Pages

Automatsko testiranje web aplikacija uz podrsku Geb web drivera
Automatsko testiranje web aplikacija uz podrsku Geb web drivera
Mario Petković
Diplomski rad primarno se bavi automatskim testiranjem. Pri tome su definirani neki osnovni pojmovi vezani uz testiranje kao što su razne metode i vrste testova te je provedena analiza i usporedba između automatskog i manualnog načina testiranja. Fokus je stavljen na alate za automatsko testiranje web aplikacija. Radi se o Geb web driveru, Groovy programskom jeziku i Spock testnom frameworku. Kroz primjere, usporedbe s drugim alatima i konačno, izradom i pokretanjem automatskih testova...
BEŽIČNI LAN
BEŽIČNI LAN
Ivana Cvitković
U završnom radu definiran je WLAN sustav te su opisane njegove fizičke komponente. Dat je i strukturni prikaz WLAN-a. Razmatramo definiciju IEEE 802.11 standarda tj. koje sve podstandarde on sadrži, što taj standard podrazumijeva i kako bežična komunikacija funkcionira. Opisali smo prednosti i mane koje ono nudi. Spomenuti su i sigurnosni aspekti u kojima su opisane osnove sigurnosti računalnih mreža te posebno mrežama koje su temeljene na 802.11 standardu. Nadalje, predočena su...
BLUETOOTH
BLUETOOTH
Matija Furdić
Tema ovog rada "Bluetooth" opisana je kroz nekoliko točaka. U uvodu govorim o tome što je to Bluetooth te o samom nastanku istog. U razradi teme govorim o frekvenciji, pikonetu i skaternetu te stanju pikoneta. Također u razradi se nalazi fizički kanal, logički prijenos podataka, modulacija i zaštita od pogrešaka, Bluetooth paketi te protokolarni stog. U zadnjem dijelu razrade nalazi se usporedba Bluetooth i Wi-Fi, Bluetooth uređaj, namjerno ometanje bežičnih mreža i sigurnosni...
BPMN - NORMA ZA MODELIRANJE I PRIKAZ POSLOVNIH PROCESA
BPMN - NORMA ZA MODELIRANJE I PRIKAZ POSLOVNIH PROCESA
Nina Pošćić
Business Process Model and Notation (BPMN) je grafički standard za modeliranje poslovnih procesa kojeg je propisala Object Management Group (OMG). Jedan od ciljeva BPMN norme je pružiti notaciju za modeliranje poslovnih procesa koja je razumljiva svim zainteresiranim stranama. Norma omogućuje poslovnim analitičarima definiranje složenih poslovnih procesa od početka do kraja. Osnovni dijagram norme je Business Process Diagram (BPD). On prikazuje upravljački i podatkovni tok poslovnih...
Blockchain tehnologija
Blockchain tehnologija
Sven Živković
Definiram pojam Blockchain tehnologije s kratkim osvrtom na povijesni razvoj. Opis osnovinih principa rada Blockchain tehnologije te način korištenja iste.
Brojač ponavljanja vježbi korištenjem računalnog vida
Brojač ponavljanja vježbi korištenjem računalnog vida
Mauro Orlić
Računalni vid je područje podatkovnih znanosti koje je unutar zadnjih par desetljeća značajno napredovalo zahvaljujući raznim tehničkim napredcima. Postoji mnogo rješenja za različite tipove problema, od jednostavnih algoritama koji izvlače površne značajke slika do složenih konvolucijskih neuronskih mreža. Računalni vid danas ima razne primjene u područjima poput zdravstva, transporta, proizvodnje i sporta. U ovom radu obrađujemo postupak kojim pomoću računalnog vida...
CMAKE
CMAKE
Kristijan Faust
Cmake je alat otvorenog koda za upravljanje procesa izgradnje programa za određen broj programskih jezika, koji je neovisan o operativnom sustavu i kompajleru. Koriste ga mnogi relevantni projekti kao rješenje za izgradnju softvera. Cijelim procesom upravlja se iz tekstualnih datoteka naziva CMakeLists.txt u kojima se putem Cmake programskog jezika unose naredbe za izgradnju programa. Putem tih naredbi korisnik može utjecati na razna svojstva izgradnje programa te odabirati željene...
Classification and Information Extraction from Documents in the Domain of Culture
Classification and Information Extraction from Documents in the Domain of Culture
Petar Kristijan Bogović
The main goal of this thesis is to develop procedures for computer analysis of documents in the field of culture, cultural policies and activities. The collected documents need to be preprocessed and prepared for further computer processing, e.g. to perform lemmatization, stemming, and other NLP procedures. In this thesis, various NLP procedures will be implemented: classification, automatic extraction of keywords and locations, and the topic modeling procedure. Automatic text classification...
Cloud sustav "Freedrink"
Cloud sustav "Freedrink"
Aron Balog
Rad ne sadrži sažetak.
DATOTEČNI SUSTAVI ZFS I BTRFS
DATOTEČNI SUSTAVI ZFS I BTRFS
Ana Tomasović
Datotečni sustav je način organizacije i imenovanja podataka na disku. To je dio software-a s kojim korisnik najviše komunicira pri radu s računalom. Btrfs je datotečni sustav napisan za Linux operacijski sustav. Njegov razvoj je počeo relativno nedavno, ali brzo je usvojen kao zadani sustav na nekim distribucijama. Njegova glavna prednost jest copy-on-write princip ažuriranja blokova na disku. Ostale funkcionalnosti uključuju bazen dosutpnih memorijskih uređaja (pooled storage),...
DIGITALNI POTPIS I CA CERTIFIKATI
DIGITALNI POTPIS I CA CERTIFIKATI
Azra Lukić
Diplomski rad namijenjen je rješavanju problema manipulacije i lažiranja u digitalnoj komunikaciji pomoću digitalnog potpisa i CA certifikata. Započinjemo s prikazom i analizom digitalnog potpisa, njegovim općenitim pojmovima, prikazujemo njegovu povijest i razliku od elektroničkih potpisa. Definirat ćemo asimetričnu kriptografiju na kojoj se temelji digitalni potpis i dajemo jedan primjer. Zatim, nastavljamo s općenitim uvodom o CA certifikatima, njihovim glavnim protokolima i...
DINAMIČKE VEKTORSKE VIZUALIZACIJE PODATAKA U WEB PREGLEDNIKU
DINAMIČKE VEKTORSKE VIZUALIZACIJE PODATAKA U WEB PREGLEDNIKU
Boris Tomas
Ljudima je mnogo lakše detektirati uzorke na vizualnoj prezentaciji nego u običnom skupu brojeva ili teksta. U današnjem vremenu postoji puno načina da se vizualiziraju podaci, novi alati i novi grafovi stalno se pojavljuju i svaki teži da bude što privlačniji i daje više informacije nego prije. Cilj ovoga diplomskog rada je kreirati novi interaktivni model domene znanja za web portal učenja ditus, koja će omogućiti studentima lakše učenje i razumijevanje novih pojmova. U prvom...

Pages