MODEL REPOZITORIJA METAPODATAKA ZA EVOLUCIJU SHEME SKLADIŠTA PODATAKA TE INTEGRACIJU SA SUSTAVOM ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA
MODEL REPOZITORIJA METAPODATAKA ZA EVOLUCIJU SHEME SKLADIŠTA PODATAKA TE INTEGRACIJU SA SUSTAVOM ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA
Danijela Jakšić
Skladište podataka (SP) se u današnje vrijeme nalazi u iznimno dinamičnom poslovnom okruženju. S jedne strane imamo brojne (heterogene) izvore podataka koji su podložni čestim promjenama podataka i strukture, dok s druge strane imamo brojne promjene u informacijskim zahtjevima koje postavljaju poslovni korisnici. Višedimenzionalna shema (VDS) u svakom trenutku mora moći usvojiti promjene iz izvora podataka te im se prilagoditi, kao i zadovoljiti korisničke zahtjeve za informacijama,...
PRILAGODLJIVI TUTORSKI SUSTAV ZA E-UČENJE PODRŽAN DUBINSKOM ANALIZOM PODATAKA
PRILAGODLJIVI TUTORSKI SUSTAV ZA E-UČENJE PODRŽAN DUBINSKOM ANALIZOM PODATAKA
Igor Jugo
Inteligentni tutorski sustavi su računalni sustavi za učenje, razvijeni s ciljem da omoguće tutorski model učenja, koji svoju visoku efikasnost temelji na potpunoj prilagodbi procesa učenja jednom učeniku. Inteligencija, odnosno prilagodljivost sustava promjenjivim potrebama i razini znanja učenika ostvaruje se različitim pristupima, primjerice implementacijom algoritama strojnog učenja ili dubinskom analizom podataka. Inteligentni tutorski sustavi većinom se razvijaju za dobro...