Pages

PRAĆENJE KRETANJA OSOBA U ZATVORENIM PROSTORIMA
PRAĆENJE KRETANJA OSOBA U ZATVORENIM PROSTORIMA
Ivan Severović
Završni rad opisuje što su, te koji su načini i sustavi praćenja kretanja osoba u zatvorenim prostorima. U uvodu se ti sustavi uspoređuju s globalnim pozicijskim sustavom, te se navode početci razvoja i tehnologije koje su korištene. Najkorištenije tehnologije su bežične i fizikalne, a neke od njih koriste i matematičke u procesu pronalaženja točne lokacije osobe. Završni rad završava sa zaključkom te popisom literature i slika korištenih u radu.
PRAĆENJE KRETANJA OSOBA U ZATVORENIM PROSTORIMA KORIŠTENJEM RAČUNALNOG VIDA
PRAĆENJE KRETANJA OSOBA U ZATVORENIM PROSTORIMA KORIŠTENJEM RAČUNALNOG VIDA
Ernest Marnika
Praćenje kretanja osoba u zatvorenim prostorima podrazumijeva određivanje lokacije osoba koje se nalaze u zatvorenim prostorima i njihove orijentacije. Postoji više pristupa rješavanju problema praćenja kretanja osoba u zatvorenim prostorima. Jedan od njih, koji opisujemo u ovom radu, temelji se na računalnom vidu. Praćenje kretanja osoba u zatvorenim prostorima korištenjem računalnog vida oslanja se na kamere ili druge senzore. Cilj je odrediti lokaciju osoba u zatvorenom prostoru,...
PRAĆENJE KRETANJA OSOBA U ZATVORENIM PROSTORIMA KORIŠTENJEM TEHNOLOGIJA RFID ILI BLUETOOTH SMART
PRAĆENJE KRETANJA OSOBA U ZATVORENIM PROSTORIMA KORIŠTENJEM TEHNOLOGIJA RFID ILI BLUETOOTH SMART
Ivan Skender
Praćenje i lociranje podrazumijeva određivanje lokacije osobe ili objekta te njihove orijentacije. Kod određivanja lokacije na otvorenim prostorima dobro nam je poznato riješenje korištenja GPS sustava, no što kada se radi o zatvorenom prostoru? Postoji više pristupa riješavanju tog problema od kojih će u ovom radu biti opisani praćenje pomoću RFID senzora, Bluetooth smart-a te naposljetku ultrazvučnog senzora kojeg smo koristili kod praktičnog dijela zbog pristupačne cijene.
PRAĆENJE KRETANJA OSOBA U ZATVORENOM PROSTORU AKCELEROMETRIMA I ŽIROSKOPIMA
PRAĆENJE KRETANJA OSOBA U ZATVORENOM PROSTORU AKCELEROMETRIMA I ŽIROSKOPIMA
Petra Sinčić
U otvorenom okruženju GPS prijemnik je u stanju odrediti svoj položaj sa jako velikom točnošću. Unutar zgrade, gdje je GPS signal loš ili nije dostupan, procjena pozicije je vrlo pogrešna i bez praktične primjene. Glavni cilj ovog rada bio je ispitati razinu točnosti koja se može postići unutarnjim pozicioniranjem pomoću ugrađenih senzora u pametnom telefonu. Uređaj koji se koristi je Nexus S, pametni telefon kojeg su zajedno razvili Google i Samsung. Veliki broj ugrađenih...
PREDSTAVLJANJE ZNANJA METODOM NOK
PREDSTAVLJANJE ZNANJA METODOM NOK
Ivan Rupčić
U radu je analizirana NOK metoda. Krenuvši od rečenica koja je prebačena u dijagram ili DNOK potom u FNOK. Ponuđeno je 100 vlastitih primjera rečenica koje predočuju NOK metodu. U kratko je opisan inteligentni sustav i povezani pojmovi.
PREGLED I USPOREDBA ALATA ZA VIZUALIZACIJU PODATAKA
PREGLED I USPOREDBA ALATA ZA VIZUALIZACIJU PODATAKA
Maja Vičić
Potreba za analizom podataka sve više raste. Jedan on načina analize je i vizualizacija podataka. Ona nam pomaže vidjeti uzorke koje bi u tabličnom obliku bilo vrlo teško vidjeti. Tako, na primjer, u vizualiziranoj društvenoj mreži vidimo stvarnu povezanost među osobama. Također, iz vizualiziranih podataka možemo zaključiti da automobili proizvedeni u zadnjih tridesetak godina troše puno manje goriva. Pokazano je i kako broj letova ne utječe na njihovo kašnjenje, te cijena...
PREGLED I USPOREDBA ARHITEKTURA SKLADIŠTA PODATAKA
PREGLED I USPOREDBA ARHITEKTURA SKLADIŠTA PODATAKA
Gordana Blažić
Diplomski rad daje pregled i usporedbu arhitektura skladišta podataka. Jednoslojna, dvoslojna i troslojna arhitektura su strukturno-orijentirane arhitekture koje ovise o broju slojeva unutar arhitektura. Kod arhitektura nezavisnih data mart-ova, bus, hub-and-spoke, centralizirane i distribuirane arhitekture, osnovni slojevi su različito kombinirani. Usporedba organizacijskih struktura za sve arhitekture, na temelju postavljenih kriterija, iznosi sličnosti i različitosti s obzirom na...
PREGLED I USPOREDBA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA
PREGLED I USPOREDBA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA
Robert Poljak
Sustav za upravljanje bazama podataka je program koji omogućava olakšani rad s bazama podataka tj. omogućava definiranje baze podataka, ispisivanje podataka iz baze, upisivanje podataka u bazu i obradu prethodno spremljenih podataka u bazu podataka. U ovom diplomskom radu su uspoređena 3 sustava za upravljanje bazom podataka, a to su Oracle 11g, MySQL i PostgreSQL. Uspoređeni su prema kriterijima usporedbe osnovnih podataka, sintakse, tipova podataka i brzine izvođenja. Glavni...
PREGLED KARAKTERISTIKA NAJNOVIJIH STANDARDA JEZIKA C++: C++11 I C++14
PREGLED KARAKTERISTIKA NAJNOVIJIH STANDARDA JEZIKA C++: C++11 I C++14
Goran Gluščić
U ovome radu prolazi se kroz najznačajnije karakteristike dva standarda popularnog programskog jezika C++ koji su nazvani C++ 11 i C++ 14. Sve karakteristike opisane su riječima, a potom demonstrirane kôdom koji jasnije dočarava kako izgleda primjena tih karakteristika te kako si ih se najefektivnije može iskoristiti. Na nekim instancama prikazane su i alternative, odnosno načini na koje su se prijašnje verzije tih karakteristika mogle primijenit kod ranijih standarda. Ideja toga je...
PREGLED RAZVOJA GPU ARHITEKTURE
PREGLED RAZVOJA GPU ARHITEKTURE
Anamarija Crnjak
Kao što i sam naslov kaže tema završnoga rada je pregled razvoja GPU arhitekture. Ukratko je prikazan povijesni razvoj GPU kartica, od ranijih 80-tih, preko 90-tih godina kada je prvi GPU i nastao pa sve do današnje zadnje najpopularnije GPU kartice. Objašnjen je razvoj koji je tekao od fiksnih cjevovoda pa sve do programibilnih GPU kartica. Također kako je navedeno u zadatku završnog rada izneseno je predviđanje daljnjeg razvoja GPU arhitekture.
PREMJEŠTANJE SADRŽAJA E-KOLEGIJA IZ MOODLE 1.9 U MOODLE 3.3
PREMJEŠTANJE SADRŽAJA E-KOLEGIJA IZ MOODLE 1.9 U MOODLE 3.3
Tomislav Slaviček-Car
Ovaj rad donosi detaljan opis nadogradnje Moodle sustava MudRi sa verzije 1.9.17 na verziju 3.3.1. Kako izravna nadogradnja nije bila moguća, postupak nadogradnje uključivao je nadogradnje na verzije 1.9.19, 2.0.10, 2.2.11, 3.0.10 te konačno 3.3.1. Uz opis svih koraka nadogradnje, iznesen je opis Moodle LMS-a uz osvrt na konkurentske proizvode te LMS sustave i e- učenje općenito.

Pages