Paginacija

Odabrani algoritmi sažimanja
Odabrani algoritmi sažimanja
Petra Kuljiš
U radu se opisuju procesi za sažimanje podataka, oni sa i bez gubitka. Detaljnije se analiziraju neki od algoritama za sažimanje bez gubitaka, Shannon-Fanov, Huffmanov, LZ77 i LZ78, te su za svaki dani primjeri za lakše razumijevanje. Ti algoritmi veoma su rasprostranjeni te su opisane neke od najčešćih primjena u današnje vrijeme.
Održavanje softvera
Održavanje softvera
Filip Lakoseljac
U ovom završnom radu obrađena je tema održavanje softvera. Za početak je pobliže objašnjeno što je samo održavanje softvera te što pokreće potrebu za odvijanjem toga procesa. Objašnjeni su različiti oblici održavanja softvera te način na koji se provodi njegovo cjelokupno održavanje. Istraženo je na koje se izazove nailazi prilikom održavanja softvera te na koji se način ispravljaju u njemu uočene greške i problemi. Nadalje, pobliže su pojašnjeni neki modeli održavanja...
Operacijski sustav Windows 10
Operacijski sustav Windows 10
Tea Klarić
U diplomskom radu, ukratko je opisan tijek razvoja Windowsa, od samih početaka do danas. Operacijski sustav Windows 10 dolazi za novim, zanimljivim značajkama koje ćemo detaljnije opisati njihovu svrhu i primjenu. Neke od značajki su digitalna pomoćnica Cortana, internetski preglednik Microsoft Edge, poboljšani sigurnosni sustavi, virtualna radna površina, Windows aplikacije i ostale. Budući da je sigurnost Microsoft Windows operacijskih sustava oduvijek je bila tema o kojoj se...
Oracle Application Express aplikacija za škole
Oracle Application Express aplikacija za škole
Kristina Host
Cilj diplomskog rada je pobliže istražiti rad alata Oracle Application Express koji služi za stvaranje web aplikacija temeljenih na Oracle-ovim bazama podataka, upoznati se s osnovnim karakteristikama alata te prikazati njegovo korištenje kroz vlastiti praktični primjer. Na temelju osmišljenog relacijskog modela za školu, stvara se Oracle-ova baza podataka te koristeći samo web preglednik izrađuje responzivna aplikacija za škole. Aplikacija služi kao baza za pohranjivanje podataka...
Oracle Application Express priručnik s praktičnim primjerom
Oracle Application Express priručnik s praktičnim primjerom
Vivijan Murgić
Prikazana je izrada aplikacije „DriveOut“ od izrade modela podataka do same aplikacije te upoznavanje rada sa Oracle Application Express 5.0.4 programom koji se koristi u izradi. Rad je usmjeren na upoznavanje programa stoga je detaljno objašnjen svaki alat i postupak unutar Oracle Application Express programa. Kroz korake je prikazana izrada svakog dijela aplikacije radi lakšeg razumijevanja i snalaženja u programu. Program nudi razne mogućnosti poput korištenja SQL upita, HTML-a,...
Oracle PL/SQL jezik - priručnik kroz praktične primjere
Oracle PL/SQL jezik - priručnik kroz praktične primjere
Bruno Beljo
PL/SQL proceduralni je programski jezik napravljen kao proširenje SQL-a. Dio je mehanizama Oracle baza podataka. Za svakoga tko se bavi aplikacijama temeljenima na bazama podataka u klijent/server sustavu, iznimno je korisno znati se služiti ovim programskim jezikom. Radi se o moćnom programskom alatu za rad s bazama podataka s kojim je moguće puno više postići nego samo s SQL-om, programerima omogućuje puno veću efikasnost, a krajnjem korisniku iznimno pojednostavljuje rad s bazama....
Osnove 3D modeliranja u Blenderu
Osnove 3D modeliranja u Blenderu
Lea Lakičević
Cilj ovog završnog rada je opisati pojmove 3D modeliranja i mogućnosti programa Blender za 3D modeliranje te ih ilustrirati na primjeru 3D modela otoka. Postoji puno programa u kojima je moguće 3D modeliranje. Za neke je potrebno kupiti licencu dok su neki potpuno besplatni, kao Blender. Mogućnost 3D modeliranja se sve više približava običnim korisnicima kroz sve jeftinije uređaje koji služe za izradu 3D modela. Blender je jedan od poznatijih besplatnih profesionalnih alata...
Otkrivanje čestih uzoraka u obrazovnim podacima
Otkrivanje čestih uzoraka u obrazovnim podacima
Mato Lukić
U diplomskom radu su prikazani algoritmi za dubinsku analizu podataka uz naglašavanje njihovih osnovnih karakteristika te temeljnih razlika između pojedinih algoritama. Testirani su svi opisani algoritmi sa postavljenim ulaznim podacima te naposljetku interpretirani dobiveni rezultati (slikovito i tekstualni). Uz rad naznačena je dokumentacija kao i opis okruženja u kojemu se odvijalo istraživanje.
Označavanje, izlučivanje i prikazivanje ključnih riječi iz višejezičnih tekstova
Označavanje, izlučivanje i prikazivanje ključnih riječi iz višejezičnih tekstova
Dino Aljević
U ovome radu je opisana web aplikacija koja izlučuje i vizualizira ključne riječi iz tekstova napisanih na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku. Izlučivanje ključnih riječi je proces određivanja termina koji najbolje opisuju dani dokument uz uvjet da se termini moraju pojavljivati u samom dokumentu. Ručno izlučivanje ključnih riječi je dugotrajan i zamoran posao, pa je njegova automatizacija poželjna. Aplikacija je napisana u programskom jeziku Python na temelju Django...
PODACI VELIKOG OPSEGA U TRANSPORTNOJ INDUSTRIJI
PODACI VELIKOG OPSEGA U TRANSPORTNOJ INDUSTRIJI
Zoran Tanasić
Tema ovog diplomskog rada su sustavi za upravljanje vozilima. Sustavi za upravljanje vozilima čine moderan način poslovanja tj. praćenje informacija veznih uz troškove, vozni park, ljudske resurse, papirologiju i robu koja se prevozi. Kroz razvijanje automobilske industrije senzorski sustavi danas nam omogućuju praćenje svih dijelova automobila, ali i rad sa vanjskim sustavima za praćenje vozila koji na temelju prikupljenih podataka krajnjem korisniku mogu generirati širok spektar...
PODRŠKA FORMIRANJU GRUPA U SUSTAVIMA ZA E-UČENJE
PODRŠKA FORMIRANJU GRUPA U SUSTAVIMA ZA E-UČENJE
Tina Knez
Sustavima za e-učenje upravlja se obrazovnim sadržajem te se oni često koriste za organizaciju i realizaciju suradničkih aktivnosti. Budući da postoji potreba da se pomoću spomenutih sustava nastavnicima omogući automatsko formiranje grupa studenata prema željenim kriterijima, u ovom diplomskom radu opisane su mogućnosti podrške formiranju grupa u sustavima za e-učenje. Uz to, osmišljeni su algoritmi koji omogućuju podjelu skupa studenata u homogene i heterogene grupe. Kod...
POSLOVNA APLIKACIJA OAZA NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA
POSLOVNA APLIKACIJA OAZA NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA
Toni Čavar
U završnom radu bilo je potrebno izraditi poslovnu aplikaciju na bazi dobivenih dokumenata i razgovora s klijentom o zahtjevima. Bilo je potrebno detaljno proučiti dokumente te dizajnirati dijagram entitet – veza i relacijski model. Aplikaciju je bilo potrebno izraditi u Microsoft Accessu, zbog nemogućnosti, koje ću kasnije detaljno objasniti, nije bilo moguće pa nakon prihvaćenog prijedloga sam koristio MySQL za izradu baze i PHP za izradu korisničkog sučelja. U uvodu se opisuje...

Paginacija