Pages

Razvoj edukativne igre Chroma u alatu Unity
Razvoj edukativne igre Chroma u alatu Unity
Mauro Orlić
U ovom radu se opisuju osnove rada u alatu Unity-u i proces izrade edukativne igre „Chroma“, top-down shooter čiji je cilj naučiti igrača prepoznati pojedine RGB komponente boja. Ukratko se opisuje sučelje alata Unity, zatim sustav komponenti na kojemu se temelji većina razvojnog procesa i nekoliko važnijih komponenata korištenih pri izradi igre. Nakon toga objašnjena je implementacija ključnih elemenata kao što su igrač, neprijatelj, sustav boja i sl. te ponašanje i dizajn...
Razvoj grafičke aplikacije za analizu pogrešaka u prevođenju
Razvoj grafičke aplikacije za analizu pogrešaka u prevođenju
Suzana Majcunić
Tema diplomskog rada je razvoj grafičke aplikacije za analizu pogrešaka u prijevodima. Aplikacija je implementirana u C# jeziku pomoću aplikacijskog programskog sučelja univerzalna Windows platforma (UWP) koji je sastavni dio .NET Core okvira .NET platforme. Aplikacije stvorene putem UWP platforme namijenjene su za rad na svim obiteljima uređaja na operacijskom sustavu Windows 10. Grafički dio aplikacije implementiran je u deklarativnom jeziku XAML (Extensible Application Markup...
Razvoj hibridne web aplikacije za radne naloge
Razvoj hibridne web aplikacije za radne naloge
Dominik Rusac
Ovaj diplomski rad primarno se bavi razvojem web aplikacije za radne naloge. U prvom dijelu rada opisane su tehnologije HTML, Bootstrap, JavaScript, PHP, Laravel i SQL koje su korištene za razvoj web aplikacije. Navedene tehnologije su svrstane u dvije grupe. Prva grupa čini klijentske tehnologije, a druga grupa čini tehnologije koje se izvršavaju na serveru. Klijentske tehnologije služe za prikaz sučelja i interakciju korisnika s aplikacijom, a serverske tehnologije služe za obradu i...
Razvoj hibridnih web aplikacija korištenjem Ionic platforme
Razvoj hibridnih web aplikacija korištenjem Ionic platforme
Andrija Juran
Za izradu hibridne web aplikacije odabrao sam temu rezervacije i ponude smještaja. Korištene su tehnologije „Angular-Ionic“ s „Firebase“ bazom podataka. Usmjeravanje na stranice aplikacije implementiralo se pomoću „AngularRouter-a“, a glavni dijelovi aplikacije na koje je korisnik usmjeravan jesu: smještaji, rezervacije i ponude. Backend se realizirao pomoću „REST API“ koji nudi Firebase koji naknadno komunicira sa bazom podataka. Također, implementiran je čuvar ...
Razvoj iOS aplikacije za analizu mišljenja na Twitteru
Razvoj iOS aplikacije za analizu mišljenja na Twitteru
Danijela Vrzan
U prvom dijelu rada prikazane su relevantne tehnologije korištene tijekom izrade aplikacije i neki osnovni pojmovi potrebni za razumijevanje tehnologija. U drugom dijelu, opisana je izrada aplikacije za analizu mišljenja na Twitter servisu. Aplikacija je napisana u Swift programskom jeziku koristeći Xcode integrirano razvojno okruženje. Najprije se trenira model strojnog učenja na temelju metapodataka unutar Playground sučelja, a zatim se istrenirani model uveze u Xcode projekt....
Razvoj igre Zombi Apokalipsa u Unity Engine
Razvoj igre Zombi Apokalipsa u Unity Engine
Mario Svetec
U ovom diplomskom radu ću opisati način izrade 3D igre u Unity-u. Igra će biti u prvom licu i nosit će naziv Zombie Apocalypse. Prvo ću opisati sami alat Unity, njegovo sučelje i način korištenje. Nakon opisa alata, slijedi opis izrade igre. Opisat ću izradu modela igrača. opisati kretanje igrača, zdravlje i glad. Uz modela igrača, opisat ću i model neprijatelja te njegovu inteligenciju, tj. način interakcije s igračem. U igri se nalazi još nekoliko objekata kao što su...
Razvoj mobilne VR aplikacije
Razvoj mobilne VR aplikacije
Nikola Ugarković
U prvom dijelu rada opisana je tehnologija virtualne stvarnosti (VR) te je prikazana povijest razvoja, gdje se koristi i kakav utjecaj ima na zdravlje. Objašnjeno je kako virtualna stvarnost funkcionira, a prikazani su i neki popularni proizvođači VR uređaja te razlike među njima. U praktičnom dijelu motivacija je bila napraviti aplikaciju za virtualnu stvarnost koja bi pomagala novim studentima i ljudima koji prvi put dolaze u zgradu Odjela za informatiku u Rijeci da lakše pronađu...
Razvoj mobilne i web aplikacije za pomoć kod razgledavanja kulturne baštine
Razvoj mobilne i web aplikacije za pomoć kod razgledavanja kulturne baštine
Ivan Zubak
U diplomskom će radu, kao teorijska podloga, biti opisana osnovna arhitektura klijent – poslužitelj sustava i osnovne karakteristike mobilnih aplikacija. Naglasak diplomskog rada je na praktičnom dijelu koji se sastoji od opisa projekta, analize korištenih alata te opisa implementacije samog sustava uz prikaz programskog koda, slika zaslona i objašnjenja ključnih elemenata implementacije. Korištene tehnologije su .NET Core radni okvir za razvoj aplikativnog programskog sučelja,...
Razvoj softvera vođen ponašanjem
Razvoj softvera vođen ponašanjem
Anamarija Crnjak
Rad predstavlja razvoj softvera vođen ponašanjem (BDD). BDD je skup smjernica, načela, procesa i načina komuniciranja koji prvenstveno potiču bližu suradnju svih članova projektnog tima. Temelji se na kreiranju korisničkih zahtjeva kroz konkretne primjere koji opisuju željeno ponašanje sustava koji je potrebno razviti. Primjeri u radu zapisani su jezikom Gherkin u obliku scenarija koji služe kao testovi prihvatljivosti prilikom razvoja funkcionalnosti, a nadalje će biti temelj za...
Razvoj web aplikacija na MEAN platformi
Razvoj web aplikacija na MEAN platformi
Mario Petrović
MEAN stack tj. platforma objedinjuje baze podataka MongoDB, JavaScript platforme Express.js i Angular.js, te Node.js poslužitelja. Omogućuje jednostavnu i lakšu izradu web tj. mrežnih aplikacija korištenjem samo jednog programskog jezika JavaScript. Novija i modernija tehnologija privlačna je programerima obzirom da iziskuje poznavanje samo jednog programskog jezika te sam krajnji proizvod je elegantna, brza i vizualno moćna aplikacija, ukoliko se tako želi izraditi. Najveći...
Razvoj web aplikacije korištenjem ASP.NET tehnologije pomoću MVC modela arhitekture
Razvoj web aplikacije korištenjem ASP.NET tehnologije pomoću MVC modela arhitekture
Petar Crnjak
Zadatak diplomskog rada je opisati .NET tehnologiju za izradu web aplikacija u programskom jeziku C# s naglaskom na MVC obrazac. MVC obrazac se koristi za odvajanje korisničkog sučelja (pogleda), podatkovnog sustava (baze podataka) i aplikacijske logike koja ih nadzire i povezuje u jednu cjelinu, a pristup se zasniva na objektno orijentiranom programiranju. Bit će pojašnjena i Razor sintaksa koja omogućuje ugradnju poslužiteljskog koda u web stranice pri izradi korisničkog sučelja te...
Razvoj web aplikacije u Laravelu
Razvoj web aplikacije u Laravelu
Milan Trbojević
PHP je kao programski jezik već dugo jedan od najpopularnijih skriptnih serverskih jezika. Tako da ni ne čudi činjenica da su i moja prva iskustva vezana upravo uz PHP. Kada krenete raditi na nešto većim i ozbiljnijim projektima bez obzira o kojem je programskom jeziku riječ, počnu se pojavljivati neki problemi koji s vremenom dosta usporavaju izradu vaše web aplikacije pa samim time smanjuju i vašu efikasnost kao programera što naposlijetku negativno utječe na samog klijenta i...

Pages