Paginacija

POSLOVNA APLIKACIJA OAZA NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA - CLARION
POSLOVNA APLIKACIJA OAZA NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA - CLARION
Maša Šimičić
Ovaj završni rad sastoji se od intervjuiranja osoba ključnih za prikupljanje korisničkih zahtjeva, koji su potrebni za izradu relacijske baze podataka u Clarion-u, dokumenata koji su prethodili ovoj bazi podataka, dijagrama Entitet-veza te na temelju njega napravljenog Relacijskog modela. Već u uvodu opisan je proces nastajanja ideje poslovne aplikacije za najnoviji projekt udruge „Oaza“ u Rijeci koji je praonica, a ona je nastala prilikom razgovora, odnosno intervjua sa zaposlenikom...
POSLOVNA APLIKACIJA ZA KNJIŽNICU NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA ORACLE APEX
POSLOVNA APLIKACIJA ZA KNJIŽNICU NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA ORACLE APEX
Mario Petrović
Ovaj rad opisuje kako se kreira poslovna aplikacija za obradu poslovnih dokumenata (posudbi) u domeni knjižnice. Aplikacija radi nad relacijskom bazom podataka u navedenoj domeni. Napravljen je model podataka u alatu Microsoft Visio i odgovarajuća baza podataka u programskom alatu Oracle 11g R2 (Oracle APEX).
POSLOVNA APLIKACIJA ZA KRSTARENJE NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA - CLARION
POSLOVNA APLIKACIJA ZA KRSTARENJE NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA - CLARION
Ana-Maria Žgela
Model podataka za ovaj završni rad radila sam u programu Visio, dok sam rječnik i glavnu aplikaciju napravila u aplikaciji Clarion. U rječniku sam definirala sve tablice i atribute, primarne i vanjske ključeve te veze između tablica. U glavnoj aplikaciji sam pomoću rječnika napravila poslovnu aplikaciju za krstarenja kojom sam imitirala aspekte stvarnog svijeta. Također je prikazan kratki Uvod o aplikaciji te neke općenite informacije o tvrtki koja je proizvela Clarion Soft Velocity.
POSLOVNA APLIKACIJA ZA MALOPRODAJU NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA - ORACLE APEX
POSLOVNA APLIKACIJA ZA MALOPRODAJU NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA - ORACLE APEX
Nikolina Vuković
U ovom radu opisan je cjelokupan proces izrade poslovne aplikacije za maloprodaju sportske opreme nad relacijskom bazom podataka u alatu Oracle Application Express. Ukratko je dan opis samog alata, njegove okolina, principa rada i objašnjen je proces spajanja za programere i administratore unutar kojeg je napravljen radni prostor za aplikaciju. Opisana je baza podataka te je dan prikaz njenog relacijskog modela i modela izrađenog u programu Microsoft Visio. Na bazi su napravljene...
POSLOVNA APLIKACIJA ZA MARINU
POSLOVNA APLIKACIJA ZA MARINU
Mirjam Sablić
U završnom radu prikazana je izrada poslovne aplikacije za marine iz Adriatic Croatia International Club dioničkog društva. Razvojno okruženje koje je korišteno za izradu aplikacije je programski alat Clarion. U aplikaciji je prikazana evidencija gostiju koji se nalaze u marinama, pregled dnevnih vezova i prodanih plovila te mogućnost pristupa informacijama od strane gostiju. Aplikacija je izrađena na temelju seminarskih radova iz predmeta Modeliranje procesa i Modeliranje podataka...
PRAĆENJE KRETANJA OSOBA U ZATVORENIM PROSTORIMA
PRAĆENJE KRETANJA OSOBA U ZATVORENIM PROSTORIMA
Ivan Severović
Završni rad opisuje što su, te koji su načini i sustavi praćenja kretanja osoba u zatvorenim prostorima. U uvodu se ti sustavi uspoređuju s globalnim pozicijskim sustavom, te se navode početci razvoja i tehnologije koje su korištene. Najkorištenije tehnologije su bežične i fizikalne, a neke od njih koriste i matematičke u procesu pronalaženja točne lokacije osobe. Završni rad završava sa zaključkom te popisom literature i slika korištenih u radu.
PRAĆENJE KRETANJA OSOBA U ZATVORENIM PROSTORIMA KORIŠTENJEM RAČUNALNOG VIDA
PRAĆENJE KRETANJA OSOBA U ZATVORENIM PROSTORIMA KORIŠTENJEM RAČUNALNOG VIDA
Ernest Marnika
Praćenje kretanja osoba u zatvorenim prostorima podrazumijeva određivanje lokacije osoba koje se nalaze u zatvorenim prostorima i njihove orijentacije. Postoji više pristupa rješavanju problema praćenja kretanja osoba u zatvorenim prostorima. Jedan od njih, koji opisujemo u ovom radu, temelji se na računalnom vidu. Praćenje kretanja osoba u zatvorenim prostorima korištenjem računalnog vida oslanja se na kamere ili druge senzore. Cilj je odrediti lokaciju osoba u zatvorenom prostoru,...
PRAĆENJE KRETANJA OSOBA U ZATVORENIM PROSTORIMA KORIŠTENJEM TEHNOLOGIJA RFID ILI BLUETOOTH SMART
PRAĆENJE KRETANJA OSOBA U ZATVORENIM PROSTORIMA KORIŠTENJEM TEHNOLOGIJA RFID ILI BLUETOOTH SMART
Ivan Skender
Praćenje i lociranje podrazumijeva određivanje lokacije osobe ili objekta te njihove orijentacije. Kod određivanja lokacije na otvorenim prostorima dobro nam je poznato riješenje korištenja GPS sustava, no što kada se radi o zatvorenom prostoru? Postoji više pristupa riješavanju tog problema od kojih će u ovom radu biti opisani praćenje pomoću RFID senzora, Bluetooth smart-a te naposljetku ultrazvučnog senzora kojeg smo koristili kod praktičnog dijela zbog pristupačne cijene.
PRAĆENJE KRETANJA OSOBA U ZATVORENOM PROSTORU AKCELEROMETRIMA I ŽIROSKOPIMA
PRAĆENJE KRETANJA OSOBA U ZATVORENOM PROSTORU AKCELEROMETRIMA I ŽIROSKOPIMA
Petra Sinčić
U otvorenom okruženju GPS prijemnik je u stanju odrediti svoj položaj sa jako velikom točnošću. Unutar zgrade, gdje je GPS signal loš ili nije dostupan, procjena pozicije je vrlo pogrešna i bez praktične primjene. Glavni cilj ovog rada bio je ispitati razinu točnosti koja se može postići unutarnjim pozicioniranjem pomoću ugrađenih senzora u pametnom telefonu. Uređaj koji se koristi je Nexus S, pametni telefon kojeg su zajedno razvili Google i Samsung. Veliki broj ugrađenih...
PREDSTAVLJANJE ZNANJA METODOM NOK
PREDSTAVLJANJE ZNANJA METODOM NOK
Ivan Rupčić
U radu je analizirana NOK metoda. Krenuvši od rečenica koja je prebačena u dijagram ili DNOK potom u FNOK. Ponuđeno je 100 vlastitih primjera rečenica koje predočuju NOK metodu. U kratko je opisan inteligentni sustav i povezani pojmovi.
PREGLED I USPOREDBA ALATA ZA VIZUALIZACIJU PODATAKA
PREGLED I USPOREDBA ALATA ZA VIZUALIZACIJU PODATAKA
Maja Vičić
Potreba za analizom podataka sve više raste. Jedan on načina analize je i vizualizacija podataka. Ona nam pomaže vidjeti uzorke koje bi u tabličnom obliku bilo vrlo teško vidjeti. Tako, na primjer, u vizualiziranoj društvenoj mreži vidimo stvarnu povezanost među osobama. Također, iz vizualiziranih podataka možemo zaključiti da automobili proizvedeni u zadnjih tridesetak godina troše puno manje goriva. Pokazano je i kako broj letova ne utječe na njihovo kašnjenje, te cijena...

Paginacija