Pages

XML U ORACLE SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA
XML U ORACLE SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA
Nikola Pamer
Zadatak ovog diplomskog rada biti će, u suradnji s mentorom, komentorom i softverskom tvrtkom IN2 d.o.o., obraditi sintaksu i strukturu XML jezika i dokumenata u korelaciji s Oracle bazama podataka koristeći softver Oracle 12c Enterprise Edition za stvaranje baza te razvojne okoline SQLDeveloper za pristupanje i obradu podataka u postojećim bazama podataka. Rad će obuhvatiti teorijski dio XML-a i Oracle baza podataka odnosno koncepte relacijskih baza podataka, ali isto tako kroz...
ZNANOST O PODACIMA: ANACONDA - PLATFORMA ZA ANALIZU PODATAKA U PHYTHONU
ZNANOST O PODACIMA: ANACONDA - PLATFORMA ZA ANALIZU PODATAKA U PHYTHONU
Igor Kos
U ovome se radu dubinski analiziraju podaci uporabom dvaju najpopularnijih i besplatnih alata Pythona i R-a. Za analizu je odabran javno dostupan skup podataka koji opisuje potrošnju goriva automobila u Sjedinjenim Američkim Državama. Kroz rad se objašnjava proces pripreme podataka za analizu, sama analiza i grafički prikaz rezultata u svrhu otkrivanja trendova i uzoraka u potrošnji goriva kroz vrijeme. Rad je izrađen u obliku priručnika kako bi se što jednostavnije shvatilo i...
Znanost o podacima: Postupci testiranja hipoteze
Znanost o podacima: Postupci testiranja hipoteze
Antonia Bašković
Tema diplomskog rada su postupci testiranja hipoteza na odredenom skupu podataka. Na pocetku ću objasniti sto je znanost o podacima. Takoder cu objasniti kako se koristi testiranje hipoteze kada donosimo odluke vezane uz populaciju samo na temelju uzoraka informacije. Odabir postupaka testiranja izvrsit cu na temelju postavljene hipoteze koja se dokazuje u ovisnosti o prirodi podataka koji mogu biti numericki i kategoricki. U projektnom zadatku vrsimo testiranje pomocu postupaka...
Značaj informacijskih tehnologija za razvoj poduzetništva
Značaj informacijskih tehnologija za razvoj poduzetništva
Marko Stričević
Predmet rada je istraživanje sinergijskog učinka suvremenog razvoja informacijskih tehnologije i razvoja poduzetništva, te njihove razvojne uvjetovanosti. Sadržajno rad obuhvaća teorijsku pozadinu i obrazloženje poduzetništva i informacijskih tehnologija, definira što je poduzetništvo i što su informacijske tehnologije, te određuje i obrazlaže razvojne koncepte i korelacije razvoja poduzetništva i informacijskih tehnologija. Istaknute su promjene koje su se dogodile kroz...

Pages