Pages

Pregled i analiza alata za modeliranje baza podataka
Pregled i analiza alata za modeliranje baza podataka
Marjana Bjelić
Ovaj rad prikazuje usporedbu i analizu pet alata za modeliranje baza podataka – MySQL Workbench, Open ModelSphere, Dia, Microsoft Visio i Oracle SQL Developer Data Modeler. Uvriježena mišljenja su da je MySQL Workbench spor, Open ModelSphere nije dizajnerski lijep i dodavanje atributa je zahtjevno, te da je Dia najbolji i najjednostavniji alat od ponuđenih. Na drugu stranu, mišljenja su da Microsoft Visio ima najveći broj funkcionalnosti no previsoku cijenu, dok Oracle SQL Developer...
Pregled i usporedba NewSQL sustava za upravljanje baza podataka
Pregled i usporedba NewSQL sustava za upravljanje baza podataka
Anamaria Marjanović
Osnovni cilj rada je opisati, testirati i usporediti tri odabrana NewSQL sustava za upravljanje bazama podataka koristeći primjere. Budući da je NewSQL novi pristup relacijskim bazama podataka, opisati će se koji modeli podataka su prihvaćeni NewSQL konceptom. Opisan je NewSQL sustav za upravljanje bazama podataka objašnjavajući svrhu njegovog nastajanja, osnovne značajke po kojima je prepoznatljiv te su navedeni primjeri nekih takvih sustava kao i primjeri industrija u kojima se...
Pregled i usporedba NoSQL sustava za upravljanje bazama podataka
Pregled i usporedba NoSQL sustava za upravljanje bazama podataka
Barbara Puljak
Cilj ovog završnog rada je prikazati četiri vrste NoSQL-a: eng. Key-value model, eng. Document database, eng. Column-oriented database i eng. Graph database. Najprije će se ukratko objasniti upravljanje bazama podataka, važnost SQL-a te zašto je nastala potreba za NoSQL-om. Zatim će biti opisana povijest i općenite karakteristike NoSQL baza podataka. Spominjati će se ACID i BASE koncepti te CAP teorem. U nastavku će se objasniti skalabilnost (horizontalna i vertikalna). Najveća će...
Pregled i usporedba alata za analizu znanstvene kolaboracije
Pregled i usporedba alata za analizu znanstvene kolaboracije
Marta Stašić
Scientometrija i bibliometrija su dvije srodne grane znanosti koje proučavaju kvantitativne značajke znanstvenog istraživanja i znanstvene literature. Znanstvena kolaboracija, odnosno suradnja među znanstvenicima koji zajedničkim radom stječu nova znanja i dolaze do novih spoznaja se može vizualizirati kroz bibliometrijske mreže. Kolaboracija je oblik društvene mreže stoga ju možemo analizirati i vizualizirati alatima koji se bave društvenim mrežama. Alati UCINET i NetDraw su...
Prepoznavanje lica uz pomoć Android aplikacije
Prepoznavanje lica uz pomoć Android aplikacije
Robert Cvjetković
U praktičnom dijelu razvijen je klijent-server sustav koji će omogućiti raspoznavanje lica osobe na mobilnom uređaju. Kako bi se zahtjev slao s klijenta razvijen je web servis koji može prepoznati jedno ili više lica, zaprimati i vraćati HTTP odgovore i ažurirati bazu podataka na serveru. Na serveru je formirana baza lica koja se koristi za učenje i testiranje modela za detekciju lica. Za klijenta je razvijena mobilna aplikacija kojom se može prikupljati slike lica i komunicirati...
Prevođenje programa za sjenčanje u strojni kod grafičkog procesora AMD Radeon
Prevođenje programa za sjenčanje u strojni kod grafičkog procesora AMD Radeon
Sanja Božić
Grafički procesori (GPU) značajan su dio mnogih računalnih sustava koje svakodnevno koristimo, od superračunala na kojima se predviđa vremenska prognoza i ponašanje lijekova do mobilnih uređaja na kojima gledamo YouTube i drobimo bombone u Candy Crushu. GPU-i su prošli dug proces evolucije od uređaja fiksnog cjevovoda do programabilnih procesora opće namjene kakve imamo danas. U tom procesu su se značajno mijenjali i hardver i softver i standardna aplikacijska programska sučelja...
Primjena algoritama strojnog učenja za istraživanje i analizu čimbenika zadovoljstva korisnika smještaja
Primjena algoritama strojnog učenja za istraživanje i analizu čimbenika zadovoljstva korisnika smještaja
Nola Čumlievski
Ovaj rad se bavi istraživanjem i analizom podataka sa web stranice za rezervaciju smještaja „Booking“ izvedenom u programskom jeziku Python. Ideja rada jest analizirati odnos između pojedinih čimbenika smještaja i same recenzije korisnika određenog smještaja, kako bi utvrdili koji od čimbenika imaju najveći utjecaj na recenziju korisnika. Primjenom postupaka strojnog učenja izradit će se modeli strojnog učenja koji će na temelju prikupljenih podataka biti u mogućnosti...
Primjena algoritama umjetne inteligencije u računalnoj igri Mlin
Primjena algoritama umjetne inteligencije u računalnoj igri Mlin
Antonio Brčić
U ovom radu osmišljen je jednostavan algoritam kalkulacije prioriteta koji će za tradicionalnu igru „Mlin“ ili engl. Nine men's Morris, ili „Mills“ tražiti najpovoljniju poziciju figurice te najpovoljnije mjesto gdje pomaknuti istu figuricu kako bi napravio mlin, ili spriječio igrača da napravi svoj mlin. Igra je napravljena u alatu za izradu igara Unity.
Primjena grafičkih kartica u obradi slike
Primjena grafičkih kartica u obradi slike
Andrea Toić
U radu je opisana arhitektura modernih grafičkih kartica i osnovni principi paralelnog programiranja zasnovanom na CUDA programskoj strukturi. Zatim slijedi pregled alata za obradu slika s posebnim osvrtom na alate prilagođene radu sa grafičkim karticama. Alat za obradu slika Photoshop korišten je za ispitivanje razlike u brzini obrade slike kad se izvodi na računalu domaćina (CPU) i grafičkoj kartici (GPU).
Primjena informacijskih tehnologija u psihometriji
Primjena informacijskih tehnologija u psihometriji
Jasmin Abou Aldan
Svjedoci smo da se danas sve više ljudi uspoređuju i iz mnoštva se odabiru samo oni pojedinci koji zadovoljavaju neke predodređene uvjete. U najranijim počecima to su bila testiranja zadovoljava li neko dijete kriterije ulaska u neki vrtić ili zadovoljava li neka osoba kriterije ulaska u vojsku (Miller & Lovler, 2016). Danas se te provjere primjenjuju u skoro svakom dijelu života (zapošljavanja, dijagnosticiranja mentalnih bolesti, vozački ispit, itd.), a najčešće se provode od...
Primjena strojnog učenja u šahu
Primjena strojnog učenja u šahu
Jovan Jokić
Cilj ovog diplomskog rada je izgraditi model evaluacije šahovskih pozicija koji upošljava isključivo informacije esktrahirane iz mrežnih značajki pozicija šahovskih figura na ploči. Međusobni odnosi figura na šahovskoj ploči, kao i odnosi figura i polja koja okupiraju, koji opisuju određene taktičke i strateške elemente koje tipično nalazimo u tijeku šahovske partije, će se modelirati kompleksnom mrežom. Ideja je pokazati da koristeći samo određene mjere koje opisuju...
Principi i algoritmi za izradu snipeta
Principi i algoritmi za izradu snipeta
Sven Picek
Završni rad analizira principe i algoritme za izradu Googlovih snipeta. U drugom dijelu se postupcima automatske sumarizacije teksta postavlja vlastito rješenje generiranja snipeta koje se temelji na pristupima ekstraktivne sumarizacije teksta. Automatska sumarizacija teksta postala je izuzetno bitna tema sa rastom količine lako dostupnih informacija. Ovaj rad se bavi proširenjem primjene metode za ekstrakciju ključnih riječi baziranoj na selektivnosti (Selectivity Based Keyword...

Pages