Pages

Testiranje implementacija OpenGL-a i OpenCL-a alatom Piglit
Testiranje implementacija OpenGL-a i OpenCL-a alatom Piglit
Mario Ćuro
OpenGL (Open Graphics Library) je grafički 3D standard za rendreriranje 2D i 3D grafike. Vrlo je popularan u industriji video igara i glavni je konkurent Microsoftovom Direct3D-u. Koristi se uglavnom u interakciji sa grafičkim čipovima (GPU) kako bi se se hardverski ubrzalo renderiranje. OpenCL (Open Computing Language) je standard za paralelno programiranje na heterogenim sustavima. Koristi se na CPU-ovima, GPU-ovima i ostalim hardverskim akceleratorima. Tema ovog završnog rada je...
Trendovi i budućnost Interneta
Trendovi i budućnost Interneta
Maja Trstenjak
U radu se analiziraju podaci iz proteklih godina, počevši od 2014. godine, vezani uz trendove u razvoju Interneta i popratne tehnologije. Ti podaci su predstavljeni u grafikonima za Svijet, po regijama, U Europi i za Hrvatsku. Dodatno su razmotrena predviđanja za buduće Internet trendove. Dan je i osvrt na metodološki kontekst rada. U zaključku su istaknuti najvažniji podaci za proteklu godinu.
Trendovi i budućnosti Interneta
Trendovi i budućnosti Interneta
Andrea Renko
Tema ovog završnog rada su trendovi i budućnost Interneta. U početnim poglavljima je opisana struktura korisnika Interneta i struktura korisnika društvenih mreža, u kojima se navode karakteristike takvih korisnika; njihova količina, način korištenja i vrijeme korištenja te usporedbe tih parametra sa proteklim godinama na razini svijeta, Europe i Hrvatske. Takva analiza je napravljena kako bih postojao uvid u konzumente Interneta i World Wide Weba – njihove korisnike. Nadalje,...
UBUNTU LINUX OPERACIJSKI SUSTAV
UBUNTU LINUX OPERACIJSKI SUSTAV
Ante Pavlović
U ovom seminarskom radu detaljno ću objasniti što je zapravo Linux operacijski sustav te posebno opisati jednu od njegovih distribucija Ubuntu. Iako Linux operacijski sustav ima dosta izvedenica Ubuntu je jedan od najraširenijih Linux distribucija. Seminarski rad podijeljen je na nekoliko cjelina. U uvodnom dijelu seminarskog rada općenito je objašnjen pojam operacijskog sustava te posebno Linux operacijski sustav, od njegovog stvaranja, korištenja te njegovih distribucija. Zatim se...
UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA TVRTKE PRIMJENOM METODA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA TVRTKE PRIMJENOM METODA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
Marko Kotaranin
Diplomski rad na temu unapređenja poslovanja tvrtke primjenom metoda linearnog programiranja sam odabrao jer sam tokom predavanja iz predmeta Operacijsko istraživanje uvidio dio prednosti koje donosi poznavanje metoda iz domene matematičkog programiranja te sam odlučio da bi bilo korisno proširiti znanje iz tog područja. Ono što me privuklo između ostalih tema iz područja matematike je to što se pomoću metoda i modela operacijskih istraživanja mogu rješavati svakodnevni...
UPRAVLJANJE RC VOZILOM PUTEM RASPBERRY PI RAČUNALA I MOBITELA
UPRAVLJANJE RC VOZILOM PUTEM RASPBERRY PI RAČUNALA I MOBITELA
Antonio Dolić
Cilj ovog rada je omogućiti upravljanje RC vozilom pomoću smarthphona. U tu svrhu, dodatno su korišteni Raspberry Pi mikro računalo koje služi za obradu i prosljeđivanje instrukcija sustavima vozila i pomoćni hardver koji upravlja vozilom. Odluke (instrukcije) su generirane na android uređaju i potom proslijeđene Raspberry Pi računalu. Rad vozila počinje spajanjem Raspberry Pija na bežičnu mrežu android uređaja. Nakon povezivanja se inicijalizira poslužitelj na Raspberry...
UPRAVLJANJE ROBOTSKOM RUKOM PUTEM PLATFORME ARDUINO I RAČUNALA
UPRAVLJANJE ROBOTSKOM RUKOM PUTEM PLATFORME ARDUINO I RAČUNALA
Alen Kranjčević
U ovome radu objašnjena su osnovna načela upravljanja robotskom rukom putem Arduino platforme i računala. Korištena robotska ruka MeArm ima četiri kontrolne točke (zgloba) koji se upravljaju s četiri mikro servo motora. Upravljanje servo motorima ostvareno je korištenjem Arduino platforme s kojom se komunicira putem računala. Komunikacija između računala i Arduino platforme odvija se preko serijskog komunikacijskog sučelja, koje je na računalu implementirano korištenjem Rxtx...
USPOREDBA PERFORMANSI IZVOĐENJA APLIKACIJE NA SUPERRAČUNALU BURA I STANDARDNOM PC RAČUNALU
USPOREDBA PERFORMANSI IZVOĐENJA APLIKACIJE NA SUPERRAČUNALU BURA I STANDARDNOM PC RAČUNALU
Augustin Sočković
Tema ovog završnog rada jest analiza strukture i tehničkih karakteristika superračunala BURA. U uvodnom dijelu objašnjeni su osnovni pojmovi koji se vežu uz high performance computing (HPC), navedeni su razlozi obrade podataka na superračunalu, opisane tehnike primjene supercomputinga, te izložene osnovne hardverske karakteristike BURE. U razradi teme nalazi se praktični dio završnog rada koji se sastoji od benchmarking testiranja1 aplikacije NAMD po definiranim parametrima na...
USPOREDBA POSTUPAKA PRETRAŽIVANJA I SORTIRANJA NA STABLIMA U PYTHONU I C++-U
USPOREDBA POSTUPAKA PRETRAŽIVANJA I SORTIRANJA NA STABLIMA U PYTHONU I C++-U
Andrea Lakošeljac
C++ i Python su dva objektno orijentirana programska jezika. C++ je kompajlerski, dok je Python interpreterski programski jezik. Ova dva programska jezika razlikuju se u sintaksi, vremenu izvođenja programa i količini memorije koju zauzimaju kodovi. I jedan i drugi imaju svoje prednosti i nedostatke. Razlikuju se i po djelatnostima u kojima se koriste, ali oba mogu implementirati postupke pretraživanja i sortiranja na stablima. Stablo je nelinarna struktura podataka koja omogućuje...
USPOREDBA PROGRAMSKIH ALATA ZA IZRADU DIDAKTIČKIH IGARA
USPOREDBA PROGRAMSKIH ALATA ZA IZRADU DIDAKTIČKIH IGARA
Sanja Pavkov
Danas se u nastavi sve više primjenjuju računala pomoću kojih se nastavni sadržaj prikazuje na potpuno novi način koji podrazumijeva primjenu multimedije na računalu. Primjenom edukativnih računalnih igara i programa u nastavi učenici lakše savladavaju nastavno gradivo, usvajaju nove vještine i sposobnosti, razvijaju društvenost i način mišljena, pokazuju veće zanimanje i motivaciju za učenjem, više su koncentriraniji i aktivniji na satu te duže pamte i primjenjuju naučeno...
USPOREDBA VODEĆIH GPU PROIZVOĐAČA
USPOREDBA VODEĆIH GPU PROIZVOĐAČA
Arijan Mačkić
Postoje 3 velika proizvođača grafičkih procesora (GPU) to su Intel, Nvidia i ATI kojeg je 2006. godine kupio AMD. Svaki od njih ima svoju priču o nastanku koju sam opisao u ovom radu. Opisao sam kako su se kroz vrijeme razvijale te tvrtke i kako su pridonijele razvoju tržišta za GPU. Samo tržište grafičkih procesora sam podijelio u 4 kategorije koje su raspoređene po cijeni. Te kategorije opisao sam u obliku tablica jer ih je tako najlakše usporediti. Svaku sam tablicu potom...
UTJECAJ INTERNETA NA AMERIČKE IZBORE
UTJECAJ INTERNETA NA AMERIČKE IZBORE
Mihael Orlović
U završnom radu proučiti ćemo utjecaj Interneta na Američke predsjedničke izbore 2016. godine te pogledati kako je Donald Trump u svojoj kampanji koristio Internet, koliko su Trumpovi Tweetovi na Twitteru bili utjecajni i kako je kampanja koristila druge društvene mreže tijekom izbora. Naravno, to nije sve što je utjecalo na izbore ali ću pokušati dati uvid kako je posve novi mediji specifičan na Internetu internet memes utjecao na izbore, te kako su stranice kao 4chan i ...

Pages