Pages

Digitalni potpis
Digitalni potpis
Ivona Skorić
U ovom završnom radu opisan je pojam digitalni potpis (tehnika, algoritmi, primjena). Rad započinje kratkim povijesnim pregledom, a nakon toga se upoznajemo s tehnikama digitalnog potpisivanja te se navode tri najvažnija algoritma (RSA, DSA, EDSA). Detaljno je opisana primjena digitalnog potpisa u različitim područjima rada i upute za korištenje Finine internetske aplikacije Web e-Potpis. Rad je zaključen s nekoliko zakonskih članaka i predviđanja primjene digitalnog potpisa u...
Dijagrami uzročnih petlji
Dijagrami uzročnih petlji
Lorena Jerbić
Sustav je neka cjelina koja se sastoji od manjih dijelova, a ti dijelovi su međusobno povezani. U ovom radu kroz mnoge primjere je prikazano kako izgledaju stabilni, a kako nestabilni sustavi. Navedene važne karakteristike sustava poput aktivnosti, ograničenosti, labavosti, vremena reakcije, predviđanja, intuitivnosti, skrivenosti i ranjivosti. Kroz nekoliko primjera prikazano je kako se sustav mijenja i razvija. Složeni sustav, njihove karakteristike i problemima koje takav sustav...
Distribuirane baze podataka - Hadoop kroz praktični primjer
Distribuirane baze podataka - Hadoop kroz praktični primjer
Helena Brajković
Distribuirane baze podataka su baze podataka koje ne fizički ne nalaze na istom mjestu vec su raspodijeljene na mrezi racunala koji su povezani na internet te međusobno komuniciraju. Takvim bazama se upravlja sa alatom koji se zove DDBMS odnosno Distributed Database Management System. On je centralni alat koji upravlja distribuiranom bazom kao da je spremljena na samo jednu lokaciju ili racunalo. Ovakav nacin spremanja podataka se najcesce koristi kada imamo veliku kolicinu podataka i...
Dizajn korisničkog iskustva i korisničkog sučelja - rebranding softvera
Dizajn korisničkog iskustva i korisničkog sučelja - rebranding softvera
Leo Paulišić
Danas je sve češći slučaj da se marketinške kampanje provode putem društvenih mreža i aplikacija te služe promoviranju proizvoda ili usluga za različite medije. Marketinške kampanje mogu biti usmjerene na različite ciljeve, od promoviranja imidža nekog proizvoda do izgradnje novog imidža. Kod dobrog imidža glavnu ulogu nosi vizualni identitet kao skup osobina nekog poduzeća, proizvoda ili aplikacije koji se po tome razlikuju od drugih na tržištu. Kako bi marketinške...
Dizajniranje didaktičkih igara pomoću HTML5 i JavaScript-a
Dizajniranje didaktičkih igara pomoću HTML5 i JavaScript-a
Domagoj Vlaho
Kod učenika mlađe dobi (od 1. do 4. razreda) koji se prvi puta susreću sa informatikom i kreću u savladavanje elemenata programiranja i algoritamskog razmišljanja, neophodno je razvijanje logičkog i algoritamskog razmišljanja koje im omogućuju rješavanje problema pomoću računala, a i njihovu primjenu istog u drugim dijelovima svakodnevnog života. Navedeni elementi informatike nerijetko su učenicima teško razumljivi i nedovoljno zanimljivi prilikom učenja. Jedno od riješenja...
Dizajniranje web sjedišta tvrtke
Dizajniranje web sjedišta tvrtke
Andrea Babić
Cilj ovog diplomskog rada je detaljno objasniti i prikazati proces dizajniranja web sjedišta za fiktivnu građevinsku tvrtku. Opisano je nekoliko modela koji mogu poslužiti za izradu te je odabran jedan koji je korišten kroz cijeli proces izrade ovog web sjedišta. Sve faze odabranog modela izrade objašnjene su jedna za drugom zajedno sa odgovarajućim slikama kako bi cjelokupan proces bio jasniji. Osim dizajniranja, web sjedište je također i razvijeno uz HTML, CSS, Bootstrap razvojni...
ETL za skladišta podataka - Microsoft SQL Server 2017 Integration Service
ETL za skladišta podataka - Microsoft SQL Server 2017 Integration Service
Sofija Antolić
Microsoft SQL Server 2017 Integration Services (u literaturama skraćeno SSIS) je platforma za izgradnju kompleksnih ETL rješenja za poslovna skladišta podataka. Sastoji se od brojnih gotovih funkcija i zadataka koje uz pomoć grafičkog sučelja možemo posložiti u kompleksne ETL procese koje nazivamo SSIS paketima. Cilj rada je opisati Microsoft SQL Server 2017 Integration Services počevši od stavljanja pojma u kontekst objašnjenjem temeljnih pojmova uz koje je vezan (skladišta...
Ethereum pametni ugovori
Ethereum pametni ugovori
Marin Nefat
U ovom diplomskom radu opisat će se Ethereum globalna platforma, ether novac koji se koristi za vršenje transakcija na mreži, novčanik za čuvanje ethera i ethereum blockchain na temelju kojega je osmišljen Ethereum. Uz pomoć razumijevanja glavnih koncepata na kojima se temelji Ethereum lakše će se razumijeti princip na kojemu funckioniraju Ethereum pametni ugovori. Nakon opisa Ethereum blockchaina slijedi opis Ethereum pametnih ugovora te opis Solidity programskog jezika koji se...
Evaluacija strojnih prijevoda s njemačkoga na hrvatski jezik
Evaluacija strojnih prijevoda s njemačkoga na hrvatski jezik
Kristina Tonković
Razvoj tehnologije, informatizacija i modernizacija društva omogućili su, između ostalog, olakšavanje poslova prevođenja tekstova s jednoga jezika na drugi. Razni softverski programi, a također i online prevoditelji razvijeni su do visoke razine. Međutim, postavlja se pitanje koliko se zapravo korisnik takvih prevoditelja može osloniti na njih te je li ipak još uvijek potreban i ljudski faktor – osoba koja će takve prijevode kontrolirati i prepravljati. Diplomski rad donosi...
GOOGLE ANALYTICS I SAVLADAVANJE FAKTORA USPJEHA NA GOOGLE
GOOGLE ANALYTICS I SAVLADAVANJE FAKTORA USPJEHA NA GOOGLE
Neven Vodopija
Ovaj završni rad prikazuje opće karakteristike i rad sa web servisom Google Analytics, kao najpopularniji web servis za analizu i izvještavanje. U fokusu je rad Google Analytics-a sa web sjedištima. Rad je podijeljen na sedam cjelina koje opisuju funkcioniranje Google Analytics-a, najbitnije karakteristike te korištenje Google Analytics-a kod mjerenja uspješnosti optimizacije web sjedišta. U uvodnom dijelu, kratko su opisani web servisi za analizu te Google Analytics i način na koji...
Grafika
Grafika
Vedran Dragičević
Tema ovog završnog rada je računala grafika. Slike na računalu su najčešće prikazane u 2D dimenziji no mogu biti i u 3D ili 2.5D dimenziji. Sve tri podjele su detaljno opisane u završnom radu. Dva pristupa modeliranju tj. generiranju slike na računalu su također opisana a to su rasterska grafika (bitmape) i vektorska grafika kao i razlike među njima. Proučena je jedna od najpoznatijih filmskih tehnika za stvaranje specijalnih efekata a to je CGI kao i osnovni pojmovi u računalnoj...
Hardver za rudarenje kriptovaluta
Hardver za rudarenje kriptovaluta
Marko Matijević
U ovom završnom radu obrađen je pojam hardvera za rudarenje kriptovaluta. Nakon uvoda u prvom poglavlju opisana je prva kriptovaluta „Bitcoin“. U drugom poglavlju objašnjen je protokol „Blockchain“ na koji Bitcoin funkcionira. U trećem poglavlju opisane su transakcije, te posao rudara u bitcoin mreži. U četvrtom poglavlju je opisana povijest hardvera, te detaljan opis hardvera ovisno o generaciji. U zadnjem poglavlju je opisan suvremeni hardver te najbolje rješenje za Bitcoin...

Pages