKE REGRESIJE U ZNANOSTI O PODACIMA
Josip Čanić
Tema diplomskog rada je postupak primjene logičke regresije na određeni skup podataka. Za početak ću objasniti što je to logička regresija, koje su vrste i na koji način funkcionira logička regresija. Nakon toga ću se dotaknuti projektnog zadatka. U projektnom zadatku se od mene očekuje prikaz postupka primjene logičke regresije. Za navedeni prikaz odlučujem se koristiti metodu k-fold CV. K-fold CV metoda se sastoji od dva testiranja, k=5 i k=10, u kojima se postupak testiranja...
PRIMJENA RESPONZIVNIH TEHNOLOGIJA WEBA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE APLIKACIJE CP2K
PRIMJENA RESPONZIVNIH TEHNOLOGIJA WEBA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE APLIKACIJE CP2K
Kristijan Lenković
Ideja vodilja ovog rada bila je izraditi konkretan projekt od kojega bi zaista imala koristi šira zajednica pa je odluka pala na preuređivanje priručnika CP2K programskog paketa otvorenog koda, vrlo popularnog i neophodnog skupa alata kojeg koristi znanstvena zajednica za izračun i izvođenje velikog dijapazona molekularnih simulacija. Kako se CP2K priručnik s vremenom pokazao neophodnim za razumijevanje i upotrebu brojnih alata CP2K aplikacije, a kako je pak bio izrađen na vrlo...
PROCESIRANJE PODATAKA VELIKOG OPSEGA U JEZIKU SCALA
PROCESIRANJE PODATAKA VELIKOG OPSEGA U JEZIKU SCALA
Andjela Baretić
Scala ili Scalable language je programski jezik visoke razine koji se razvija prema zahtjevima korisnika i primjenjiva je u širokom spektru rješavanja programskih zadataka. Sadrži podršku za objektno orijentirano i funkcijsko programiranje te ih spaja u statičko tipiziran programski jezik. Scala se pokreće na Java platformama i kod se kompajlira u Java bajtkod. Prikladna je za razvoj Android aplikacija. U ovom završnom radu, navode se osnovne značajke programskog jezika Scala, kao...
PageRank i pregled strategija za optimizaciju web stranica
PageRank i pregled strategija za optimizaciju web stranica
Leo Gašparović
Internet je u današnje vrijeme izrastao u najvažniji izvor informacija svih vrsta. Ukoliko nam je potrebna neka informacija, prva stvar koju će svatko učiniti je otići na neki od internetskih pretraživača i upisati pojam koji ga zanima. Broj internetskih stranica se danas broji u milijardama i posve je jasno da vlasnici web stranica moraju poduzeti određene korake kako bi korisnici posjetili upravo njihovu stranicu. Upravo o tome će biti riječi u ovom radu – tehnikama koje se...
Paralelizacija predviđanja pristajanja malih molekula na proteine
Paralelizacija predviđanja pristajanja malih molekula na proteine
Maja Abramović
Pojavom multiprocesora i njihove komercijalne dostupnosti nastalo je povoljno tržiste za razvijanje softvera koji koriste multithreading. U toj domeni razlikuju se pojmovi konkurencije i paralelizma. Razlikujemo dvije klasifikacije paralelizma, a brzinu izvođenja paralelnog koda opisujemo Amdhalovim zakonom. Paralelizacija na djelu vidi se na primjeru softvera RxDock koji je pisan u jeziku C++. Opisane su mogućnosti paraleliziranja koda u tom jeziku te potencijalni problemi koji se mogu...
Performanse upravljačkih programa grafičkog procesora kod izvođenja simulacija molekularne dinamike alatom GROMACS
Performanse upravljačkih programa grafičkog procesora kod izvođenja simulacija molekularne dinamike alatom GROMACS
Mario Ćuro
Molekularna dinamika (MD) označava računalnu simulaciju kretanja atoma i molekula. Atomi i molekule djeluju u međusobnoj interakciji određeni period vremena čime se dobiva dinamika u sustavu. Putanje čestica računaju se pomoću Newtonovih jednadžbi kretanja. U biokemiji se molekularna dinamika koristi za simulaciju kretanja proteina, lipida i nukleinskih kiselina, često u interakcijama s ostalim molekulama. GROMACS je besplatni, open source paket koji se koristi upravo u svrhu...
Podatkovna analitika na primjeru hrvatskog turizma
Podatkovna analitika na primjeru hrvatskog turizma
Sanja Jotić
U radu je provedena analitika hrvatskog turizma na podacima prikupljenim sa stranica Državnog zavoda za statistiku i Turističke zajednice općine Plitvička jezera. Za preuzimanje podataka izrađene su Python skripte čija funkcionalnost je detaljno opisana u radu. Uz navedene podatke preuzete su i recenzije za četiri najposjećenija hotela u Plitvičkim jezerima sa stranice TripAdvisor. Analiziran je granični promet u kojem sudjeluju domaći i strani turisti, kružna putovanja stranih...
Pogon otvorenog koda za izradu 2D i 3D igara Godot
Pogon otvorenog koda za izradu 2D i 3D igara Godot
Kristijan Faust
Godot je pogon otvorenog koda za izradu 2D i 3Digara dostupan pod MIT licencom. Razvojna okolina radi na Linux, macOS, Windows i drugim operacijskim sustavima, a moguće je izrađivati igre za osobna računala, konzole te mobilne i mrežne platforme. Sam pogon realiziran je kroz C++ programski jezik, dok izrada igara moguća je korištenjem programskog jezika C++, C# ili GDScript. GDScript je programski jezik specifično osmišljen za potrebe pogona te je sintaktički vrlo sličan...
Pokazivači u programskom jeziku C++
Pokazivači u programskom jeziku C++
Leon Ljubičić
U ovom radu su opisani pokazivači kao temeljni segment jezika C++. Detaljno je predstavljena sintaksa pokazivača te su objašnjeni svi osnovni pojmovi koji se vežu uz njih. Napravljena je poveznica između statičke i dinamičke alokacije memorije sa stogom i gomilom kao i između implementacije polja i aritmetike pokazivača. Iskazani su problemi dinamičke alokacije i objašnjena upotreba pokazivača unutar funkcija. Nadalje, navedeni su različiti tipovi pokazivača. Na kraju su...

Pages