Pages

Implementacija odabranih algoritama strojnog učenja u iOS aplikaciji
Implementacija odabranih algoritama strojnog učenja u iOS aplikaciji
Moreno Vračar
Tema rada je razvoj i opis postupka razvoja aplikacije u programskom jeziku Swift kojeg je razvila tvrtka Apple. Aplikacija je igra „Križić-Kružić" napravljena za mobilnu platformu iOS. U igri čovjeku je dana opcija biranja između dva protivnika. U oba slučaja riječ je o igri protiv AI-a, razlika je u načinu na koji agent djeluje. Opisan je, a potom i primijenjen u igri algoritam iz teorije igara zvan minimax. Na njega je nadodan dodatni sloj koji ga čini učinkovitijim, a...
Interaktivni web sustav za upravljanje multimedijskim sadržajem
Interaktivni web sustav za upravljanje multimedijskim sadržajem
Izabel Sušanj
Diplomski rad prati razvoj „Trinity“ i „Trinity Membership“ web sjedišta za plesni i fitness studio „Trinity&co.“. Sjedišta se razvijaju pomoću vodopadnog modela razvoja te se detaljno opisuju sve faze modela. Izgradnja se bazira na WordPress platformi.
Interpolacija slike
Interpolacija slike
Andrea Ivanov
Svi smo se našli u situaciji kada na računalu želimo uvećati sliku, ili popraviti njezin oštećen dio, ili ju jednostavno želimo urediti kako bi ljepše izgledala. Za sve to potrebna nam je interpolacija slike o kojoj je i riječ u ovom radu. Prvenstveno je obraćena pažnja na promjene koje se događaju prilikom uvećanja slika. Kako se slika sastoji od piksela, a mijenjanjem njezinih dimenzija mijenja se i položaj piksela, tj. nastaju praznine koje treba popuniti novim pikselima,...
Izgradnja skladišta podataka kroz praktični primjer
Izgradnja skladišta podataka kroz praktični primjer
Maja Belobaba
Svaki poslovni sustav koji ulaže u svoje znanje, analizira podatke te iz njih otkriva nova znanja. Upravo na skladištu podataka temelji se sustav potpore odlučivanju. Samim time, kako bi bila moguća analitička obrada podataka potrebno je postojanje skladišta podataka. U ovom diplomskom radu biti će izrađeno upravo skladište podataka. Izgradit će se dvije baze podataka koje će služiti kao izvor podataka za skladište podataka. Koristi će se i podaci iz skladišta i to na način...
Izlučivanje hrvatskih jezičnih značajki za Fujisakijev prozodijski model
Izlučivanje hrvatskih jezičnih značajki za Fujisakijev prozodijski model
Jelena Ivanković
Ovim diplomskim radom obuhvaćena je problematika prozodije i naglasnog sustava hrvatskog jezika. U prozodiju se ubrajaju naglasak ili akcent, ritam, intonacija, brzina i glasnoća govora te trajanje fonema. Hrvatski jezik se prema načinu korištenja varijacije tona ubraja u jezike akcenatske prozodije što znači da naglasak stvara razliku između riječi (npr. pâs ~ pȁs) i doživljaj razumijevanja. Izlučivanje prozodijskih/jezičnih značajki pomoću računalnih modela postalo je bitan...
Izrada 2D računalne igre u Unity Game Engineu
Izrada 2D računalne igre u Unity Game Engineu
Dario Ognjanović
U ovom radu prikazan je proces izrade jednostavne 2D TurnBased RPG igre u Unity alatu. Cilj igre je proći sve zone na mapi, naći sve škrinje s blagom te postati najjači borac. Igra se sastoji od 3 scene: Main Menu, Game i Battle. Iz svake scene izdvojene su najbitnije stvari i pojašnjene u detalje.
Izrada Android aplikacije korištenjem Dagger2 okoline
Izrada Android aplikacije korištenjem Dagger2 okoline
Nikola Curilović
U diplomskom je radu opisana izrada Android aplikacije pomoću najnovijih tehnologija, odnosno opisana je implementacija MVP arhitekture i najpoznatijih biblioteka (Dagger2, RxJava) koje omogućuju da aplikacija bude skalabilna, sklona promjenama i laka za testiranje. Aplikacija se sastoji od geografske karte na kojoj su prikazane lokacije restorana (preuzete sa lokalnog poslužitelja) koje možemo dodatno uređivati (mijenjati adresu, ime ili...
Izrada Web 2.0 alata za modeliranje procesa - back-end
Izrada Web 2.0 alata za modeliranje procesa - back-end
Samuel Savanović
Pojava Web 2.0 je omogućila razvoj alata koji pružaju sve funkcionalnosti klasičnih desktop programa uz pogodnosti koje nudi Web 2.0. Kako su ti alati online više ne postoji potreba za instalacijom i nadogradnjom na nove verzije već je potreban samo internet veza i internet preglednik. Cilj ovog rada je razvoj Web 2.0 alata za modeliranje procesa koji pruža jednostavan naćin pravljenja dijagrama toka podataka uz društveni aspekt kojeg je uveo Web 2.0 poput kolaboracije. Ovaj rad...
Izrada Web 2.0 alata za modeliranje procesa - front-end
Izrada Web 2.0 alata za modeliranje procesa - front-end
Sandra Sabranović
Ovaj rad pratiti će izradu web aplikacije tj. Web 2.0 alata za modeliranje procesa sa naglaskom na razvoj front-end-a. Web 2.0 alati danas su odlična zamjena za skupe desktop programe te se zbog dostupnosti i jednostavnosti koriste za razne poslovne procese pa tako i za modeliranje procesa. Moderne Web 2.0 tehnologije danas omogućavaju razna poboljšanja, kako u tehničkom tako i u društvenom smislu uvodeći mogućnosti poput korištenja programa neovisno o platformi, mjestu i vremenu te...
Izrada aplikacije za operacijski sustav Android
Izrada aplikacije za operacijski sustav Android
Andrea Lakošeljac
Cilj ovog diplomskog rada je izraditi aplikaciju u operacijskom sustavu Android. Nakon prikaza povijesti operacijskog sustava Android, značajki i arhitekture sustava, slijedi prikaz koraka potrebnih za izradu aplikacije za kviz igru. Diplomski rad će se sastojati od uvodnog dijela koji će sadržavati općenit osvrt na Android operacijski sustav, zatim od razrade u kojoj će biti opisan postupak izrade aplikacije, te od zaključnog dijela u kojem će biti prikazan konačni rezultat razvoja...
Izrada didaktičke računalne igre za poticanje algoritamskog načina razmišljanja
Izrada didaktičke računalne igre za poticanje algoritamskog načina razmišljanja
Petra Smoković
Zadatak ovog završnog rada je osmisliti i izraditi didaktičku računalnu igru nazvanu „Avanture kornjače Darka“ za poticanje algoritamskog načina razmišljanja u programu Kodu. Kroz virtualno 3D okruženje i samu priču igre, popraćenu određenim pravilima, igrač rješavajući zadatke dolazi do cilja. Zadacima se ponavlja nastavno gradivo matematike nižih razreda osnovne škole tj. osnovne matematičke operacije zbrajanja i oduzimanja do 100.
Izrada igre Adventures of Santina
Izrada igre Adventures of Santina
Viktor Baran
Razvijanje video igre je dugotrajan i složen proces koji za veće projekte često zahtijeva više osoba, no uz dovoljno vremena moguće je ostvarivanje ambicioznih video igri i za jednu osobu, uz određeno predznanje o programiranju i samom procesu izrade video igre. Za izradu kod korisnika koji si ne mogu priuštiti skupe programe koje koriste velike kompanije postoji varijanta u obliku besplatne verzije Unity Engine-a s ograničenom funkcionalnošću koja je bez obzira na to ekstenzivna....

Pages