diplomski rad
PREMJEŠTANJE SADRŽAJA E-KOLEGIJA IZ MOODLE 1.9 U MOODLE 3.3

Tomislav Slaviček-Car (2017)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za informatiku