Pages

Usporedba alata za vizualno programiranje
Usporedba alata za vizualno programiranje
Boris Bjedov
Računala postaju sveprisutna u našem svakodnevnom život, a s time se povećala i potražnja za raznim programima koju je sve teže zadovoljiti. Odgovor moguće leži u poticanju interesa djece za informatikom i programiranjem već od nižih razreda osnovne škole. „Klasično“ programiranje u kojem učenici pišu dugačke linije koda i moraju se fokusirati na sintaksu je vrlo kompleksno za mlade učenike te se kao bolji uvod u programiranje smatraju vizualni programski jezici. Vizualni...
Usporedba jezičnih alata za njemački jezik
Usporedba jezičnih alata za njemački jezik
Dorian Beli
U ovom radu riječ je o usporedbi različitih alata za njemački jezik kao što su lematizatori, obilježivači vrsta riječi i korjenovatelji na zadanim tekstovima. Svaki od programa rezultirao je određenom točnošću.
Usporedba mogućnosti alata Blander i Autodesk Maya za 3D modeliranje
Usporedba mogućnosti alata Blander i Autodesk Maya za 3D modeliranje
David Janeš
U ovome radu usporedit će se mogućnosti alata za 3D modeliranje: Blender i Autodesk Maya. U uvodnome dijelu definirat će se 3D modeliranje i opisati metode koje se često primjenjuju. U glavnom dijelu će se detaljno prikazati navedeni alati te u istima opisati postupak izgradnje modela srednje složenosti na konkretnom primjeru iz svakodnevnog života, čekiću. Na kraju rada dana je kritička usporedba dvaju korištenih alata te njihove prednosti i nedostatci.
Usporedba postupaka dubinske analize podataka u području edukacije
Usporedba postupaka dubinske analize podataka u području edukacije
Ivana Tomljanović
Tema diplomskog rada je usporedba postupaka dubinske analize podataka u području edukacije. Za početak ću objasniti samu dubinsku analizu podataka u području edukacije i njene korake. Također, objasniti ću i odabrane postupke koji će se izvršavati na podacima. Zatim ću testirati odabrane postupke, usporediti njihovu točnost te interpretirati dobivene rezultate. Testiranje se provodi u programu RStudio te se na temelju dobivenih rezultata formira zaključak.
Usporedba programskih jezika GO i Python
Usporedba programskih jezika GO i Python
Ivan Jurman
U ovom radu prezentiran je programski jezik Go, od značajki jezika do popularnosti i osnova sintakse jezika te je izvršena usporedba sa programskim jezikom Python na tri primjera kôda, od toga dva primjera matematičke prirode te jedan primjer upravljanja datotekama.
Usporedba verzija CMS sustava Joomla!
Usporedba verzija CMS sustava Joomla!
Marko Dolić
U prvom poglavlju ovog rada objašnjeni su pojmovi CM-a i CMS-a, te su navedeni problemi kojima se bave, radi boljeg razumijevanja ostatka rada. Također su navedene i osnovne karakteristike sustava za upravljanje sadržajem. U nastavku rada prolazi se kroz osnovne značajke, proširenja i arhitekturu Joomla! sustava, kao uvod u detaljnu analizu strukture direktorija, baze podataka i tijeka izvođenja Joomla! 2.5 i Joomla! 3.9 verzija sustava. Na kraju rada navedene su glavne razlike između...
Usporedba verzija Moodle sustava za upravljanje učenjem
Usporedba verzija Moodle sustava za upravljanje učenjem
Marko Buterin
U ovom radu dan je detaljan opis značajki i mogućnosti najvažnijih inačica sustava za učenje Moodle te pregled izmjena i poboljšanja koje su u tim inačicama uvedene. Opisi verzija Moodle sustava u radu grupirani su prema fazama nadogradnje kroz koje je sam sustav MudRi prolazio pri nadogradnji: od prve verzije do grane 1.8, grane 1.9 zatečene u sustavu prije nadogradnje, 2.0, 2.2, 2.7, 3.0, 3.1 te završno s granom 3.3 odnosno njezinom posljednjom inačicom u trenutku pisanja ovog...
Utjecaj društvenih mreža na slobodno vrijeme
Utjecaj društvenih mreža na slobodno vrijeme
Josipa Katić
Cilj istraživanja je ustanoviti koliko spol i dob utječu na količinu slobodnog vremena provedenog na društvenim mrežama, kako spol i dob utječu na vrstu društvenih mreža koje se koriste te kakvim aktivnostima se ispitanici bave na društvenim mrežama. Metoda koju sam koristila u istraživanju je online anketa koja je bila dostupna na društvenoj mreži Facebook. Anketa se sastojala od sedamnaest pitanja koja su obuhvaćala demografska pitanja, pitanja s ponuđenim odgovorima, DA –...
Utjecaj pandemije COVID-19 na igranje igara za više igrača putem interneta
Utjecaj pandemije COVID-19 na igranje igara za više igrača putem interneta
Ana Novokmet
Pandemija koronavirusa SARS-CoV-2 tijekom 2020. godina učinila je da velik broj država uvede izolacijske mjere kako bi se usporilo širenje virusa među populacijom. Dio populacije je iskoristio priliku za konzumiranje multimedijskog sadržaja, prvenstveno strujanje filmova i serija sa servisa kao što je Netflix, praćenje streamova putem usluga video streaminga poput Twitcha te igranje igara za više igrača s platformi kao što su Steam i PlayStation. Zbog iznenadnog povećanja...
UČENJE STABALA ODLUČIVANJA ZANEMARUJUĆI KOMPLEKSNE PRIMJERE
UČENJE STABALA ODLUČIVANJA ZANEMARUJUĆI KOMPLEKSNE PRIMJERE
Ivana Barić
U završnom radu opisan je postupak učenja stabala odlučivanja zanemarujući kompleksne primjere. Tema obuhvaća implementaciju algoritma koji uvažava točnost klasificiranih podataka na isti način kao što to čini i klasifikacijsko stablo. Razumljivost je najvažnija prednost klasifikacijskih stabala u odnosu na većinu drugih klasifikatora1 stoga je vrlo bitna pri izgradnji i implementaciji algoritma. U uvodu se opisuje područje primjene stabala odlučivanja te različitih algoritama...
VIZUALIZACIJA GRAFOVA U PYTHONU
VIZUALIZACIJA GRAFOVA U PYTHONU
Paola Blašković
U ovom završnom radu obrađuje se tema vizualizacija grafova u Pythonu. U radu su analizirane postojeće Python biblioteke koje omogućavaju crtanje i vizualizaciju grafova. Dan je pregled osnovnih metoda koje omogućavaju crtanje grafova, a za odabrane primjere mreža implementirane su određene funkcije programskog jezika Python za napraviti što učinkovitiju vizualizaciju tih mreža.
Vatrozidovi: prikaz i primjena
Vatrozidovi: prikaz i primjena
Luka Pavlek
U ovom diplomskom radu opisani su sustavi zaštite računalnih sustava naziva vatrozidovi. Dan je prikaz načina rada vatrozidova, prikazane su njihove prednosti i slabosti. U radu je odrađena podjela vatrozidova na nekoliko tipova vatrozidova te je svaki tip vatrozidova objašnjen. U prvom djelu rada opisane se razne prijetnje koje prijete računalnih sustavima, a koje se mogu vatrozidovima spriječiti. Na samom kraju rada prikazani su komercijalni vatrozidovi koji se koriste te je jedan...

Pages