Pages

USPOREDBA PROGRAMSKIH ALATA ZA IZRADU DIDAKTIČKIH IGARA
USPOREDBA PROGRAMSKIH ALATA ZA IZRADU DIDAKTIČKIH IGARA
Sanja Pavkov
Danas se u nastavi sve više primjenjuju računala pomoću kojih se nastavni sadržaj prikazuje na potpuno novi način koji podrazumijeva primjenu multimedije na računalu. Primjenom edukativnih računalnih igara i programa u nastavi učenici lakše savladavaju nastavno gradivo, usvajaju nove vještine i sposobnosti, razvijaju društvenost i način mišljena, pokazuju veće zanimanje i motivaciju za učenjem, više su koncentriraniji i aktivniji na satu te duže pamte i primjenjuju naučeno...
USPOREDBA VODEĆIH GPU PROIZVOĐAČA
USPOREDBA VODEĆIH GPU PROIZVOĐAČA
Arijan Mačkić
Postoje 3 velika proizvođača grafičkih procesora (GPU) to su Intel, Nvidia i ATI kojeg je 2006. godine kupio AMD. Svaki od njih ima svoju priču o nastanku koju sam opisao u ovom radu. Opisao sam kako su se kroz vrijeme razvijale te tvrtke i kako su pridonijele razvoju tržišta za GPU. Samo tržište grafičkih procesora sam podijelio u 4 kategorije koje su raspoređene po cijeni. Te kategorije opisao sam u obliku tablica jer ih je tako najlakše usporediti. Svaku sam tablicu potom...
UTJECAJ INTERNETA NA AMERIČKE IZBORE
UTJECAJ INTERNETA NA AMERIČKE IZBORE
Mihael Orlović
U završnom radu proučiti ćemo utjecaj Interneta na Američke predsjedničke izbore 2016. godine te pogledati kako je Donald Trump u svojoj kampanji koristio Internet, koliko su Trumpovi Tweetovi na Twitteru bili utjecajni i kako je kampanja koristila druge društvene mreže tijekom izbora. Naravno, to nije sve što je utjecalo na izbore ali ću pokušati dati uvid kako je posve novi mediji specifičan na Internetu internet memes utjecao na izbore, te kako su stranice kao 4chan i ...
UX/UI automobila 21.st.
UX/UI automobila 21.st.
Rudolf Borić
U ovom radu opisat ću što je UX/UI, kako se manifestira UX/UI kod automobila. Kako tehnologije utječu na razvitak korisničkog iskustva vozača. Koji su aktualni trendovi kod modernih automobila i u kojem smjeru ide automobilska industrija. Opisati ću kako je tehnologija našla svoje mjesto u automobilskom svijetu, te kako pomaže vozačima da budu bolji učesnici u prometu. Spomenut ću poznatu autoindustriju Tesla, te kako su dizajnirali funkcionalno korisničko sučelje uvažavajući...
UX/UI dizajn mobilne aplikacije "Rentit"
UX/UI dizajn mobilne aplikacije "Rentit"
Helena Zrinski
U ovom diplomskom radu bavimo se procesom izrade prototipa mobilne aplikacije RentIt. Ideja je nastala u okviru fiktivnog startup-a akademske godine 2017./2018. u sklopu kolegija Elektroničko gospodarstvo, a bazira se na međusobnom unajmljivanju i iznajmljivanju predmeta od strane korisnika. Fokus rada je na fazi oblikovanja korisničkog sučelja i korisničkog iskustva mobilne aplikacije te će taj proces biti detaljno razrađen. Prvo ćemo opisati faze koje joj prethode te su osnova...
Ucjenjivački softver
Ucjenjivački softver
Stefano Berneš
Ucjenjivački softver je oblik zloćudnog softvera u posljednjih nekoliko godina često pogađa i kompanije i privatne subjekte. On radi na način da korisniku šifrira datoteke i od korisnika traži uplatu relativno velikog novčanog iznosa prije dešifriranja istih. Kompanije zaražene ucjenjivačkim softverom često trpe velike gubitke zbog istog, a privatni korisnici u najmanju ruku budu ometeni u svom radu, a puno češće izgube godine (ili čak desetljeće) fotografija, audio i video...
Ugradbeni softver za bežične usmjerivače OpenWRT
Ugradbeni softver za bežične usmjerivače OpenWRT
Matija Banjan
OpenWRT je opisan kao Linux operativni sustav iz obitelji operacijskih sustava baziranih na Unix operacijskom sustavu. Počeo je s razvojem 2004. godine te se razvija još uvijek. OpenWRT je u suštini firmver, specifična klasa računalnog softvera koja pruža kontrolu niske razine za specifični hardver uređaja. Glavne komponente OpenWRT-a su util-linux, što je standardni paket Linux operacijskog sustava; musl, standardna C biblioteka namijenjana operacijskim sustavima temeljenim na...
Uporabljivost softvera
Uporabljivost softvera
Iris Ilišinović
U ovom završnom radu opisana je uporabljivost softvera i kako se ona postiže. U uvodnom dijelu definiran je pojam uporabljivosti i što je sve za to vezano. Navedeni su i definirani ostali glavni pojmovi, te su obrađeni faktori koji na to utječu. Zatim je opisana veza između uporabljivosti i korisničkog iskustva, tj. koje su njihove sličnosti i razlike. Obrađene su sve generacije uporabljivosti, kako su sučelja tijekom godina napredovala da bi se postigla što veća uporabljivost,...
Upravljanje i konfiguriranje web servera
Upravljanje i konfiguriranje web servera
Matija Belančić
U ovom radu prikazuje se osnovna instalacija te konfiguracija Apache web servera na Linux distribuciji. Kako bi se shvatio sam koncept rada web servera, prvi dio rada odnosi se na općem principu upravljanja mreža te TCP/IP familiji protokola. HTTP, TCP, IP te mnogi važni protokoli koji su nam bitni kod web servera detaljno će biti objašnjeni. Objasnit će se arhitektura web-servera, te način na koji funkcionira web server. Apache web server je jedan od najpopularnijih i najčešće...
Upravljanje matičnim podacima - Master Data Services priručnik
Upravljanje matičnim podacima - Master Data Services priručnik
Helena Brajković
Matični podaci su ne-transakcijski podaci koji su organizaciji važni zbog unutarnje strukture, donošenja boljih poslovnih odluka, većeg zadovoljstva zaposlenika, usmjeravanja marketinga pomoću informacija dobivenih iz matičnih podataka, te većeg zadovoljstva korisnika sa pruženim uslugama što donosi i veći profit organizaciji. Matični podaci su najčešće opisi transakcijskih podatka, kao što su informacije o zaposlenicima, bonusima, ulogama, korisničkim programima, struktura...
Upravljanje podacima - nekad i danas
Upravljanje podacima - nekad i danas
Arijan Jašarević
U završnom radu čiji je naziv „Upravljanje Podacima (eng. Data Governance) – nekad i danas“ govori se o važnosti uspješnog upravljanja podacima, što je ono, kako se postiže, kako ono djeluje na poslovanje firmi, njegove prednosti te njegova povijest, sadašnjost i budućnost. Dat je i opis ključnih pojmova vezanih uz temu kao što su podatak, informacija i znanje.
Upravljanje procesima u operacijskom sustavu Linux
Upravljanje procesima u operacijskom sustavu Linux
Emma Debelec
U ovome radu opisan je osnovni element operacijskog sustava – proces. Proces je aktivnost koja nastaje pri izvođenju nekog programa i za vrijeme svoga života može poprimiti tri stanja (stanje spremnosti, stanje izvođenja procesa i stanje blokiranosti). Sastoji se od jedne ili više procesnih dretvi koje međusobno dijele adresni prostor, datoteke i dodijeljene resurse. Sve svoje podatke zapisuju u tablicu procesa, koja se u Linux operacijskom sustavu implementira dvostruko povezanom...

Pages