Pages

DATOTEČNI SUSTAVI ZFS I BTRFS
DATOTEČNI SUSTAVI ZFS I BTRFS
Ana Tomasović
Datotečni sustav je način organizacije i imenovanja podataka na disku. To je dio software-a s kojim korisnik najviše komunicira pri radu s računalom. Btrfs je datotečni sustav napisan za Linux operacijski sustav. Njegov razvoj je počeo relativno nedavno, ali brzo je usvojen kao zadani sustav na nekim distribucijama. Njegova glavna prednost jest copy-on-write princip ažuriranja blokova na disku. Ostale funkcionalnosti uključuju bazen dosutpnih memorijskih uređaja (pooled storage),...
DIGITALNI POTPIS I CA CERTIFIKATI
DIGITALNI POTPIS I CA CERTIFIKATI
Azra Lukić
Diplomski rad namijenjen je rješavanju problema manipulacije i lažiranja u digitalnoj komunikaciji pomoću digitalnog potpisa i CA certifikata. Započinjemo s prikazom i analizom digitalnog potpisa, njegovim općenitim pojmovima, prikazujemo njegovu povijest i razliku od elektroničkih potpisa. Definirat ćemo asimetričnu kriptografiju na kojoj se temelji digitalni potpis i dajemo jedan primjer. Zatim, nastavljamo s općenitim uvodom o CA certifikatima, njihovim glavnim protokolima i...
DINAMIČKE VEKTORSKE VIZUALIZACIJE PODATAKA U WEB PREGLEDNIKU
DINAMIČKE VEKTORSKE VIZUALIZACIJE PODATAKA U WEB PREGLEDNIKU
Boris Tomas
Ljudima je mnogo lakše detektirati uzorke na vizualnoj prezentaciji nego u običnom skupu brojeva ili teksta. U današnjem vremenu postoji puno načina da se vizualiziraju podaci, novi alati i novi grafovi stalno se pojavljuju i svaki teži da bude što privlačniji i daje više informacije nego prije. Cilj ovoga diplomskog rada je kreirati novi interaktivni model domene znanja za web portal učenja ditus, koja će omogućiti studentima lakše učenje i razumijevanje novih pojmova. U prvom...
DINAMIČKE VEKTORSKE VIZUALIZACIJE U WEB PREGLEDNIKU
DINAMIČKE VEKTORSKE VIZUALIZACIJE U WEB PREGLEDNIKU
Sanja Jotić
U radu su opisane osnovne tehnologije potrebne za izradu vektorskih vizualizacija u web pregledniku. Vizualizirani su podaci dobiveni iz DITUS sustava kako bi se jednostavnije moglo ocijeniti korištenje sustava od strane studenata. Također su opisane i osnovne vrste grafike da bi se lakše razumjelo kako se podaci vizualiziraju pomoću JavaScript biblioteke D3JS.
DIZAJNIRANJE WEB SJEDIŠTA STUDENTSKOG ZBORA ODJELA ZA INFORMATIK
DIZAJNIRANJE WEB SJEDIŠTA STUDENTSKOG ZBORA ODJELA ZA INFORMATIK
Anja Križanac
Uporabom ADDIE modela opisivati će se „životni ciklus“ izrade web sjedišta Studentskog zbora Odjela za informatiku prolazeći kroz sve njegove faze: faza analize, dizajna, razvoja, implementacije, evaluacije te održavanja. Koristeći alat za izradu web stranica WordPress, detaljno se prikazuje proces stvaranja navedenog web sjedišta.
DIZAJNIRANJE WEB SJEDIŠTA ZA POSLOVANJE U WORDPRESS ALATU
DIZAJNIRANJE WEB SJEDIŠTA ZA POSLOVANJE U WORDPRESS ALATU
Sofija Antolić
WordPress je web aplikacija koja se koristi za razvoj web sjedišta i upravljanje njihovim sadržajem. Tema ovog rada je prikaza primjene WordPress alata za izradu poslovnog web sjedišta - internet trgovine. Kako sam WordPress nije dovoljan za izradu ovakvog web sjedišta, opisane su i aplikacije dodane uz njega. Rad prikazuje izradu poslovnog web sjedišta odnosno web trgovine kroz opise faza izrade i korištenja. Prvo je opisana korisnička strana aplikacije, a zatim administratorska. Na...
Designing, prototyping and testing a company travel management application
Designing, prototyping and testing a company travel management application
Anja Križanac
By using various techniques of Design thinking methodology, this thesis describes the entire "life cycle" of creating a web application for managing a company's business travels. The process of designing, prototyping and testing the mentioned application is explained in more detail through the phases of understanding a problem, designing the solution, prototyping and testing it on real users. The experimental part of the thesis includes designing, prototyping, and testing a company's...
Detekcija i raspoznavanje prometnih znakova i njihove udaljenosti korištenjem OpenCV funkcija
Detekcija i raspoznavanje prometnih znakova i njihove udaljenosti korištenjem OpenCV funkcija
Dario Safić
U radu je opisan proces izrade klasifikacijskog modela za klasifikaciju prometnih znakova, kao i njegova uporaba na praktičnim primjerima. Objašnjen je način i svrha korištenja raznih funkcija OpenCV knjižnice te proces uporabe HAAR kaskadnih algoritama u svrhu detekcije objekata. Postupak klasifikacije odvija se uporabom duboke konvolucijske neuronske mreže koja ima široku praktičnu primjenu u domeni računalnog vida. Za izradu duboke neuronske mreže koristi se platforma TensorFlow...
Detekcija širenja lažnih vijesti vezanih uz COVID-19
Detekcija širenja lažnih vijesti vezanih uz COVID-19
Arijan Jašarević
U diplomskom radu čiji je naziv „Detekcija širenja lažnih vijesti vezanih uz COVID19“ govori se o problemu širenja lažnih vijesti vezanih uz COVID-19. Prvo je dat uvod u područje lažnih vijesti i područje vezano uz COVD-19. Zatim je pružen pregled dosadašnje literature koji se prvo fokusira općenito na temu širenja lažnih vijesti, a zatim i na širenje lažnih vijesti vezanih uz koronavirus. Nakon toga opisani su alati i algoritmi strojnog učenja koji se koriste u...
Development of MESOC Toolkit Web Application in React
Development of MESOC Toolkit Web Application in React
Erik Jermaniš
Application described in this thesis is a web application which serves as georeferenced visualization tool for assessing the value and impacts of cultural policies and practices. Application is written in React – a JavaScript library for building user interfaces. The development process consists of two parts. First part consists of planning and creating the user experience and user interface, and after that, coding the application. Second task is connecting the application to a backend...
Didaktičke igre za razvoj računalnog razmišljanja
Didaktičke igre za razvoj računalnog razmišljanja
Matea Anđelić
Danas se sve češće u školama u sadržaj informatike uključuju didaktičke igre. Kroz računalne igre učenici usvajaju koncepte programiranja i koncepte računalnog razmišljanja. Usvajanje koncepata programiranja se odnosi na usvajanje slijedova koraka, varijabli, petlji i uvjeta. Usvajanje koncepata računalnog razmišljanja podrazumijeva usvajanje dekompozicije, prepoznavanja uzoraka, apstrakcije i algoritama. Računalno razmišljanje i programiranje važni su elementi informatike no...
Digitalna revolucija
Digitalna revolucija
Petra Sinčić
U ovom je diplomskog radu dan pregled povijesti digitalne revolucije, kao i njen utjecaj na društveno-ekonomske aspekte. Opisana je digitalna transformacija, ekonomija kao i industrija 4.0. Dotaknuta je tema digitalizacije u Hrvatskoj te problemi s privatnošću kao posljedica digitalne revolucije. Provedena je anketa s osvrtom na digitalnu revoluciju općenito kao i u Hrvatskoj.

Pages