Pages

PREGLED I USPOREDBA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA
PREGLED I USPOREDBA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA
Robert Poljak
Sustav za upravljanje bazama podataka je program koji omogućava olakšani rad s bazama podataka tj. omogućava definiranje baze podataka, ispisivanje podataka iz baze, upisivanje podataka u bazu i obradu prethodno spremljenih podataka u bazu podataka. U ovom diplomskom radu su uspoređena 3 sustava za upravljanje bazom podataka, a to su Oracle 11g, MySQL i PostgreSQL. Uspoređeni su prema kriterijima usporedbe osnovnih podataka, sintakse, tipova podataka i brzine izvođenja. Glavni...
PREGLED KARAKTERISTIKA NAJNOVIJIH STANDARDA JEZIKA C++: C++11 I C++14
PREGLED KARAKTERISTIKA NAJNOVIJIH STANDARDA JEZIKA C++: C++11 I C++14
Goran Gluščić
U ovome radu prolazi se kroz najznačajnije karakteristike dva standarda popularnog programskog jezika C++ koji su nazvani C++ 11 i C++ 14. Sve karakteristike opisane su riječima, a potom demonstrirane kôdom koji jasnije dočarava kako izgleda primjena tih karakteristika te kako si ih se najefektivnije može iskoristiti. Na nekim instancama prikazane su i alternative, odnosno načini na koje su se prijašnje verzije tih karakteristika mogle primijenit kod ranijih standarda. Ideja toga je...
PREGLED RAZVOJA GPU ARHITEKTURE
PREGLED RAZVOJA GPU ARHITEKTURE
Anamarija Crnjak
Kao što i sam naslov kaže tema završnoga rada je pregled razvoja GPU arhitekture. Ukratko je prikazan povijesni razvoj GPU kartica, od ranijih 80-tih, preko 90-tih godina kada je prvi GPU i nastao pa sve do današnje zadnje najpopularnije GPU kartice. Objašnjen je razvoj koji je tekao od fiksnih cjevovoda pa sve do programibilnih GPU kartica. Također kako je navedeno u zadatku završnog rada izneseno je predviđanje daljnjeg razvoja GPU arhitekture.
PREMJEŠTANJE SADRŽAJA E-KOLEGIJA IZ MOODLE 1.9 U MOODLE 3.3
PREMJEŠTANJE SADRŽAJA E-KOLEGIJA IZ MOODLE 1.9 U MOODLE 3.3
Tomislav Slaviček-Car
Ovaj rad donosi detaljan opis nadogradnje Moodle sustava MudRi sa verzije 1.9.17 na verziju 3.3.1. Kako izravna nadogradnja nije bila moguća, postupak nadogradnje uključivao je nadogradnje na verzije 1.9.19, 2.0.10, 2.2.11, 3.0.10 te konačno 3.3.1. Uz opis svih koraka nadogradnje, iznesen je opis Moodle LMS-a uz osvrt na konkurentske proizvode te LMS sustave i e- učenje općenito.
PREPORUČIVANJE U DRUŠTVENIM MREŽAMA
PREPORUČIVANJE U DRUŠTVENIM MREŽAMA
Marija Dujmović
Tema ovog rada je preporučivanje u društvenim mrežama. Na početku rada opisane su ukratko društvene mreže te malo detaljnije neke trenutno najpoznatije društvene mreže. Zatim je navedena povijest i definicija sustava za preporučivanje. Opisan je rad sustava za preporučivanje te su navedene i opisane metode koje se koriste za preporučivanje. Praktični dio završnog rada sastoji se od detaljnijeg opisivanja nekih primjera preporučivanja na društvenim mrežama.
PRIMJENA HAŠIRANJA U ALGORITMIMA ZA OBRADU TOKOVA PODATAKA
PRIMJENA HAŠIRANJA U ALGORITMIMA ZA OBRADU TOKOVA PODATAKA
Edi Muškardin
Jedan od najvećih izazova obrade tokova podataka je problem memorijskog prostora i brzine obrade informacija. Tokovi podataka konstantno donose nove podatke koje treba obraditi, te ako se ne zadovolje određeni uvjeti, odnosno podaci se ne obrade dovoljno brzo ili se neka informacija o njima ne spremi, dolazi do gubljenja podataka. Razvojem Interneta i velikih računalnih mreža dolazi do potrebe razvijanja algoritama i struktura podataka koje će zadovoljiti prethodno navedene uvijete. ...
PRIMJENA ITIL-A U ODRŽAVANJU SOFTVERA
PRIMJENA ITIL-A U ODRŽAVANJU SOFTVERA
Ivana Puja
ITIL je okvir koji pruža smjernice za najbolju praksu u svim aspektima upravljanja uslugama. ITIL definira kako organizirati sustav i upravljati mrežom odjela unutar pojedine organizacije, te se bazira na organizacijskoj strukturi i zahtjevima organizacije predstavljajući sveobuhvatan skup postupaka za upravljanje raznim IT uslugama. U ovom radu detaljno je opisan životni ciklus ITIL-a koji obuhvaća sljedeće faze: strategija usluge, dizajn usluge, tranzicija usluge, kontinuirano...
PRIMJENA LOGISTIČKE REGRESIJE U ZNANOSTI O PODACIMA
PRIMJENA LOGISTIČKE REGRESIJE U ZNANOSTI O PODACIMA
Josip Čanić
Tema diplomskog rada je postupak primjene logičke regresije na određeni skup podataka. Za početak ću objasniti što je to logička regresija, koje su vrste i na koji način funkcionira logička regresija. Nakon toga ću se dotaknuti projektnog zadatka. U projektnom zadatku se od mene očekuje prikaz postupka primjene logičke regresije. Za navedeni prikaz odlučujem se koristiti metodu k-fold CV. K-fold CV metoda se sastoji od dva testiranja, k=5 i k=10, u kojima se postupak testiranja...
PRIMJENA RESPONZIVNIH TEHNOLOGIJA WEBA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE APLIKACIJE CP2K
PRIMJENA RESPONZIVNIH TEHNOLOGIJA WEBA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE APLIKACIJE CP2K
Kristijan Lenković
Ideja vodilja ovog rada bila je izraditi konkretan projekt od kojega bi zaista imala koristi šira zajednica pa je odluka pala na preuređivanje priručnika CP2K programskog paketa otvorenog koda, vrlo popularnog i neophodnog skupa alata kojeg koristi znanstvena zajednica za izračun i izvođenje velikog dijapazona molekularnih simulacija. Kako se CP2K priručnik s vremenom pokazao neophodnim za razumijevanje i upotrebu brojnih alata CP2K aplikacije, a kako je pak bio izrađen na vrlo...
PROCESIRANJE PODATAKA VELIKOG OPSEGA U JEZIKU SCALA
PROCESIRANJE PODATAKA VELIKOG OPSEGA U JEZIKU SCALA
Andjela Baretić
Scala ili Scalable language je programski jezik visoke razine koji se razvija prema zahtjevima korisnika i primjenjiva je u širokom spektru rješavanja programskih zadataka. Sadrži podršku za objektno orijentirano i funkcijsko programiranje te ih spaja u statičko tipiziran programski jezik. Scala se pokreće na Java platformama i kod se kompajlira u Java bajtkod. Prikladna je za razvoj Android aplikacija. U ovom završnom radu, navode se osnovne značajke programskog jezika Scala, kao...
PageRank i pregled strategija za optimizaciju web stranica
PageRank i pregled strategija za optimizaciju web stranica
Leo Gašparović
Internet je u današnje vrijeme izrastao u najvažniji izvor informacija svih vrsta. Ukoliko nam je potrebna neka informacija, prva stvar koju će svatko učiniti je otići na neki od internetskih pretraživača i upisati pojam koji ga zanima. Broj internetskih stranica se danas broji u milijardama i posve je jasno da vlasnici web stranica moraju poduzeti određene korake kako bi korisnici posjetili upravo njihovu stranicu. Upravo o tome će biti riječi u ovom radu – tehnikama koje se...
Paralelizacija izračuna dubokih neuralnih mreža na grafičkim procesorima
Paralelizacija izračuna dubokih neuralnih mreža na grafičkim procesorima
Andrija Poleksić
U ovome radu opisana je primjena i prednosti korištenja paralelizma (paralelnog programiranja) kod rada sa dubokim neuralnim mrežama, nadalje DNN. Opisani su osnovni pojmovi iz područja dubokog učenja. Prikazana je usporedba učinkovitosti procesa treniranja modela u serijskoj izvedbi na CPU i paralelnoj izvedbi na heterogenom sustavu (CPU i GPU). Objašnjena su rješenja koja se primjenjuju u paralelizaciji treninga DNN te teoretska rješenja aktualnih znanstvenih radova.

Pages