Pages

Izrada didaktičke igre u JavaScriptu
Izrada didaktičke igre u JavaScriptu
Leo Pučić
Igra je pojam koji je u današnjem društvu vrlo aktualan, bilo to društvena igra, kartaška igra ili u današnje doba računalne igre koje sve više dobivaju na popularnosti. Računalne igre su oblik razbibrige mnogima i služe za relaksaciju, a pritom imaju i edukativni karakter. Dijete u svakom trenutku uči i stvara svijest o naučenome, upravo didaktičke igre su te koje omogućuju djetetov intelektualni razvoj kroz igru na zanimljiv i zabavan način. Didaktičke igre imaju prvenstveno...
Izrada didaktičke računalne igre za poticanje algoritamskog načina razmišljanja
Izrada didaktičke računalne igre za poticanje algoritamskog načina razmišljanja
Petra Smoković
Zadatak ovog završnog rada je osmisliti i izraditi didaktičku računalnu igru nazvanu „Avanture kornjače Darka“ za poticanje algoritamskog načina razmišljanja u programu Kodu. Kroz virtualno 3D okruženje i samu priču igre, popraćenu određenim pravilima, igrač rješavajući zadatke dolazi do cilja. Zadacima se ponavlja nastavno gradivo matematike nižih razreda osnovne škole tj. osnovne matematičke operacije zbrajanja i oduzimanja do 100.
Izrada edukativne 3D Ecodrome u alatu Unity
Izrada edukativne 3D Ecodrome u alatu Unity
Anton Ilić
U ovom radu opisana je izrada 3D edukativne igre Ecodrome namijenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta. Igra se sastoji od dva djela od kojih jedan predstavlja fazu učenja s tri razine, dok drugi predstavlja fazu provjere usvojenog znanja. Cilj prvog djela igre je skupiti znanje na temu ekologije i problema koje stvaraju zagađenje i ljudski nemar za prirodu u okruženju sa i bez prepreka. Drugi dio igre se sastoji od provjere znanja u obliku kviza.
Izrada fotorealističnog 3D okruženja pomoću Unreal Enginea
Izrada fotorealističnog 3D okruženja pomoću Unreal Enginea
Toni Košuljandić
U ovom diplomskom radu izrađena je foto realistična scena Unreal Engineu. Scena uključuje područje od zgrade Filozofskog fakulteta do restorana Kampus po Sveučilišnoj Aveniji. U radu su objašnjena sučelja programa Maya i Unreal Engine, površni uvid u model praćenja zraka svijetlosti, izrada materijala i terena i optimizacija performansi u Unreal Engineu. U ovom radu svi materijali prikazani su u potpunosti besplatni zahvaljujući edukacijskim programima Autodeska i Epic Games...
Izrada full stack e-commerce aplikacije pomoću tehnologija Vue.js i Firebase
Izrada full stack e-commerce aplikacije pomoću tehnologija Vue.js i Firebase
Luka Matuzić
Cilj ovog diplomskog rada je prikazati kako pojedinačno, ali i međusobno rade tehnologije Vue.js i Firebase na temelju izrade full stack aplikacije za online naručivanje hrane. Vue.js je progresivan Javascript okvir (eng. framework) za izgradnju korisničkih sučelja, a Firebase je Googleova mobilna platforma koja se koristi za razvijanje aplikacija. Ova aplikacija sadržavati će komponentu za naručivanje proizvoda od strane korisnika aplikacije koji će moći birati veličinu, broj...
Izrada i primjena CMS tehnologija u web okruženju
Izrada i primjena CMS tehnologija u web okruženju
Neven Vodopija
Ovaj diplomski rad prikazuje svrhu, primjenu i značajke sustava za upravljanje sadržajem odnosno CMS-ova u web okruženju, te izradu jednostavog primjera CMS-a. Rad je podijeljen na devet cjelina koje opisuju funkcioniranje CMS-ova, njihove prednosti i nedostatke a navedeni su i najpoznatiji CMS sustavi i njihove funkcionalnosti. U uvodnom dijelu, kratko su opisani sustavi za upravljanje sadržajem te njihova povijest i nastanak. Glavni dio rada sastoji se od dva djela. Prvi dio govori o...
Izrada igre Adventures of Santina
Izrada igre Adventures of Santina
Viktor Baran
Razvijanje video igre je dugotrajan i složen proces koji za veće projekte često zahtijeva više osoba, no uz dovoljno vremena moguće je ostvarivanje ambicioznih video igri i za jednu osobu, uz određeno predznanje o programiranju i samom procesu izrade video igre. Za izradu kod korisnika koji si ne mogu priuštiti skupe programe koje koriste velike kompanije postoji varijanta u obliku besplatne verzije Unity Engine-a s ograničenom funkcionalnošću koja je bez obzira na to ekstenzivna....
Izrada igre u Blender programu
Izrada igre u Blender programu
Sanja Božić
Blender je besplatan 3D program u kojemu se mogu izraditi 3D igre. U ovom radu objašnjeni su potrebni koraci za izgradnju igre u tom programu te dijelovi programa koji su potrebni za izgradnju kao što je vizualno programiranje, modeliranje te programiranje pomoću koda. Objašnjeno je i kako igre utječu na bolje razmišljanje djece i kako im pomažu u daljnjem napredovanju njihovih sposobnosti. Također su opisane tri igre kao primjeri 3D igara za djecu koje ih uče raspoznavanju...
Izrada interaktivnog prototipa u alatu Axure RP
Izrada interaktivnog prototipa u alatu Axure RP
Anja Klapan
Axure je alat koji se koristi za izradu interaktivnih prototipa bitnih za analizu potreba korisnika i dizajn interakcije. Cilj ovog zavrsnog rada je poblize istraziti alat Axure RP, te opisati svrhu i namjenu alata, analizirati ga te prikazati primjer njegovog koristenja.
Izrada obrazovnog portala s temama o e-učenju korištenjem .NET tehnologije
Izrada obrazovnog portala s temama o e-učenju korištenjem .NET tehnologije
Otavio Aničić
U ovom radu objašnjena je .NET tehnologija kroz izradu obrazovnog portala AHyCo. Kao najbitnija komponenta .NET tehnologije MVC model detaljno je objašnjen i prikazan je povijesni pregled od uvođenja MVC modela u .NET okvir. Navedeni su, objašnjeni i uspoređeni razvojni pristupi Entity kostura od kojih se u razvoju web aplikacije AHyCo koristio pristup gdje je prvi korak dizajn i izrada baze podataka koja se po završetku povezuje sa aplikacijom. Opis strukture AHyCo web aplikacije...
Izrada perifernog uređaja za upravljanje softverom korištenjem Arduino platforme
Izrada perifernog uređaja za upravljanje softverom korištenjem Arduino platforme
Matej Poljuha
Cilj ovog rada bila je izrada perifernog uređaja za upravljanje softverom i pripadajućeg upravljačkog softvera. Prije opisa samog uređaja i softvera opisana je ukratko Arduino platforma, njezine hardverske i softverske komponente te konkretna struktura Arduino Leonardo razvojne pločice koja je korištena u ovom projektu. Nakon opisa Arduino platforme predstavljene su osnovne ideje i koncepti koji su korišteni u izradi i programiranju samog uređaja. Potom su ukratko navedene i...
Izrada poslovne web aplikacije u Oracle APEX 20.1 za internet trgovinu
Izrada poslovne web aplikacije u Oracle APEX 20.1 za internet trgovinu
Antonio Boban
Unutar ovog diplomskog rada detaljno je opisan postupak izrade poslovne web aplikacije u alatu Oracle Application Express (Oracle APEX) za internet trgovinu. Cilj je prikazati način korištenja alata Oracle APEX kroz vlastito osmišljeni primjer, gdje će sama izrada aplikacije biti popraćena detaljnim objašnjenima i slikama ekrana. Prije same izrade aplikacije unutar alata Oracle APEX detaljno je opisan poslovni proces internet trgovine, izrađen je dijagram entiteti - veze te relacijski...

Pages