Paginacija

Automatsko detektiranje rukometnog terena na slici
Automatsko detektiranje rukometnog terena na slici
Filip Mravić
U ovom diplomskom radu su prezentirana i opisana 3 eksperimenta (2 od njih su vezana za detekciju terena dok je jedan vezan za segmentaciju terena). Prvi eksperiment ne koristi postupke strojnog učenja nego samo funkcije za obradu slike koristeći OpenCV biblioteku dok ostala dva koriste strojno učenje; jedan od njih koristi konvolucijsku neuronsku mrežu dok drugi koristi istu takvu neuronsku mrežu ali koristeći napredniju metodu koja je nazvana Mask R-CNN. Sva 3 eksperimenta koriste...
Automatsko raspoznavanje akcija u rukometu
Automatsko raspoznavanje akcija u rukometu
Niko Konjuh
-teorijsko-istraživalački pregled dubokih neuronskih mreža -usporedba i recenzija metoda detekcije objekata -izradu kao i praktična primjena aplikacije koja bi se uz specijaliziranu doradu mogla upotrijebiti u svrhe poboljšanja i ispravaka sportskih poza kod sportaša svih uzrasti kao i u svrhu dobivanja statističke vrijednosti sportaša za trenere, menadžere, sportsku uprave te na kraju i za same roditelje sportaša mlađih uzrasta
Automatsko testiranje web aplikacija uz podrsku Geb web drivera
Automatsko testiranje web aplikacija uz podrsku Geb web drivera
Mario Petković
Diplomski rad primarno se bavi automatskim testiranjem. Pri tome su definirani neki osnovni pojmovi vezani uz testiranje kao što su razne metode i vrste testova te je provedena analiza i usporedba između automatskog i manualnog načina testiranja. Fokus je stavljen na alate za automatsko testiranje web aplikacija. Radi se o Geb web driveru, Groovy programskom jeziku i Spock testnom frameworku. Kroz primjere, usporedbe s drugim alatima i konačno, izradom i pokretanjem automatskih testova...
BEŽIČNI LAN
BEŽIČNI LAN
Ivana Cvitković
U završnom radu definiran je WLAN sustav te su opisane njegove fizičke komponente. Dat je i strukturni prikaz WLAN-a. Razmatramo definiciju IEEE 802.11 standarda tj. koje sve podstandarde on sadrži, što taj standard podrazumijeva i kako bežična komunikacija funkcionira. Opisali smo prednosti i mane koje ono nudi. Spomenuti su i sigurnosni aspekti u kojima su opisane osnove sigurnosti računalnih mreža te posebno mrežama koje su temeljene na 802.11 standardu. Nadalje, predočena su...
BLUETOOTH
BLUETOOTH
Matija Furdić
Tema ovog rada "Bluetooth" opisana je kroz nekoliko točaka. U uvodu govorim o tome što je to Bluetooth te o samom nastanku istog. U razradi teme govorim o frekvenciji, pikonetu i skaternetu te stanju pikoneta. Također u razradi se nalazi fizički kanal, logički prijenos podataka, modulacija i zaštita od pogrešaka, Bluetooth paketi te protokolarni stog. U zadnjem dijelu razrade nalazi se usporedba Bluetooth i Wi-Fi, Bluetooth uređaj, namjerno ometanje bežičnih mreža i sigurnosni...
BPMN - NORMA ZA MODELIRANJE I PRIKAZ POSLOVNIH PROCESA
BPMN - NORMA ZA MODELIRANJE I PRIKAZ POSLOVNIH PROCESA
Nina Pošćić
Business Process Model and Notation (BPMN) je grafički standard za modeliranje poslovnih procesa kojeg je propisala Object Management Group (OMG). Jedan od ciljeva BPMN norme je pružiti notaciju za modeliranje poslovnih procesa koja je razumljiva svim zainteresiranim stranama. Norma omogućuje poslovnim analitičarima definiranje složenih poslovnih procesa od početka do kraja. Osnovni dijagram norme je Business Process Diagram (BPD). On prikazuje upravljački i podatkovni tok poslovnih...
Baze podataka u razvoju web aplikacija
Baze podataka u razvoju web aplikacija
Andrej Kujac
U ovom završnom radu opisano je i objašnjeno što su baze podataka. Prikazan je i opisan razvoj baza podataka kroz povijest te je napisan kratak osvrt na budućnost istih. Potom, prikazana je i objašnjena podjela baza podataka na relacijske i nerelacijske, navedene su njihove karakteristike, prednosti, nedostatci te je objašnjen primjer svake od tih vrsta. Također, prikazana je usporedba između te dvije vrste baza podataka. Nadalje, uz pomoć primjera izgrađene web aplikacije preko...
Blockchain tehnologija
Blockchain tehnologija
Sven Živković
Definiram pojam Blockchain tehnologije s kratkim osvrtom na povijesni razvoj. Opis osnovinih principa rada Blockchain tehnologije te način korištenja iste.
Brojač ponavljanja vježbi korištenjem računalnog vida
Brojač ponavljanja vježbi korištenjem računalnog vida
Mauro Orlić
Računalni vid je područje podatkovnih znanosti koje je unutar zadnjih par desetljeća značajno napredovalo zahvaljujući raznim tehničkim napredcima. Postoji mnogo rješenja za različite tipove problema, od jednostavnih algoritama koji izvlače površne značajke slika do složenih konvolucijskih neuronskih mreža. Računalni vid danas ima razne primjene u područjima poput zdravstva, transporta, proizvodnje i sporta. U ovom radu obrađujemo postupak kojim pomoću računalnog vida...
CMAKE
CMAKE
Kristijan Faust
Cmake je alat otvorenog koda za upravljanje procesa izgradnje programa za određen broj programskih jezika, koji je neovisan o operativnom sustavu i kompajleru. Koriste ga mnogi relevantni projekti kao rješenje za izgradnju softvera. Cijelim procesom upravlja se iz tekstualnih datoteka naziva CMakeLists.txt u kojima se putem Cmake programskog jezika unose naredbe za izgradnju programa. Putem tih naredbi korisnik može utjecati na razna svojstva izgradnje programa te odabirati željene...
Classification and Information Extraction from Documents in the Domain of Culture
Classification and Information Extraction from Documents in the Domain of Culture
Petar Kristijan Bogović
The main goal of this thesis is to develop procedures for computer analysis of documents in the field of culture, cultural policies and activities. The collected documents need to be preprocessed and prepared for further computer processing, e.g. to perform lemmatization, stemming, and other NLP procedures. In this thesis, various NLP procedures will be implemented: classification, automatic extraction of keywords and locations, and the topic modeling procedure. Automatic text classification...
Cloud sustav "Freedrink"
Cloud sustav "Freedrink"
Aron Balog
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija