Pages

Analiza sentimenta objava na Twitteru vezanih za koronavirus
Analiza sentimenta objava na Twitteru vezanih za koronavirus
Alesia Ivaninić
U prvom dijelu rada ukratko su opisane korištene tehnologije te sama analiza sentimenta. Drugi dio bavi se analizom sentimenta tweetova vezanih za sveprisutnu pandemiju koronavirusa. Najprije je prikazan način prikupljanja podataka za daljnju upotrebu. Dio podataka preuzet je s Kaggle baze, dok je drugi dio prikupljen koristeći Twitter API. Zatim je prikazan i način pripreme podataka i njihove obrade za daljnju analizu te vizualizaciju rezultata. Za obradu podataka, korišten je...
Analiza sentimenta u tekstovima i mikroblogovima o izbjegličkoj krizi
Analiza sentimenta u tekstovima i mikroblogovima o izbjegličkoj krizi
Ana Raguzin
Mišljenje uvelike utječe na način na koji se osobe ponašaju, djeluju i odlučuju. Prije neke važne odluke, ljudi će pitati za mišljenje svoje bližnje, no razvojem Interneta mijenja se način na koji ljudi izražavaju i traže mišljenja. U današnje vrijeme postoje razni tipovi stranica gdje osobe mogu izraziti svoje stavove: društvene mreže, portali, blogovi, forumi i slično. Međutim, zbog prevelike količine dostupnih podataka teško je dobiti jasno izražene stavove i...
Android aplikacija za praćenje dnevnog unosa kalorija
Android aplikacija za praćenje dnevnog unosa kalorija
Mateo Mahmutović
Cilj ovog rada je istražiti i opisati tehnologije potrebne za razvoj fitness Android aplikacije koja koristi SQLite bazu podataka te sama analiza razvijene aplikacije. Ideja aplikacije je da se koristi kao personalizirani dnevnik prehrane s vizualnim elementima koji pomažu korisniku u praćenju svog energetskog unosa te ostvarivanju određenog cilja. U teoretskom dijelu rada opisana je arhitektura, povijest i sigurnost Android-a. Analizirano je razvojno okruženje Android Studio,...
Animacija lika u računalnoj igri - nogometni udarac
Animacija lika u računalnoj igri - nogometni udarac
Robert Ružić
Tema završnog rada je izrada animacije nogometnog udarca u programu Autodesk Maya. Ukratko je opisana aplikacija, komponente koje se koriste te način razmišljanja i pristupa izradi animacije. Pri izradi ovoga rada koristila se nekomercijalna verzija Autodesk Maye za edukacijske svrhe.
Animacija sportskih akcija u računalnoj igri
Animacija sportskih akcija u računalnoj igri
Lorena Mršić
Tema ovog rada bila je proučiti postupke sinteze likova i koristeći Unity Engine napraviti sintezu akcija u košarci kao što je kretanje po terenu, uzimanje lopte te pravilan košarkaški šut. Na početku je objašnjena sinteza likova: tko se njome bavi, koja je njena svrha te zašto je bitan njen razvoj u budućnosti. Zatim se opisuje aplikacija Unity Engine u kojoj se radi, te tijek izrade simulacija sportskih akcija u košarci. Postupak simulacije, odnosno animacije lika je detaljno...
Aplikacija za dubinsku analizu podataka za primjenu u ograničenoj domeni
Aplikacija za dubinsku analizu podataka za primjenu u ograničenoj domeni
Hrvoje Tadin
Tema diplomskog rada je izraditi aplikaciju za dubinsku analizu podataka prilagođenu za ograničenu domenu primjene, u programskom jeziku C++. Kao rezultat, izgrađena je univerzalna Windows aplikacija naziva 'DM Application' koristeći XAML (Extensible Application Markup Language) jezik za gradnju grafičkog sučelja i UWP (Universal Windows Platform) za gradnju univerzalnih Windows aplikacija. Aplikacija podržava učitavanje podataka zadanog formata te tri metode dubinske analize...
Aplikacija za obradu slika korištenjem OpenCV funkcija
Aplikacija za obradu slika korištenjem OpenCV funkcija
Marin Barbarić
OpenCV je biblioteka funkcija koje se primjenjuju u području računalnog vida. Funkcije za obradu slike koriste se za pronalaženje rubova, thresholding-a, detekciju značajki i slično. Neke jednostavne aplikacije koje se mogu izraditi pomoću OpenCV su aplikacija za izradu panorama ili odvajanje pozadine iz slika. U ovom radu korištene su funkcije za učitavanje slika, pronalaženje rubova i kutova, segmentaciju slike, thresholding. Na primjerima je prikazano kako svaka od tih funkcija...
Aplikacija za raspoređivanje radnika u ugostiteljstvu
Aplikacija za raspoređivanje radnika u ugostiteljstvu
Toni Čavar
Cilj diplomskog rada je prezentirati izrađenu aplikaciju za rješavanje problema raspoređivanja koji se javlja prilikom izrade mjesečnih rasporeda u ugostiteljskim objektima. Teorijski dio rada se sastoji od opisa problema raspoređivanja, pojmova linearnog programiranja i algoritma grananja i ograđivanja. Analizirana su postojeća rješenja te je izrađen matematički model problema raspoređivanja smjena iz stvarnoga života. Praktični dio rada se sastoji od izrade aplikacije u kojoj...
Aplikacija za upravljanje glazbenim studijima
Aplikacija za upravljanje glazbenim studijima
Dino Krivičić
Tema ovog diplomskog rada je izrada Android aplikacije Find My Studio. U prvom djelu rada ukratko je opisana arhitektura operacijskog sustava Android i njegova povijest. Opisani su razvojni alati Android Studio, Java, PHP i MySql. Osim toga, opisani su i osnovni koncepti metode entiteti – veze metodologije MIRIS. Prikazana je izrada same mobilne aplikacije. Rad je fokusiran na izradu aplikacije za operacijski sustav Android, te je to ujedno i najveći dio rada. Kod opisa razvoja...
Aplikacija za upravljanje uslugama prijevoza
Aplikacija za upravljanje uslugama prijevoza
Mateja Klobučar
Cilj ovog diplomskog rada jest izrada aplikacije za upravljanje uslugama prijevoza. Isto tako, u sklopu rada će se pobliže istražiti i opisati različite funkcionalnosti alata Oracle Application Express (verzija 20.1.0.00.13) koje su potrebne za cjelovitu izradu ove aplikacije. U radu su detaljno opisani svi koraci izrade, od opisa problema preko izrade modela podataka i baze podataka do kreiranja samih stranica aplikacije i njihovih funkcionalnosti. Glavnu značajku čini kreiranje i...
Audiovizualno prevođenje u nastavi jezika
Audiovizualno prevođenje u nastavi jezika
Karolina Mesić
Glazba nudi razne pogodnosti za one koji uče novi jezik. Slušati pjesme i pri tome pjevati, prirodan je i ugodan način usvajanja novih riječi i fraza. Tekstovi pjesama pružaju proširenje vokabulara, bolje razumijevanje jezika, lakše slušanje, govor i pisanje. Također, poboljšavaju način učenja gramatičkih varijacija sa slušnim vještinama i ritmičkim uzorcima koji potiču moždanu aktivnost i maštu. Glazba pomaže učenicima pri razvijanju vještina na kreativan i inovativan...
Automatska detekcija plivačkih tehnika i analiza plivačkih stilova
Automatska detekcija plivačkih tehnika i analiza plivačkih stilova
Ivan Šimac
Cilj rada jest predstaviti mogućnosti detekcije akcija odnosno tehnike plivača koji plivaju u vodenom mediju. U radu je opisan i predstavljen postupak snimanja plivača u bazenu, obrade snimljenog materijala te postupak detekcije i klasifikacije slika uz pomoć konvolucijskih neuronskih mreža. Istaknuti su i opisani problemi kod detekcije i klasifikacije uslijed neodgovarajućeg položaja kamere i smetnji uzrokovanih vodom. Predstavljeni su dobiveni rezultati te prijedlog metoda za...

Pages