Pages

Ugradbeni softver za bežične usmjerivače OpenWRT
Ugradbeni softver za bežične usmjerivače OpenWRT
Matija Banjan
OpenWRT je opisan kao Linux operativni sustav iz obitelji operacijskih sustava baziranih na Unix operacijskom sustavu. Počeo je s razvojem 2004. godine te se razvija još uvijek. OpenWRT je u suštini firmver, specifična klasa računalnog softvera koja pruža kontrolu niske razine za specifični hardver uređaja. Glavne komponente OpenWRT-a su util-linux, što je standardni paket Linux operacijskog sustava; musl, standardna C biblioteka namijenjana operacijskim sustavima temeljenim na...
Uporabljivost softvera
Uporabljivost softvera
Iris Ilišinović
U ovom završnom radu opisana je uporabljivost softvera i kako se ona postiže. U uvodnom dijelu definiran je pojam uporabljivosti i što je sve za to vezano. Navedeni su i definirani ostali glavni pojmovi, te su obrađeni faktori koji na to utječu. Zatim je opisana veza između uporabljivosti i korisničkog iskustva, tj. koje su njihove sličnosti i razlike. Obrađene su sve generacije uporabljivosti, kako su sučelja tijekom godina napredovala da bi se postigla što veća uporabljivost,...
Upravljanje i konfiguriranje web servera
Upravljanje i konfiguriranje web servera
Matija Belančić
U ovom radu prikazuje se osnovna instalacija te konfiguracija Apache web servera na Linux distribuciji. Kako bi se shvatio sam koncept rada web servera, prvi dio rada odnosi se na općem principu upravljanja mreža te TCP/IP familiji protokola. HTTP, TCP, IP te mnogi važni protokoli koji su nam bitni kod web servera detaljno će biti objašnjeni. Objasnit će se arhitektura web-servera, te način na koji funkcionira web server. Apache web server je jedan od najpopularnijih i najčešće...
Upravljanje podacima - nekad i danas
Upravljanje podacima - nekad i danas
Arijan Jašarević
U završnom radu čiji je naziv „Upravljanje Podacima (eng. Data Governance) – nekad i danas“ govori se o važnosti uspješnog upravljanja podacima, što je ono, kako se postiže, kako ono djeluje na poslovanje firmi, njegove prednosti te njegova povijest, sadašnjost i budućnost. Dat je i opis ključnih pojmova vezanih uz temu kao što su podatak, informacija i znanje.
Upute za izradu aplikacije u alatu Oracle Application Express na primjeru aplikacije za fitnes trenera
Upute za izradu aplikacije u alatu Oracle Application Express na primjeru aplikacije za fitnes trenera
Ivana Lovrinović
U ovom diplomskom radu detaljno je opisan postupak izrade aplikacije za fitnes trenera u alatu Oracle Application Express (skraćeno Oracle APEX). Svaki korak pri izradi aplikacije je detaljno opisan i dopunjen snimkom zaslona. U samom uvodu je predstavljen alat Oracle Apex, za što se koristi, za koga je namijenjen i njegove prednosti. Prije samog postupka izrade aplikacije je opisana priprema za izradu aplikacije, odnosno izrada modela podataka metodom entiteti - veze i relacijskog modela...
Usporedba MIRIS i IDEF metodologija
Usporedba MIRIS i IDEF metodologija
Andrea Kirinčić
U ovom radu ću pisati o metodologijama MIRIS i IDEF, te njihovoj usporedbi s naglaskom na metode entiteta i veza (metodologije MIRIS) i metode IDEF1x (metodologije IDEF). Bit će navedene najvažnije definicije i pojmovi kao i opis i primjena svake metodologije. Fokusirat ću se na pojedinačne metode unutar svake metodologije kao što je izrada i opis dijagrama toka podataka koji su dio glavnog projekta kod metodologije MIRIS. Zatim ću govoriti o nastanku dijagrama entiteta i veza kao dio...
Usporedba SQL i NoSQL baza podataka na praktičnom primjeru (podavaonica rabljenih automobila)
Usporedba SQL i NoSQL baza podataka na praktičnom primjeru (podavaonica rabljenih automobila)
Antonia Horvat
U ovom radu ću se baviti usporedbom SQL i NoSQL baza podataka na praktičnom primjeru salona rabljenih automobila. U radu ću objasniti karakteristike SQL baza podataka te navesti najčešće područje primjene. To isto ću prikazati i za NoSQL baze podataka. Nakon upoznavanja s navedenim tipovima baza podataka, prikazat ću primjenu obje vrste baza podataka na primjeru prodavaonice rabljenih automobila. Prikazat ću proces oblikovanja baze podataka od početka za svaku vrstu baze podataka...
Usporedba jezičnih alata za njemački jezik
Usporedba jezičnih alata za njemački jezik
Dorian Beli
U ovom radu riječ je o usporedbi različitih alata za njemački jezik kao što su lematizatori, obilježivači vrsta riječi i korjenovatelji na zadanim tekstovima. Svaki od programa rezultirao je određenom točnošću.
Usporedba postupaka dubinske analize podataka u području edukacije
Usporedba postupaka dubinske analize podataka u području edukacije
Ivana Tomljanović
Tema diplomskog rada je usporedba postupaka dubinske analize podataka u području edukacije. Za početak ću objasniti samu dubinsku analizu podataka u području edukacije i njene korake. Također, objasniti ću i odabrane postupke koji će se izvršavati na podacima. Zatim ću testirati odabrane postupke, usporediti njihovu točnost te interpretirati dobivene rezultate. Testiranje se provodi u programu RStudio te se na temelju dobivenih rezultata formira zaključak.
Usporedba verzija CMS sustava Joomla!
Usporedba verzija CMS sustava Joomla!
Marko Dolić
U prvom poglavlju ovog rada objašnjeni su pojmovi CM-a i CMS-a, te su navedeni problemi kojima se bave, radi boljeg razumijevanja ostatka rada. Također su navedene i osnovne karakteristike sustava za upravljanje sadržajem. U nastavku rada prolazi se kroz osnovne značajke, proširenja i arhitekturu Joomla! sustava, kao uvod u detaljnu analizu strukture direktorija, baze podataka i tijeka izvođenja Joomla! 2.5 i Joomla! 3.9 verzija sustava. Na kraju rada navedene su glavne razlike između...
Usporedba verzija Moodle sustava za upravljanje učenjem
Usporedba verzija Moodle sustava za upravljanje učenjem
Marko Buterin
U ovom radu dan je detaljan opis značajki i mogućnosti najvažnijih inačica sustava za učenje Moodle te pregled izmjena i poboljšanja koje su u tim inačicama uvedene. Opisi verzija Moodle sustava u radu grupirani su prema fazama nadogradnje kroz koje je sam sustav MudRi prolazio pri nadogradnji: od prve verzije do grane 1.8, grane 1.9 zatečene u sustavu prije nadogradnje, 2.0, 2.2, 2.7, 3.0, 3.1 te završno s granom 3.3 odnosno njezinom posljednjom inačicom u trenutku pisanja ovog...
UČENJE STABALA ODLUČIVANJA ZANEMARUJUĆI KOMPLEKSNE PRIMJERE
UČENJE STABALA ODLUČIVANJA ZANEMARUJUĆI KOMPLEKSNE PRIMJERE
Ivana Barić
U završnom radu opisan je postupak učenja stabala odlučivanja zanemarujući kompleksne primjere. Tema obuhvaća implementaciju algoritma koji uvažava točnost klasificiranih podataka na isti način kao što to čini i klasifikacijsko stablo. Razumljivost je najvažnija prednost klasifikacijskih stabala u odnosu na većinu drugih klasifikatora1 stoga je vrlo bitna pri izgradnji i implementaciji algoritma. U uvodu se opisuje područje primjene stabala odlučivanja te različitih algoritama...

Pages