Paginacija

Jednostavni Blockchain sustav u c++
Jednostavni Blockchain sustav u c++
Gabriel Saganić
Blockchain koncept teoretski je zamšljen još 90ih godina ali za praktičnu primjenu čekalo se sljedećih 20 godina. 2008. godine pod pseudonimom Satoshi Nakamoto stvorio je kod za kriptovalutu Bitcoin. Sam koncept i tehnologije koje se primjenjuju u ovome radu rezultat su brojnih istraživanja na područiju matematike, kriptografije i računalne sigurnosti. U ovom radu objasniti ću sa teoretske strane koncept blockchaina i njegovih osnovnih elementa. Svaki element, funkcije i procesi...
KORIŠTENJE VIDEA NA WEBU
KORIŠTENJE VIDEA NA WEBU
Matea Anđelić
Video dodaje nove i bogatije informacije multimedijskoj prezentaciji i povećava atraktivnost i razumljivost za korisnika. Koristi se sve češće jer razvojem tehnologije su sve više prisutna računala, ali i mobilni uređaji visokih performansi. Video je potrebno komprimirati jer čak i jedna sekunda zauzima puno memorije. Dva su glavna načina korištenja videa na webu: preuzimanje i strujanje. Uključivanje videa u web vrši se pomoću standardiziranih tehnologija, putem različitih Web...
KRIPTOGRAFIJA U RAČUNALNIM MREŽAMA
KRIPTOGRAFIJA U RAČUNALNIM MREŽAMA
Ivan Žufić
Cilj ovog diplomskog rada je prikazati što je to uopće kriptografija, čime se bavi te koji sve kriptografski sustavi postoje. Za početak ćemo se upoznati sa osnovnim pojmovima kriptografije, nakon toga prikazane su metode i algoritmi kriptografije koji se dijele na simetrične i asimetrične. Vidjet ćemo i kako je iskorištena kriptografija u ulozi napadača te kakvi sve napadi na računalne mreže postoje. Nakon toga slijedi poglavlje koje opisuje kriptoanalizu, a nakon toga prikazani...
KVALITETA PODATAKA ZA POTPORU POSLOVNOM ODLUČIVANJU
KVALITETA PODATAKA ZA POTPORU POSLOVNOM ODLUČIVANJU
Mladen Čorak
Diplomski rad bavi se problematikom kvalitete podataka i njenog utjecaja na poduzeće. Osim utjecaja na proces odlučivanja, kvaliteta podataka utječe i na poslovanje poduzeća u cjelini. Pored kvalitete, tipova podataka, tipova informacijskog sustava, istraživačkih pitanja u kvaliteti podataka, dimenzije kvalitete podataka i značaja skladištenja podataka, diplomski rad se bavi i procesom odlučivanja. Za dugoročnu pouzdanost kvalitete podataka u poslovanju i poslovnom odlučivanju...
Klasifikacija  s TensorFlow
Klasifikacija s TensorFlow
Matteo Kinkela
U ovom radu prikazano je korištenje TensorFlowa i Kerasa u izradi modela za duboko učenje. Rješavali smo problem klasifikacije znamenaka i problem klasificiranja filmskih postera u žanrove. Za rješavanje problema klasifikacije korištena je TensorFlow duboka neuronska mreža te je objašnjena njena arhitektura i aktivacijske funkcije. Prikazane su sve faze učenja koje su potrebne za stvoriti dobar model počevši od analize podataka, preko izrade i učenja modela i na kraju testiranje...
Klasifikacija slika korištenjem konvolucijskih neuronskih mreža
Klasifikacija slika korištenjem konvolucijskih neuronskih mreža
Matija Mihoci
U radu će se prikazati postupci klasifikacije slika iz baze slike Caltech-101 i Caltech-256 korištenjem konvolucijskih neuronskih mreža. Rezultati klasifikacije dobiveni tim postupkom bit će uspoređeni s rezultatima klasifikacija dobivenih korištenjem vreće značajki i klasičnih metoda klasifikacije.
Komunikacija aplikacija na različitim platformama putem aplikativnog programskog sučelja
Komunikacija aplikacija na različitim platformama putem aplikativnog programskog sučelja
Ivan Ćaleta-Car
Prikaz komunikacije aplikacija na različitim platformama koristeći aplikativno programsko sučelje na primjeru sustava studentskog restorana. Sustav se sastoji od aplikacije za stolna računala, API i mobilne aplikacije.
Komunikacija grafičkog i središnjeg procesora u heterogenom računalnom sustavu
Komunikacija grafičkog i središnjeg procesora u heterogenom računalnom sustavu
Augustin Sočković
U radu je opisana komunikacija osnovnog i grafičkog procesora u heterogenom računalnom sustavu, definirana heterogena sustavska arhitektura (HSA), te skiciran "povijesni okvir" razvoja CPU-a i GPU-a do tehnologije koja je omgućila HSA. Opisan je načn rada platforme za razvoj aplikacija za heterogenu sustavsku arhitekturu, specifično način na koji grafički i središnji procesor unutar iste komuniciraju. Odabrana je platforma ROCm zbog otvorenosti i dostupnosti AMD-ovog grafičkog...
Korisničke priče i korisnički zahtjevi
Korisničke priče i korisnički zahtjevi
Danijela Draguzet
Ovaj završni rad prikazuje opće karakteristike korisničkih priča te njihovu povijest, upotrebu te ostale informacije. Isto tako opisani su korisnički zahtjevi te sličnosti i razlike između njih i korisničkih priča. Ovaj rad uključuje opis procesa pisanja korisničkih priča te neke od predložaka za pisanje istih te su izgrađeni primjeri korisničkih priča za dva sustava. Opisano je i mapiranje korisničkih priča te prikazano mapiranja na dva primjera. Na samom kraju navedene...
Korištenje biometrijskih značajki dlana za identifikaciju osoba
Korištenje biometrijskih značajki dlana za identifikaciju osoba
Manuel Maraš
U ovom diplomskom radu opisali smo biometrijski sustav te njegovu arhitekturu, njegove faze rada te načine prikupljanja značajki. Opisali smo dlan te njegove karakteristike. Dali smo uvid u načine prikupljanja biometrijskih podataka. Prikazali smo metode izlučivanja značajki dlana ovisno o tipu slike (offline ili online). Opisali smo nekoliko metoda za analizu linija dlana te njihovo uspoređivanje. Za kraj smo izvršili nekoliko eksperimenata u svrhu usporedbe raznih metoda za...
Korištenje umjetne inteligencije u alatu Unity
Korištenje umjetne inteligencije u alatu Unity
Filip Mravić
U ovom završnom radu istražujemo kako možemo pomoću Unityja kreirati aplikacije(razne simulacije ili igrice) koristeći umjetnu inteligenciju. Kroz primjere ćemo se baviti isključivo sa problemom traženja najkraćeg puta do neke točke u prostoru. U početku govorimo općenito o traženju puta te koji se algoritam najčešće koristi(opis i implementacija), koristimo u primjerima dvije različite vrste grafova: u obliku matrice te u obliku Navigation Mesha. Kroz primjere ćemo...
Kreiranje animacija na webu
Kreiranje animacija na webu
Ana Petrović
Od samih početaka razvoja weba animacije su se koristile s ciljem da privuku pažnju korisnika ili pojasne neki dinamički sadržaj koji se ne bi mogao dovoljno dobro predstaviti tekstom i slikom. Animirane GIF datoteke i Flash animacije, do nedavno prevladavajuće formate za animacije na webu, danas zamjenjuju nove tehnologije usklađene s HTML5 standardom: animacije načinjene korištenjem CSS, SVG i JavaScripta. U ovom završnom radu opisane su osnove izrade web animacija pomoću...

Paginacija