Pages

Izrada fotorealističnog 3D okruženja pomoću Unreal Enginea
Izrada fotorealističnog 3D okruženja pomoću Unreal Enginea
Toni Košuljandić
U ovom diplomskom radu izrađena je foto realistična scena Unreal Engineu. Scena uključuje područje od zgrade Filozofskog fakulteta do restorana Kampus po Sveučilišnoj Aveniji. U radu su objašnjena sučelja programa Maya i Unreal Engine, površni uvid u model praćenja zraka svijetlosti, izrada materijala i terena i optimizacija performansi u Unreal Engineu. U ovom radu svi materijali prikazani su u potpunosti besplatni zahvaljujući edukacijskim programima Autodeska i Epic Games...
Izrada full stack e-commerce aplikacije pomoću tehnologija Vue.js i Firebase
Izrada full stack e-commerce aplikacije pomoću tehnologija Vue.js i Firebase
Luka Matuzić
Cilj ovog diplomskog rada je prikazati kako pojedinačno, ali i međusobno rade tehnologije Vue.js i Firebase na temelju izrade full stack aplikacije za online naručivanje hrane. Vue.js je progresivan Javascript okvir (eng. framework) za izgradnju korisničkih sučelja, a Firebase je Googleova mobilna platforma koja se koristi za razvijanje aplikacija. Ova aplikacija sadržavati će komponentu za naručivanje proizvoda od strane korisnika aplikacije koji će moći birati veličinu, broj...
Izrada i primjena CMS tehnologija u web okruženju
Izrada i primjena CMS tehnologija u web okruženju
Neven Vodopija
Ovaj diplomski rad prikazuje svrhu, primjenu i značajke sustava za upravljanje sadržajem odnosno CMS-ova u web okruženju, te izradu jednostavog primjera CMS-a. Rad je podijeljen na devet cjelina koje opisuju funkcioniranje CMS-ova, njihove prednosti i nedostatke a navedeni su i najpoznatiji CMS sustavi i njihove funkcionalnosti. U uvodnom dijelu, kratko su opisani sustavi za upravljanje sadržajem te njihova povijest i nastanak. Glavni dio rada sastoji se od dva djela. Prvi dio govori o...
Izrada igre Adventures of Santina
Izrada igre Adventures of Santina
Viktor Baran
Razvijanje video igre je dugotrajan i složen proces koji za veće projekte često zahtijeva više osoba, no uz dovoljno vremena moguće je ostvarivanje ambicioznih video igri i za jednu osobu, uz određeno predznanje o programiranju i samom procesu izrade video igre. Za izradu kod korisnika koji si ne mogu priuštiti skupe programe koje koriste velike kompanije postoji varijanta u obliku besplatne verzije Unity Engine-a s ograničenom funkcionalnošću koja je bez obzira na to ekstenzivna....
Izrada igre u Blender programu
Izrada igre u Blender programu
Sanja Božić
Blender je besplatan 3D program u kojemu se mogu izraditi 3D igre. U ovom radu objašnjeni su potrebni koraci za izgradnju igre u tom programu te dijelovi programa koji su potrebni za izgradnju kao što je vizualno programiranje, modeliranje te programiranje pomoću koda. Objašnjeno je i kako igre utječu na bolje razmišljanje djece i kako im pomažu u daljnjem napredovanju njihovih sposobnosti. Također su opisane tri igre kao primjeri 3D igara za djecu koje ih uče raspoznavanju...
Izrada interaktivnog prototipa u alatu Axure RP
Izrada interaktivnog prototipa u alatu Axure RP
Anja Klapan
Axure je alat koji se koristi za izradu interaktivnih prototipa bitnih za analizu potreba korisnika i dizajn interakcije. Cilj ovog zavrsnog rada je poblize istraziti alat Axure RP, te opisati svrhu i namjenu alata, analizirati ga te prikazati primjer njegovog koristenja.
Izrada obrazovnog portala s temama o e-učenju korištenjem .NET tehnologije
Izrada obrazovnog portala s temama o e-učenju korištenjem .NET tehnologije
Otavio Aničić
U ovom radu objašnjena je .NET tehnologija kroz izradu obrazovnog portala AHyCo. Kao najbitnija komponenta .NET tehnologije MVC model detaljno je objašnjen i prikazan je povijesni pregled od uvođenja MVC modela u .NET okvir. Navedeni su, objašnjeni i uspoređeni razvojni pristupi Entity kostura od kojih se u razvoju web aplikacije AHyCo koristio pristup gdje je prvi korak dizajn i izrada baze podataka koja se po završetku povezuje sa aplikacijom. Opis strukture AHyCo web aplikacije...
Izrada računalne igre u alatu UNITY
Izrada računalne igre u alatu UNITY
Filip Bandalo
Računalne igre su igre koje se igraju pomoću računala. Danas je ovo jedan on najpopularnijih načina zabave u svijetu. Računalne igre se neprestano razvijaju te postaju važniji gospodarski čimbenik. Procijenjeno je da današnja gaming industrija zarađuje više od filmske i glazbene industrije i još uvijek raste. Osnovni zahtjevi videoigara su izlazni grafički uređaji (najčešće monitor), te ulazni grafički uređaji. Novije igre zahtijevaju grafički procesor i mrežnu...
Izrada videoigre Jolly Roger u alatu Unity
Izrada videoigre Jolly Roger u alatu Unity
Antonio Ban
U ovom radu opisuje se izrada videoigre Jolly Roger. Definirana je razlika između tipa i žanra videoigara. Jolly Roger je po tipu platformer, a po žanru akcijska igra. Cilj igre je dovesti glavnog lika Jolly Rogera do njegovog broda. U radu se također nalazi i opis alata Unity koji je korišten prilikom razvoja igre kako bi se ostvarila potrebna funkcionalnost objekata u igri, kao što je upravljanje likom i kretanje na sceni, određivanje fizike objektima, računanje rezultata i...
JAVA APLIKACIJA ZA UČENJE GRAMATIKE
JAVA APLIKACIJA ZA UČENJE GRAMATIKE
Marijan Bistre
Sve bržim razvojem tehnologije raste i potreba za korištenjem računala, a u novije vrijeme i mobilnih uređaja ne samo u privatne svrhe već i u drugim sferama ljudskoga djelovanja. U radu ćemo se usmjeriti na uporabu računala i mobilnih uređaja u obrazovanju. Sve više škola koristi tablete u nastavi i prilagođavaju poučavanje nastavnoga sadržaja ovome nastavnom pomagalu. No, nerijetko prilagodba izvedbe nastavnoga sadržaja nije dovoljna kako bi učenicima ono bilo zanimljivo,...
Java aplikacija za prodaju karata
Java aplikacija za prodaju karata
Dino Vlahović
Cilj diplomskog rada je izraditi prototip aplikacije za prodaju karata u programskom jeziku Java prema MVC ( engl. Model-view-controller) obrascu softverske arhitekture. U radu će se opisati što je softverska arhitektura, načela kojima bi se trebalo voditi prilikom izrade aplikacije, metode za dizajn softverskih programa, te obrasci razvoja softverske arhitekture. Opisat će se i proces izrade same baze podataka i aplikacije , te će se objasniti sama baza i dijelovi koda. Biti će...
Jednostavni Blockchain sustav u c++
Jednostavni Blockchain sustav u c++
Gabriel Saganić
Blockchain koncept teoretski je zamšljen još 90ih godina ali za praktičnu primjenu čekalo se sljedećih 20 godina. 2008. godine pod pseudonimom Satoshi Nakamoto stvorio je kod za kriptovalutu Bitcoin. Sam koncept i tehnologije koje se primjenjuju u ovome radu rezultat su brojnih istraživanja na područiju matematike, kriptografije i računalne sigurnosti. U ovom radu objasniti ću sa teoretske strane koncept blockchaina i njegovih osnovnih elementa. Svaki element, funkcije i procesi...

Pages