Paginacija

Reaktivna korisnička sučelja u okruženju modernih web aplikacija
Reaktivna korisnička sučelja u okruženju modernih web aplikacija
Iva Pauletić
Ovaj diplomski rad govori o izradi web aplikacija uz pomoć Reacta. Definiranje JavaScripta i korisničkih sučelja vode u svijet Reacta zbog toga što je React dio JavaScripta i služi za izradu samih korisničkih sučelja. Međutim, veća pažnja je pridodana onim pojmovima koji se tiču same izrade aplikacija radi lakšeg shvaćanja kako React funkcionira. Ovi pojmovi uključuju elemente, komponente, metode, varijable i niz drugih pojmova. Dijelovi aplikacija mogu se programirati na dva...
Redukcija dimenzija u dubinskoj analizi podataka
Redukcija dimenzija u dubinskoj analizi podataka
Leo Gašparović
Dimenzija skupa podataka, koja predstavlja broj varijabli u promatranom skupu podataka, često je vrlo velika i mora se smanjiti kako bi algoritmi dubinske analize podataka djelovali učinkovito. Taj je postupak dio faze pripreme za dubinsku analizu podataka i provodi se prije izrade samog modela. Čak i kada je početni broj varijabli mali, skup podataka se brzo proširuje u koraku pripreme podataka, gdje se stvaraju nove izvedene varijable. U takvim je situacijama vjerojatno da su...
Regularni izrazi u C++-u
Regularni izrazi u C++-u
Marijan Ribarić
Regularni izrazi su alat koji nam služi za manipuliranje teksta. U ovom radu objašnjena je sintaksa regularnih izraza s naglaskom na gramatiku ECMAScript, kao i metaznakovi koji se koriste pri definiranju regularnih izraza. Objašnjen je postupak korištenja regularnih izraza u C++-u korištenjem biblioteke regex. Kroz primjere je objašnjeno korištenje klase std::basic_regex<>, te njezinih specijalizacija kako bi se u C++-u definirali regularni izrazi. Također su opisane su klase,...
Rješavanje problema optimizacije dinamičkim programiranjem
Rješavanje problema optimizacije dinamičkim programiranjem
Katarina Medvedić
Optimizacija je matematički postupak traženja minimuma ili maksimuma neke funkcije. Uključena je u rješavanje najzahtjevnijih algoritamskih problema, a njezine tehnike rješavanja usavršene su primjenom računala. Dinamičko programiranje je tehnika oblikovanja algoritma za rješavanja optimizacijskih problema. Prvi spominje i razvija tu tehniku R.Bellman. Rješava kompleksne probleme optimizacije na način da ih podjeli na manje ponavljajuće potprobleme čiji se rezultati pospremaju i...
Rješavanje zadataka iz predmeta Računalne mreže na računalu
Rješavanje zadataka iz predmeta Računalne mreže na računalu
Andrea Hrelja
Kolegij "Računalne mreže" kao jednu od aktivnosti ima zadatke koji se mogu rješavati na papiru i na računalu. Ovaj rad opisuje rješavanje zadataka iz kolegija "Računalne mreže" koristeći računalo iprogramski jezik Python. Pored toga, govori se i o pripremi zadataka koji se rješavaju uz korištenje unaprijed zadanih ulaznih podataka i formula koje te podatke koriste. Na taj način pojednostavljuje se stvaranje ispitnih aktivnosti na sustavu za učenje Moodle pa specijalno i njegovoj...
Robotska automatizacija procesa
Robotska automatizacija procesa
Marko Čolak
Robotska automatizacija procesa je unaprijed konfigurirana instanca softvera koja koristi poslovna pravila i predefinirane aktivnosti kako bi autonomno izvršila kombinaciju procesa, aktivnosti, transakcija i/ili zadataka u jednom ili više nepovezanih softverskih sustava. Spomenute instance softvera nazivaju se softverskim robotima ili, kraće, botovima. Roboti izvode svoj rad na prezentacijskom sloju odnosno konfigurirani su da oponašaju akcije radnika kretanjem kroz korisnička...
SELEKCIJA LINEARNOG MODELA I REGULARIZACIJA
SELEKCIJA LINEARNOG MODELA I REGULARIZACIJA
Marko Glavaš
Diplomski rad predstavlja napredne linearne modele sustava na temelju kojih možemo točnije predviđati ponašanje sustava i uspješnije interpretirati sam model nego sa klasičnim metodama kao što je metoda najmanjih kvadrata kod obične linearne regresije. Cilj je i napraviti kvalitetniji odabir najznačajnijih varijabli modela. Za zadani skup podataka izvršava se selekcija linearnog modela, daje se usporedba točnosti metoda odnosno kvalitete dobivenih modela i interpretiraju se rezultati.
SENZORI U ANDROID UREĐAJIMA I NJIHOVA IMPLEMENTACIJA U ANDROID MOBILNOJ APLIKACIJI
SENZORI U ANDROID UREĐAJIMA I NJIHOVA IMPLEMENTACIJA U ANDROID MOBILNOJ APLIKACIJI
Ivan Zubak
U završnom radu bit će objašnjeni osnovni pojmovi o izradi Android aplikacija, iznesene osnovne informacije o senzorima u Android uređaju i opisani pojedini senzori. Na primjeru razvoja Android aplikacije Android Sensors, bit će objašnjeno kako implementirati neke od senzora koje posjeduje mobilni uređaj Acer Liquid Z6 Plus. Aplikacija Android Sensors izrađena je u Android Studiu, službenom programskom okruženju za izradu Android aplikacija. Za izradu aplikacije korišten je...
SIGURNOST I ZAŠTITA OPERACIJSKIH SUSTAVA U POSLOVNOM OKRUŽENJU
SIGURNOST I ZAŠTITA OPERACIJSKIH SUSTAVA U POSLOVNOM OKRUŽENJU
Ivan Marin
Rad možemo logički podijeliti na dva dijela. U prvom su opisani naputci za računalnu sigurnost koje poslovni sustavi moraju obavezno slijediti ukoliko žele zaštititi svoj operacijski sustav (bez obzira koje on bio) te osnove kriptografskih napada i obrane od istih s posebnim naglaskom na kriptografske metode koje koriste Windows sustavi (LM, NTLM). U drugom dijelu rada dao sam pregled svih sigurnosnih značajki i zaštitnih mehanizama sustava Windows 7, Windows 8 i Windows 10: kako rade...
SIGURNOST MOBILNOG BANKARSTVA
SIGURNOST MOBILNOG BANKARSTVA
Dario Šarić
Rad ne sadrži sažetak.
SIGURNOST U BEŽIČNIM RAČUNALNIM MREŽAMA
SIGURNOST U BEŽIČNIM RAČUNALNIM MREŽAMA
Edin Gosić
Rad ne sadrži sažetak.
SIMULACIJA POSLOVNE IGRE
SIMULACIJA POSLOVNE IGRE
Josipa Ostović
U ovom završnom radu su iznesene bitne činjenice za simulacije i simulacijske igre. Završni rad se sastoji od ukupno četiri dijela, uključujući uvod i zaključak. U prvom, uvodnom dijelu kratko će se opisati razlog korištenja simulacijskih igara u suvremenom poslovanju u korist menadžerima te navesti cilj simulacijskih igara. Drugi dio se odnosi na simulaciju i modeliranje. Definirat će se pojam simulacije, modela i modeliranja te će se usporediti simulacijski model i...

Paginacija