Pages

Pregled i analiza alata za modeliranje baza podataka
Pregled i analiza alata za modeliranje baza podataka
Marjana Bjelić
Ovaj rad prikazuje usporedbu i analizu pet alata za modeliranje baza podataka – MySQL Workbench, Open ModelSphere, Dia, Microsoft Visio i Oracle SQL Developer Data Modeler. Uvriježena mišljenja su da je MySQL Workbench spor, Open ModelSphere nije dizajnerski lijep i dodavanje atributa je zahtjevno, te da je Dia najbolji i najjednostavniji alat od ponuđenih. Na drugu stranu, mišljenja su da Microsoft Visio ima najveći broj funkcionalnosti no previsoku cijenu, dok Oracle SQL Developer...
Pregled i analiza besplatnih alata za početno učenje 3D modeliranja
Pregled i analiza besplatnih alata za početno učenje 3D modeliranja
Markus Dobrinić
U ovome radu usporedit će se mogućnosti pet alata za početno učenje 3D modeliranja. U uvodnom dijelu bit će objašnjeno što je to 3D modeliranje, gdje i zašto se koristi te koje metode postoje unutar 3D modeliranja. Glavni dio rada obuhvaćat će detaljan opis odabranih alata za 3D modeliranje te njihovu usporedbu na temelju odabranih značajki. Proces izrade praktičnih primjera bit će dokumentiran opisom postupka i pomoću slika zaslona. S odabranim alatima modelirat...
Pregled i usporedba NewSQL sustava za upravljanje baza podataka
Pregled i usporedba NewSQL sustava za upravljanje baza podataka
Anamaria Marjanović
Osnovni cilj rada je opisati, testirati i usporediti tri odabrana NewSQL sustava za upravljanje bazama podataka koristeći primjere. Budući da je NewSQL novi pristup relacijskim bazama podataka, opisati će se koji modeli podataka su prihvaćeni NewSQL konceptom. Opisan je NewSQL sustav za upravljanje bazama podataka objašnjavajući svrhu njegovog nastajanja, osnovne značajke po kojima je prepoznatljiv te su navedeni primjeri nekih takvih sustava kao i primjeri industrija u kojima se...
Pregled i usporedba NoSQL sustava za upravljanje bazama podataka
Pregled i usporedba NoSQL sustava za upravljanje bazama podataka
Barbara Puljak
Cilj ovog završnog rada je prikazati četiri vrste NoSQL-a: eng. Key-value model, eng. Document database, eng. Column-oriented database i eng. Graph database. Najprije će se ukratko objasniti upravljanje bazama podataka, važnost SQL-a te zašto je nastala potreba za NoSQL-om. Zatim će biti opisana povijest i općenite karakteristike NoSQL baza podataka. Spominjati će se ACID i BASE koncepti te CAP teorem. U nastavku će se objasniti skalabilnost (horizontalna i vertikalna). Najveća će...
Pregled i usporedba alata za analizu znanstvene kolaboracije
Pregled i usporedba alata za analizu znanstvene kolaboracije
Marta Stašić
Scientometrija i bibliometrija su dvije srodne grane znanosti koje proučavaju kvantitativne značajke znanstvenog istraživanja i znanstvene literature. Znanstvena kolaboracija, odnosno suradnja među znanstvenicima koji zajedničkim radom stječu nova znanja i dolaze do novih spoznaja se može vizualizirati kroz bibliometrijske mreže. Kolaboracija je oblik društvene mreže stoga ju možemo analizirati i vizualizirati alatima koji se bave društvenim mrežama. Alati UCINET i NetDraw su...
Pregled i usporedba suvremenih web tehnologija
Pregled i usporedba suvremenih web tehnologija
Lea Udovičić
Tema završnog rada je pregled i usporedba suvremenih web tehnologija. Web tehnologije su različiti alati i tehnike koje se koriste u procesu komunikacije između različitih vrsta uređaja putem interneta. Nakon kratkog uvoda o World Wide Webu, rad je fokusiran na različite tipove web tehnologija koje se koriste za razvoj weba odnosno web aplikacija i njihovu usporedbu. Pošto nam oni omogućuju pregled svih sadržaja na WWW-u, web preglednici su osnovna web tehnologija koju opisujemo i...
Prepoznavanje lica uz pomoć Android aplikacije
Prepoznavanje lica uz pomoć Android aplikacije
Robert Cvjetković
U praktičnom dijelu razvijen je klijent-server sustav koji će omogućiti raspoznavanje lica osobe na mobilnom uređaju. Kako bi se zahtjev slao s klijenta razvijen je web servis koji može prepoznati jedno ili više lica, zaprimati i vraćati HTTP odgovore i ažurirati bazu podataka na serveru. Na serveru je formirana baza lica koja se koristi za učenje i testiranje modela za detekciju lica. Za klijenta je razvijena mobilna aplikacija kojom se može prikupljati slike lica i komunicirati...
Prevođenje programa za sjenčanje u strojni kod grafičkog procesora AMD Radeon
Prevođenje programa za sjenčanje u strojni kod grafičkog procesora AMD Radeon
Sanja Božić
Grafički procesori (GPU) značajan su dio mnogih računalnih sustava koje svakodnevno koristimo, od superračunala na kojima se predviđa vremenska prognoza i ponašanje lijekova do mobilnih uređaja na kojima gledamo YouTube i drobimo bombone u Candy Crushu. GPU-i su prošli dug proces evolucije od uređaja fiksnog cjevovoda do programabilnih procesora opće namjene kakve imamo danas. U tom procesu su se značajno mijenjali i hardver i softver i standardna aplikacijska programska sučelja...
Primjena algoritama strojnog učenja za istraživanje i analizu čimbenika zadovoljstva korisnika smještaja
Primjena algoritama strojnog učenja za istraživanje i analizu čimbenika zadovoljstva korisnika smještaja
Nola Čumlievski
Ovaj rad se bavi istraživanjem i analizom podataka sa web stranice za rezervaciju smještaja „Booking“ izvedenom u programskom jeziku Python. Ideja rada jest analizirati odnos između pojedinih čimbenika smještaja i same recenzije korisnika određenog smještaja, kako bi utvrdili koji od čimbenika imaju najveći utjecaj na recenziju korisnika. Primjenom postupaka strojnog učenja izradit će se modeli strojnog učenja koji će na temelju prikupljenih podataka biti u mogućnosti...
Primjena algoritama umjetne inteligencije u računalnoj igri Mlin
Primjena algoritama umjetne inteligencije u računalnoj igri Mlin
Antonio Brčić
U ovom radu osmišljen je jednostavan algoritam kalkulacije prioriteta koji će za tradicionalnu igru „Mlin“ ili engl. Nine men's Morris, ili „Mills“ tražiti najpovoljniju poziciju figurice te najpovoljnije mjesto gdje pomaknuti istu figuricu kako bi napravio mlin, ili spriječio igrača da napravi svoj mlin. Igra je napravljena u alatu za izradu igara Unity.
Primjena algoritma potpomognutog učenja u razvoju računalnih igara
Primjena algoritma potpomognutog učenja u razvoju računalnih igara
Dominik Kinkela
U ovome radu opisano je što je to potpomognuto učenje te kako ono funkcionira. Opisano je njegovo nastajanje te spomenute njemu prethodne, a slične tehnike. Opisani su pojmovi koji se u kontekstu potpomognutog učenja koriste i način kako se koriste. Spomenut ćemo više vrsta potpomognutog učenja te se fokusirati na q-učenje, kojeg ćemo još detaljnije opisati te ga kasnije implementirati i demonstrirati njegovu funkcionalnost na primjeru. Opisati ćemo algoritme i obrazložiti...
Primjena grafičkih kartica u obradi slike
Primjena grafičkih kartica u obradi slike
Andrea Toić
U radu je opisana arhitektura modernih grafičkih kartica i osnovni principi paralelnog programiranja zasnovanom na CUDA programskoj strukturi. Zatim slijedi pregled alata za obradu slika s posebnim osvrtom na alate prilagođene radu sa grafičkim karticama. Alat za obradu slika Photoshop korišten je za ispitivanje razlike u brzini obrade slike kad se izvodi na računalu domaćina (CPU) i grafičkoj kartici (GPU).

Pages