Pages

Sigurnost u web komunikaciji
Sigurnost u web komunikaciji
Matija Furdić
Tema ovog diplomskog rada „Sigurnost u web komunikaciji“ opisana je kroz uvod, razradu i zaključak. U uvodu govorim općenito o sigurnosti u web komunikaciji. Razradu sam započeo sa problematikom te sam opisao problemska područja. Zatim slijedi kriptografija. Nakon općenitog opisa kriptografije, opisao sam šifriranje sa simetričnim ključem gdje sam naveo algoritme za šifriranje sa simetričnim ključem i šifriranje po blokovima. Nakon toga sam opisao šifriranje sa javnim...
Softver za usporedbu prijenosnih računala
Softver za usporedbu prijenosnih računala
Denis Zornada
U ovom radu je prikazan rad programa za usporedbu prijenosnih računala. Program radi na više platforma. Napisan je u C++ programskom jeziku, koristi C++17 standard. Ima automatsko testiranje i mjerenje pokrivenosti koda. Program se koristi tehnikama web struganja informacija kako bi korisniku pomogao u odlučivanju pri kupnji prijenosnog računala.
Standardizacija i unifikacija upisivanja i upravljanja sadržajem u aplikacijama upravljanja znanjem
Standardizacija i unifikacija upisivanja i upravljanja sadržajem u aplikacijama upravljanja znanjem
Ivana Barić
U diplomskom radu opisan je postupak standardizacije i unifikacije upisivanja i upravljanja sadržajem u aplikacijama upravljanja znanjem. Tema obuhvaća postupke računalne analize prirodnog jezika koji korisniku pomažu prilikom upisa novog znanja zasnovanog na već postojećem znanju. Također su obrađeni postupci ujedinjavanja novog znanja kroz procese preobrazbe, mapiranja, dedupliciranja te izvoza radi jednostavnije pretrage i analize zapisanih znanja odnosno podataka. U uvodu se...
Suradničko modeliranje poslovnih procesa
Suradničko modeliranje poslovnih procesa
Nikolina Ljubičić
U ovom završnom radu obrađena je tema suradničkog modeliranja poslovnih procesa. Na početku je dana pobliža slika o tome što su poslovni procesi, zašto su oni toliko bitni, prikazan je njihov životni ciklus i dan je primjer procesa. Nadalje, opisano je što je model, a što modeliranje poslovnih procesa te kako ono funkcionira u suradnji. Analiziran je timski rad sa njegovim prednostima i nedostacima. Pobliže je opisano suradničko modeliranje te kolika je njegova važnost...
Sustav za analizu i vizualizaciju sirovih podataka za praćenje aktivnosti D. melanogaster
Sustav za analizu i vizualizaciju sirovih podataka za praćenje aktivnosti D. melanogaster
Milan Petrović
Drosophila melanogaster ili vinska musica je životinjski model organizam koji se više od stoljeća koristi za biomedicinska istraživanja ovisnosti, spavanja, neurodegenerativnih bolesti i u razvoju lijekova. Jednostavan oblik ponašanja kao sto je linearno kretanje moguće je kvanticirati uz pomoc komercijalno dostupnog sustava Drosophila Activity Monitoring System (DAMS). DAMS uz pomoc senzora bilježi broj prelazaka mušice na odredenoj lokaciji unutar cjevćice. U ovisnosti o dužini...
Sustavi za e-učenje u poslovnoj praksi
Sustavi za e-učenje u poslovnoj praksi
Josipa Ostović
Neki od najvažnijih pomaka u obrazovanju dogodili su se od pokretanja Interneta. Danas su polaznici dobro upoznati s upotrebom pametnih telefona, razmjenom poruka i korištenjem Interneta, pa je sudjelovanje u online tečaju postalo jednostavna stvar. Kao jedan od oblika učenja na daljinu, e-učenje je stvoreno da zadovolji potrebe onih koji zbog nekih čimbenika, poput radnih ili socijalnih uvjeta, ne mogu sudjelovati u tradicionalnim oblicima nastave. Razvoj e-učenja može se...
Suvremeni bežični komunikacijski sustavi
Suvremeni bežični komunikacijski sustavi
Martina Jurković
U današnje vrijeme mobilni komunikacijski sustavi su postali neizostavni dio komunikacije pa je tako potreba za boljim, efikasnijim i bržim mrežama sve veća. Mobilni komunikacijski sustavi nastali su zbog potrebe za mobilnošću i neovisnosti o fizičkoj vezi. Mreže prve generacije bazirale su se na razmjeni podataka koristeći analogne signale, dok su mreže druge generacije omogućavale prijenos podataka koristeći digitalne signale. Daljnjim razvojem mobilnih komunikacijskih sustava...
TENK - UNITY5 IGRA ZA VIŠE IGRAČA
TENK - UNITY5 IGRA ZA VIŠE IGRAČA
Vedran Šuštić
Cilj ovog rada je opisati proces izrade mini igre Tenk za više igrača koristeći Unity engine. Ukratko su opisane aplikacije, njihove komponente koje se koriste pri izradi, način razmišljanja i pristup razvoju igre. Opisane su neke od osnovnih funkcija i klasa koje su korištene, kao i multiplayer pristup razvoju igara. Pri izradi igre koristio se C# programski jezik i objektno orijentirana paradigma programiranja.
TOR MREŽA
TOR MREŽA
Sara Ursić
Rad ne sadrži sažetak.
Testiranje implementacija OpenGL-a i OpenCL-a alatom Piglit
Testiranje implementacija OpenGL-a i OpenCL-a alatom Piglit
Mario Ćuro
OpenGL (Open Graphics Library) je grafički 3D standard za rendreriranje 2D i 3D grafike. Vrlo je popularan u industriji video igara i glavni je konkurent Microsoftovom Direct3D-u. Koristi se uglavnom u interakciji sa grafičkim čipovima (GPU) kako bi se se hardverski ubrzalo renderiranje. OpenCL (Open Computing Language) je standard za paralelno programiranje na heterogenim sustavima. Koristi se na CPU-ovima, GPU-ovima i ostalim hardverskim akceleratorima. Tema ovog završnog rada je...
Trendovi i budućnost Interneta
Trendovi i budućnost Interneta
Maja Trstenjak
U radu se analiziraju podaci iz proteklih godina, počevši od 2014. godine, vezani uz trendove u razvoju Interneta i popratne tehnologije. Ti podaci su predstavljeni u grafikonima za Svijet, po regijama, U Europi i za Hrvatsku. Dodatno su razmotrena predviđanja za buduće Internet trendove. Dan je i osvrt na metodološki kontekst rada. U zaključku su istaknuti najvažniji podaci za proteklu godinu.
Trendovi i budućnosti Interneta
Trendovi i budućnosti Interneta
Andrea Renko
Tema ovog završnog rada su trendovi i budućnost Interneta. U početnim poglavljima je opisana struktura korisnika Interneta i struktura korisnika društvenih mreža, u kojima se navode karakteristike takvih korisnika; njihova količina, način korištenja i vrijeme korištenja te usporedbe tih parametra sa proteklim godinama na razini svijeta, Europe i Hrvatske. Takva analiza je napravljena kako bih postojao uvid u konzumente Interneta i World Wide Weba – njihove korisnike. Nadalje,...

Pages