Pages

Priprema modela za 3D printanje
Priprema modela za 3D printanje
Marija Jularić
Tema završnog rada je priprema 3D modela privjesaka za ispis pomoću alata Blender. Ovaj rad definira što je modeliranje te koji se alati i tehnike koriste za izradu 3D modela u Blenderu. Isto tako je opisan praktični dio kreiranja 3D modela privjesaka te njihova priprema za ispis. 3D modeliranje je proces izrade 3D reprezentacije u simuliranom trodimenzionalnom prostoru. Blender je besplatan softver otvorenog koda za izradu 3D modela, animiranih filmova, vizualnih efekata,...
Priručnik za Microsoft Dynamics 365
Priručnik za Microsoft Dynamics 365
Andrea Arapović
Ovaj završni rad služi kao priručnik za Microsoft Dynamics 365, poznati ERP sustav u vlasništvu tvrtke Microsoft. U radu su objašnjeni glavni pojmovi vezani za ERP sustave te je pobliže pojašnjeno kako odabrati ERP i na što treba paziti kod nabave i implementacije. Također je naglašeno zašto su ti sustavi korisni i koje prednosti uvođenje tih sustava donosi poduzeću. Navedena su i 3 najpoznatija sustava u svijetu (Oracle NetSuite, Microsoft Dynamics 365 i SAP Business One) te...
Priručnik za NoSQL - MongoDB kroz primjere
Priručnik za NoSQL - MongoDB kroz primjere
Marko Matijević
NoSQL izvorno se odnosi na „ne-SQL“ ili nerelacijska baza podataka koja pruža mehanizam za pohranu i dohvaćanje podataka koji se modeliraju na druge načine osim tabelarnih odnosa koji se koriste u relacijskim bazama podataka. U relacijskoj bazi podataka, zapis se često rastavlja i pohranjuje u zasebne tablice, a odnosi su definirani primarnim i stranim ključnim ograničenjima. U NoSQL bazi podataka, zapis se obično pohranjuje kao JSON dokument. NoSQL baze podataka dolaze u...
Problem performansi računalne mreže Bufferbloat
Problem performansi računalne mreže Bufferbloat
Nikola Terihaj
Tema ovoga rada je problem bufferbloata koji se javlja na našoj internet vezi i metode smanjenja njegovog utjecaja, odnosno mogućnosti rješavanja tog problema. Bufferbloat je problem dugotrajnog vremena čekanja. Slanjem paketa od pošiljatelja prema primatelju zbog visokog vremena čekanja može se dogoditi da se paketi zagube. IP i TCP su najvažniji protokoli na našoj internet vezi, gdje protokol IP osigurava povezanost različitih mreža, a protokol TCP pouzdanu vezu s kraja na kraj....
Proceduralno generiranje planeta
Proceduralno generiranje planeta
Marko Sišul
U ovom radu je prikazano proceduralno generiranje planeta korištenjem grafova. Detaljno je opisan način i proces izrade planeta te svi algoritmi korišteni u njegovoj izradi. Opisane su klase koje su potrebne u grafu za opis planeta te algortmi koji su korišteni u procesu generacije i njihov utjecaj na samu strukturu planeta.
Programi za izradu računalnih obrazovnih igara
Programi za izradu računalnih obrazovnih igara
Edvard Štimac
Računalne igre za obrazovanje, ali i ostale vrste računalnih igara razvijaju se u određenoj softverskoj razvojnoj okolini koja je posebno dizajniranja za izradu igara. Danas imamo na raspolaganju velik broj različitih softvera u tu svrhu. Svaki softver za izradu igre sastoji se od grafičkog sučelja u kojem se modeliraju, animiraju, povezivanju i ubacuju objekti igre, te svaki program sadrži logiku koja sve to povezuje. Jedan od najpristupačnijih softvera za izradu igara je GDevelop...
Programiranje Lego Mindstorms Autića
Programiranje Lego Mindstorms Autića
Ivan Novačić
U ovom radu je opisan Lego Mindstorms EV3 set. Objašnjeno je kako svi elementi seta funkcioniraju, poput senzora, motora i ostatka hardvera pa sve do EV3 računalnog programa za kreiranje softvera. Spominje se i robotika, kratka povijest i ponešto o autonomnim vozilima. Opisan je i autonomni Lego autić složen isključivo od dijelova ovog seta. Kako ga napraviti, kako mu funkcionira program i sveukupno iskustvo kako bi ga bilo koja osoba mogla sama složiti i razumjeti kako se njime...
Programski jezik Scratch
Programski jezik Scratch
Ivan Rupčić
U ovom radu se opisuju elementi vizualnog programskog jezika Scratch. Korisnici mogu kreirati programe koristeći se grafičkim programskim blokovima. Pomoću alata za uređivanje i crtanje pozadina i likova mogu se kreirati vlastiti likovi i pozadine. Mogu se kreirati zanimljive igre, poučne animacije i priče. Mogućnosti su neograničene. Posebna pozornost je posvećena kreiranju vlastitih primjera i igara u kojima su korišteni elementi Scratch-a. Kreirane igre su zanimljive, poučne i...
Projekt razvoja računalne igre
Projekt razvoja računalne igre
Vedran Šuštić
U ovaj diplomski rad će pokušati opisati sve faze i aktivnosti koje se događaju prilikom produkcije računalne igre. Korišteni produkcijski plan pokriva sva važna područja koja utječu na uspješnost projekta, te se može koristiti s malim i velikim timovima. U prvome poglavlju je predstavljen kratki uvod, stanje industrije i problematika zadane teme. Navedeni problemi se posebno odnose na neiskusne timove koji tek ulaze u industriju. U drugome poglavlju su navedene i opisane sve...
Projekti javnog bežičnog pristupa internetu Wlan Slovenija i Otvorena mreža
Projekti javnog bežičnog pristupa internetu Wlan Slovenija i Otvorena mreža
Igor Lipošćak
Projekti wlan slovenija i Otvorena mreža su pokrenuti kako bi okupili zaljubljenike u tehnologiju te kombiniranim iskustvima i znanjima omogućili ljudima besplatan pristup Internetu bežičnim putem. U tu svrhu su razvili vlastite softvere otvorenog koda Tunneldigger i nodewatcher, koji su im uz OpenWRT omogućili jednostavniju implementaciju i lakše širenje. Cilj ovog završnog rada je opisati tehnologiju koja se koristila za realizaciju projekta te kako se sam projekt razvijao.
Proširenje mogućnosti OpenCL stoga otvorenog koda za grafičke procesore AMD Radeon
Proširenje mogućnosti OpenCL stoga otvorenog koda za grafičke procesore AMD Radeon
Dominik Varelija
U ovom radu opisana je tema popravljanja OpenCL implementacije Clover u AMD upravljačkom stogu koristeći Piglit i OpenMM unit testove. Proučava se AMD upravljački stog sa fokusom na Clover i nudi se pregled arihitektura AMD GPU-a. Radi se na popravljanju dijelova implementacije koji ne zadovoljavaju Piglit i OpenMM unit testove koristeći alate GDB i Valgrind. OpenMM je program za simulaciju molekularnih sila i koristi se za predviđanje interakcije proteina i različitih fluida. Clover...
RASPOZNAVANJE SLOVA UGLATE GLAGOLJICE
RASPOZNAVANJE SLOVA UGLATE GLAGOLJICE
Edvin Močibob
U radu iznosim kako sam izvršio klasifikaciju slova uglate glagoljice pomocu neuronskih mreža. Generirao sam vlastiti skup podataka za treniranje, dok sam za testni skup još iskoristio odrežene dijelove Misala po zakonu rimskog dvora. Klasifikaciju sam izvršio pomocu dvije neuronske mreže. Prva nema skrivenih slojeva dok je druga konvolucijska neuronska mreža. Obje mreže su imale visoku uspješnost kod klasificiranja.

Pages