Pages

APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKOM DVORANOM
APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKOM DVORANOM
Niko Konjuh
Ovaj rad prikazuje teorijsku i praktičnu izradu i primjenu aplikacije koja bi se mogla uz specijaliziranu doradu upotrijebiti kod olakšavanja upravljanja, organizacije, rasporeda, pregleda i ažuriranja podataka vezanih sportske objekte, sportske momčadi, upravitelje i termine. Zamišljeno je da krajnji korisnik aplikacije bude izvršni upravitelj svih sportskih dvorana u gradu Rijeci. U uvodu su definirani pojmovi informacijskog sustava te ukratko o samom razvojnom okruženju u kojem je...
Agilne metode za razvoj softvera
Agilne metode za razvoj softvera
Mario Čančar
Tema ovog rada su agilne metode koje se koriste za razvoj softvera. Prema rječniku, agilnost predstavlja brzinu, hitrost, spretnost i okretnost, a to je sve potrebno u agilnom razvoju softvera. Agilan razvoj softvera se bazira na postupnom iterativnom pristupu. Agilna metodologija, umjesto detaljnog planiranja na početku projekta razvoja softvera, je zapravo otvorena za promjenu zahtjeva tijekom vremena trajanja projekta i potiče stalne povratne informacije od strane korisnika. Agilne...
Alati Weba 2.0 za izradu unplugged aktivnosti
Alati Weba 2.0 za izradu unplugged aktivnosti
Lucija Veljačić
Tema ovog rada su alati Weba 2.0 koji se mogu koristiti kako bi se izradili nastavni materijali za provedbu unplugged aktivnosti. Na početku rada definirano je i objašnjeno što su alati Weba 2.0, kao i što su unplugged aktivnosti. Dat je primjer dva alata Weba 2.0 lakih za korištenje te samim time pogodnih za izradu nastavnih listića. Radi se o Canvi i Sketchpadu, alatima čije su funkcionalnosti detaljno opisane u radu. Za kraj, opisana je unplugged aktivnost koja se može...
Alati za podršku održavanju softvera
Alati za podršku održavanju softvera
Marko Žagar
U suvremenom razvoju softvera, održavanje čini najveći dio ukupnih troškova softverskog projekta. Održavanje se odnosi na sve izmjene softverskog proizvoda nakon isporuke korisniku kako bi se ispravile pogreške, poboljšale performanse te unaprijedile karakteristike softverskog proizvoda prema novim pravilima. U radu je detaljno opisan softverski program ESTIMUS koji daje podršku procesima održavanja te je opisan sustav održavanja softvera za poslovne aplikacije. Prikazane su...
Algilni pristup razvoju softvera
Algilni pristup razvoju softvera
Anja Slobodnjak
U ovom radu razrađene su agilne metode razvoja softvera. Agilne metode baziraju se na brzom razvoju softvera, uključivanju klijenta u razvoj, iterativnom pristupu i brzom odgovaranju na promjene. U radu će biti opisane metode Scrum, Lean, Kanban, ekstremno programiranje, kristalna obitelj, razvoj temeljen na svojstvima, metoda dinamičkog razvoja sustava i metoda adaptivnog razvoja proizvoda. Iako se neke metode više ne koriste, one su bitan faktor u shvaćanju agilne metodologije. Isto...
Analiza aplikacija za podršku održavanju softvera
Analiza aplikacija za podršku održavanju softvera
Matea Matić
Diplomski rad obuhvaća analizu aplikacija za podršku održavanju softvera. Za bolje razumijevanje rada, u prvom poglavlju „Održavanje softvera“ detaljno je opisano što održavanje softvera podrazumijeva, kako se klasificira, koji modeli održavanja postoje te su nabrojane i opisane faze procesa održavanja. Glavni dio rada temelji se na istraživanju u svrhu pronalaženja aplikacija za podršku održavanju softvera. Pronađene su grupe aplikacija koje sadrže pojedine procese koje bi...
Analiza i vizualizacija podataka primjenom Python ggplot biblioteke
Analiza i vizualizacija podataka primjenom Python ggplot biblioteke
Petar Kristijan Bogović
U donošenju strateških odluka za poboljšanje poslovanja ili života, podaci i analiza tih podataka postaju jedni od najvažnijih čimbenika. Za bolje razumijevanje trendova i stanja, važno je te podatke i vizualizirati. U ovom završnom radu predstavljena je biblioteka ggplot za analizu i vizualizaciju podataka namijenja programskom jeziku Python. Svrha rada bila je predstaviti sve mogućnosti biblioteke, prikupiti podatke o znanstvenim radovima objavljenim na Odjelu za informatiku,...
Analiza numeričkih metoda zasnovana na primjeni informacijske tehnologije
Analiza numeričkih metoda zasnovana na primjeni informacijske tehnologije
Luka Jeličić
U ovom radu predstavljen je program CUDA te njegove najbitnije karakteristike i svojstva. Definirane su numeričke metode linearni i kubični splajn. Objašnjeno je kako se mogu numeričke metode programirati za paralelnu obradu koristeći program CUDA. Također, definirana je trapezna formula, generalizirana trapezna formula i Simpsonova formula koje smo popratili grafičkim prikazom i izračunom u programu Python.
Analiza podataka pomoću Python Pandas alata kroz primjer
Analiza podataka pomoću Python Pandas alata kroz primjer
Andrea Hohnjec
U ovome završnom radu opisan je postupak analize podataka nad skupovima podataka. Opisane su strukture podataka (niz podataka, podatkovni okvir, panel), te je objašnjena njihova primjena. Nad podacima, uz pomoć Python Pandas alata primijenjene su operacije sortiranja, agregiranja, grupiranja, filtriranja, transformiranja i spajanja, te su kao primjer prikazana dva skupa podataka nad kojima je provedena analiza.
Analiza sentimenta u tekstovima i mikroblogovima o izbjegličkoj krizi
Analiza sentimenta u tekstovima i mikroblogovima o izbjegličkoj krizi
Ana Raguzin
Mišljenje uvelike utječe na način na koji se osobe ponašaju, djeluju i odlučuju. Prije neke važne odluke, ljudi će pitati za mišljenje svoje bližnje, no razvojem Interneta mijenja se način na koji ljudi izražavaju i traže mišljenja. U današnje vrijeme postoje razni tipovi stranica gdje osobe mogu izraziti svoje stavove: društvene mreže, portali, blogovi, forumi i slično. Međutim, zbog prevelike količine dostupnih podataka teško je dobiti jasno izražene stavove i...
Android aplikacija za praćenje dnevnog unosa kalorija
Android aplikacija za praćenje dnevnog unosa kalorija
Mateo Mahmutović
Cilj ovog rada je istražiti i opisati tehnologije potrebne za razvoj fitness Android aplikacije koja koristi SQLite bazu podataka te sama analiza razvijene aplikacije. Ideja aplikacije je da se koristi kao personalizirani dnevnik prehrane s vizualnim elementima koji pomažu korisniku u praćenju svog energetskog unosa te ostvarivanju određenog cilja. U teoretskom dijelu rada opisana je arhitektura, povijest i sigurnost Android-a. Analizirano je razvojno okruženje Android Studio,...
Animacija lika u računalnoj igri - nogometni udarac
Animacija lika u računalnoj igri - nogometni udarac
Robert Ružić
Tema završnog rada je izrada animacije nogometnog udarca u programu Autodesk Maya. Ukratko je opisana aplikacija, komponente koje se koriste te način razmišljanja i pristupa izradi animacije. Pri izradi ovoga rada koristila se nekomercijalna verzija Autodesk Maye za edukacijske svrhe.

Pages