Adaptivni transformacijski model održavanja poslovnih aplikacija
Adaptivni transformacijski model održavanja poslovnih aplikacija
Miodrag Sretenović
Primarni je cilj ovoga rada ukazati na probleme održavanja poslovnih aplikacija u uvjetima promjene zakonom propisanih poreznih propisa te razviti novi model održavanja poslovnih aplikacija. Dugoročni trendovi poreznih politika imaju tendenciju čestih promjena, a takvi trendovi direktno utječu na održavanje informacijskih sustava. S druge strane, razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije, razvoj jezika za programiranje i sustava za rad s bazama podataka zahtijevaju nove...
Keyword extraction based on structural properties of language complex networks
Keyword extraction based on structural properties of language complex networks
Slobodan Beliga
Automatic keyword extraction task is the initial step in a number of systems for natural language processing (NLP), text mining (TM), and information retrieval (IR). Keywords concisely and compactly describe the subject of the text. The doctoral thesis examines the issues of automatic keyword extraction and proposes a new method for this challenge. The proposed method is a graph-based unsupervised method based on the structural properties of language complex networks. The thesis employs the...
MODEL REPOZITORIJA METAPODATAKA ZA EVOLUCIJU SHEME SKLADIŠTA PODATAKA TE INTEGRACIJU SA SUSTAVOM ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA
MODEL REPOZITORIJA METAPODATAKA ZA EVOLUCIJU SHEME SKLADIŠTA PODATAKA TE INTEGRACIJU SA SUSTAVOM ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA
Danijela Jakšić
Skladište podataka (SP) se u današnje vrijeme nalazi u iznimno dinamičnom poslovnom okruženju. S jedne strane imamo brojne (heterogene) izvore podataka koji su podložni čestim promjenama podataka i strukture, dok s druge strane imamo brojne promjene u informacijskim zahtjevima koje postavljaju poslovni korisnici. Višedimenzionalna shema (VDS) u svakom trenutku mora moći usvojiti promjene iz izvora podataka te im se prilagoditi, kao i zadovoljiti korisničke zahtjeve za informacijama,...
PRILAGODLJIVI SUSTAV E-UČENJA ZA  ODREĐIVANJE I POBOLJŠANJE JEZIČNIH  KOMPETENCIJA ZASNOVAN NA
 ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU ZA JEZIKE
PRILAGODLJIVI SUSTAV E-UČENJA ZA ODREĐIVANJE I POBOLJŠANJE JEZIČNIH KOMPETENCIJA ZASNOVAN NA ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU ZA JEZIKE
Vanja Slavuj
Sustavi za e-učenje koji imaju tutorsku ulogu sve su češće zastupljeni među obrazovnim sustavima svih domena. Takvi su sustavi dizajnirani sa ciljem preuzimanja uloge pravoga učitelja koji vodi brigu o svim aspektima procesa poučavanja korisnika, autonomno primjenjujući iste ili vrlo slične metode eksperta određenog područja. U takvim je kontekstima učenja nužno osigurati personalizirani pristup zbog neizbježnih razlika u značajkama korisnika. Naime, korisnici sustava...
PRILAGODLJIVI TUTORSKI SUSTAV ZA E-UČENJE PODRŽAN DUBINSKOM ANALIZOM PODATAKA
PRILAGODLJIVI TUTORSKI SUSTAV ZA E-UČENJE PODRŽAN DUBINSKOM ANALIZOM PODATAKA
Igor Jugo
Inteligentni tutorski sustavi su računalni sustavi za učenje, razvijeni s ciljem da omoguće tutorski model učenja, koji svoju visoku efikasnost temelji na potpunoj prilagodbi procesa učenja jednom učeniku. Inteligencija, odnosno prilagodljivost sustava promjenjivim potrebama i razini znanja učenika ostvaruje se različitim pristupima, primjerice implementacijom algoritama strojnog učenja ili dubinskom analizom podataka. Inteligentni tutorski sustavi većinom se razvijaju za dobro...
SUSTAV ZA INTEGRACIJU  RELACIJSKE BAZE PODATAKA I  JEDNOSTAVNIH REČENICA  PRIRODNOG JEZIKA PRIMJENOM  KONCEPTUALNOG OKVIRA "NODE OF  KNOWLEDGE"
SUSTAV ZA INTEGRACIJU RELACIJSKE BAZE PODATAKA I JEDNOSTAVNIH REČENICA PRIRODNOG JEZIKA PRIMJENOM KONCEPTUALNOG OKVIRA "NODE OF KNOWLEDGE"
Martina Ašenbrener Katić
Postojeći informacijski sustavi i njihove pripadne baze podataka ne mogu prihvatiti znanja zapisana u rečenicama prirodnog jezika. Na osnovi konceptualnog okvira "Node of Knowledge (NOK)", analizira se i modelira novi sustav temeljen na NOK metodi koji će u svojoj bazi podataka (BPNOK) čuvati tekstualno znanje iz rečenica prirodnog jezika bez gubitka semantike. Osim toga, sustav temeljen na NOK metodi može prihvatiti i pitanja dana upitnim rečenicama prirodnog jezika te na...
Sustav za dinamičko generiranje objekata učenja kao potpora individualno personaliziranoj nastavi
Sustav za dinamičko generiranje objekata učenja kao potpora individualno personaliziranoj nastavi
Maja Gligora Marković
U ovom radu opisan je sustav za dinamičko generiranje objekata učenja kao potpora individualno personaliziranoj nastavi, koji predstavlja podvrstu inteligentnih i prilagodljivih sustava za e-učenje. Poželjno je da sustavi za e-učenje koji za cilj imaju preuzimanje uloge učitelja budu prilagodljivi svakom pojedincu prema odabranim kriterijima, stoga u samom naslovu i jest korišten pojam individualno personalizirana nastava gdje je personalizacija kao viši rodni pojam, a...
Sustav za prevođenje poslovnih opisa u model podataka entiteta i veza
Sustav za prevođenje poslovnih opisa u model podataka entiteta i veza
Sabrina Šuman
Modeliranje podataka složen je proces koji zahtijeva znanje i iskustvo od dizajnera, a čija kvaliteta znatno utječe na izvedbu u narednim fazama razvoja informacijskog sustava. Karakteristike procesa modeliranja (složen, nealgoritamski, zahtijeva znanje i iskustvo dizajnera) čine ga prikladnim područjem za kreiranje sustava temeljenog na znanju (engl. Knowledge Based System – KBS). Ovim se radom prezentira KB sustav za potporu modeliranju podataka koji je baziran na verbalizaciji....