Pages

Oracle Application Express aplikacija za škole
Oracle Application Express aplikacija za škole
Kristina Host
Cilj diplomskog rada je pobliže istražiti rad alata Oracle Application Express koji služi za stvaranje web aplikacija temeljenih na Oracle-ovim bazama podataka, upoznati se s osnovnim karakteristikama alata te prikazati njegovo korištenje kroz vlastiti praktični primjer. Na temelju osmišljenog relacijskog modela za školu, stvara se Oracle-ova baza podataka te koristeći samo web preglednik izrađuje responzivna aplikacija za škole. Aplikacija služi kao baza za pohranjivanje podataka...
Oracle Application Express priručnik s praktičnim primjerom
Oracle Application Express priručnik s praktičnim primjerom
Vivijan Murgić
Prikazana je izrada aplikacije „DriveOut“ od izrade modela podataka do same aplikacije te upoznavanje rada sa Oracle Application Express 5.0.4 programom koji se koristi u izradi. Rad je usmjeren na upoznavanje programa stoga je detaljno objašnjen svaki alat i postupak unutar Oracle Application Express programa. Kroz korake je prikazana izrada svakog dijela aplikacije radi lakšeg razumijevanja i snalaženja u programu. Program nudi razne mogućnosti poput korištenja SQL upita, HTML-a,...
Oracle PL/SQL jezik - priručnik kroz praktične primjere
Oracle PL/SQL jezik - priručnik kroz praktične primjere
Bruno Beljo
PL/SQL proceduralni je programski jezik napravljen kao proširenje SQL-a. Dio je mehanizama Oracle baza podataka. Za svakoga tko se bavi aplikacijama temeljenima na bazama podataka u klijent/server sustavu, iznimno je korisno znati se služiti ovim programskim jezikom. Radi se o moćnom programskom alatu za rad s bazama podataka s kojim je moguće puno više postići nego samo s SQL-om, programerima omogućuje puno veću efikasnost, a krajnjem korisniku iznimno pojednostavljuje rad s bazama....
Otkrivanje čestih uzoraka u obrazovnim podacima
Otkrivanje čestih uzoraka u obrazovnim podacima
Mato Lukić
U diplomskom radu su prikazani algoritmi za dubinsku analizu podataka uz naglašavanje njihovih osnovnih karakteristika te temeljnih razlika između pojedinih algoritama. Testirani su svi opisani algoritmi sa postavljenim ulaznim podacima te naposljetku interpretirani dobiveni rezultati (slikovito i tekstualni). Uz rad naznačena je dokumentacija kao i opis okruženja u kojemu se odvijalo istraživanje.
PODACI VELIKOG OPSEGA U TRANSPORTNOJ INDUSTRIJI
PODACI VELIKOG OPSEGA U TRANSPORTNOJ INDUSTRIJI
Zoran Tanasić
Tema ovog diplomskog rada su sustavi za upravljanje vozilima. Sustavi za upravljanje vozilima čine moderan način poslovanja tj. praćenje informacija veznih uz troškove, vozni park, ljudske resurse, papirologiju i robu koja se prevozi. Kroz razvijanje automobilske industrije senzorski sustavi danas nam omogućuju praćenje svih dijelova automobila, ali i rad sa vanjskim sustavima za praćenje vozila koji na temelju prikupljenih podataka krajnjem korisniku mogu generirati širok spektar...
PODRŠKA FORMIRANJU GRUPA U SUSTAVIMA ZA E-UČENJE
PODRŠKA FORMIRANJU GRUPA U SUSTAVIMA ZA E-UČENJE
Tina Knez
Sustavima za e-učenje upravlja se obrazovnim sadržajem te se oni često koriste za organizaciju i realizaciju suradničkih aktivnosti. Budući da postoji potreba da se pomoću spomenutih sustava nastavnicima omogući automatsko formiranje grupa studenata prema željenim kriterijima, u ovom diplomskom radu opisane su mogućnosti podrške formiranju grupa u sustavima za e-učenje. Uz to, osmišljeni su algoritmi koji omogućuju podjelu skupa studenata u homogene i heterogene grupe. Kod...
POSLOVNA APLIKACIJA OAZA NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA
POSLOVNA APLIKACIJA OAZA NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA
Toni Čavar
U završnom radu bilo je potrebno izraditi poslovnu aplikaciju na bazi dobivenih dokumenata i razgovora s klijentom o zahtjevima. Bilo je potrebno detaljno proučiti dokumente te dizajnirati dijagram entitet – veza i relacijski model. Aplikaciju je bilo potrebno izraditi u Microsoft Accessu, zbog nemogućnosti, koje ću kasnije detaljno objasniti, nije bilo moguće pa nakon prihvaćenog prijedloga sam koristio MySQL za izradu baze i PHP za izradu korisničkog sučelja. U uvodu se opisuje...
POSLOVNA APLIKACIJA OAZA NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA - CLARION
POSLOVNA APLIKACIJA OAZA NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA - CLARION
Maša Šimičić
Ovaj završni rad sastoji se od intervjuiranja osoba ključnih za prikupljanje korisničkih zahtjeva, koji su potrebni za izradu relacijske baze podataka u Clarion-u, dokumenata koji su prethodili ovoj bazi podataka, dijagrama Entitet-veza te na temelju njega napravljenog Relacijskog modela. Već u uvodu opisan je proces nastajanja ideje poslovne aplikacije za najnoviji projekt udruge „Oaza“ u Rijeci koji je praonica, a ona je nastala prilikom razgovora, odnosno intervjua sa zaposlenikom...
POSLOVNA APLIKACIJA ZA KNJIŽNICU NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA ORACLE APEX
POSLOVNA APLIKACIJA ZA KNJIŽNICU NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA ORACLE APEX
Mario Petrović
Ovaj rad opisuje kako se kreira poslovna aplikacija za obradu poslovnih dokumenata (posudbi) u domeni knjižnice. Aplikacija radi nad relacijskom bazom podataka u navedenoj domeni. Napravljen je model podataka u alatu Microsoft Visio i odgovarajuća baza podataka u programskom alatu Oracle 11g R2 (Oracle APEX).
POSLOVNA APLIKACIJA ZA KRSTARENJE NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA - CLARION
POSLOVNA APLIKACIJA ZA KRSTARENJE NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA - CLARION
Ana-Maria Žgela
Model podataka za ovaj završni rad radila sam u programu Visio, dok sam rječnik i glavnu aplikaciju napravila u aplikaciji Clarion. U rječniku sam definirala sve tablice i atribute, primarne i vanjske ključeve te veze između tablica. U glavnoj aplikaciji sam pomoću rječnika napravila poslovnu aplikaciju za krstarenja kojom sam imitirala aspekte stvarnog svijeta. Također je prikazan kratki Uvod o aplikaciji te neke općenite informacije o tvrtki koja je proizvela Clarion Soft Velocity.
POSLOVNA APLIKACIJA ZA MALOPRODAJU NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA - ORACLE APEX
POSLOVNA APLIKACIJA ZA MALOPRODAJU NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA - ORACLE APEX
Nikolina Vuković
U ovom radu opisan je cjelokupan proces izrade poslovne aplikacije za maloprodaju sportske opreme nad relacijskom bazom podataka u alatu Oracle Application Express. Ukratko je dan opis samog alata, njegove okolina, principa rada i objašnjen je proces spajanja za programere i administratore unutar kojeg je napravljen radni prostor za aplikaciju. Opisana je baza podataka te je dan prikaz njenog relacijskog modela i modela izrađenog u programu Microsoft Visio. Na bazi su napravljene...
POSLOVNA APLIKACIJA ZA MARINU
POSLOVNA APLIKACIJA ZA MARINU
Mirjam Sablić
U završnom radu prikazana je izrada poslovne aplikacije za marine iz Adriatic Croatia International Club dioničkog društva. Razvojno okruženje koje je korišteno za izradu aplikacije je programski alat Clarion. U aplikaciji je prikazana evidencija gostiju koji se nalaze u marinama, pregled dnevnih vezova i prodanih plovila te mogućnost pristupa informacijama od strane gostiju. Aplikacija je izrađena na temelju seminarskih radova iz predmeta Modeliranje procesa i Modeliranje podataka...

Pages