Pages

UX/UI automobila 21.st.
UX/UI automobila 21.st.
Rudolf Borić
U ovom radu opisat ću što je UX/UI, kako se manifestira UX/UI kod automobila. Kako tehnologije utječu na razvitak korisničkog iskustva vozača. Koji su aktualni trendovi kod modernih automobila i u kojem smjeru ide automobilska industrija. Opisati ću kako je tehnologija našla svoje mjesto u automobilskom svijetu, te kako pomaže vozačima da budu bolji učesnici u prometu. Spomenut ću poznatu autoindustriju Tesla, te kako su dizajnirali funkcionalno korisničko sučelje uvažavajući...
UX/UI dizajn mobilne aplikacije "Rentit"
UX/UI dizajn mobilne aplikacije "Rentit"
Helena Zrinski
U ovom diplomskom radu bavimo se procesom izrade prototipa mobilne aplikacije RentIt. Ideja je nastala u okviru fiktivnog startup-a akademske godine 2017./2018. u sklopu kolegija Elektroničko gospodarstvo, a bazira se na međusobnom unajmljivanju i iznajmljivanju predmeta od strane korisnika. Fokus rada je na fazi oblikovanja korisničkog sučelja i korisničkog iskustva mobilne aplikacije te će taj proces biti detaljno razrađen. Prvo ćemo opisati faze koje joj prethode te su osnova...
Ucjenjivački softver
Ucjenjivački softver
Stefano Berneš
Ucjenjivački softver je oblik zloćudnog softvera u posljednjih nekoliko godina često pogađa i kompanije i privatne subjekte. On radi na način da korisniku šifrira datoteke i od korisnika traži uplatu relativno velikog novčanog iznosa prije dešifriranja istih. Kompanije zaražene ucjenjivačkim softverom često trpe velike gubitke zbog istog, a privatni korisnici u najmanju ruku budu ometeni u svom radu, a puno češće izgube godine (ili čak desetljeće) fotografija, audio i video...
Ugradbeni softver za bežične usmjerivače OpenWRT
Ugradbeni softver za bežične usmjerivače OpenWRT
Matija Banjan
OpenWRT je opisan kao Linux operativni sustav iz obitelji operacijskih sustava baziranih na Unix operacijskom sustavu. Počeo je s razvojem 2004. godine te se razvija još uvijek. OpenWRT je u suštini firmver, specifična klasa računalnog softvera koja pruža kontrolu niske razine za specifični hardver uređaja. Glavne komponente OpenWRT-a su util-linux, što je standardni paket Linux operacijskog sustava; musl, standardna C biblioteka namijenjana operacijskim sustavima temeljenim na...
Uporabljivost softvera
Uporabljivost softvera
Iris Ilišinović
U ovom završnom radu opisana je uporabljivost softvera i kako se ona postiže. U uvodnom dijelu definiran je pojam uporabljivosti i što je sve za to vezano. Navedeni su i definirani ostali glavni pojmovi, te su obrađeni faktori koji na to utječu. Zatim je opisana veza između uporabljivosti i korisničkog iskustva, tj. koje su njihove sličnosti i razlike. Obrađene su sve generacije uporabljivosti, kako su sučelja tijekom godina napredovala da bi se postigla što veća uporabljivost,...
Upravljanje i konfiguriranje web servera
Upravljanje i konfiguriranje web servera
Matija Belančić
U ovom radu prikazuje se osnovna instalacija te konfiguracija Apache web servera na Linux distribuciji. Kako bi se shvatio sam koncept rada web servera, prvi dio rada odnosi se na općem principu upravljanja mreža te TCP/IP familiji protokola. HTTP, TCP, IP te mnogi važni protokoli koji su nam bitni kod web servera detaljno će biti objašnjeni. Objasnit će se arhitektura web-servera, te način na koji funkcionira web server. Apache web server je jedan od najpopularnijih i najčešće...
Upravljanje matičnim podacima - Master Data Services priručnik
Upravljanje matičnim podacima - Master Data Services priručnik
Helena Brajković
Matični podaci su ne-transakcijski podaci koji su organizaciji važni zbog unutarnje strukture, donošenja boljih poslovnih odluka, većeg zadovoljstva zaposlenika, usmjeravanja marketinga pomoću informacija dobivenih iz matičnih podataka, te većeg zadovoljstva korisnika sa pruženim uslugama što donosi i veći profit organizaciji. Matični podaci su najčešće opisi transakcijskih podatka, kao što su informacije o zaposlenicima, bonusima, ulogama, korisničkim programima, struktura...
Upravljanje podacima - nekad i danas
Upravljanje podacima - nekad i danas
Arijan Jašarević
U završnom radu čiji je naziv „Upravljanje Podacima (eng. Data Governance) – nekad i danas“ govori se o važnosti uspješnog upravljanja podacima, što je ono, kako se postiže, kako ono djeluje na poslovanje firmi, njegove prednosti te njegova povijest, sadašnjost i budućnost. Dat je i opis ključnih pojmova vezanih uz temu kao što su podatak, informacija i znanje.
Upravljanje procesima u operacijskom sustavu Linux
Upravljanje procesima u operacijskom sustavu Linux
Emma Debelec
U ovome radu opisan je osnovni element operacijskog sustava – proces. Proces je aktivnost koja nastaje pri izvođenju nekog programa i za vrijeme svoga života može poprimiti tri stanja (stanje spremnosti, stanje izvođenja procesa i stanje blokiranosti). Sastoji se od jedne ili više procesnih dretvi koje međusobno dijele adresni prostor, datoteke i dodijeljene resurse. Sve svoje podatke zapisuju u tablicu procesa, koja se u Linux operacijskom sustavu implementira dvostruko povezanom...
Upute za izradu aplikacije u alatu Oracle Application Express na primjeru aplikacije za fitnes trenera
Upute za izradu aplikacije u alatu Oracle Application Express na primjeru aplikacije za fitnes trenera
Ivana Lovrinović
U ovom diplomskom radu detaljno je opisan postupak izrade aplikacije za fitnes trenera u alatu Oracle Application Express (skraćeno Oracle APEX). Svaki korak pri izradi aplikacije je detaljno opisan i dopunjen snimkom zaslona. U samom uvodu je predstavljen alat Oracle Apex, za što se koristi, za koga je namijenjen i njegove prednosti. Prije samog postupka izrade aplikacije je opisana priprema za izradu aplikacije, odnosno izrada modela podataka metodom entiteti - veze i relacijskog modela...
Usporedba MIRIS i IDEF metodologija
Usporedba MIRIS i IDEF metodologija
Andrea Kirinčić
U ovom radu ću pisati o metodologijama MIRIS i IDEF, te njihovoj usporedbi s naglaskom na metode entiteta i veza (metodologije MIRIS) i metode IDEF1x (metodologije IDEF). Bit će navedene najvažnije definicije i pojmovi kao i opis i primjena svake metodologije. Fokusirat ću se na pojedinačne metode unutar svake metodologije kao što je izrada i opis dijagrama toka podataka koji su dio glavnog projekta kod metodologije MIRIS. Zatim ću govoriti o nastanku dijagrama entiteta i veza kao dio...
Usporedba SQL i NoSQL baza podataka na praktičnom primjeru (podavaonica rabljenih automobila)
Usporedba SQL i NoSQL baza podataka na praktičnom primjeru (podavaonica rabljenih automobila)
Antonia Horvat
U ovom radu ću se baviti usporedbom SQL i NoSQL baza podataka na praktičnom primjeru salona rabljenih automobila. U radu ću objasniti karakteristike SQL baza podataka te navesti najčešće područje primjene. To isto ću prikazati i za NoSQL baze podataka. Nakon upoznavanja s navedenim tipovima baza podataka, prikazat ću primjenu obje vrste baza podataka na primjeru prodavaonice rabljenih automobila. Prikazat ću proces oblikovanja baze podataka od početka za svaku vrstu baze podataka...

Pages