Pages

Istraživačka analiza senzorskih podataka mobilnog uređaja
Istraživačka analiza senzorskih podataka mobilnog uređaja
Andjela Baretić
U ovom diplomskom radu promatrali su se senzorski podaci prikupljeni pametnim satom Samsung GearS3 koji je svakodnevno nošen kroz određeni vremenski period. Prikupljeni su podaci o broju prijeđenih koraka u danu, broju otkucaja srca, količini sna te broju potrošenih kalorija u mirovanju i pri nekoj aktivnosti koja nije trening. Sat je nošen i za vrijeme treninga pri čemu su prikupljeni podaci o broju potrošenih kalorija na treningu i broju otkucaja srca na treningu. U prvom poglavlju...
Izgradnja skladišta podataka kroz praktični primjer
Izgradnja skladišta podataka kroz praktični primjer
Maja Belobaba
Svaki poslovni sustav koji ulaže u svoje znanje, analizira podatke te iz njih otkriva nova znanja. Upravo na skladištu podataka temelji se sustav potpore odlučivanju. Samim time, kako bi bila moguća analitička obrada podataka potrebno je postojanje skladišta podataka. U ovom diplomskom radu biti će izrađeno upravo skladište podataka. Izgradit će se dvije baze podataka koje će služiti kao izvor podataka za skladište podataka. Koristi će se i podaci iz skladišta i to na način...
Izlučivanje hrvatskih jezičnih značajki za Fujisakijev prozodijski model
Izlučivanje hrvatskih jezičnih značajki za Fujisakijev prozodijski model
Jelena Ivanković
Ovim diplomskim radom obuhvaćena je problematika prozodije i naglasnog sustava hrvatskog jezika. U prozodiju se ubrajaju naglasak ili akcent, ritam, intonacija, brzina i glasnoća govora te trajanje fonema. Hrvatski jezik se prema načinu korištenja varijacije tona ubraja u jezike akcenatske prozodije što znači da naglasak stvara razliku između riječi (npr. pâs ~ pȁs) i doživljaj razumijevanja. Izlučivanje prozodijskih/jezičnih značajki pomoću računalnih modela postalo je bitan...
Izrada 2D edukativne igre Bookworm u Unity alatu
Izrada 2D edukativne igre Bookworm u Unity alatu
Jasmin Makaj
U ovom radu prikazan je proces složene 2D edukativne igre u Unity alatu. Igrač u dva moda igranja, Avantura i Utrka s vremenom, mora pronalaziti i sastavljati riječi od zadanih slova. Pritom igrač sakuplja iskustvo te novac koji može razmjeniti za razne napitke koji mu pomažu u igranju. Cilj je završiti Avantura mod igranja i sakupiti sve medalje. Igra se sastoji od tri scene, a to su: MainMenu, BattleScene i TimeAttack. Iz svake od navedenih scena izdvojene su najbitnije stvari te...
Izrada 2D računalne igre u Unity Game Engineu
Izrada 2D računalne igre u Unity Game Engineu
Dario Ognjanović
U ovom radu prikazan je proces izrade jednostavne 2D TurnBased RPG igre u Unity alatu. Cilj igre je proći sve zone na mapi, naći sve škrinje s blagom te postati najjači borac. Igra se sastoji od 3 scene: Main Menu, Game i Battle. Iz svake scene izdvojene su najbitnije stvari i pojašnjene u detalje.
Izrada Android aplikacije korištenjem Dagger2 okoline
Izrada Android aplikacije korištenjem Dagger2 okoline
Nikola Curilović
U diplomskom je radu opisana izrada Android aplikacije pomoću najnovijih tehnologija, odnosno opisana je implementacija MVP arhitekture i najpoznatijih biblioteka (Dagger2, RxJava) koje omogućuju da aplikacija bude skalabilna, sklona promjenama i laka za testiranje. Aplikacija se sastoji od geografske karte na kojoj su prikazane lokacije restorana (preuzete sa lokalnog poslužitelja) koje možemo dodatno uređivati (mijenjati adresu, ime ili...
Izrada MIDI kontrolera pomoću Arduino platforme
Izrada MIDI kontrolera pomoću Arduino platforme
Jasna Zaplotnik
U ovom završnom radu biti će opisan proces proveden od kreiranja ideje za temu rada pa sve do finalne izvedbe, testiranja i implementacije. Način izvedbe ovog jednostavnog MIDI kontrolera inspiriran je tereminom, ali nije svojim specifikacijama sličan tom fascinantnom električnom glazbenom instrumentu, već je jedna hibridna kreativna zamisao kojom sam koristeći tehnologiju niske razine htjela dočarati zanimljivost instrumenta kojim možemo proizvoditi zvukove bez da ga dodirujemo....
Izrada Web 2.0 alata za modeliranje procesa - back-end
Izrada Web 2.0 alata za modeliranje procesa - back-end
Samuel Savanović
Pojava Web 2.0 je omogućila razvoj alata koji pružaju sve funkcionalnosti klasičnih desktop programa uz pogodnosti koje nudi Web 2.0. Kako su ti alati online više ne postoji potreba za instalacijom i nadogradnjom na nove verzije već je potreban samo internet veza i internet preglednik. Cilj ovog rada je razvoj Web 2.0 alata za modeliranje procesa koji pruža jednostavan naćin pravljenja dijagrama toka podataka uz društveni aspekt kojeg je uveo Web 2.0 poput kolaboracije. Ovaj rad...
Izrada Web 2.0 alata za modeliranje procesa - front-end
Izrada Web 2.0 alata za modeliranje procesa - front-end
Sandra Sabranović
Ovaj rad pratiti će izradu web aplikacije tj. Web 2.0 alata za modeliranje procesa sa naglaskom na razvoj front-end-a. Web 2.0 alati danas su odlična zamjena za skupe desktop programe te se zbog dostupnosti i jednostavnosti koriste za razne poslovne procese pa tako i za modeliranje procesa. Moderne Web 2.0 tehnologije danas omogućavaju razna poboljšanja, kako u tehničkom tako i u društvenom smislu uvodeći mogućnosti poput korištenja programa neovisno o platformi, mjestu i vremenu te...
Izrada aplikacije za operacijski sustav Android
Izrada aplikacije za operacijski sustav Android
Andrea Lakošeljac
Cilj ovog diplomskog rada je izraditi aplikaciju u operacijskom sustavu Android. Nakon prikaza povijesti operacijskog sustava Android, značajki i arhitekture sustava, slijedi prikaz koraka potrebnih za izradu aplikacije za kviz igru. Diplomski rad će se sastojati od uvodnog dijela koji će sadržavati općenit osvrt na Android operacijski sustav, zatim od razrade u kojoj će biti opisan postupak izrade aplikacije, te od zaključnog dijela u kojem će biti prikazan konačni rezultat razvoja...
Izrada didaktičke računalne igre za poticanje algoritamskog načina razmišljanja
Izrada didaktičke računalne igre za poticanje algoritamskog načina razmišljanja
Petra Smoković
Zadatak ovog završnog rada je osmisliti i izraditi didaktičku računalnu igru nazvanu „Avanture kornjače Darka“ za poticanje algoritamskog načina razmišljanja u programu Kodu. Kroz virtualno 3D okruženje i samu priču igre, popraćenu određenim pravilima, igrač rješavajući zadatke dolazi do cilja. Zadacima se ponavlja nastavno gradivo matematike nižih razreda osnovne škole tj. osnovne matematičke operacije zbrajanja i oduzimanja do 100.
Izrada edukativne 3D Ecodrome u alatu Unity
Izrada edukativne 3D Ecodrome u alatu Unity
Anton Ilić
U ovom radu opisana je izrada 3D edukativne igre Ecodrome namijenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta. Igra se sastoji od dva djela od kojih jedan predstavlja fazu učenja s tri razine, dok drugi predstavlja fazu provjere usvojenog znanja. Cilj prvog djela igre je skupiti znanje na temu ekologije i problema koje stvaraju zagađenje i ljudski nemar za prirodu u okruženju sa i bez prepreka. Drugi dio igre se sastoji od provjere znanja u obliku kviza.

Pages