Pages

Primjena algoritama umjetne inteligencije u računalnoj igri Mlin
Primjena algoritama umjetne inteligencije u računalnoj igri Mlin
Antonio Brčić
U ovom radu osmišljen je jednostavan algoritam kalkulacije prioriteta koji će za tradicionalnu igru „Mlin“ ili engl. Nine men's Morris, ili „Mills“ tražiti najpovoljniju poziciju figurice te najpovoljnije mjesto gdje pomaknuti istu figuricu kako bi napravio mlin, ili spriječio igrača da napravi svoj mlin. Igra je napravljena u alatu za izradu igara Unity.
Primjena grafičkih kartica u obradi slike
Primjena grafičkih kartica u obradi slike
Andrea Toić
U radu je opisana arhitektura modernih grafičkih kartica i osnovni principi paralelnog programiranja zasnovanom na CUDA programskoj strukturi. Zatim slijedi pregled alata za obradu slika s posebnim osvrtom na alate prilagođene radu sa grafičkim karticama. Alat za obradu slika Photoshop korišten je za ispitivanje razlike u brzini obrade slike kad se izvodi na računalu domaćina (CPU) i grafičkoj kartici (GPU).
Primjena informacijskih tehnologija u psihometriji
Primjena informacijskih tehnologija u psihometriji
Jasmin Abou Aldan
Svjedoci smo da se danas sve više ljudi uspoređuju i iz mnoštva se odabiru samo oni pojedinci koji zadovoljavaju neke predodređene uvjete. U najranijim počecima to su bila testiranja zadovoljava li neko dijete kriterije ulaska u neki vrtić ili zadovoljava li neka osoba kriterije ulaska u vojsku (Miller & Lovler, 2016). Danas se te provjere primjenjuju u skoro svakom dijelu života (zapošljavanja, dijagnosticiranja mentalnih bolesti, vozački ispit, itd.), a najčešće se provode od...
Primjena strojnog učenja u šahu
Primjena strojnog učenja u šahu
Jovan Jokić
Cilj ovog diplomskog rada je izgraditi model evaluacije šahovskih pozicija koji upošljava isključivo informacije esktrahirane iz mrežnih značajki pozicija šahovskih figura na ploči. Međusobni odnosi figura na šahovskoj ploči, kao i odnosi figura i polja koja okupiraju, koji opisuju određene taktičke i strateške elemente koje tipično nalazimo u tijeku šahovske partije, će se modelirati kompleksnom mrežom. Ideja je pokazati da koristeći samo određene mjere koje opisuju...
Principi i algoritmi za izradu snipeta
Principi i algoritmi za izradu snipeta
Sven Picek
Završni rad analizira principe i algoritme za izradu Googlovih snipeta. U drugom dijelu se postupcima automatske sumarizacije teksta postavlja vlastito rješenje generiranja snipeta koje se temelji na pristupima ekstraktivne sumarizacije teksta. Automatska sumarizacija teksta postala je izuzetno bitna tema sa rastom količine lako dostupnih informacija. Ovaj rad se bavi proširenjem primjene metode za ekstrakciju ključnih riječi baziranoj na selektivnosti (Selectivity Based Keyword...
Priprema modela za 3D printanje
Priprema modela za 3D printanje
Marija Jularić
Tema završnog rada je priprema 3D modela privjesaka za ispis pomoću alata Blender. Ovaj rad definira što je modeliranje te koji se alati i tehnike koriste za izradu 3D modela u Blenderu. Isto tako je opisan praktični dio kreiranja 3D modela privjesaka te njihova priprema za ispis. 3D modeliranje je proces izrade 3D reprezentacije u simuliranom trodimenzionalnom prostoru. Blender je besplatan softver otvorenog koda za izradu 3D modela, animiranih filmova, vizualnih efekata,...
Priručnik za Microsoft Dynamics 365
Priručnik za Microsoft Dynamics 365
Andrea Arapović
Ovaj završni rad služi kao priručnik za Microsoft Dynamics 365, poznati ERP sustav u vlasništvu tvrtke Microsoft. U radu su objašnjeni glavni pojmovi vezani za ERP sustave te je pobliže pojašnjeno kako odabrati ERP i na što treba paziti kod nabave i implementacije. Također je naglašeno zašto su ti sustavi korisni i koje prednosti uvođenje tih sustava donosi poduzeću. Navedena su i 3 najpoznatija sustava u svijetu (Oracle NetSuite, Microsoft Dynamics 365 i SAP Business One) te...
Priručnik za NoSQL - MongoDB kroz primjere
Priručnik za NoSQL - MongoDB kroz primjere
Marko Matijević
NoSQL izvorno se odnosi na „ne-SQL“ ili nerelacijska baza podataka koja pruža mehanizam za pohranu i dohvaćanje podataka koji se modeliraju na druge načine osim tabelarnih odnosa koji se koriste u relacijskim bazama podataka. U relacijskoj bazi podataka, zapis se često rastavlja i pohranjuje u zasebne tablice, a odnosi su definirani primarnim i stranim ključnim ograničenjima. U NoSQL bazi podataka, zapis se obično pohranjuje kao JSON dokument. NoSQL baze podataka dolaze u...
Problem performansi računalne mreže Bufferbloat
Problem performansi računalne mreže Bufferbloat
Nikola Terihaj
Tema ovoga rada je problem bufferbloata koji se javlja na našoj internet vezi i metode smanjenja njegovog utjecaja, odnosno mogućnosti rješavanja tog problema. Bufferbloat je problem dugotrajnog vremena čekanja. Slanjem paketa od pošiljatelja prema primatelju zbog visokog vremena čekanja može se dogoditi da se paketi zagube. IP i TCP su najvažniji protokoli na našoj internet vezi, gdje protokol IP osigurava povezanost različitih mreža, a protokol TCP pouzdanu vezu s kraja na kraj....
Proceduralno generiranje planeta
Proceduralno generiranje planeta
Marko Sišul
U ovom radu je prikazano proceduralno generiranje planeta korištenjem grafova. Detaljno je opisan način i proces izrade planeta te svi algoritmi korišteni u njegovoj izradi. Opisane su klase koje su potrebne u grafu za opis planeta te algortmi koji su korišteni u procesu generacije i njihov utjecaj na samu strukturu planeta.
Programi za izradu računalnih obrazovnih igara
Programi za izradu računalnih obrazovnih igara
Edvard Štimac
Računalne igre za obrazovanje, ali i ostale vrste računalnih igara razvijaju se u određenoj softverskoj razvojnoj okolini koja je posebno dizajniranja za izradu igara. Danas imamo na raspolaganju velik broj različitih softvera u tu svrhu. Svaki softver za izradu igre sastoji se od grafičkog sučelja u kojem se modeliraju, animiraju, povezivanju i ubacuju objekti igre, te svaki program sadrži logiku koja sve to povezuje. Jedan od najpristupačnijih softvera za izradu igara je GDevelop...
Programiranje Lego Mindstorms Autića
Programiranje Lego Mindstorms Autića
Ivan Novačić
U ovom radu je opisan Lego Mindstorms EV3 set. Objašnjeno je kako svi elementi seta funkcioniraju, poput senzora, motora i ostatka hardvera pa sve do EV3 računalnog programa za kreiranje softvera. Spominje se i robotika, kratka povijest i ponešto o autonomnim vozilima. Opisan je i autonomni Lego autić složen isključivo od dijelova ovog seta. Kako ga napraviti, kako mu funkcionira program i sveukupno iskustvo kako bi ga bilo koja osoba mogla sama složiti i razumjeti kako se njime...

Pages