Pages

PRIMJENA RESPONZIVNIH TEHNOLOGIJA WEBA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE APLIKACIJE CP2K
PRIMJENA RESPONZIVNIH TEHNOLOGIJA WEBA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE APLIKACIJE CP2K
Kristijan Lenković
Ideja vodilja ovog rada bila je izraditi konkretan projekt od kojega bi zaista imala koristi šira zajednica pa je odluka pala na preuređivanje priručnika CP2K programskog paketa otvorenog koda, vrlo popularnog i neophodnog skupa alata kojeg koristi znanstvena zajednica za izračun i izvođenje velikog dijapazona molekularnih simulacija. Kako se CP2K priručnik s vremenom pokazao neophodnim za razumijevanje i upotrebu brojnih alata CP2K aplikacije, a kako je pak bio izrađen na vrlo...
PROCESIRANJE PODATAKA VELIKOG OPSEGA U JEZIKU SCALA
PROCESIRANJE PODATAKA VELIKOG OPSEGA U JEZIKU SCALA
Andjela Baretić
Scala ili Scalable language je programski jezik visoke razine koji se razvija prema zahtjevima korisnika i primjenjiva je u širokom spektru rješavanja programskih zadataka. Sadrži podršku za objektno orijentirano i funkcijsko programiranje te ih spaja u statičko tipiziran programski jezik. Scala se pokreće na Java platformama i kod se kompajlira u Java bajtkod. Prikladna je za razvoj Android aplikacija. U ovom završnom radu, navode se osnovne značajke programskog jezika Scala, kao...
PageRank i pregled strategija za optimizaciju web stranica
PageRank i pregled strategija za optimizaciju web stranica
Leo Gašparović
Internet je u današnje vrijeme izrastao u najvažniji izvor informacija svih vrsta. Ukoliko nam je potrebna neka informacija, prva stvar koju će svatko učiniti je otići na neki od internetskih pretraživača i upisati pojam koji ga zanima. Broj internetskih stranica se danas broji u milijardama i posve je jasno da vlasnici web stranica moraju poduzeti određene korake kako bi korisnici posjetili upravo njihovu stranicu. Upravo o tome će biti riječi u ovom radu – tehnikama koje se...
Pogon otvorenog koda za izradu 2D i 3D igara Godot
Pogon otvorenog koda za izradu 2D i 3D igara Godot
Kristijan Faust
Godot je pogon otvorenog koda za izradu 2D i 3Digara dostupan pod MIT licencom. Razvojna okolina radi na Linux, macOS, Windows i drugim operacijskim sustavima, a moguće je izrađivati igre za osobna računala, konzole te mobilne i mrežne platforme. Sam pogon realiziran je kroz C++ programski jezik, dok izrada igara moguća je korištenjem programskog jezika C++, C# ili GDScript. GDScript je programski jezik specifično osmišljen za potrebe pogona te je sintaktički vrlo sličan...
Poslovna aplikacija za ZOO nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Poslovna aplikacija za ZOO nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Luka Otočan
U prvome dijelu ukratko je objašnjeno što su nam baze podataka i relacijske baze podataka. Zatim slijedi kratki opis programa i njegova povijest u kojemu izrađujemo aplikaciju za bazu podataka. Slijedom toga imamo prikaz grafički prikaz modela podataka i prijevod modela u relacijski model. U glavnom dijelu rada nalazi se prikaz rada i funkcionalnosti aplikacije po procedurama. Imamo i prikaz izvješća te prikaz rada aplikacije. Rad završavamo vlastitim zaključkom i usporedbom s drugim...
Poslovna aplikacija za građevinski obrt
Poslovna aplikacija za građevinski obrt
Maša Šimičić
U ovom diplomskom radu opisan je postupak planiranja i stvaranja poslovne aplikacije za građevinski obrt „Šimičić“ nad Oracle bazom podataka. Poslovna aplikacija obuhvaća osnovne poslovne aktivnosti manjeg privatnog obrta za građevinu na otoku Rabu kao što je pružanje usluga investitorima, evidencija podataka o zaposlenicima ili unos podataka o izlaznim dokumentima sustava. Procesu izrade aplikacije prethodila je analiza poslovnog sustava te na temelju toga oblikovanje dijagrama...
Poslovna aplikacija za prometne prekršaje nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Poslovna aplikacija za prometne prekršaje nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Filip Baša
U ovom završnom radu prikazana je izrada poslovne aplikacije za prometne prekršaje nad relacijskom bazom podataka u programu Clarion. Poslovna aplikacija prikazuje bazu podataka svih prekršaja vozača, njihovih vozila i polica osiguranja. Podatke je moguće dodavati, izmjenjivati i brisati. Nad nekim tablicama moguća je pretraga po odabranom stupcu, te sortiranje po stupcu. U prvim poglavljima opisani su pojmovi baza podataka, RAD alata i Clarion programa koji je korišten za izradu...
Poslovna aplikacija za taxi prijevoz nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Poslovna aplikacija za taxi prijevoz nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Josipa Katić
U ovom završnom radu je prikazana izrada poslovne aplikacije za taxi prijevoz u programskom alatu Clarion. Poslovna aplikacija osmišljena je na način da predstavlja bazu podataka za taxi službu. U bazu je moguće dodavati nove podatke, te izmjenjivati i brisati postojeće podatke. U aplikaciju se spremaju podaci o taxi službama, vozačima koji rade u određenoj taxi službi, automobilima koje posjeduje taxi služba, korisnicima koje koriste usluge prijevoza te računima koje je taxi...
Poslovno izvještavanje iz skladišta podataka –  Pro Power BI Desktop priručnik
Poslovno izvještavanje iz skladišta podataka – Pro Power BI Desktop priručnik
Iris Babić
Poslovna inteligencija je glavni trend u poslovnom svijetu jer u svakoj poslovnoj organizaciji današnjice postoji potreba za optimizacijom poslovnih procesa, poboljšanjem poslovanja te praćenjem poslovnog okruženja i uspješnosti poslovanja. Za provedbu postupaka koriste se razne tehnologije, odnosno razni alati za poslovno izvještavanje koji pružaju mogućnost učitavanja, transformacije i vizualizacije podataka. Neke od tehnologija koje se nalazi u pozadini poslovne inteligencije su...
Postupci analize kompleksnih mreža poveznica na Wikipediji
Postupci analize kompleksnih mreža poveznica na Wikipediji
Marco Krevatin
Diplomski rad primarno se bavi prikupljanjem, obradom i analizom mreže poveznica na Wikipediji. Pri tome su definirani neki osnovni pojmovi i termini vezani uz prikupljanje, obradu i analizu, te termini koji su nam bitni za shvaćanje rada i njegove ideje. Fokus rada je postavljen na postupcima prikupljanja i obrade podataka. Bit rada je prikazati jedan od načina prikupljanja podataka kroz Python programski jezik, te analizu prikupljenih podataka u Gephi alatu uz vanjsku pomoć Louvain...
Postupci mjerenja semantičke sličnosti tekstova
Postupci mjerenja semantičke sličnosti tekstova
Ivan Kisiček
U ovom diplomskom radu biti će opisani postupci za mjerenje semantičke sličnosti tekstova povodom čega je napravljena i detaljna analiza postupaka za otkrivanje semantičkih sličnosti. Predstaviti ću i opisati metode i algoritme koji se koriste u svrhu određivanja sličnosti tekstova. Opisati ću i programski sustav koji će određivati sličnosti izvornih tekstova. Dva su osnovna pristupa u mjerenju semnatičke sličnosti tekstova; prvi se zasniva na korpusima (engl. corpusbased ...
Postupci određivanja semantčke sličnosti tekstova
Postupci određivanja semantčke sličnosti tekstova
Ernest Marnika
U radu je opisan pojam semantike, semantičkih mjera i sličnosti i vezanih pojmova semantici tekstova. Mjerenje semantičke sličnosti tekstova podrazumijeva pronalaženje sličnosti riječi tj. semantičkih odnosa temeljem nekih od modela opisanih u radu. Opisani modeli koriste biblioteku programskog modula Gensim (Library, G.), programski jezik Python nadograđen do zadnje verzije, a dodatno neki od njih koriste i neuronske mreže. Korišteni modeli su Doc2vec, Word2vec, i LSA. Cilj je...

Pages