Pages

Razvoj JRPG digitalne igre Shadow Tomb Valley korištenjem Unity platforme
Razvoj JRPG digitalne igre Shadow Tomb Valley korištenjem Unity platforme
Tomislav Babović
U ovom radu se opisuje razvoj „japanske igre uloga(JRPG)“ video igre „Shadow Tomb Valley“ u Unity razvojnom alatu. Koncept igre podsjeća na starije JRPG-ove za gameboy ili Sony playstation. Igra se sastoji od „Heroja“ s kojim igrač upravlja te pokušava doći do „ShadowTomba“. U igri postoje sigurne zone i zone u kojima su neprijatelji. Borba je napravljena tako da svatko ima svoj potez tokom kojeg može izvoditi akciju. Prilikom pobjede u borbi igrača se nagrađuje...
Razvoj Third Person računalne igre u Unity Engineu
Razvoj Third Person računalne igre u Unity Engineu
Marko Vuković
U radu je opisan tijek izrade igre i inspiracija po kojoj je igra rađena. Objašnjeni su asseti iz Unity Store-a koji su se koristili i način na koji se koristio Unity Engine. U početku je opisan rad Unity Engine-a, njegove značajke i povijest razvoja. Razvoj igre je opisan detaljno tako da svatko može napraviti igru poput ove. Igra je rađena za jednog igrača i igra se u trećem licu (eng. Third Person). Spada u žanr akcijskih pucačina. Cilj igre je eliminirati sve neprijatelje u igri
Razvoj Windows aplikacije za iznajmljivače
Razvoj Windows aplikacije za iznajmljivače
Simon Košmrl
Kao praktični dio završnog rada izradio sam Windows aplikaciju za iznajmljivače. Za pristup aplikaciji potrebna je registracija i prijava korisnika. Na glavnom zaslonu korisnik odabire kategoriju stvari koje želi iznajmiti te ga aplikacija usmjerava na zaslon gdje se prikazuju svi oglasi te kategorije koji nisu iznajmljeni. Odabirom oglasa korisnik ima opciju poslati zahtjev za iznajmljivanje. Vlasnik oglasa odlučuje kojem korisniku želi iznajmiti stvar. Oglasi koje trenutni korisnik...
Razvoj android aplikacije "The Guide of Rijeka"
Razvoj android aplikacije "The Guide of Rijeka"
Klara Popović
U ovome završnom radu opisat će se Android operacijski sustav te njegova povijest i arhitektura. Predstavit će se ukratko programski jezici Java i XML koji su ključni dio za programiranje android aplikacije te Windows inačica Android Studija u kojoj je aplikacija „The Guide of Rijeka“ izrađena. To je Android aplikacija za upoznavanje grada Rijeke i u ovom radu će biti predstavljen proces njene izrade. Aplikacija je izgledom minimalna i jednostavna za korištenje, te sadrži link...
Razvoj aplikacije za odabir i narudžbu fotografija
Razvoj aplikacije za odabir i narudžbu fotografija
Davor Zupičić
Cilj je ovog diplomskog rada prikazati izradu Windows desktop aplikacije kroz Windows Presentation Foundation pristup (skraćeno WPF) služeći se .NET tehnologijom. Osim WPF-a, navedeni su i objašnjeni pristupi izrade aplikacija kroz Windows Forms i Universal Windows Platform (skraćeno UWP). Izrađena je aplikacija za odabir i narudžbu fotografija te je prikazano korisničko sučelje aplikacije, nakon čega su navedene i objašnjene ključne klase i funkcije u kôdu. Aplikacija...
Razvoj aplikacije „MyLingo“ za učenje stranog jezika
Razvoj aplikacije „MyLingo“ za učenje stranog jezika
Mario Sliško
U radu je prikazan proces izrade mobilne aplikacije. U uvodu je naveden opis tehnologije za izradu mobilnih aplikacija, a potom je predstavljen operacijski sustav za koji je razvijena aplikacija. Objašnjeni su svi alati koji su korišteni te je opisana sva funkcionalnost aplikacije. Detaljno je prikazan postupak izrade mobilne aplikacije u Flutter alatu. Svrha aplikacije je samovrednovanje poznavanja stranog jezika.
Razvoj cross-platform mobilnih aplikacija korištenjem razvojnog okvira Flutter
Razvoj cross-platform mobilnih aplikacija korištenjem razvojnog okvira Flutter
Ivan Šimičić
Ovaj rad bavi se temom razvoja mobilnih aplikacija s naglaskom na cross-platform razvoj. U teorijskom dijelu dan je osvrt na povijest mobilnih platformi te na razvoj mobilnih aplikacija koristeći nativne tehnologije. U nastavku su opisani koncepti vezani uz cross-platform razvoj te navedena neka od rješenja za cross-platform razvoj, a Flutter je prikazan detaljnije. U okviru praktičnog dijela rada razvijena je jednostavna aplikacija za vođenje dnevnika i prikazene neke od značajki...
Razvoj edukativne igre Chroma u alatu Unity
Razvoj edukativne igre Chroma u alatu Unity
Mauro Orlić
U ovom radu se opisuju osnove rada u alatu Unity-u i proces izrade edukativne igre „Chroma“, top-down shooter čiji je cilj naučiti igrača prepoznati pojedine RGB komponente boja. Ukratko se opisuje sučelje alata Unity, zatim sustav komponenti na kojemu se temelji većina razvojnog procesa i nekoliko važnijih komponenata korištenih pri izradi igre. Nakon toga objašnjena je implementacija ključnih elemenata kao što su igrač, neprijatelj, sustav boja i sl. te ponašanje i dizajn...
Razvoj grafičke aplikacije za analizu pogrešaka u prevođenju
Razvoj grafičke aplikacije za analizu pogrešaka u prevođenju
Suzana Majcunić
Tema diplomskog rada je razvoj grafičke aplikacije za analizu pogrešaka u prijevodima. Aplikacija je implementirana u C# jeziku pomoću aplikacijskog programskog sučelja univerzalna Windows platforma (UWP) koji je sastavni dio .NET Core okvira .NET platforme. Aplikacije stvorene putem UWP platforme namijenjene su za rad na svim obiteljima uređaja na operacijskom sustavu Windows 10. Grafički dio aplikacije implementiran je u deklarativnom jeziku XAML (Extensible Application Markup...
Razvoj hibridne web aplikacije za radne naloge
Razvoj hibridne web aplikacije za radne naloge
Dominik Rusac
Ovaj diplomski rad primarno se bavi razvojem web aplikacije za radne naloge. U prvom dijelu rada opisane su tehnologije HTML, Bootstrap, JavaScript, PHP, Laravel i SQL koje su korištene za razvoj web aplikacije. Navedene tehnologije su svrstane u dvije grupe. Prva grupa čini klijentske tehnologije, a druga grupa čini tehnologije koje se izvršavaju na serveru. Klijentske tehnologije služe za prikaz sučelja i interakciju korisnika s aplikacijom, a serverske tehnologije služe za obradu i...
Razvoj hibridnih web aplikacija korištenjem Ionic platforme
Razvoj hibridnih web aplikacija korištenjem Ionic platforme
Andrija Juran
Za izradu hibridne web aplikacije odabrao sam temu rezervacije i ponude smještaja. Korištene su tehnologije „Angular-Ionic“ s „Firebase“ bazom podataka. Usmjeravanje na stranice aplikacije implementiralo se pomoću „AngularRouter-a“, a glavni dijelovi aplikacije na koje je korisnik usmjeravan jesu: smještaji, rezervacije i ponude. Backend se realizirao pomoću „REST API“ koji nudi Firebase koji naknadno komunicira sa bazom podataka. Također, implementiran je čuvar ...
Razvoj iOS aplikacije za analizu mišljenja na Twitteru
Razvoj iOS aplikacije za analizu mišljenja na Twitteru
Danijela Vrzan
U prvom dijelu rada prikazane su relevantne tehnologije korištene tijekom izrade aplikacije i neki osnovni pojmovi potrebni za razumijevanje tehnologija. U drugom dijelu, opisana je izrada aplikacije za analizu mišljenja na Twitter servisu. Aplikacija je napisana u Swift programskom jeziku koristeći Xcode integrirano razvojno okruženje. Najprije se trenira model strojnog učenja na temelju metapodataka unutar Playground sučelja, a zatim se istrenirani model uveze u Xcode projekt....

Pages