MODEL REPOZITORIJA METAPODATAKA ZA EVOLUCIJU SHEME SKLADIŠTA PODATAKA TE INTEGRACIJU SA SUSTAVOM ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA
MODEL REPOZITORIJA METAPODATAKA ZA EVOLUCIJU SHEME SKLADIŠTA PODATAKA TE INTEGRACIJU SA SUSTAVOM ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA
Danijela Jakšić
Skladište podataka (SP) se u današnje vrijeme nalazi u iznimno dinamičnom poslovnom okruženju. S jedne strane imamo brojne (heterogene) izvore podataka koji su podložni čestim promjenama podataka i strukture, dok s druge strane imamo brojne promjene u informacijskim zahtjevima koje postavljaju poslovni korisnici. Višedimenzionalna shema (VDS) u svakom trenutku mora moći usvojiti promjene iz izvora podataka te im se prilagoditi, kao i zadovoljiti korisničke zahtjeve za informacijama,...
PRILAGODLJIVI SUSTAV E-UČENJA ZA  ODREĐIVANJE I POBOLJŠANJE JEZIČNIH  KOMPETENCIJA ZASNOVAN NA
 ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU ZA JEZIKE
PRILAGODLJIVI SUSTAV E-UČENJA ZA ODREĐIVANJE I POBOLJŠANJE JEZIČNIH KOMPETENCIJA ZASNOVAN NA ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU ZA JEZIKE
Vanja Slavuj
Sustavi za e-učenje koji imaju tutorsku ulogu sve su češće zastupljeni među obrazovnim sustavima svih domena. Takvi su sustavi dizajnirani sa ciljem preuzimanja uloge pravoga učitelja koji vodi brigu o svim aspektima procesa poučavanja korisnika, autonomno primjenjujući iste ili vrlo slične metode eksperta određenog područja. U takvim je kontekstima učenja nužno osigurati personalizirani pristup zbog neizbježnih razlika u značajkama korisnika. Naime, korisnici sustava...
PRILAGODLJIVI TUTORSKI SUSTAV ZA E-UČENJE PODRŽAN DUBINSKOM ANALIZOM PODATAKA
PRILAGODLJIVI TUTORSKI SUSTAV ZA E-UČENJE PODRŽAN DUBINSKOM ANALIZOM PODATAKA
Igor Jugo
Inteligentni tutorski sustavi su računalni sustavi za učenje, razvijeni s ciljem da omoguće tutorski model učenja, koji svoju visoku efikasnost temelji na potpunoj prilagodbi procesa učenja jednom učeniku. Inteligencija, odnosno prilagodljivost sustava promjenjivim potrebama i razini znanja učenika ostvaruje se različitim pristupima, primjerice implementacijom algoritama strojnog učenja ili dubinskom analizom podataka. Inteligentni tutorski sustavi većinom se razvijaju za dobro...
SUSTAV ZA INTEGRACIJU  RELACIJSKE BAZE PODATAKA I  JEDNOSTAVNIH REČENICA  PRIRODNOG JEZIKA PRIMJENOM  KONCEPTUALNOG OKVIRA "NODE OF  KNOWLEDGE"
SUSTAV ZA INTEGRACIJU RELACIJSKE BAZE PODATAKA I JEDNOSTAVNIH REČENICA PRIRODNOG JEZIKA PRIMJENOM KONCEPTUALNOG OKVIRA "NODE OF KNOWLEDGE"
Martina Ašenbrener Katić
Postojeći informacijski sustavi i njihove pripadne baze podataka ne mogu prihvatiti znanja zapisana u rečenicama prirodnog jezika. Na osnovi konceptualnog okvira "Node of Knowledge (NOK)", analizira se i modelira novi sustav temeljen na NOK metodi koji će u svojoj bazi podataka (BPNOK) čuvati tekstualno znanje iz rečenica prirodnog jezika bez gubitka semantike. Osim toga, sustav temeljen na NOK metodi može prihvatiti i pitanja dana upitnim rečenicama prirodnog jezika te na...