Pages

Vizualizacija postupaka učenja neuronskih mreža
Vizualizacija postupaka učenja neuronskih mreža
Karlo Babić
Vizualiziranjem se može dobiti bolje razumijevanje kompleksnih sustava. Kako bi se bolje razumjele neuronske mreže i proces učenja kroz koji prolaze, u ovom radu je implementiran alat pomoću kojeg se može generirati veći broj vizualizacija. Prikazano je korištenje izrađenog alata i rezultirajuće vizualizacije, te pokušaji interpretacije tih rezultata.
Vremensko planiranje
Vremensko planiranje
Marčela Mioč
Ovaj završni rad objašnjava pojam vremenskog planiranja U uvodu su objašnjeni pojmovi planiranja i vremenskog planiranja. Metode za vremensko planiranje su podjeljenje na dvije osnovne skupine, statističke i dinamičke planove i njihove vrste. Potom slijede tri poglavlja u kojima je objašnjeno vremensko planiranje i metode pomoću kojih se realizira. Kod linijskih planova opisan je gantogram, a kod mrežnih planiranja kroz PERT/CPM dijagram i MPM dijagram i PDM metodu opisan je...
WEB APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE KORISNICIMA
WEB APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE KORISNICIMA
Matej Rudnički
Cilj rada je upoznati korisnika sa osnovnim pojmovima i tehnologijama potrebnim za izradu web stranice. Sam rad se temelji na izradi web aplikacije za upravljanje korisnicima. Rad se sastoji od nekoliko poglavlja. U uvodu su predstavljeni osnovni pojmovi potrebni za razumijevanje procesa izrade web stranica. Treće poglavlje bavi se skriptnim jezikom PHP-om i kratkim pregledom njegove povijesti. Četvrto poglavlje govori o MySQL bazi podataka i o mogućim SQL napadima. Peto poglavlje...
WEB APLIKACIJE ZA MOBILNE UREĐAJE
WEB APLIKACIJE ZA MOBILNE UREĐAJE
Jan Skopljak
Izabrao sam ovu temu zbog toga što je usko povezana mojim trenutnim usmjerenjem, a to je razvoj web aplikacija. U svijetu je po nekim izvorima danas više mobilnih uređaja nego ljudi i samim time sve više potrošenog vremena na korištenje interneta putem mobilnih uređaja. Broj uređaja i verzija platformi je u konstantnom porastu i time se komplicira razvoj aplikacija za mobilne uređaje. Ovaj rad prolazi kroz probleme dosadašnjeg razvoja nativnih mobilnih aplikacija i ponuditi će...
WEB APLIKACIJE ZA MOBILNE UREĐAJE - CORDOVA
WEB APLIKACIJE ZA MOBILNE UREĐAJE - CORDOVA
Dominik Barjaktarić
Rad ne sadrži sažetak.
WEB SERVER, PHP I PREGLEDNIK
WEB SERVER, PHP I PREGLEDNIK
Helena Zrinski
U ovom radu bavimo se dinamičkim web aplikacijama, preciznije sustavima na koje se oslanja rad dinamičkih web aplikacija : web preglednikom, web serverom i PHP interpreterom. Dat ćemo i opis sustava relacijske baze podataka MySQL koji nije nužna sastavnica dinamičkih web aplikacija, ali je široko zastupljena zbog čega njen opis ne može izostati. Cilj ovog rada je upoznati čitatelja s konceptom dinamičkih web aplikacija i na razumljiv način detaljno opisati prethodno navedene...
WINDOWS OPERATIVNI SUSTAVI ZA MOBILNE PLATFORME
WINDOWS OPERATIVNI SUSTAVI ZA MOBILNE PLATFORME
Mateo Mahmutović
U radu je iznesen pregled osnovnih karakteristika i razvoj Symbian, BlackBerry, iOS, Android te Windows operativnih sistema za mobilne platforme. Detaljnije su predstavljeni Windows Phone i Windows Mobile, s osvrtom na njihovu građu i razvoj aplikacija. Napravljena je usporedba njihovih osnovnih karakteristika sa drugim operativnim sistemima.
XML U ORACLE SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA
XML U ORACLE SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA
Nikola Pamer
Zadatak ovog diplomskog rada biti će, u suradnji s mentorom, komentorom i softverskom tvrtkom IN2 d.o.o., obraditi sintaksu i strukturu XML jezika i dokumenata u korelaciji s Oracle bazama podataka koristeći softver Oracle 12c Enterprise Edition za stvaranje baza te razvojne okoline SQLDeveloper za pristupanje i obradu podataka u postojećim bazama podataka. Rad će obuhvatiti teorijski dio XML-a i Oracle baza podataka odnosno koncepte relacijskih baza podataka, ali isto tako kroz...
ZNANOST O PODACIMA: ANACONDA - PLATFORMA ZA ANALIZU PODATAKA U PHYTHONU
ZNANOST O PODACIMA: ANACONDA - PLATFORMA ZA ANALIZU PODATAKA U PHYTHONU
Igor Kos
U ovome se radu dubinski analiziraju podaci uporabom dvaju najpopularnijih i besplatnih alata Pythona i R-a. Za analizu je odabran javno dostupan skup podataka koji opisuje potrošnju goriva automobila u Sjedinjenim Američkim Državama. Kroz rad se objašnjava proces pripreme podataka za analizu, sama analiza i grafički prikaz rezultata u svrhu otkrivanja trendova i uzoraka u potrošnji goriva kroz vrijeme. Rad je izrađen u obliku priručnika kako bi se što jednostavnije shvatilo i...
Znanost o podacima: Postupci testiranja hipoteze
Znanost o podacima: Postupci testiranja hipoteze
Antonia Bašković
Tema diplomskog rada su postupci testiranja hipoteza na odredenom skupu podataka. Na pocetku ću objasniti sto je znanost o podacima. Takoder cu objasniti kako se koristi testiranje hipoteze kada donosimo odluke vezane uz populaciju samo na temelju uzoraka informacije. Odabir postupaka testiranja izvrsit cu na temelju postavljene hipoteze koja se dokazuje u ovisnosti o prirodi podataka koji mogu biti numericki i kategoricki. U projektnom zadatku vrsimo testiranje pomocu postupaka...
Značaj informacijskih tehnologija za razvoj poduzetništva
Značaj informacijskih tehnologija za razvoj poduzetništva
Marko Stričević
Predmet rada je istraživanje sinergijskog učinka suvremenog razvoja informacijskih tehnologije i razvoja poduzetništva, te njihove razvojne uvjetovanosti. Sadržajno rad obuhvaća teorijsku pozadinu i obrazloženje poduzetništva i informacijskih tehnologija, definira što je poduzetništvo i što su informacijske tehnologije, te određuje i obrazlaže razvojne koncepte i korelacije razvoja poduzetništva i informacijskih tehnologija. Istaknute su promjene koje su se dogodile kroz...
Značajke korisničkog sučelja na primjeru sustava za učenje jezika
Značajke korisničkog sučelja na primjeru sustava za učenje jezika
Paola Blašković
Ovaj diplomski rad je orijentiran na temu dizajna korisničkih sučelja, preciznije korisničkih sučelja za učenje jezika. Na početku teorijskog dijela rada dan je uvod u temu te povijesni pregled razvoja korisničkih sučelja. Zatim slijedi poglavlje u kojem se govori o samom dizajnu i načinima razvoja korisničkog sučelja koje uključuje ISO standarde koji se primjenjuju u ovom području te metode i načine izrade korisničkih sučelja. Nakon toga detaljnije su opisane značajke koje...

Pages