Pages

Izrada interaktivnog prototipa u alatu Axure RP
Izrada interaktivnog prototipa u alatu Axure RP
Anja Klapan
Axure je alat koji se koristi za izradu interaktivnih prototipa bitnih za analizu potreba korisnika i dizajn interakcije. Cilj ovog zavrsnog rada je poblize istraziti alat Axure RP, te opisati svrhu i namjenu alata, analizirati ga te prikazati primjer njegovog koristenja.
Izrada obrazovnog portala s temama o e-učenju korištenjem .NET tehnologije
Izrada obrazovnog portala s temama o e-učenju korištenjem .NET tehnologije
Otavio Aničić
U ovom radu objašnjena je .NET tehnologija kroz izradu obrazovnog portala AHyCo. Kao najbitnija komponenta .NET tehnologije MVC model detaljno je objašnjen i prikazan je povijesni pregled od uvođenja MVC modela u .NET okvir. Navedeni su, objašnjeni i uspoređeni razvojni pristupi Entity kostura od kojih se u razvoju web aplikacije AHyCo koristio pristup gdje je prvi korak dizajn i izrada baze podataka koja se po završetku povezuje sa aplikacijom. Opis strukture AHyCo web aplikacije...
Izrada računalne igre u alatu UNITY
Izrada računalne igre u alatu UNITY
Filip Bandalo
Računalne igre su igre koje se igraju pomoću računala. Danas je ovo jedan on najpopularnijih načina zabave u svijetu. Računalne igre se neprestano razvijaju te postaju važniji gospodarski čimbenik. Procijenjeno je da današnja gaming industrija zarađuje više od filmske i glazbene industrije i još uvijek raste. Osnovni zahtjevi videoigara su izlazni grafički uređaji (najčešće monitor), te ulazni grafički uređaji. Novije igre zahtijevaju grafički procesor i mrežnu...
Izrada videoigre Jolly Roger u alatu Unity
Izrada videoigre Jolly Roger u alatu Unity
Antonio Ban
U ovom radu opisuje se izrada videoigre Jolly Roger. Definirana je razlika između tipa i žanra videoigara. Jolly Roger je po tipu platformer, a po žanru akcijska igra. Cilj igre je dovesti glavnog lika Jolly Rogera do njegovog broda. U radu se također nalazi i opis alata Unity koji je korišten prilikom razvoja igre kako bi se ostvarila potrebna funkcionalnost objekata u igri, kao što je upravljanje likom i kretanje na sceni, određivanje fizike objektima, računanje rezultata i...
JAVA APLIKACIJA ZA UČENJE GRAMATIKE
JAVA APLIKACIJA ZA UČENJE GRAMATIKE
Marijan Bistre
Sve bržim razvojem tehnologije raste i potreba za korištenjem računala, a u novije vrijeme i mobilnih uređaja ne samo u privatne svrhe već i u drugim sferama ljudskoga djelovanja. U radu ćemo se usmjeriti na uporabu računala i mobilnih uređaja u obrazovanju. Sve više škola koristi tablete u nastavi i prilagođavaju poučavanje nastavnoga sadržaja ovome nastavnom pomagalu. No, nerijetko prilagodba izvedbe nastavnoga sadržaja nije dovoljna kako bi učenicima ono bilo zanimljivo,...
Java aplikacija za prodaju karata
Java aplikacija za prodaju karata
Dino Vlahović
Cilj diplomskog rada je izraditi prototip aplikacije za prodaju karata u programskom jeziku Java prema MVC ( engl. Model-view-controller) obrascu softverske arhitekture. U radu će se opisati što je softverska arhitektura, načela kojima bi se trebalo voditi prilikom izrade aplikacije, metode za dizajn softverskih programa, te obrasci razvoja softverske arhitekture. Opisat će se i proces izrade same baze podataka i aplikacije , te će se objasniti sama baza i dijelovi koda. Biti će...
Jednostavni Blockchain sustav u c++
Jednostavni Blockchain sustav u c++
Gabriel Saganić
Blockchain koncept teoretski je zamšljen još 90ih godina ali za praktičnu primjenu čekalo se sljedećih 20 godina. 2008. godine pod pseudonimom Satoshi Nakamoto stvorio je kod za kriptovalutu Bitcoin. Sam koncept i tehnologije koje se primjenjuju u ovome radu rezultat su brojnih istraživanja na područiju matematike, kriptografije i računalne sigurnosti. U ovom radu objasniti ću sa teoretske strane koncept blockchaina i njegovih osnovnih elementa. Svaki element, funkcije i procesi...
KORIŠTENJE VIDEA NA WEBU
KORIŠTENJE VIDEA NA WEBU
Matea Anđelić
Video dodaje nove i bogatije informacije multimedijskoj prezentaciji i povećava atraktivnost i razumljivost za korisnika. Koristi se sve češće jer razvojem tehnologije su sve više prisutna računala, ali i mobilni uređaji visokih performansi. Video je potrebno komprimirati jer čak i jedna sekunda zauzima puno memorije. Dva su glavna načina korištenja videa na webu: preuzimanje i strujanje. Uključivanje videa u web vrši se pomoću standardiziranih tehnologija, putem različitih Web...
KRIPTOGRAFIJA U RAČUNALNIM MREŽAMA
KRIPTOGRAFIJA U RAČUNALNIM MREŽAMA
Ivan Žufić
Cilj ovog diplomskog rada je prikazati što je to uopće kriptografija, čime se bavi te koji sve kriptografski sustavi postoje. Za početak ćemo se upoznati sa osnovnim pojmovima kriptografije, nakon toga prikazane su metode i algoritmi kriptografije koji se dijele na simetrične i asimetrične. Vidjet ćemo i kako je iskorištena kriptografija u ulozi napadača te kakvi sve napadi na računalne mreže postoje. Nakon toga slijedi poglavlje koje opisuje kriptoanalizu, a nakon toga prikazani...
KVALITETA PODATAKA ZA POTPORU POSLOVNOM ODLUČIVANJU
KVALITETA PODATAKA ZA POTPORU POSLOVNOM ODLUČIVANJU
Mladen Čorak
Diplomski rad bavi se problematikom kvalitete podataka i njenog utjecaja na poduzeće. Osim utjecaja na proces odlučivanja, kvaliteta podataka utječe i na poslovanje poduzeća u cjelini. Pored kvalitete, tipova podataka, tipova informacijskog sustava, istraživačkih pitanja u kvaliteti podataka, dimenzije kvalitete podataka i značaja skladištenja podataka, diplomski rad se bavi i procesom odlučivanja. Za dugoročnu pouzdanost kvalitete podataka u poslovanju i poslovnom odlučivanju...
Klasifikacija  s TensorFlow
Klasifikacija s TensorFlow
Matteo Kinkela
U ovom radu prikazano je korištenje TensorFlowa i Kerasa u izradi modela za duboko učenje. Rješavali smo problem klasifikacije znamenaka i problem klasificiranja filmskih postera u žanrove. Za rješavanje problema klasifikacije korištena je TensorFlow duboka neuronska mreža te je objašnjena njena arhitektura i aktivacijske funkcije. Prikazane su sve faze učenja koje su potrebne za stvoriti dobar model počevši od analize podataka, preko izrade i učenja modela i na kraju testiranje...
Klasifikacija slika korištenjem konvolucijskih neuronskih mreža
Klasifikacija slika korištenjem konvolucijskih neuronskih mreža
Matija Mihoci
U radu će se prikazati postupci klasifikacije slika iz baze slike Caltech-101 i Caltech-256 korištenjem konvolucijskih neuronskih mreža. Rezultati klasifikacije dobiveni tim postupkom bit će uspoređeni s rezultatima klasifikacija dobivenih korištenjem vreće značajki i klasičnih metoda klasifikacije.

Pages