Pages

Agilne metode za razvoj softvera
Agilne metode za razvoj softvera
Mario Čančar
Tema ovog rada su agilne metode koje se koriste za razvoj softvera. Prema rječniku, agilnost predstavlja brzinu, hitrost, spretnost i okretnost, a to je sve potrebno u agilnom razvoju softvera. Agilan razvoj softvera se bazira na postupnom iterativnom pristupu. Agilna metodologija, umjesto detaljnog planiranja na početku projekta razvoja softvera, je zapravo otvorena za promjenu zahtjeva tijekom vremena trajanja projekta i potiče stalne povratne informacije od strane korisnika. Agilne...
Analiza aplikacija za podršku održavanju softvera
Analiza aplikacija za podršku održavanju softvera
Matea Matić
Diplomski rad obuhvaća analizu aplikacija za podršku održavanju softvera. Za bolje razumijevanje rada, u prvom poglavlju „Održavanje softvera“ detaljno je opisano što održavanje softvera podrazumijeva, kako se klasificira, koji modeli održavanja postoje te su nabrojane i opisane faze procesa održavanja. Glavni dio rada temelji se na istraživanju u svrhu pronalaženja aplikacija za podršku održavanju softvera. Pronađene su grupe aplikacija koje sadrže pojedine procese koje bi...
Analiza i vizualizacija podataka primjenom Python ggplot biblioteke
Analiza i vizualizacija podataka primjenom Python ggplot biblioteke
Petar Kristijan Bogović
U donošenju strateških odluka za poboljšanje poslovanja ili života, podaci i analiza tih podataka postaju jedni od najvažnijih čimbenika. Za bolje razumijevanje trendova i stanja, važno je te podatke i vizualizirati. U ovom završnom radu predstavljena je biblioteka ggplot za analizu i vizualizaciju podataka namijenja programskom jeziku Python. Svrha rada bila je predstaviti sve mogućnosti biblioteke, prikupiti podatke o znanstvenim radovima objavljenim na Odjelu za informatiku,...
Analiza numeričkih metoda zasnovana na primjeni informacijske tehnologije
Analiza numeričkih metoda zasnovana na primjeni informacijske tehnologije
Luka Jeličić
U ovom radu predstavljen je program CUDA te njegove najbitnije karakteristike i svojstva. Definirane su numeričke metode linearni i kubični splajn. Objašnjeno je kako se mogu numeričke metode programirati za paralelnu obradu koristeći program CUDA. Također, definirana je trapezna formula, generalizirana trapezna formula i Simpsonova formula koje smo popratili grafičkim prikazom i izračunom u programu Python.
Analiza sentimenta u tekstovima i mikroblogovima o izbjegličkoj krizi
Analiza sentimenta u tekstovima i mikroblogovima o izbjegličkoj krizi
Ana Raguzin
Mišljenje uvelike utječe na način na koji se osobe ponašaju, djeluju i odlučuju. Prije neke važne odluke, ljudi će pitati za mišljenje svoje bližnje, no razvojem Interneta mijenja se način na koji ljudi izražavaju i traže mišljenja. U današnje vrijeme postoje razni tipovi stranica gdje osobe mogu izraziti svoje stavove: društvene mreže, portali, blogovi, forumi i slično. Međutim, zbog prevelike količine dostupnih podataka teško je dobiti jasno izražene stavove i...
Aplikacija za dubinsku analizu podataka za primjenu u ograničenoj domeni
Aplikacija za dubinsku analizu podataka za primjenu u ograničenoj domeni
Hrvoje Tadin
Tema diplomskog rada je izraditi aplikaciju za dubinsku analizu podataka prilagođenu za ograničenu domenu primjene, u programskom jeziku C++. Kao rezultat, izgrađena je univerzalna Windows aplikacija naziva 'DM Application' koristeći XAML (Extensible Application Markup Language) jezik za gradnju grafičkog sučelja i UWP (Universal Windows Platform) za gradnju univerzalnih Windows aplikacija. Aplikacija podržava učitavanje podataka zadanog formata te tri metode dubinske analize...
Aplikacija za raspoređivanje radnika u ugostiteljstvu
Aplikacija za raspoređivanje radnika u ugostiteljstvu
Toni Čavar
Cilj diplomskog rada je prezentirati izrađenu aplikaciju za rješavanje problema raspoređivanja koji se javlja prilikom izrade mjesečnih rasporeda u ugostiteljskim objektima. Teorijski dio rada se sastoji od opisa problema raspoređivanja, pojmova linearnog programiranja i algoritma grananja i ograđivanja. Analizirana su postojeća rješenja te je izrađen matematički model problema raspoređivanja smjena iz stvarnoga života. Praktični dio rada se sastoji od izrade aplikacije u kojoj...
Automatska detekcija plivačkih tehnika i analiza plivačkih stilova
Automatska detekcija plivačkih tehnika i analiza plivačkih stilova
Ivan Šimac
Cilj rada jest predstaviti mogućnosti detekcije akcija odnosno tehnike plivača koji plivaju u vodenom mediju. U radu je opisan i predstavljen postupak snimanja plivača u bazenu, obrade snimljenog materijala te postupak detekcije i klasifikacije slika uz pomoć konvolucijskih neuronskih mreža. Istaknuti su i opisani problemi kod detekcije i klasifikacije uslijed neodgovarajućeg položaja kamere i smetnji uzrokovanih vodom. Predstavljeni su dobiveni rezultati te prijedlog metoda za...
Automatsko testiranje web aplikacija uz podrsku Geb web drivera
Automatsko testiranje web aplikacija uz podrsku Geb web drivera
Mario Petković
Diplomski rad primarno se bavi automatskim testiranjem. Pri tome su definirani neki osnovni pojmovi vezani uz testiranje kao što su razne metode i vrste testova te je provedena analiza i usporedba između automatskog i manualnog načina testiranja. Fokus je stavljen na alate za automatsko testiranje web aplikacija. Radi se o Geb web driveru, Groovy programskom jeziku i Spock testnom frameworku. Kroz primjere, usporedbe s drugim alatima i konačno, izradom i pokretanjem automatskih testova...
BEŽIČNI LAN
BEŽIČNI LAN
Ivana Cvitković
U završnom radu definiran je WLAN sustav te su opisane njegove fizičke komponente. Dat je i strukturni prikaz WLAN-a. Razmatramo definiciju IEEE 802.11 standarda tj. koje sve podstandarde on sadrži, što taj standard podrazumijeva i kako bežična komunikacija funkcionira. Opisali smo prednosti i mane koje ono nudi. Spomenuti su i sigurnosni aspekti u kojima su opisane osnove sigurnosti računalnih mreža te posebno mrežama koje su temeljene na 802.11 standardu. Nadalje, predočena su...
BLUETOOTH
BLUETOOTH
Matija Furdić
Tema ovog rada "Bluetooth" opisana je kroz nekoliko točaka. U uvodu govorim o tome što je to Bluetooth te o samom nastanku istog. U razradi teme govorim o frekvenciji, pikonetu i skaternetu te stanju pikoneta. Također u razradi se nalazi fizički kanal, logički prijenos podataka, modulacija i zaštita od pogrešaka, Bluetooth paketi te protokolarni stog. U zadnjem dijelu razrade nalazi se usporedba Bluetooth i Wi-Fi, Bluetooth uređaj, namjerno ometanje bežičnih mreža i sigurnosni...
BPMN - NORMA ZA MODELIRANJE I PRIKAZ POSLOVNIH PROCESA
BPMN - NORMA ZA MODELIRANJE I PRIKAZ POSLOVNIH PROCESA
Nina Pošćić
Business Process Model and Notation (BPMN) je grafički standard za modeliranje poslovnih procesa kojeg je propisala Object Management Group (OMG). Jedan od ciljeva BPMN norme je pružiti notaciju za modeliranje poslovnih procesa koja je razumljiva svim zainteresiranim stranama. Norma omogućuje poslovnim analitičarima definiranje složenih poslovnih procesa od početka do kraja. Osnovni dijagram norme je Business Process Diagram (BPD). On prikazuje upravljački i podatkovni tok poslovnih...

Pages