Paginacija

Dizajniranje web sjedišta tvrtke
Dizajniranje web sjedišta tvrtke
Andrea Babić
Cilj ovog diplomskog rada je detaljno objasniti i prikazati proces dizajniranja web sjedišta za fiktivnu građevinsku tvrtku. Opisano je nekoliko modela koji mogu poslužiti za izradu te je odabran jedan koji je korišten kroz cijeli proces izrade ovog web sjedišta. Sve faze odabranog modela izrade objašnjene su jedna za drugom zajedno sa odgovarajućim slikama kako bi cjelokupan proces bio jasniji. Osim dizajniranja, web sjedište je također i razvijeno uz HTML, CSS, Bootstrap razvojni...
Društvene mreže, obrazovanje i slobodno vrijeme: mogućnosti, utjecaji i perspektive
Društvene mreže, obrazovanje i slobodno vrijeme: mogućnosti, utjecaji i perspektive
Ivona Skorić
Društvena mreža vrsta je internetske usluge koja služi za međusobno povezivanje korisnika. Prvi oblici društvenih mreža javili su se krajem prošlog stoljeća, a danas su neizostavni oblici svakodnevne međuljudske komunikacije. Osim u slobodno vrijeme, primjenjive su i u obrazovne svrhe. U ovom radu bit će opisano kada su se javili prvi oblici društvenih mreža i koji su to oblici, te prikaz danas najpopularnijih društvenih mreža. Također, bit će navedene pozitivne i negativne...
Dubinska analiza tokova podataka u području edukacije
Dubinska analiza tokova podataka u području edukacije
Mihaela Blašković
Problematika ovog rada je analiza podataka, zapisa studenata u sustavu za e-učenje. Objašnjeno je što su neuronske mreže, navedene su vrste mreža, detaljnije su objašnjene neuronske mreže s povratnom vezom te je predstavljen model za obradu prirodnog jezika BERT. U radu su opisani sustavi za učenje, razlozi njihove ulazne popularnosti te su predstavljeni kao izvor velikog broja podataka za analizu sa svrhom unaprjeđenja obrazovanja. Upoznajemo se sa novim disciplinama čiji je fokus...
ETL za skladišta podataka - Microsoft SQL Server 2017 Integration Service
ETL za skladišta podataka - Microsoft SQL Server 2017 Integration Service
Sofija Antolić
Microsoft SQL Server 2017 Integration Services (u literaturama skraćeno SSIS) je platforma za izgradnju kompleksnih ETL rješenja za poslovna skladišta podataka. Sastoji se od brojnih gotovih funkcija i zadataka koje uz pomoć grafičkog sučelja možemo posložiti u kompleksne ETL procese koje nazivamo SSIS paketima. Cilj rada je opisati Microsoft SQL Server 2017 Integration Services počevši od stavljanja pojma u kontekst objašnjenjem temeljnih pojmova uz koje je vezan (skladišta...
Ekspertni sustavi
Ekspertni sustavi
Karlo Molnar
U ovom završnom radu cilj je bio detaljno objasniti ekspertne sustave zasnovane na umjetnoj inteligenciji od njihovog nastanka pa sve do danas. Prikazana je osnovna ideja i potreba njihovog nastanka te primjena u informatici, odnosno kako je njihov razvoj utjecao na poboljšanje u informatičkim sustavima raznih namjena. Raspravljat će se o prednostima i nedostacima ekspertnih sustava kao i problematikom istih, o odnosu ekspertnih sustava prema drugim metodama programiranja te kako se...
Ekstraktivno sažimanje članaka Wikipedije na njemačkom jeziku
Ekstraktivno sažimanje članaka Wikipedije na njemačkom jeziku
Dorian Beli
U svijetu ovisnom sve više o online i cloud tehnologijama gdje se u posljednje vrijeme odvija sve veća pohrana i obrada podataka, pojavljuje se potreba za algoritmima sažimanja i rangiranja tekstualnih datoteka, stranica i drugih izvora. Algoritmi ekstraktivnog i apstraktnog sažimanja tekstova nastoje na što brži, bolji i jednostavniji način obraditi i predstaviti velike količine tekstova u što kraćem vremenu sa što većom preciznošću. U ovom diplomskom radu riječ je upravo o...
Ethereum pametni ugovori
Ethereum pametni ugovori
Marin Nefat
U ovom diplomskom radu opisat će se Ethereum globalna platforma, ether novac koji se koristi za vršenje transakcija na mreži, novčanik za čuvanje ethera i ethereum blockchain na temelju kojega je osmišljen Ethereum. Uz pomoć razumijevanja glavnih koncepata na kojima se temelji Ethereum lakše će se razumijeti princip na kojemu funckioniraju Ethereum pametni ugovori. Nakon opisa Ethereum blockchaina slijedi opis Ethereum pametnih ugovora te opis Solidity programskog jezika koji se...
Evaluacija strojnih prijevoda s njemačkoga na hrvatski jezik
Evaluacija strojnih prijevoda s njemačkoga na hrvatski jezik
Kristina Tonković
Razvoj tehnologije, informatizacija i modernizacija društva omogućili su, između ostalog, olakšavanje poslova prevođenja tekstova s jednoga jezika na drugi. Razni softverski programi, a također i online prevoditelji razvijeni su do visoke razine. Međutim, postavlja se pitanje koliko se zapravo korisnik takvih prevoditelja može osloniti na njih te je li ipak još uvijek potreban i ljudski faktor – osoba koja će takve prijevode kontrolirati i prepravljati. Diplomski rad donosi...
GOOGLE ANALYTICS I SAVLADAVANJE FAKTORA USPJEHA NA GOOGLE
GOOGLE ANALYTICS I SAVLADAVANJE FAKTORA USPJEHA NA GOOGLE
Neven Vodopija
Ovaj završni rad prikazuje opće karakteristike i rad sa web servisom Google Analytics, kao najpopularniji web servis za analizu i izvještavanje. U fokusu je rad Google Analytics-a sa web sjedištima. Rad je podijeljen na sedam cjelina koje opisuju funkcioniranje Google Analytics-a, najbitnije karakteristike te korištenje Google Analytics-a kod mjerenja uspješnosti optimizacije web sjedišta. U uvodnom dijelu, kratko su opisani web servisi za analizu te Google Analytics i način na koji...
Gomila i prioritetni redovi
Gomila i prioritetni redovi
Luka Cindrić
Cilj istraživanja je proučiti napredne algoritme koji imaju široku primjenu. Izvori kojim sam se koristio nisu zastarjeli te se još uvijek koriste za učenje i proučavanje. Istražujući algoritme prioritetnog reda i gomile može se vidjeti široka primjena i njihova važnost, bila u sortiranju ili sl.
Govorno sučelje za interaktivnu fikciju
Govorno sučelje za interaktivnu fikciju
Marijan Ribarić
U osamdesetim godinama prošlog stoljeća interaktivna fikcija bila je na vrhuncu popularnosti. Međutim, s razvojem novih tehnologija popularnost je pala. Jedan od mogućih načina za vraćanje zainteresiranosti za interaktivnu fikciju je implementiranje mogućnosti korištenja govornih sučelja. Kroz ovaj rad opisan je pojam interaktivne fikcije i način na koji takvi sustavi rade. Također su opisani govorni sustavi i njihove komponente. Cilj diplomskog rada je kreirati sustav za razvoj...
Grafika
Grafika
Vedran Dragičević
Tema ovog završnog rada je računala grafika. Slike na računalu su najčešće prikazane u 2D dimenziji no mogu biti i u 3D ili 2.5D dimenziji. Sve tri podjele su detaljno opisane u završnom radu. Dva pristupa modeliranju tj. generiranju slike na računalu su također opisana a to su rasterska grafika (bitmape) i vektorska grafika kao i razlike među njima. Proučena je jedna od najpoznatijih filmskih tehnika za stvaranje specijalnih efekata a to je CGI kao i osnovni pojmovi u računalnoj...

Paginacija