diplomski rad
PRIMJENA LOGISTIČKE REGRESIJE U ZNANOSTI O PODACIMA

Josip Čanić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za informatiku