Paginacija

DINAMIČKE VEKTORSKE VIZUALIZACIJE U WEB PREGLEDNIKU
DINAMIČKE VEKTORSKE VIZUALIZACIJE U WEB PREGLEDNIKU
Sanja Jotić
U radu su opisane osnovne tehnologije potrebne za izradu vektorskih vizualizacija u web pregledniku. Vizualizirani su podaci dobiveni iz DITUS sustava kako bi se jednostavnije moglo ocijeniti korištenje sustava od strane studenata. Također su opisane i osnovne vrste grafike da bi se lakše razumjelo kako se podaci vizualiziraju pomoću JavaScript biblioteke D3JS.
DIZAJNIRANJE WEB SJEDIŠTA STUDENTSKOG ZBORA ODJELA ZA INFORMATIK
DIZAJNIRANJE WEB SJEDIŠTA STUDENTSKOG ZBORA ODJELA ZA INFORMATIK
Anja Križanac
Uporabom ADDIE modela opisivati će se „životni ciklus“ izrade web sjedišta Studentskog zbora Odjela za informatiku prolazeći kroz sve njegove faze: faza analize, dizajna, razvoja, implementacije, evaluacije te održavanja. Koristeći alat za izradu web stranica WordPress, detaljno se prikazuje proces stvaranja navedenog web sjedišta.
DIZAJNIRANJE WEB SJEDIŠTA ZA POSLOVANJE U WORDPRESS ALATU
DIZAJNIRANJE WEB SJEDIŠTA ZA POSLOVANJE U WORDPRESS ALATU
Sofija Antolić
WordPress je web aplikacija koja se koristi za razvoj web sjedišta i upravljanje njihovim sadržajem. Tema ovog rada je prikaza primjene WordPress alata za izradu poslovnog web sjedišta - internet trgovine. Kako sam WordPress nije dovoljan za izradu ovakvog web sjedišta, opisane su i aplikacije dodane uz njega. Rad prikazuje izradu poslovnog web sjedišta odnosno web trgovine kroz opise faza izrade i korištenja. Prvo je opisana korisnička strana aplikacije, a zatim administratorska. Na...
Designing, prototyping and testing a company travel management application
Designing, prototyping and testing a company travel management application
Anja Križanac
By using various techniques of Design thinking methodology, this thesis describes the entire "life cycle" of creating a web application for managing a company's business travels. The process of designing, prototyping and testing the mentioned application is explained in more detail through the phases of understanding a problem, designing the solution, prototyping and testing it on real users. The experimental part of the thesis includes designing, prototyping, and testing a company's...
Detekcija i raspoznavanje prometnih znakova i njihove udaljenosti korištenjem OpenCV funkcija
Detekcija i raspoznavanje prometnih znakova i njihove udaljenosti korištenjem OpenCV funkcija
Dario Safić
U radu je opisan proces izrade klasifikacijskog modela za klasifikaciju prometnih znakova, kao i njegova uporaba na praktičnim primjerima. Objašnjen je način i svrha korištenja raznih funkcija OpenCV knjižnice te proces uporabe HAAR kaskadnih algoritama u svrhu detekcije objekata. Postupak klasifikacije odvija se uporabom duboke konvolucijske neuronske mreže koja ima široku praktičnu primjenu u domeni računalnog vida. Za izradu duboke neuronske mreže koristi se platforma TensorFlow...
Didaktičke igre za razvoj računalnog razmišljanja
Didaktičke igre za razvoj računalnog razmišljanja
Matea Anđelić
Danas se sve češće u školama u sadržaj informatike uključuju didaktičke igre. Kroz računalne igre učenici usvajaju koncepte programiranja i koncepte računalnog razmišljanja. Usvajanje koncepata programiranja se odnosi na usvajanje slijedova koraka, varijabli, petlji i uvjeta. Usvajanje koncepata računalnog razmišljanja podrazumijeva usvajanje dekompozicije, prepoznavanja uzoraka, apstrakcije i algoritama. Računalno razmišljanje i programiranje važni su elementi informatike no...
Digitalna revolucija
Digitalna revolucija
Petra Sinčić
U ovom je diplomskog radu dan pregled povijesti digitalne revolucije, kao i njen utjecaj na društveno-ekonomske aspekte. Opisana je digitalna transformacija, ekonomija kao i industrija 4.0. Dotaknuta je tema digitalizacije u Hrvatskoj te problemi s privatnošću kao posljedica digitalne revolucije. Provedena je anketa s osvrtom na digitalnu revoluciju općenito kao i u Hrvatskoj.
Digitalna transformacija nije informatizacija
Digitalna transformacija nije informatizacija
Ivana Lovrinović
Tema ovog završnog rada svodi se na digitalnu transformaciju. Detaljno je opisano što znači digitalna transformacija, što se njome postiže, kako ona djeluje na poslovanje firmi, njena povijest, njene mane i prednosti, razlika sa informatizacijom i njeno stanje u Hrvatskoj. No glavna tema ovog rada je online kupovina. Također je obrađena njena povijest, značenje, prednosti i mane. Dani su i opisani primjeri online kupovine i opisane su korporacije koje se bave online prodajom. Uz to,...
Digitalne značke
Digitalne značke
Blanka Čude
U ovom završnom radu navest će se i razraditi pojam digitalne značke. U uvodnom će se dijelu započeti s opisom digitalne značke i kratkim osvrtom na ideju o početku uvođenja digitalnih znački u virtualni svijet. Prikazat će se prednosti korištenja znački te njihova primjena kod e-učenja, točnije e-kolegija. Također, bit će riječi i o nedostacima koje donosi uvođenje digitalnih znački. Spomenut će se neki od besplatnih alata pomoću kojih se izrađuju digitalne ...
Digitalni gitarski efekti
Digitalni gitarski efekti
Tino Margan
Proučavanje i opisivanje tipičnih vrsta gitarskih efekata. Opisivanje načina softverske (digitalne) simulacije analognih efekata. Izrada primjera digitalnog efekta kao plugina za softver za obradu audio signala, opis korištenih alata i principa rada te komentiranje dobivenih rezultata.
Digitalni potpis
Digitalni potpis
Ivona Skorić
U ovom završnom radu opisan je pojam digitalni potpis (tehnika, algoritmi, primjena). Rad započinje kratkim povijesnim pregledom, a nakon toga se upoznajemo s tehnikama digitalnog potpisivanja te se navode tri najvažnija algoritma (RSA, DSA, EDSA). Detaljno je opisana primjena digitalnog potpisa u različitim područjima rada i upute za korištenje Finine internetske aplikacije Web e-Potpis. Rad je zaključen s nekoliko zakonskih članaka i predviđanja primjene digitalnog potpisa u...
Dijagrami uzročnih petlji
Dijagrami uzročnih petlji
Lorena Jerbić
Sustav je neka cjelina koja se sastoji od manjih dijelova, a ti dijelovi su međusobno povezani. U ovom radu kroz mnoge primjere je prikazano kako izgledaju stabilni, a kako nestabilni sustavi. Navedene važne karakteristike sustava poput aktivnosti, ograničenosti, labavosti, vremena reakcije, predviđanja, intuitivnosti, skrivenosti i ranjivosti. Kroz nekoliko primjera prikazano je kako se sustav mijenja i razvija. Složeni sustav, njihove karakteristike i problemima koje takav sustav...

Paginacija