Pages

Upravljanje podacima - nekad i danas
Upravljanje podacima - nekad i danas
Arijan Jašarević
U završnom radu čiji je naziv „Upravljanje Podacima (eng. Data Governance) – nekad i danas“ govori se o važnosti uspješnog upravljanja podacima, što je ono, kako se postiže, kako ono djeluje na poslovanje firmi, njegove prednosti te njegova povijest, sadašnjost i budućnost. Dat je i opis ključnih pojmova vezanih uz temu kao što su podatak, informacija i znanje.
Usporedba MIRIS i IDEF metodologija
Usporedba MIRIS i IDEF metodologija
Andrea Kirinčić
U ovom radu ću pisati o metodologijama MIRIS i IDEF, te njihovoj usporedbi s naglaskom na metode entiteta i veza (metodologije MIRIS) i metode IDEF1x (metodologije IDEF). Bit će navedene najvažnije definicije i pojmovi kao i opis i primjena svake metodologije. Fokusirat ću se na pojedinačne metode unutar svake metodologije kao što je izrada i opis dijagrama toka podataka koji su dio glavnog projekta kod metodologije MIRIS. Zatim ću govoriti o nastanku dijagrama entiteta i veza kao dio...
Usporedba SQL i NoSQL baza podataka na praktičnom primjeru (podavaonica rabljenih automobila)
Usporedba SQL i NoSQL baza podataka na praktičnom primjeru (podavaonica rabljenih automobila)
Antonia Horvat
U ovom radu ću se baviti usporedbom SQL i NoSQL baza podataka na praktičnom primjeru salona rabljenih automobila. U radu ću objasniti karakteristike SQL baza podataka te navesti najčešće područje primjene. To isto ću prikazati i za NoSQL baze podataka. Nakon upoznavanja s navedenim tipovima baza podataka, prikazat ću primjenu obje vrste baza podataka na primjeru prodavaonice rabljenih automobila. Prikazat ću proces oblikovanja baze podataka od početka za svaku vrstu baze podataka...
Usporedba jezičnih alata za njemački jezik
Usporedba jezičnih alata za njemački jezik
Dorian Beli
U ovom radu riječ je o usporedbi različitih alata za njemački jezik kao što su lematizatori, obilježivači vrsta riječi i korjenovatelji na zadanim tekstovima. Svaki od programa rezultirao je određenom točnošću.
Usporedba postupaka dubinske analize podataka u području edukacije
Usporedba postupaka dubinske analize podataka u području edukacije
Ivana Tomljanović
Tema diplomskog rada je usporedba postupaka dubinske analize podataka u području edukacije. Za početak ću objasniti samu dubinsku analizu podataka u području edukacije i njene korake. Također, objasniti ću i odabrane postupke koji će se izvršavati na podacima. Zatim ću testirati odabrane postupke, usporediti njihovu točnost te interpretirati dobivene rezultate. Testiranje se provodi u programu RStudio te se na temelju dobivenih rezultata formira zaključak.
Usporedba verzija CMS sustava Joomla!
Usporedba verzija CMS sustava Joomla!
Marko Dolić
U prvom poglavlju ovog rada objašnjeni su pojmovi CM-a i CMS-a, te su navedeni problemi kojima se bave, radi boljeg razumijevanja ostatka rada. Također su navedene i osnovne karakteristike sustava za upravljanje sadržajem. U nastavku rada prolazi se kroz osnovne značajke, proširenja i arhitekturu Joomla! sustava, kao uvod u detaljnu analizu strukture direktorija, baze podataka i tijeka izvođenja Joomla! 2.5 i Joomla! 3.9 verzija sustava. Na kraju rada navedene su glavne razlike između...
Usporedba verzija Moodle sustava za upravljanje učenjem
Usporedba verzija Moodle sustava za upravljanje učenjem
Marko Buterin
U ovom radu dan je detaljan opis značajki i mogućnosti najvažnijih inačica sustava za učenje Moodle te pregled izmjena i poboljšanja koje su u tim inačicama uvedene. Opisi verzija Moodle sustava u radu grupirani su prema fazama nadogradnje kroz koje je sam sustav MudRi prolazio pri nadogradnji: od prve verzije do grane 1.8, grane 1.9 zatečene u sustavu prije nadogradnje, 2.0, 2.2, 2.7, 3.0, 3.1 te završno s granom 3.3 odnosno njezinom posljednjom inačicom u trenutku pisanja ovog...
UČENJE STABALA ODLUČIVANJA ZANEMARUJUĆI KOMPLEKSNE PRIMJERE
UČENJE STABALA ODLUČIVANJA ZANEMARUJUĆI KOMPLEKSNE PRIMJERE
Ivana Barić
U završnom radu opisan je postupak učenja stabala odlučivanja zanemarujući kompleksne primjere. Tema obuhvaća implementaciju algoritma koji uvažava točnost klasificiranih podataka na isti način kao što to čini i klasifikacijsko stablo. Razumljivost je najvažnija prednost klasifikacijskih stabala u odnosu na većinu drugih klasifikatora1 stoga je vrlo bitna pri izgradnji i implementaciji algoritma. U uvodu se opisuje područje primjene stabala odlučivanja te različitih algoritama...
VIZUALIZACIJA GRAFOVA U PYTHONU
VIZUALIZACIJA GRAFOVA U PYTHONU
Paola Blašković
U ovom završnom radu obrađuje se tema vizualizacija grafova u Pythonu. U radu su analizirane postojeće Python biblioteke koje omogućavaju crtanje i vizualizaciju grafova. Dan je pregled osnovnih metoda koje omogućavaju crtanje grafova, a za odabrane primjere mreža implementirane su određene funkcije programskog jezika Python za napraviti što učinkovitiju vizualizaciju tih mreža.
Vatrozidovi: prikaz i primjena
Vatrozidovi: prikaz i primjena
Luka Pavlek
U ovom diplomskom radu opisani su sustavi zaštite računalnih sustava naziva vatrozidovi. Dan je prikaz načina rada vatrozidova, prikazane su njihove prednosti i slabosti. U radu je odrađena podjela vatrozidova na nekoliko tipova vatrozidova te je svaki tip vatrozidova objašnjen. U prvom djelu rada opisane se razne prijetnje koje prijete računalnih sustavima, a koje se mogu vatrozidovima spriječiti. Na samom kraju rada prikazani su komercijalni vatrozidovi koji se koriste te je jedan...
Virtualni timovi za razvoj softvera i virtualni svijet
Virtualni timovi za razvoj softvera i virtualni svijet
Mateja Klobučar
U ovom završnom radu opisan je pojam virtualnog tima sa njegovim najbitnijim značajkama kao što su razvijanje komunikacije i povjerenja među članovima tima. Istaknuta je uloga voditelja u virtualnim timovima, kao i njihove prednosti te nedostaci. Spominju se poznati softveri za poboljšanje komunikacije kao što su Google Hangouts, Skype, Dropbox, TeamViewer te ostali. Također, govori se o alatima za dijeljenje verzija programskog koda, koji su od posebne važnosti za virtualne timove...
Vizualizacija podataka primjenom JavaScript biblioteke D3
Vizualizacija podataka primjenom JavaScript biblioteke D3
Dora Krupić
Vizualizacija podataka važan je aspekt analize podataka, a samim time i nezaobilazan element u procesu otkrivanja znanja kod upravljanja znanjem. Današnji alati za vizualizaciju podataka fokusirani su na analizu i interaktivnu vizualizaciju velikih količina podataka. Zadatak diplomskog rada je analizirati mogućnosti vizualizacije različitih oblika podataka primjenom JavaScript biblioteke D3. Potrebno je prikazati mogućnosti alata u vizualizaciji kompleksnih mreža.

Pages