Pages

WINDOWS OPERATIVNI SUSTAVI ZA MOBILNE PLATFORME
WINDOWS OPERATIVNI SUSTAVI ZA MOBILNE PLATFORME
Mateo Mahmutović
U radu je iznesen pregled osnovnih karakteristika i razvoj Symbian, BlackBerry, iOS, Android te Windows operativnih sistema za mobilne platforme. Detaljnije su predstavljeni Windows Phone i Windows Mobile, s osvrtom na njihovu građu i razvoj aplikacija. Napravljena je usporedba njihovih osnovnih karakteristika sa drugim operativnim sistemima.
XML U ORACLE SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA
XML U ORACLE SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA
Nikola Pamer
Zadatak ovog diplomskog rada biti će, u suradnji s mentorom, komentorom i softverskom tvrtkom IN2 d.o.o., obraditi sintaksu i strukturu XML jezika i dokumenata u korelaciji s Oracle bazama podataka koristeći softver Oracle 12c Enterprise Edition za stvaranje baza te razvojne okoline SQLDeveloper za pristupanje i obradu podataka u postojećim bazama podataka. Rad će obuhvatiti teorijski dio XML-a i Oracle baza podataka odnosno koncepte relacijskih baza podataka, ali isto tako kroz...
ZNANOST O PODACIMA: ANACONDA - PLATFORMA ZA ANALIZU PODATAKA U PHYTHONU
ZNANOST O PODACIMA: ANACONDA - PLATFORMA ZA ANALIZU PODATAKA U PHYTHONU
Igor Kos
U ovome se radu dubinski analiziraju podaci uporabom dvaju najpopularnijih i besplatnih alata Pythona i R-a. Za analizu je odabran javno dostupan skup podataka koji opisuje potrošnju goriva automobila u Sjedinjenim Američkim Državama. Kroz rad se objašnjava proces pripreme podataka za analizu, sama analiza i grafički prikaz rezultata u svrhu otkrivanja trendova i uzoraka u potrošnji goriva kroz vrijeme. Rad je izrađen u obliku priručnika kako bi se što jednostavnije shvatilo i...
Zemljopisni informacijski sustavi
Zemljopisni informacijski sustavi
Ines Mržljak
Zemljopisni informacijski sustav (u nastavku ZIS) postaje sve važniji dio svakodnevice, a u ovom radu je opisan kroz osam poglavlja. Rad je nastao na temelju proučavanja brojne literature navedene na kraju, a koja je omogučila formiranje vlastitog mišljenja i interpretacije pojmova. Uvodnim poglavljem dane su definicije i objašnjenja zemljopisnog informacijskog sustava i osnovnih postupaka uz povezane struke i znanosti. Iduće poglavlje nudi osvrt na kartografiju i geodeziju,...
Znanost o podacima: Postupci testiranja hipoteze
Znanost o podacima: Postupci testiranja hipoteze
Antonia Bašković
Tema diplomskog rada su postupci testiranja hipoteza na odredenom skupu podataka. Na pocetku ću objasniti sto je znanost o podacima. Takoder cu objasniti kako se koristi testiranje hipoteze kada donosimo odluke vezane uz populaciju samo na temelju uzoraka informacije. Odabir postupaka testiranja izvrsit cu na temelju postavljene hipoteze koja se dokazuje u ovisnosti o prirodi podataka koji mogu biti numericki i kategoricki. U projektnom zadatku vrsimo testiranje pomocu postupaka...
Značaj informacijskih tehnologija za razvoj poduzetništva
Značaj informacijskih tehnologija za razvoj poduzetništva
Marko Stričević
Predmet rada je istraživanje sinergijskog učinka suvremenog razvoja informacijskih tehnologije i razvoja poduzetništva, te njihove razvojne uvjetovanosti. Sadržajno rad obuhvaća teorijsku pozadinu i obrazloženje poduzetništva i informacijskih tehnologija, definira što je poduzetništvo i što su informacijske tehnologije, te određuje i obrazlaže razvojne koncepte i korelacije razvoja poduzetništva i informacijskih tehnologija. Istaknute su promjene koje su se dogodile kroz...
Značajke korisničkog sučelja na primjeru sustava za učenje jezika
Značajke korisničkog sučelja na primjeru sustava za učenje jezika
Paola Blašković
Ovaj diplomski rad je orijentiran na temu dizajna korisničkih sučelja, preciznije korisničkih sučelja za učenje jezika. Na početku teorijskog dijela rada dan je uvod u temu te povijesni pregled razvoja korisničkih sučelja. Zatim slijedi poglavlje u kojem se govori o samom dizajnu i načinima razvoja korisničkog sučelja koje uključuje ISO standarde koji se primjenjuju u ovom području te metode i načine izrade korisničkih sučelja. Nakon toga detaljnije su opisane značajke koje...
Zvjezdana shema - temeljni model za skladište podataka
Zvjezdana shema - temeljni model za skladište podataka
Katarina Kružić
Zvjezdana shema jedna je od osnovnih shema za povezivanje tablice činjenica i tablice dimenzija. To je dimenzionalni dizajn za relacijske baze podataka i najjednostavnija shema za skladištenje podataka. Široko je povezana s razvijanjem skladišta podataka i dimenzionalnog skladištenja podataka. Shema je dobila ime po sličnosti sa stvarnim oblikom zvijezde. U zvjezdanoj shemi središnja tablica jest tablica činjenica. Ona sadrži ključeve svih tablica kojima je povezana. Tablice koje...
Životni ciklus testiranja softvera
Životni ciklus testiranja softvera
Dario Pleše
Testiranje softvera je vrlo važno područje sofverskog inženjerstva jer može služiti kao odlučujući faktor u plasiranju uspješno dovršenog projekta te direktnom odlučivanju razmjera kvalitete i pouzdanosti. Veliki dio istraživanja u ovom polju je već obavljen, no prema svemu sudeći, taj trend će se nastaviti i u budućnosti, s obzirom da je testiranje postalo sastavni dio svakog životnog ciklusa razvoja softvera. Testiranje softvera smatra se najvažnijom fazom razvoja jer bez...

Pages