Paginacija

Poslovna aplikacija za taxi prijevoz nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Poslovna aplikacija za taxi prijevoz nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Josipa Katić
U ovom završnom radu je prikazana izrada poslovne aplikacije za taxi prijevoz u programskom alatu Clarion. Poslovna aplikacija osmišljena je na način da predstavlja bazu podataka za taxi službu. U bazu je moguće dodavati nove podatke, te izmjenjivati i brisati postojeće podatke. U aplikaciju se spremaju podaci o taxi službama, vozačima koji rade u određenoj taxi službi, automobilima koje posjeduje taxi služba, korisnicima koje koriste usluge prijevoza te računima koje je taxi...
Poslovna aplikacija za upravljanje sastancima u poduzeću nad relacijskom bazom podataka (Clarion)
Poslovna aplikacija za upravljanje sastancima u poduzeću nad relacijskom bazom podataka (Clarion)
Marina Kaluža
Baza podataka (BP) predstavlja kolekciju podataka, ograničenja i operacija koji reprezentiraju neke aspekte realnoga svijeta. Dakle, BP je model neke aplikacijske domene. Cilj rada je izgraditi aplikaciju za potrebe procesa upravljanja sastancima u nekom poduzeću. Aplikacija će biti izgradena nad relacijskom BP pomoću RAD alata Clarion. Na početku će biti specificirani zahjevi i potrebne značajke aplikacije. Sljedeći korak bit će dizajn baze podataka, odnosno izrada modela...
Poslovno izvještavanje - analiza alata PowerPivot za Excel
Poslovno izvještavanje - analiza alata PowerPivot za Excel
Marija Kostelac
Poslovno izvještavanje je aktivnost koju provode tvrtke kako bi analizirale svoje poslovanje, pratile stanje poslovanja ili čak kako bi izložile neke ideje i poslovne ponude suradnicima. Do potrebe za analizom došlo je uslijed stvaranja velikih količina podataka automatizacijom poslovnih procesa. Poslovno izvještavanje omogućuje vodstvu tvrtke da donosi točne i pravovremene odluke koje mogu unaprijediti poslovanje. Predstavit ćemo alat Power Pivot za poslovno izvještavanje koji...
Poslovno izvještavanje iz skladišta podataka –  Pro Power BI Desktop priručnik
Poslovno izvještavanje iz skladišta podataka – Pro Power BI Desktop priručnik
Iris Babić
Poslovna inteligencija je glavni trend u poslovnom svijetu jer u svakoj poslovnoj organizaciji današnjice postoji potreba za optimizacijom poslovnih procesa, poboljšanjem poslovanja te praćenjem poslovnog okruženja i uspješnosti poslovanja. Za provedbu postupaka koriste se razne tehnologije, odnosno razni alati za poslovno izvještavanje koji pružaju mogućnost učitavanja, transformacije i vizualizacije podataka. Neke od tehnologija koje se nalazi u pozadini poslovne inteligencije su...
Postupci analize kompleksnih mreža poveznica na Wikipediji
Postupci analize kompleksnih mreža poveznica na Wikipediji
Marco Krevatin
Diplomski rad primarno se bavi prikupljanjem, obradom i analizom mreže poveznica na Wikipediji. Pri tome su definirani neki osnovni pojmovi i termini vezani uz prikupljanje, obradu i analizu, te termini koji su nam bitni za shvaćanje rada i njegove ideje. Fokus rada je postavljen na postupcima prikupljanja i obrade podataka. Bit rada je prikazati jedan od načina prikupljanja podataka kroz Python programski jezik, te analizu prikupljenih podataka u Gephi alatu uz vanjsku pomoć Louvain...
Postupci mjerenja semantičke sličnosti tekstova
Postupci mjerenja semantičke sličnosti tekstova
Ivan Kisiček
U ovom diplomskom radu biti će opisani postupci za mjerenje semantičke sličnosti tekstova povodom čega je napravljena i detaljna analiza postupaka za otkrivanje semantičkih sličnosti. Predstaviti ću i opisati metode i algoritme koji se koriste u svrhu određivanja sličnosti tekstova. Opisati ću i programski sustav koji će određivati sličnosti izvornih tekstova. Dva su osnovna pristupa u mjerenju semnatičke sličnosti tekstova; prvi se zasniva na korpusima (engl. corpusbased ...
Postupci određivanja semantčke sličnosti tekstova
Postupci određivanja semantčke sličnosti tekstova
Ernest Marnika
U radu je opisan pojam semantike, semantičkih mjera i sličnosti i vezanih pojmova semantici tekstova. Mjerenje semantičke sličnosti tekstova podrazumijeva pronalaženje sličnosti riječi tj. semantičkih odnosa temeljem nekih od modela opisanih u radu. Opisani modeli koriste biblioteku programskog modula Gensim (Library, G.), programski jezik Python nadograđen do zadnje verzije, a dodatno neki od njih koriste i neuronske mreže. Korišteni modeli su Doc2vec, Word2vec, i LSA. Cilj je...
Poticanje algoritamskog razmišljanja kod učenika u osnovnoj školi
Poticanje algoritamskog razmišljanja kod učenika u osnovnoj školi
Sara Ursić Budim
Primjena edukativnih digitalnih igara u obrazovanju prikladna je za učenike osnovne škole ne samo zbog toga što povećava učinkovitost učenja, već potiče integraciju kodiranja i algoritamskog razmišljanja na maštovit i privlačan način. Cilj rada bio je istražiti mogućnosti za poticanje algoritamskog razmišljanja, osmišljavanjem i igranjem digitalne priče s elementima igre s učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. U okviru praktičnog dijela rada izrađena je...
Poučavanje darovitih učenika u nastavi informatike
Poučavanje darovitih učenika u nastavi informatike
Antonia Juričić
Unazad nekoliko godina počelo je intenzivno podizanje svijesti o pojmu darovitosti i potrebama darovitog pojedinca. Zahvaljujući tome, danas darovitost više nije stran pojam, a sve više truda ulaže se u planiranje pravilne odgojno-obrazovne podrške darovitoj djeci i učenicima. U ovom radu riječ je o prepoznavanju i poučavanju darovitih učenika u nastavi informatike. Početak rada posvećen je objašnjenju odrednica darovitosti i darovitih učenika, općenito, ali i u području...
Povećanje posjećenosti web stranice korištenjem digitalnog marketinga te optimizacije web stranice
Povećanje posjećenosti web stranice korištenjem digitalnog marketinga te optimizacije web stranice
Ivana Puja
Ubrzani razvoj tehnologije otežava praćenje novih trendova zbog svakodnevnih promjena. Za opstanak u današnjem poslovnom svijetu od krucijalne je važnosti praćenje i prilagođavanje tim promjenama. Digitalni marketing je najbrže rastuća i najuzbudljivija grana marketinga danas. To je marketing (oglašavanje) proizvoda ili usluga putem digitalnih kanala, najčešće Interneta. Obuhvaća oglašavanje koje je prikazano na web-stranicama, ali i druge vrste online aktivnosti poput e-pošte...
Predviđanje pristajanja malih molekula na proteine
 korištenjem tehnika umjetne inteligencije na grafičkim
 procesorima
Predviđanje pristajanja malih molekula na proteine korištenjem tehnika umjetne inteligencije na grafičkim procesorima
Adis Tokalić
Ovaj rad se fokusira na istraživanje metodologije strojnog učenja primijenjene na primjeru pristajanja malih biomolekula na receptore kao što su proteini i nukleinske kiseline. Nakon opisa korištenih testnih podataka, prikazuje se 5 vodećih algoritama, opisuju se njihove funkcionalne karakteristike i uspoređuju njihovi rezultati. Svaki od algoritama je opisan matematički, izveden na dva skupa podataka i zatim uspoređen s ostalim funkcijama. Za dobivanje podataka za učenje...
Predviđanje vremenskog toka turista temeljeno na neuronskoj mreži s povratnom vezom
Predviđanje vremenskog toka turista temeljeno na neuronskoj mreži s povratnom vezom
Maja Gojić
Neuronske mreže se posljednjih godina primjenjuju u mnogim područjima istraživanja. Predviđanje vremenskih serija podataka jedna je od najizazovnijih primjena neuronskih mreža. U sklopu ovog rada predstavljene su umjetne neuronske mreže te način funkcioniranja mreža. Jedna od vrsta neuronskih mreža su mreže s povratnom vezom ili rekurentne neuronske mreže, na kojima je naglasak u ovom radu. Također, kao eksperimentalni dio ovog rada, napravljen je model dugo kratkoročne memorije...

Paginacija