Pages

KORIŠTENJE VIDEA NA WEBU
KORIŠTENJE VIDEA NA WEBU
Matea Anđelić
Video dodaje nove i bogatije informacije multimedijskoj prezentaciji i povećava atraktivnost i razumljivost za korisnika. Koristi se sve češće jer razvojem tehnologije su sve više prisutna računala, ali i mobilni uređaji visokih performansi. Video je potrebno komprimirati jer čak i jedna sekunda zauzima puno memorije. Dva su glavna načina korištenja videa na webu: preuzimanje i strujanje. Uključivanje videa u web vrši se pomoću standardiziranih tehnologija, putem različitih Web...
KRIPTOGRAFIJA U RAČUNALNIM MREŽAMA
KRIPTOGRAFIJA U RAČUNALNIM MREŽAMA
Ivan Žufić
Cilj ovog diplomskog rada je prikazati što je to uopće kriptografija, čime se bavi te koji sve kriptografski sustavi postoje. Za početak ćemo se upoznati sa osnovnim pojmovima kriptografije, nakon toga prikazane su metode i algoritmi kriptografije koji se dijele na simetrične i asimetrične. Vidjet ćemo i kako je iskorištena kriptografija u ulozi napadača te kakvi sve napadi na računalne mreže postoje. Nakon toga slijedi poglavlje koje opisuje kriptoanalizu, a nakon toga prikazani...
KVALITETA PODATAKA ZA POTPORU POSLOVNOM ODLUČIVANJU
KVALITETA PODATAKA ZA POTPORU POSLOVNOM ODLUČIVANJU
Mladen Čorak
Diplomski rad bavi se problematikom kvalitete podataka i njenog utjecaja na poduzeće. Osim utjecaja na proces odlučivanja, kvaliteta podataka utječe i na poslovanje poduzeća u cjelini. Pored kvalitete, tipova podataka, tipova informacijskog sustava, istraživačkih pitanja u kvaliteti podataka, dimenzije kvalitete podataka i značaja skladištenja podataka, diplomski rad se bavi i procesom odlučivanja. Za dugoročnu pouzdanost kvalitete podataka u poslovanju i poslovnom odlučivanju...
Klasifikacija  s TensorFlow
Klasifikacija s TensorFlow
Matteo Kinkela
U ovom radu prikazano je korištenje TensorFlowa i Kerasa u izradi modela za duboko učenje. Rješavali smo problem klasifikacije znamenaka i problem klasificiranja filmskih postera u žanrove. Za rješavanje problema klasifikacije korištena je TensorFlow duboka neuronska mreža te je objašnjena njena arhitektura i aktivacijske funkcije. Prikazane su sve faze učenja koje su potrebne za stvoriti dobar model počevši od analize podataka, preko izrade i učenja modela i na kraju testiranje...
Klasifikacija slika korištenjem konvolucijskih neuronskih mreža
Klasifikacija slika korištenjem konvolucijskih neuronskih mreža
Matija Mihoci
U radu će se prikazati postupci klasifikacije slika iz baze slike Caltech-101 i Caltech-256 korištenjem konvolucijskih neuronskih mreža. Rezultati klasifikacije dobiveni tim postupkom bit će uspoređeni s rezultatima klasifikacija dobivenih korištenjem vreće značajki i klasičnih metoda klasifikacije.
Komunikacija aplikacija na različitim platformama putem aplikativnog programskog sučelja
Komunikacija aplikacija na različitim platformama putem aplikativnog programskog sučelja
Ivan Ćaleta-Car
Prikaz komunikacije aplikacija na različitim platformama koristeći aplikativno programsko sučelje na primjeru sustava studentskog restorana. Sustav se sastoji od aplikacije za stolna računala, API i mobilne aplikacije.
Komunikacija grafičkog i središnjeg procesora u heterogenom računalnom sustavu
Komunikacija grafičkog i središnjeg procesora u heterogenom računalnom sustavu
Augustin Sočković
U radu je opisana komunikacija osnovnog i grafičkog procesora u heterogenom računalnom sustavu, definirana heterogena sustavska arhitektura (HSA), te skiciran "povijesni okvir" razvoja CPU-a i GPU-a do tehnologije koja je omgućila HSA. Opisan je načn rada platforme za razvoj aplikacija za heterogenu sustavsku arhitekturu, specifično način na koji grafički i središnji procesor unutar iste komuniciraju. Odabrana je platforma ROCm zbog otvorenosti i dostupnosti AMD-ovog grafičkog...
Korištenje biometrijskih značajki dlana za identifikaciju osoba
Korištenje biometrijskih značajki dlana za identifikaciju osoba
Manuel Maraš
U ovom diplomskom radu opisali smo biometrijski sustav te njegovu arhitekturu, njegove faze rada te načine prikupljanja značajki. Opisali smo dlan te njegove karakteristike. Dali smo uvid u načine prikupljanja biometrijskih podataka. Prikazali smo metode izlučivanja značajki dlana ovisno o tipu slike (offline ili online). Opisali smo nekoliko metoda za analizu linija dlana te njihovo uspoređivanje. Za kraj smo izvršili nekoliko eksperimenata u svrhu usporedbe raznih metoda za...
Korištenje umjetne inteligencije u alatu Unity
Korištenje umjetne inteligencije u alatu Unity
Filip Mravić
U ovom završnom radu istražujemo kako možemo pomoću Unityja kreirati aplikacije(razne simulacije ili igrice) koristeći umjetnu inteligenciju. Kroz primjere ćemo se baviti isključivo sa problemom traženja najkraćeg puta do neke točke u prostoru. U početku govorimo općenito o traženju puta te koji se algoritam najčešće koristi(opis i implementacija), koristimo u primjerima dvije različite vrste grafova: u obliku matrice te u obliku Navigation Mesha. Kroz primjere ćemo...
LARAVEL FRAMEWORK U PHP MVC WEB APLIKACIJAMA
LARAVEL FRAMEWORK U PHP MVC WEB APLIKACIJAMA
Samanta Bartolić
U ovom diplomskom radu korišten je Laravel framework za kreiranje webshop aplikacije. Laravel je besplatan framework PHP programskog jezika koji se bazira na MVC arhitekturi. Aplikacija je podijeljena na dva dijela, korisnički i administratorski dio. Administratori mogu upravljati proizvodima i njihovim kategorijama. Svim korisnicima je pružena mogućnost pregledavanja proizvoda po kategorijama i dodavanja u košaricu, ali samo registrirani korisnici mogu izvršiti kupnju. Za...
LINUX OS - PREMOŠTENJE
LINUX OS - PREMOŠTENJE
Pino Zidarić
Ovaj završni rad pod nazivom Linux OS – premoštenje podijeljen je u tri glavna dijela. Prvi dio odnosi se na kratku povijest i razvoj Linux i Linux-like operativnih sustava. Drugi dio rada odnosi se na Ubuntu operativni sustav koji je jedna od inačica Linux operativnih sustava. U trećem i najznačajnijem dijelu rada analizirano je i detaljno opisano premoštenje, a zatim i konkretna implementacija premoštenja za odabranu inačicu Linux sustava na tri načina.
LOKALIZACIJA APLIKACIJE ZA E-UČENJE DITUS
LOKALIZACIJA APLIKACIJE ZA E-UČENJE DITUS
Ivana Pilaj
Praktični dio diplomskog rada obuhvaća lokalizaciju sustava za e-učenje Ditus. Taj sustav otvorenog koda zasnovan je na primjeni algoritama za rudarenje podataka što olakšava proces usvajanja znanja i skraćuje vrijeme učenja, a njegovi autori su profesori Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci dr.sc. Božidar Kovačić i mr.sc. Igor Jugo. Pojam lokalizacija označuje proces pretvorbe sadržaja stranice u jezično i kulturološki odgovarajući format, a pri toj izradi koristit...

Pages