Pages

3D MODEL OBJEKTA KULTURNE BAŠTINE
3D MODEL OBJEKTA KULTURNE BAŠTINE
Toni Košuljandić
Tema završnog rada je izrada 3D modela objekta kulturne baštine u programu Autodesk Maya. U ovom završnom radu je izrađen 3D model riječke lansirne rampe torpeda, objašnjena je svrha pojedinih mehanizama i sažeto prikazane tehnike izrade. Prilikom izrade ovog završnog rada korištena je nekomercijalna, edukacijska verzija Autodesk Maye, programa za izradu i obradu računalne grafike.
3D MODELIRANJE U BLENDER PROGRAMU
3D MODELIRANJE U BLENDER PROGRAMU
Domagoj Vlaho
Za završni rad odabrana je tema modeliranja u računalnom 3D programu Blender. Navedeni softverski proizvod primarno namijenjen za 3D modeliranje. Tema ovog završnog rada je prikaz korištenja Blender softvera za izradu 3D modela funkcionalnog za animaciju, tj. njegovo animiranje. Rad prikazuje izradu animacije 3D modela kroz opise faza izrade. Prije opisa izrade animacije 3D modela, opisan je program i njegovo sučelje, dok se na kraju nalazi zaključak rada.
3D PRINTERI I NJIHOVA PRIMJENA
3D PRINTERI I NJIHOVA PRIMJENA
Marko Žagar
U svojim početcima 3D printeri nisu imali veliku industrijsku primjenu, ali u zadnje vrijeme to se vrlo brzo mijenja kako 3D printeri postaju sve bolji i brži u izradi kompleksnih tvorevina. Kako se aditivne tehnologije poboljšavaju, sve više i više proizvođača odbacuje konvencionalne metode izrade proizvoda te se okreće ka jeftinijoj i bržoj proizvodnji pomoću 3D printera. Tema ovog završnog rada su 3D printeri te njihova primjena u raznim granama industrije. Nakon uvodnog...
3D modeliranje
3D modeliranje
Alesia Ivaninić
Tema završnog rada je izrada odabranog modela u 3D programu Maya. Ovaj rad upoznaje vas s trodimenzionalnim modeliranjem te Autodeskovim 3D programom Maya i njegovim sučeljem. Također, detaljnije objašnjava postupak kreiranja i animiranja 3D modela abakusa. 3D modeliranje je stvaranje računalno generiranog objekta u trodimenzinionalnom prostoru manipulacijom poligona, rubova i vrhova. Maya je vodeći program za stvaranje vizualnih efekata, računalnu grafiku i animaciju likova u ...
ADMINISTRACIJA RED HAT LINUXA
ADMINISTRACIJA RED HAT LINUXA
Ivana Tomljanović
Rad ne sadrži sažetak.
ADOBE CHARACTER ANIMATOR
ADOBE CHARACTER ANIMATOR
Hrvoje Vrhovski
U radu se opisuje programski paket Adobe Character Animator. Navode se i opisuju njegove osnovne značajke. Također je prikazan tijek izrade interaktivnog lika za animaciju unutar Adobe Character Animator-a. Adobe Character Animator je alat namijenjen za obradu i snimanje uživo slojevitih 2D likova izrađenih u Adobe Illustrator-u ili Adobe Photoshop-u.
ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM
ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM
Matej Paluh
U radu se opisuje programski paket Adobe Photoshop Lightoom. Navode se njegove osnovne značajke, usporedba sa programskim paketom Adobe Photoshop te se analiziraju njegove prednosti i mane. Također je prikazan tijek obrade digitalne fotografije unutar Adobe Photoshop Lightroom-a. Adobe Photoshop Lightroom je alat namijenjen za obradu i katalogiziranje velikog broja fotografija koji je nastao kao nadogradnja jednog od najpoznatijih alata za obradu digitalnih fotografija - Adobe Photoshop-a.
ADWORDS KAMPANJE I KAMPANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
ADWORDS KAMPANJE I KAMPANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Iva Pleša
Zadatak završnog rada je dati uvod u Internet oglašavanje, definirati osnovne pojmove vezane uz Internet oglašavanje i istaknuti njegove prednosti i nedostatke te se kroz ilustrativne primjere bazirati na Google AdWords platformu i kampanje na duštvenim mrežama (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube ... ) U uvodnom dijelu završnog rada daje se objašnjenje i opisuju se pojmovi vezani za Internet oglašavanje, kao što su Internet tražilice i digitalni marketing. Nakon uvodnog dijela...
AGILNE METODE U VOĐENJU SOFTVERSKOG RAZVOJA - SCRUM
AGILNE METODE U VOĐENJU SOFTVERSKOG RAZVOJA - SCRUM
Katarina Sandalj
Tema ovog diplomskog rada su agilne metode u vođenju softverskog razvoja s naglaskom na Scrum metodu. Agilne metode podrazumijevaju isporučivanje manjih dijelova naručenog proizvoda u kratkim intervalima (iteracijama) dok se ne izrade sve komponente proizvoda i na kraju se sve spoji u finalan produkt. Scrum je najpoznatija agilna metoda koju odlikuju samoorganizirajući timovi a rad se odvija u iteracijama koje se zovu sprint. U prvom poglavlju ukratko je opisana povijest agilnih metoda...
ALGORITMI GRUPIRANJA U ANALIZI OBRAZOVNIH PODATAKA
ALGORITMI GRUPIRANJA U ANALIZI OBRAZOVNIH PODATAKA
Dubravko Bunić
Diplomski rad prikazuje teorijske osnove algoritama za grupiranje, ističe specifičnosti postojećih algoritama, uz naglašavanje ključnih razlika. U radu je testirano više opisanih algoritama na danom skupu podataka, te je izvršena interpretacija razlika u dobivenim rezultatima. U radu je prikazana sva potrebna i odgovarajuća dokumentacija, kao i alat u kojem je rađeno testiranje algoritama grupiranja.
ALGORITMI ZA POJEDNOSTAVLJENJE FORMALNIH GRAMATIKA
ALGORITMI ZA POJEDNOSTAVLJENJE FORMALNIH GRAMATIKA
Tin Vurušić
Tema završnog rada je algoritmi za pojednostavljenje formalnih gramatika. Uvodni dio rada sastoji se od opisa nekoliko pojmova koji opisuju okolinu koja koristi navedene algoritme, kao što su jezični procesori, jezik, automat i gramatika, te preko kontekstno neovisne gramatike i njezine nejednačnosti objašnjava odakle nam potreba za primjenom raznih algoritama koji pojednostavljuju gramatiku. U razradi teme algoritmi za pojednostavljenje formalnih gramatika ukratko su opisani te je za...
ANALIZA ALATA ZA IZRADU RESPONZIVNIH WEB STRANICA
ANALIZA ALATA ZA IZRADU RESPONZIVNIH WEB STRANICA
Željka Šušnjić
U ovom diplomskom radu napravljena je analiza alata za dizajniranje responzivnih web stranica. U današnje vrijeme pametnih telefona iznimno je važno web stranice prilagoditi takvim uređajima pa su se tako na tržištu počeli pojavljivati alati koji bi olakšali izradu responzivnih web stranica. Neki od tih alata koji su trenutno najpopularniji na tržištu su Bootstrap, Foundation, Semantic UI, Materialize i HTML KickStart te su opisani u ovom radu. Za svaki alat je opisana struktura...

Pages