Paginacija

SNIMANJE POKRETA AKCELEROMETRIMA
SNIMANJE POKRETA AKCELEROMETRIMA
Stefano Berneš
Rad ne sadrži sažetak.
Sigurnosni propusti i metode zloupotrebe Meltdown i Spectre
Sigurnosni propusti i metode zloupotrebe Meltdown i Spectre
Toni Percan
Početkom 2018. godine javno su postali poznati detalji hardverskih sigurnosnih propusta nazvanih Meltdown i Spectre. Te metode zloupotrebe koriste mehanizme procesora kako bi pristupile zaštićenim dijelovima memorije. Kako je procesor prisutan u svim današnjim računalima kao i u mobilnim uređajima, mogući doseg djelovanja tih metoda je ogroman. U radu će biti opisani mehanizmi današnjih procesora koji omogućuju ove metode zloupotrebe, same metode te postojeće obrane od istih.
Sigurnost u operacijskom sustav Microsoft Windows 10
Sigurnost u operacijskom sustav Microsoft Windows 10
Ante Jureško
Tema je ovoga diplomskoga rada „Sigurnost u operacijskom sustavu Microsoft Windows 10“. Kao jedan od danas najkorištenijih operacijskih sustava, njegov je razvoj, kao i povijest inačica Windowsa koje su mu prethodile, od iznimne važnosti za informatičku struku, ali i za svakodnevni život velikoga broja ljudi na svijetu. Rad je podijeljen na četiri glavne cjeline. Prva je cjelina posvećena definiranju i kratkom opisu pojma operacijskog sustava. Evolucija operacijskih sustava...
Sigurnost u web komunikaciji
Sigurnost u web komunikaciji
Matija Furdić
Tema ovog diplomskog rada „Sigurnost u web komunikaciji“ opisana je kroz uvod, razradu i zaključak. U uvodu govorim općenito o sigurnosti u web komunikaciji. Razradu sam započeo sa problematikom te sam opisao problemska područja. Zatim slijedi kriptografija. Nakon općenitog opisa kriptografije, opisao sam šifriranje sa simetričnim ključem gdje sam naveo algoritme za šifriranje sa simetričnim ključem i šifriranje po blokovima. Nakon toga sam opisao šifriranje sa javnim...
Sinkronizacija podataka između sustava za upravljanje odnosima s klijentima i platforme za e-poslovanje
Sinkronizacija podataka između sustava za upravljanje odnosima s klijentima i platforme za e-poslovanje
Luka Otočan
Cilj ovog diplomskog rada je razviti konceptualni model sinkronizacije podataka o vaučerima između CRM-a i platforma za e-poslovanje. CRM je razvijen u Microsoft Dynamicsu dok je platforma za e-poslovanje razvijena od strane privatne tvrtke pomoću .NET frameworka. CRM sustav sadrži podatke o klijentima, izrađuje kampanje te generira vaučer kôdove i podatke o vaučerima koji se dodjeljuju klijentima kroz određene promotivne kampanje. Platforma za e-poslovanje koristi vaučere kako...
Skupno učenje u otkrivanju znanja iz skupa podataka „Woman, Business and Law“
Skupno učenje u otkrivanju znanja iz skupa podataka „Woman, Business and Law“
Ines Posavac
Strojno učenje u današnje vrijeme više nije novost. Napredak područja izrade sve kvalitetnijih i preciznijih predviđanja je eksponencijalan. Korak dalje u tom području je metoda skupnog učenja koja ujedinjuje predviđanja dva modela u jedan. Time se postiže model koji može kroz kombiniranje modela ispraviti grešku jednog modela snagom drugog i obrnuto. Isto je tako moguće u sklopu skupnog učenja dodati metode optimizacije kao što su bagging i boosting za postizanje boljih...
Softver za usporedbu prijenosnih računala
Softver za usporedbu prijenosnih računala
Denis Zornada
U ovom radu je prikazan rad programa za usporedbu prijenosnih računala. Program radi na više platforma. Napisan je u C++ programskom jeziku, koristi C++17 standard. Ima automatsko testiranje i mjerenje pokrivenosti koda. Program se koristi tehnikama web struganja informacija kako bi korisniku pomogao u odlučivanju pri kupnji prijenosnog računala.
Stabla odluke
Stabla odluke
Deborah Gomerčić
Tema ovog rada su stabla odluke te njihovo oblikovanje na temelju podataka. Objašnjena je razlika modeliranja s obzirom na oblik u kojem su podaci zadani. Opisana je namjena stabala odluke u pojedinim znanstvenim granama i disciplinama. Dani su primjeri stabla odluke kao i primjer podataka za modeliranje stabla odluke s objašnjenjem postupka modeliranja. Kao jedan od primjera korištenja stabala odluke u stvarnom svijetu su obrađena stabla odluke u igrama. Predstavljeni su algoritmi koji...
Standardizacija i unifikacija upisivanja i upravljanja sadržajem u aplikacijama upravljanja znanjem
Standardizacija i unifikacija upisivanja i upravljanja sadržajem u aplikacijama upravljanja znanjem
Ivana Barić
U diplomskom radu opisan je postupak standardizacije i unifikacije upisivanja i upravljanja sadržajem u aplikacijama upravljanja znanjem. Tema obuhvaća postupke računalne analize prirodnog jezika koji korisniku pomažu prilikom upisa novog znanja zasnovanog na već postojećem znanju. Također su obrađeni postupci ujedinjavanja novog znanja kroz procese preobrazbe, mapiranja, dedupliciranja te izvoza radi jednostavnije pretrage i analize zapisanih znanja odnosno podataka. U uvodu se...
Suradničko modeliranje poslovnih procesa
Suradničko modeliranje poslovnih procesa
Nikolina Ljubičić
U ovom završnom radu obrađena je tema suradničkog modeliranja poslovnih procesa. Na početku je dana pobliža slika o tome što su poslovni procesi, zašto su oni toliko bitni, prikazan je njihov životni ciklus i dan je primjer procesa. Nadalje, opisano je što je model, a što modeliranje poslovnih procesa te kako ono funkcionira u suradnji. Analiziran je timski rad sa njegovim prednostima i nedostacima. Pobliže je opisano suradničko modeliranje te kolika je njegova važnost...
Sustav za analizu i vizualizaciju sirovih podataka za praćenje aktivnosti D. melanogaster
Sustav za analizu i vizualizaciju sirovih podataka za praćenje aktivnosti D. melanogaster
Milan Petrović
Drosophila melanogaster ili vinska musica je životinjski model organizam koji se više od stoljeća koristi za biomedicinska istraživanja ovisnosti, spavanja, neurodegenerativnih bolesti i u razvoju lijekova. Jednostavan oblik ponašanja kao sto je linearno kretanje moguće je kvanticirati uz pomoc komercijalno dostupnog sustava Drosophila Activity Monitoring System (DAMS). DAMS uz pomoc senzora bilježi broj prelazaka mušice na odredenoj lokaciji unutar cjevćice. U ovisnosti o dužini...
Sustav za automatizaciju i daljinsko upravljanje uređajima u kući temeljen na ESP32 mikrokontroleru
Sustav za automatizaciju i daljinsko upravljanje uređajima u kući temeljen na ESP32 mikrokontroleru
Krunoslav Šimunčić
U radu je opisan proces izrade sustava za daljinsko upravljanje relejima na koje su, u konkretnom slučaju, spojene LED svjetiljke u obiteljskoj kući. Sustav se sastoji od ESP32 mikrokontrolera i pripadajućih MCP23017 IO expander-a koji omogućuju kontroliranje 24 releja i 8 digitalnih 3.3V izlaza te omogućuju spajanje do 32 ulaza, odnosno tipkala iz kućne instalacije. Drugi dio sustava je web aplikacija koja omogućuje postavljanje sustava i daljinsku kontrolu. Specifičnost sustava je...

Paginacija