Pages

Metodologija razvoja IS
Metodologija razvoja IS
Matija Pilepić
U ovom radu pisati ću općenito o informacijskim sustavima, izložiti neke od najbitnijih definicija te Vas upoznati sa osnovnim pojmovima. Predstaviti ću Vam neke od specijaliziranih metodologija za razvoj informacijskih sustava, te Vas pobliže upoznati sa metodologijom MIRIS. Naglasak će biti na metodama modeliranja procesa i metodi entiteti-veze, za koje ću predstaviti i praktičan primjer.
Modeli klasifikacije u alatu Scikit-Learn Python
Modeli klasifikacije u alatu Scikit-Learn Python
Tamara Blažević
U ovom završnom radu glavni je cilj opisati i pojasniti postupak klasifikacije u strojnom učenju. Opisan je pojam klasifikacije te dana predodžba o tome kako funkcionira i gdje se koristi. Navedeni su i detaljno objašnjeni neki od značajnijih algoritama za klasifikaciju od kojih je jedan kasnije korišten na problemu razrješavanja višeznačnosti u hrvatskom jeziku. Također, ukratko je opisan naglasni sustav u hrvatskom jeziku i problem višeznačnosti riječi. Prikazana je primjena...
Modeli klasteriranja u alatu Scikit-Learn Python
Modeli klasteriranja u alatu Scikit-Learn Python
Iva Pauletić
Ovaj završni rad prikazuje modele klasteriranja u alatu Scikit-Learn Python. U uvodnom se dijelu navode definircije osnovnih pojmova, zatim se nabrajaju vrste klasteriranja te mogući ulazni podaci koji se prihvaćaju. U radu su također za svaki algoritam opisani način na koji se vrši postupak klasteriranje, osnovne karakteristike te vizualizacija. Objašnjeno je i samo ocjenjivanje učinkovitosti klasteriranja gdje se spominju prilagođeni Rand indeks, rezultati bazirani na...
Modeliranje i izrada uzoraka primjenom 3d printera
Modeliranje i izrada uzoraka primjenom 3d printera
Tanja Maltar
U ovom radu objašnjena je povijest brze izrade prototipa i svaka tehnologija aditivne proizvodnje s prednostima i nedostacima te materijalima koje može koristiti. Opisana su područja primjene i zapaženi rezultati primjene 3D tehnologija na pojedinim područjima. Spomenuti su potrebni softveri za modeliranje 3D objekta i web stranice koje nude pristup gotovim modelima. U praktičnom dijelu opisan je program kojim je kreiran model za printanje, korišteni 3D printer i dobiven rezultat.
NAOČALE ZA VIRTUALNU STVARNOST
NAOČALE ZA VIRTUALNU STVARNOST
Mihaela Blašković
Tema ovog završnog rada su naočale za virtualnu stvarnost. Rad sadrži sedam poglavlja. U prvom poglavlju predstavljam temu u malo širem kontekstu. Slijedi kratki povijesni prikaz razvoja virtualne stvarnosti te klasifikacija uređaja. U Trećem poglavlju su definirani osnovni dijelovi naočala za virtualnu stvarnost i njihova svojstva te princip rada. Četvrto poglavlje je okosnica ovog završnog rada, tu se nalaze usporedbe modela. Slijede zaključak u kojem je dan osobni osvrt na temu,...
NAPREDNI ALGORITMI TIPA "PODIJELI PA VLADAJ"
NAPREDNI ALGORITMI TIPA "PODIJELI PA VLADAJ"
Ana Radičanin
U ovom ću diplomskom radu opisati algoritamsku tehniku "podijeli pa vladaj" i nekoliko primjera algoritama razvijenih tom tehnikom. Opisati ću problematiku kojom se bavi svaki od tih algoritama te kako primijeniti korake tehnike "podijeli pa vladaj" na tim konkretnim primjerima. Analizirati ću vremensku kompleksnost algoritama primjenom Master metode koju ću prethodno objasniti. Algoritme ću implementirati u programskom jeziku C++ te objasniti detalje implementacije. Navesti ću i ...
NEKONZISTENTNOSTI U PRIKAZIMA SUČELJA KOD ANDROID MOBILNIH APLIKACIJA
NEKONZISTENTNOSTI U PRIKAZIMA SUČELJA KOD ANDROID MOBILNIH APLIKACIJA
Jan Božić
Android mobilni uređaji dolaze u raznim oblicima i veličinama, proizvedeni od strane raznih kompanija s različitim hardverom i softverom. Osim toga, postoje mnoge aktivne verzije Android sustava koje dodatno povećavaju stupanj fragmentacije operacijskog sustava. Iz tih razloga dodatno je otežan razvoj aplikacija za Android, kod kojeg programeri moraju optimizirati aplikacije da rade na nizu različitih uređaja, što može biti vrlo izazovno te oduzeti mnogo vremena. U ovom...
Napadi tipa Man-in-the-middle na HTTPS i njihovo prepoznavanje
Napadi tipa Man-in-the-middle na HTTPS i njihovo prepoznavanje
Dominik Varelija
Tematika ovog rada je zaštita korisnika na internetu u posebnom slučaju kada imamo treću stranu koja pokušava preuzeti pakete koji se šalju između korisnika. Takva osoba ili program naziva se "Man in the middle" i nije uvijek malicioznog karaktera. Mnogi antivirusi koriste MITM tehnike kako bi pregledali promet. Problem nastaje kada se poruke šalju bez enkripcije ili sa slabim verzijama enkripcija. Zbog toga sve više stranica koriste HTTPS protokol sa nekom verzijom TLS protokola...
OBLIKOVANJE KORISNIČKOG SUČELJA
OBLIKOVANJE KORISNIČKOG SUČELJA
Ana Damijanić
Tema ovog diplomskog rada je Oblikovanje korisničkog sučelja. Iako postoji više definicija korisničkog sučelja, to je osnovni i vizualni dio svakog programa pomoću kojeg korisnik upravlja računalom. Diplomski rad je podijeljena na teorijski i praktični dio, a ukupno sadrži sedam međusobno povezanih cjelina. U uvodnom poglavlju opisana je tema rada i ciljevi rada. U drugom poglavlju opisuje se razvoj softvera, kako se iz pozicije softverskog inženjerstva poboljšava kvaliteta...
OGRANIČENJE POKRETANJA OPERACIJSKOG SUSTAVA KORIŠTENJEM UEFI SECURE BOOT TEHNOLOGIJE
OGRANIČENJE POKRETANJA OPERACIJSKOG SUSTAVA KORIŠTENJEM UEFI SECURE BOOT TEHNOLOGIJE
Kristian Nekić
S izlaskom operacijskog sustava Microsoft Windows 8 na desktop i laptop računalima pojavljuje se nova tehnologija Secure Boot. Iako u osnovi osmišljena da spriječi pokretanje zlonamjernog softvera na računalima korisnika, Microsoftova gotovo potpuna kontrola nad potpisivanjem softvera pokrenula je brojne kritike. Cory Doctorow nudi viziju sadašnjosti i budućnosti u kojoj su računala samovozeći automobili, medicinska pomagala i kućanski aparati te koriste neku varijantu Secure ...
OPERACIJSKI SUSTAV COREOS
OPERACIJSKI SUSTAV COREOS
Matija Šegović
Cilj ovog završnog rada je pobliže objasniti rad CoreOS operacijskog sustava i njemu usko vezanih alata. Također, opisani su kontejneri i njihova uloga u modernim tehnologijama i velikim razvojnim okruženjima. U radu su uspoređene Xen virtualna i LXC kontejnerski bazirana tehnologija te njihove performanse.
OPERATIVNI SUSTAV WINDOWS 10
OPERATIVNI SUSTAV WINDOWS 10
Ana Vuger
U diplomskom radu, opisan je tijek razvoja Windowsa, od samih početaka do danas, te definirane glavne smjernice koje su dovele do razvoja Windows 10. Nadalje, opisane su najnovije i najzanimljivije značajke operativnog sustava Windows 10 kao što su: digitalna pomoćnica Cortana, internetski preglednik Microsoft Edge, poboljšani sigurnosni sustavi, virtualna radna površina. Sigurnost sustava Windows 10 razložena je u četiri kategorije: zaštita uređaja, zaštita identiteta, zaštita...

Pages