Pages

GOOGLE ANALYTICS I SAVLADAVANJE FAKTORA USPJEHA NA GOOGLE
GOOGLE ANALYTICS I SAVLADAVANJE FAKTORA USPJEHA NA GOOGLE
Neven Vodopija
Ovaj završni rad prikazuje opće karakteristike i rad sa web servisom Google Analytics, kao najpopularniji web servis za analizu i izvještavanje. U fokusu je rad Google Analytics-a sa web sjedištima. Rad je podijeljen na sedam cjelina koje opisuju funkcioniranje Google Analytics-a, najbitnije karakteristike te korištenje Google Analytics-a kod mjerenja uspješnosti optimizacije web sjedišta. U uvodnom dijelu, kratko su opisani web servisi za analizu te Google Analytics i način na koji...
Govorno sučelje za interaktivnu fikciju
Govorno sučelje za interaktivnu fikciju
Marijan Ribarić
U osamdesetim godinama prošlog stoljeća interaktivna fikcija bila je na vrhuncu popularnosti. Međutim, s razvojem novih tehnologija popularnost je pala. Jedan od mogućih načina za vraćanje zainteresiranosti za interaktivnu fikciju je implementiranje mogućnosti korištenja govornih sučelja. Kroz ovaj rad opisan je pojam interaktivne fikcije i način na koji takvi sustavi rade. Također su opisani govorni sustavi i njihove komponente. Cilj diplomskog rada je kreirati sustav za razvoj...
Grafika
Grafika
Vedran Dragičević
Tema ovog završnog rada je računala grafika. Slike na računalu su najčešće prikazane u 2D dimenziji no mogu biti i u 3D ili 2.5D dimenziji. Sve tri podjele su detaljno opisane u završnom radu. Dva pristupa modeliranju tj. generiranju slike na računalu su također opisana a to su rasterska grafika (bitmape) i vektorska grafika kao i razlike među njima. Proučena je jedna od najpoznatijih filmskih tehnika za stvaranje specijalnih efekata a to je CGI kao i osnovni pojmovi u računalnoj...
Hardver za rudarenje kriptovaluta
Hardver za rudarenje kriptovaluta
Marko Matijević
U ovom završnom radu obrađen je pojam hardvera za rudarenje kriptovaluta. Nakon uvoda u prvom poglavlju opisana je prva kriptovaluta „Bitcoin“. U drugom poglavlju objašnjen je protokol „Blockchain“ na koji Bitcoin funkcionira. U trećem poglavlju opisane su transakcije, te posao rudara u bitcoin mreži. U četvrtom poglavlju je opisana povijest hardvera, te detaljan opis hardvera ovisno o generaciji. U zadnjem poglavlju je opisan suvremeni hardver te najbolje rješenje za Bitcoin...
ICANN-OV PROGRAM NOVIH VRŠNIH DOMENA
ICANN-OV PROGRAM NOVIH VRŠNIH DOMENA
Iris Babić
DNS je sustav za upravljanje imenima domena koji je dizajniran kako bi Internet učinio lakšim za korištenje i pristupačnijim širem spektru ljudi. Sačinjen je od velikog broja poslužitelja i baza podataka koji zajedničkim radom pretvaraju imena domena u IP adrese. O upravljanju imenima domena glavnu riječ ima neprofitna i nevladina organizacija ICANN. ICANN nakon preuzimanja vodstva Internetom dovodi u pitanje vlasništvo vršnih domena. Kao posljedica nastaje program novih vršnih...
IMPLEMENTACIJA MODELA SUNČEVOG SUSTAVA PRIMJENOM OPENGL BIBLIOTEKE U JEZIKU C++
IMPLEMENTACIJA MODELA SUNČEVOG SUSTAVA PRIMJENOM OPENGL BIBLIOTEKE U JEZIKU C++
Karlo Babić
Ovaj završni rad opisuje simulaciju Sunčevog sustava ili općenitije, simulaciju gravitacije među svemirskim objektima. Program je implementiran u programskom jeziku C++ koristeći OpenGL za grafički prikaz i Qt za korisničko sučelje. Početna poglavlja uvode u C++ i OpenGL, a nakon njih je opis simulacije.
IMPLEMENTACIJA RESPONZIVNOG WEB DIZAJNA KOD JOOMLA! CMS
IMPLEMENTACIJA RESPONZIVNOG WEB DIZAJNA KOD JOOMLA! CMS
Dario Salopek
Prema podacima internetske statistike uživo, danas postoji više od milijardu web sjedišta. 3,2% tih web sjedišta koristi Joomla sustav za upravljanje sadržajem. Budući da su se na tržištu pojavili različiti uređaji koji omogućuju pregledavanje weba, ljudi ih koriste kako bi pregledavali web sjedišta. Pametni telefoni, tableti, prijenosni uređaji za igranje igrica i slično omogućuju korisnicima da ostanu povezani s internetom. Međutim, ti uređaji ne pružaju optimalno...
INFORMACIJSKI SUSTAV ODRŽAVANJA STAMBENE ZGRADE
INFORMACIJSKI SUSTAV ODRŽAVANJA STAMBENE ZGRADE
Hari Zamlić
Informacijski sustav održavanja stambene zgrade je organizacijsko-programsko rješenje za kompleksno upravljanje stambenim zgradama. Aplikacija olakšava komunikaciju i povezuje vlasnike nekretnina i upravitelje koji su neposredni sudionici upravljanja. Vlasnici nekretnine brinu se i odgovaraju za svoje vlasništvo, a izvršne poslove rješava upravitelj. Razvoj informacijskog sustava održavanja stambenih zgrada prati faze razvoja koje propisuje specijalizirana metodologija MIRIS. Izrađen...
INFORMACIJSKI SUSTAV PROIZVODNJE - VARIOBATCH - LABORDER
INFORMACIJSKI SUSTAV PROIZVODNJE - VARIOBATCH - LABORDER
Ivan Hrastinski
Tema ovog diplomskog rada je informacijski sustav proizvodnje Variobatch, tvrtke gip mbH. Variobatch je aplikacija koja je prvenstveno namijenjena za kontrolu i upravljanje proizvodnjom. Variobatch se sastoji od pet modula. Moduli su: upravljanje materijalom i zalihama, planiranje proizvodnje, upravljanje kvalitetom, praćenje troškova i učinkovitosti te kontrola i upravljanje proizvodnjom. U prvom dijelu ovog diplomskog rada ukratko će biti opisani prije navedeni moduli. Diplomski rad...
INFORMACIJSKI SUSTAV ZA NAPLATU KOMUNALNIH USLUGA
INFORMACIJSKI SUSTAV ZA NAPLATU KOMUNALNIH USLUGA
Maja Palčić
Ovaj rad opisuje proces implementacije dijela informacijskog sustava za naplatu komunalnih usluga u tvrtku Komunalac d.o.o. sa sjedištem u Otočcu. Informacijski sustav koji je tema rada je Faros odnosno njegov modul Sustav naplate koji je Komunalcu potreban kao programska podrška za proces obračuna i naplate vodnih usluga. Objašnjeno je što je sustav naplate kao dio ERP sustava te zašto je on bitan za poslovanje jedne tvrtke. Razrađen je projekt uvođenja novog sustava u tvrtku....
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO NAD SOFTVEROM: LICENCE I PATENTI
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO NAD SOFTVEROM: LICENCE I PATENTI
Milan Petrović
U ovom radu sam kratko opisao povjesni razvoj slobodnog softvera, organizacije koje su najzaslužnije i imaju najveći utjecaj. Objasnio što je licenca i što ona znači nad softverom. Analizirao sam podjelu softvera prema otvorenosti koda te kako se razlikuju prava nad softverom i izvornim kodom ovisno o njegovoj licenci. Detaljno analizirao najzastupljenije licence nad softverom, svaku pojedinačno opisaso i analizirao prava koja nam one omogućuj, ta prava se većinom odnose na...
INTERAKTIVNE PLOČE
INTERAKTIVNE PLOČE
Antonio Žlimen
U ovom radu prikazane su karakteristike i rad interaktivnih ploča koje su veliki korak naprijed u današnjem obrazovanju, ali i drugim područjima. U uvodnom dijelu definiraju se interaktivne ploče i svrha njenog korištenja, a kroz daljnji rad prikazujem njihov razvoj kroz povijest, način korištenja i povezivanja s računalom, njihovu primjenu i razne modele te njihove prednosti u odnosu na staromodni način obrazovanja, ali i nedostatke.

Pages