Paginacija

Paralelizacija predviđanja pristajanja malih molekula na proteine
Paralelizacija predviđanja pristajanja malih molekula na proteine
Maja Abramović
Pojavom multiprocesora i njihove komercijalne dostupnosti nastalo je povoljno tržiste za razvijanje softvera koji koriste multithreading. U toj domeni razlikuju se pojmovi konkurencije i paralelizma. Razlikujemo dvije klasifikacije paralelizma, a brzinu izvođenja paralelnog koda opisujemo Amdhalovim zakonom. Paralelizacija na djelu vidi se na primjeru softvera RxDock koji je pisan u jeziku C++. Opisane su mogućnosti paraleliziranja koda u tom jeziku te potencijalni problemi koji se mogu...
Performanse upravljačkih programa grafičkog procesora kod izvođenja simulacija molekularne dinamike alatom GROMACS
Performanse upravljačkih programa grafičkog procesora kod izvođenja simulacija molekularne dinamike alatom GROMACS
Mario Ćuro
Molekularna dinamika (MD) označava računalnu simulaciju kretanja atoma i molekula. Atomi i molekule djeluju u međusobnoj interakciji određeni period vremena čime se dobiva dinamika u sustavu. Putanje čestica računaju se pomoću Newtonovih jednadžbi kretanja. U biokemiji se molekularna dinamika koristi za simulaciju kretanja proteina, lipida i nukleinskih kiselina, često u interakcijama s ostalim molekulama. GROMACS je besplatni, open source paket koji se koristi upravo u svrhu...
Podatkovna analitika na primjeru hrvatskog turizma
Podatkovna analitika na primjeru hrvatskog turizma
Sanja Jotić
U radu je provedena analitika hrvatskog turizma na podacima prikupljenim sa stranica Državnog zavoda za statistiku i Turističke zajednice općine Plitvička jezera. Za preuzimanje podataka izrađene su Python skripte čija funkcionalnost je detaljno opisana u radu. Uz navedene podatke preuzete su i recenzije za četiri najposjećenija hotela u Plitvičkim jezerima sa stranice TripAdvisor. Analiziran je granični promet u kojem sudjeluju domaći i strani turisti, kružna putovanja stranih...
Pogon otvorenog koda za izradu 2D i 3D igara Godot
Pogon otvorenog koda za izradu 2D i 3D igara Godot
Kristijan Faust
Godot je pogon otvorenog koda za izradu 2D i 3Digara dostupan pod MIT licencom. Razvojna okolina radi na Linux, macOS, Windows i drugim operacijskim sustavima, a moguće je izrađivati igre za osobna računala, konzole te mobilne i mrežne platforme. Sam pogon realiziran je kroz C++ programski jezik, dok izrada igara moguća je korištenjem programskog jezika C++, C# ili GDScript. GDScript je programski jezik specifično osmišljen za potrebe pogona te je sintaktički vrlo sličan...
Pokazivači u programskom jeziku C++
Pokazivači u programskom jeziku C++
Leon Ljubičić
U ovom radu su opisani pokazivači kao temeljni segment jezika C++. Detaljno je predstavljena sintaksa pokazivača te su objašnjeni svi osnovni pojmovi koji se vežu uz njih. Napravljena je poveznica između statičke i dinamičke alokacije memorije sa stogom i gomilom kao i između implementacije polja i aritmetike pokazivača. Iskazani su problemi dinamičke alokacije i objašnjena upotreba pokazivača unutar funkcija. Nadalje, navedeni su različiti tipovi pokazivača. Na kraju su...
Poslovna aplikacija za ZOO nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Poslovna aplikacija za ZOO nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Luka Otočan
U prvome dijelu ukratko je objašnjeno što su nam baze podataka i relacijske baze podataka. Zatim slijedi kratki opis programa i njegova povijest u kojemu izrađujemo aplikaciju za bazu podataka. Slijedom toga imamo prikaz grafički prikaz modela podataka i prijevod modela u relacijski model. U glavnom dijelu rada nalazi se prikaz rada i funkcionalnosti aplikacije po procedurama. Imamo i prikaz izvješća te prikaz rada aplikacije. Rad završavamo vlastitim zaključkom i usporedbom s drugim...
Poslovna aplikacija za agenciju za nekretnine nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Poslovna aplikacija za agenciju za nekretnine nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Antonio Boban
U ovom završnom radu prikazana je izrada poslovne aplikacije za agenciju za nekretnine nad relacijskom bazom podataka u programskom alatu Clarion. Agencije za nekretnine koriste ovakvu aplikaciju kao bazu podataka. U aplikaciji je moguće izvršavati četiri osnovne operacije (CRUD), a to su pregled, dodavanje, brisanje i izmjena zapisa. Model podataka izrađen je u aplikaciji Visio, dok su rječnik i sama aplikacija izrađeni u Clarionu. U uvodu ovog završnog rada detaljnije je opisana i...
Poslovna aplikacija za dostavnu službu nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Poslovna aplikacija za dostavnu službu nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Luka Štorić
Rad se bavi izradom poslovne aplikacije za dostavnu službu nad relacijskom bazom podataka. Početni dio objašnjava potrebu za takvom aplikacijom te njezinu upotrebu u stvarnom svijetu. Tu su još rastumačeni alati koji se koriste za izradu takve aplikacije te sam alat (Clarion) u kojem je ona napravljena za potrebe ovog rada. Sam opis izrade podijeljen je u tri dijela: izrada relacijskog modela i modela EV odabranog poslovnog sustava, izrada rječnika te izrada same aplikacije. Svaki je...
Poslovna aplikacija za građevinski obrt
Poslovna aplikacija za građevinski obrt
Maša Šimičić
U ovom diplomskom radu opisan je postupak planiranja i stvaranja poslovne aplikacije za građevinski obrt „Šimičić“ nad Oracle bazom podataka. Poslovna aplikacija obuhvaća osnovne poslovne aktivnosti manjeg privatnog obrta za građevinu na otoku Rabu kao što je pružanje usluga investitorima, evidencija podataka o zaposlenicima ili unos podataka o izlaznim dokumentima sustava. Procesu izrade aplikacije prethodila je analiza poslovnog sustava te na temelju toga oblikovanje dijagrama...
Poslovna aplikacija za krojačnicu nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Poslovna aplikacija za krojačnicu nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Mia Puriš
U radu opisan je postupak izrade poslovne aplikacije za krojačnicu u programskom alatu Clarion 10. Krajnji rezultat je aplikacija (odnosno baza podataka) pomoću koje klijent bira usluge koje su mu potrebne, krojača i krojačnicu koja mu s obzirom na mjesto više odgovara. U samome uvodu opisan je programski alat koji je korišten i kako je rad strukturiran. Sljedeći je model podataka s grafičkim prikazom komponenata od kojih se sastoji uz objašnjenje. Nakon toga slijedi prikaz...
Poslovna aplikacija za prometne prekršaje nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Poslovna aplikacija za prometne prekršaje nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Filip Baša
U ovom završnom radu prikazana je izrada poslovne aplikacije za prometne prekršaje nad relacijskom bazom podataka u programu Clarion. Poslovna aplikacija prikazuje bazu podataka svih prekršaja vozača, njihovih vozila i polica osiguranja. Podatke je moguće dodavati, izmjenjivati i brisati. Nad nekim tablicama moguća je pretraga po odabranom stupcu, te sortiranje po stupcu. U prvim poglavljima opisani su pojmovi baza podataka, RAD alata i Clarion programa koji je korišten za izradu...
Poslovna aplikacija za sajam knjiga Interliber nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Poslovna aplikacija za sajam knjiga Interliber nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Silvija Rigler
Završni rad prikazuje izradu poslovne aplikacije za sajam knjiga Interliber nad relacijskom bazom podataka u programskom alatu Clarion. Aplikacija izvršava osnovne CRUD operacije (pregled, dodavanje, brisanje i izmjena zapisa. Navedene su i opisane sve metode koje su korištene u izradi. Detaljan opis završnog rada nalazi se u uvodu, a rezultat završnog rada je funkcionalna poslovna aplikacija.

Paginacija