Pages

Distribuirane baze podataka - Hadoop kroz praktični primjer
Distribuirane baze podataka - Hadoop kroz praktični primjer
Helena Brajković
Distribuirane baze podataka su baze podataka koje ne fizički ne nalaze na istom mjestu vec su raspodijeljene na mrezi racunala koji su povezani na internet te međusobno komuniciraju. Takvim bazama se upravlja sa alatom koji se zove DDBMS odnosno Distributed Database Management System. On je centralni alat koji upravlja distribuiranom bazom kao da je spremljena na samo jednu lokaciju ili racunalo. Ovakav nacin spremanja podataka se najcesce koristi kada imamo veliku kolicinu podataka i...
Dizajniranje didaktičkih igara pomoću HTML5 i JavaScript-a
Dizajniranje didaktičkih igara pomoću HTML5 i JavaScript-a
Domagoj Vlaho
Kod učenika mlađe dobi (od 1. do 4. razreda) koji se prvi puta susreću sa informatikom i kreću u savladavanje elemenata programiranja i algoritamskog razmišljanja, neophodno je razvijanje logičkog i algoritamskog razmišljanja koje im omogućuju rješavanje problema pomoću računala, a i njihovu primjenu istog u drugim dijelovima svakodnevnog života. Navedeni elementi informatike nerijetko su učenicima teško razumljivi i nedovoljno zanimljivi prilikom učenja. Jedno od riješenja...
ETL za skladišta podataka - Microsoft SQL Server 2017 Integration Service
ETL za skladišta podataka - Microsoft SQL Server 2017 Integration Service
Sofija Antolić
Microsoft SQL Server 2017 Integration Services (u literaturama skraćeno SSIS) je platforma za izgradnju kompleksnih ETL rješenja za poslovna skladišta podataka. Sastoji se od brojnih gotovih funkcija i zadataka koje uz pomoć grafičkog sučelja možemo posložiti u kompleksne ETL procese koje nazivamo SSIS paketima. Cilj rada je opisati Microsoft SQL Server 2017 Integration Services počevši od stavljanja pojma u kontekst objašnjenjem temeljnih pojmova uz koje je vezan (skladišta...
Ethereum pametni ugovori
Ethereum pametni ugovori
Marin Nefat
U ovom diplomskom radu opisat će se Ethereum globalna platforma, ether novac koji se koristi za vršenje transakcija na mreži, novčanik za čuvanje ethera i ethereum blockchain na temelju kojega je osmišljen Ethereum. Uz pomoć razumijevanja glavnih koncepata na kojima se temelji Ethereum lakše će se razumijeti princip na kojemu funckioniraju Ethereum pametni ugovori. Nakon opisa Ethereum blockchaina slijedi opis Ethereum pametnih ugovora te opis Solidity programskog jezika koji se...
Evaluacija strojnih prijevoda s njemačkoga na hrvatski jezik
Evaluacija strojnih prijevoda s njemačkoga na hrvatski jezik
Kristina Tonković
Razvoj tehnologije, informatizacija i modernizacija društva omogućili su, između ostalog, olakšavanje poslova prevođenja tekstova s jednoga jezika na drugi. Razni softverski programi, a također i online prevoditelji razvijeni su do visoke razine. Međutim, postavlja se pitanje koliko se zapravo korisnik takvih prevoditelja može osloniti na njih te je li ipak još uvijek potreban i ljudski faktor – osoba koja će takve prijevode kontrolirati i prepravljati. Diplomski rad donosi...
GOOGLE ANALYTICS I SAVLADAVANJE FAKTORA USPJEHA NA GOOGLE
GOOGLE ANALYTICS I SAVLADAVANJE FAKTORA USPJEHA NA GOOGLE
Neven Vodopija
Ovaj završni rad prikazuje opće karakteristike i rad sa web servisom Google Analytics, kao najpopularniji web servis za analizu i izvještavanje. U fokusu je rad Google Analytics-a sa web sjedištima. Rad je podijeljen na sedam cjelina koje opisuju funkcioniranje Google Analytics-a, najbitnije karakteristike te korištenje Google Analytics-a kod mjerenja uspješnosti optimizacije web sjedišta. U uvodnom dijelu, kratko su opisani web servisi za analizu te Google Analytics i način na koji...
Grafika
Grafika
Vedran Dragičević
Tema ovog završnog rada je računala grafika. Slike na računalu su najčešće prikazane u 2D dimenziji no mogu biti i u 3D ili 2.5D dimenziji. Sve tri podjele su detaljno opisane u završnom radu. Dva pristupa modeliranju tj. generiranju slike na računalu su također opisana a to su rasterska grafika (bitmape) i vektorska grafika kao i razlike među njima. Proučena je jedna od najpoznatijih filmskih tehnika za stvaranje specijalnih efekata a to je CGI kao i osnovni pojmovi u računalnoj...
Hardver za rudarenje kriptovaluta
Hardver za rudarenje kriptovaluta
Marko Matijević
U ovom završnom radu obrađen je pojam hardvera za rudarenje kriptovaluta. Nakon uvoda u prvom poglavlju opisana je prva kriptovaluta „Bitcoin“. U drugom poglavlju objašnjen je protokol „Blockchain“ na koji Bitcoin funkcionira. U trećem poglavlju opisane su transakcije, te posao rudara u bitcoin mreži. U četvrtom poglavlju je opisana povijest hardvera, te detaljan opis hardvera ovisno o generaciji. U zadnjem poglavlju je opisan suvremeni hardver te najbolje rješenje za Bitcoin...
ICANN-OV PROGRAM NOVIH VRŠNIH DOMENA
ICANN-OV PROGRAM NOVIH VRŠNIH DOMENA
Iris Babić
DNS je sustav za upravljanje imenima domena koji je dizajniran kako bi Internet učinio lakšim za korištenje i pristupačnijim širem spektru ljudi. Sačinjen je od velikog broja poslužitelja i baza podataka koji zajedničkim radom pretvaraju imena domena u IP adrese. O upravljanju imenima domena glavnu riječ ima neprofitna i nevladina organizacija ICANN. ICANN nakon preuzimanja vodstva Internetom dovodi u pitanje vlasništvo vršnih domena. Kao posljedica nastaje program novih vršnih...
IMPLEMENTACIJA MODELA SUNČEVOG SUSTAVA PRIMJENOM OPENGL BIBLIOTEKE U JEZIKU C++
IMPLEMENTACIJA MODELA SUNČEVOG SUSTAVA PRIMJENOM OPENGL BIBLIOTEKE U JEZIKU C++
Karlo Babić
Ovaj završni rad opisuje simulaciju Sunčevog sustava ili općenitije, simulaciju gravitacije među svemirskim objektima. Program je implementiran u programskom jeziku C++ koristeći OpenGL za grafički prikaz i Qt za korisničko sučelje. Početna poglavlja uvode u C++ i OpenGL, a nakon njih je opis simulacije.
IMPLEMENTACIJA RESPONZIVNOG WEB DIZAJNA KOD JOOMLA! CMS
IMPLEMENTACIJA RESPONZIVNOG WEB DIZAJNA KOD JOOMLA! CMS
Dario Salopek
Prema podacima internetske statistike uživo, danas postoji više od milijardu web sjedišta. 3,2% tih web sjedišta koristi Joomla sustav za upravljanje sadržajem. Budući da su se na tržištu pojavili različiti uređaji koji omogućuju pregledavanje weba, ljudi ih koriste kako bi pregledavali web sjedišta. Pametni telefoni, tableti, prijenosni uređaji za igranje igrica i slično omogućuju korisnicima da ostanu povezani s internetom. Međutim, ti uređaji ne pružaju optimalno...
INFORMACIJSKI SUSTAV ODRŽAVANJA STAMBENE ZGRADE
INFORMACIJSKI SUSTAV ODRŽAVANJA STAMBENE ZGRADE
Hari Zamlić
Informacijski sustav održavanja stambene zgrade je organizacijsko-programsko rješenje za kompleksno upravljanje stambenim zgradama. Aplikacija olakšava komunikaciju i povezuje vlasnike nekretnina i upravitelje koji su neposredni sudionici upravljanja. Vlasnici nekretnine brinu se i odgovaraju za svoje vlasništvo, a izvršne poslove rješava upravitelj. Razvoj informacijskog sustava održavanja stambenih zgrada prati faze razvoja koje propisuje specijalizirana metodologija MIRIS. Izrađen...

Pages