disertacija
PRILAGODLJIVI TUTORSKI SUSTAV ZA E-UČENJE PODRŽAN DUBINSKOM ANALIZOM PODATAKA

Igor Jugo (2016)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za informatiku