Pages

IZRADA APLIKACIJE FITNESS STUDIO
IZRADA APLIKACIJE FITNESS STUDIO
Kristina Host
U ovom završnom radu bit će prikazana izrada aplikacije „Fitness studio“ pomoću programskog alata Clarion. Aplikacija služi kao baza za pohranjivanje podataka o fitness studijima, programima koji se u njima izvode, njihovim trenerima i članovima. U aplikaciji se vodi i evidencija računa za članove studija te podaci o plaćama zaposlenika. U uvodu je definiran pojam informacijskog sustava te je opisan programski alat pomoću kojeg se razvija navedena aplikacija. U drugom poglavlju...
IZRADA CLOUD SERVERA PRIMJENOM RASPBERRY PI
IZRADA CLOUD SERVERA PRIMJENOM RASPBERRY PI
Dominik Rusac
Raspberry Pi je računalo veličine kreditne kartice razvijeno u Velikoj Britaniji od strane dobrotvorne ustanove „Raspberry Pi Foundation“ s namjerom da nauči mlade, neiskusne ljude programirati. Pogoni ga besplatni operativni sustav koji se instalira na microSD karticu, a za napajanje koristi micro USB kabel. Raspberry Pi se može korisiti u razne svrhe, na primjer kao malo osobno računalo, vremenska stanica, kućno kino, za automatizaciju doma, za fotografiranje te između ostalog i...
IZRADA DIDAKTIČKIH RAČUNALNIH IGARA U ALATU EADVENTURE
IZRADA DIDAKTIČKIH RAČUNALNIH IGARA U ALATU EADVENTURE
Dejan Poje
Ovim radom se predstavlja korištenje specijaliziranog alata eAdventure za stvaranje računalne didaktičke igre koja može služiti kao sredstvo za prenošenje znanja učenicima. Računalne igre su razvojem digitalne tehnologije postale vrlo popularne kod učenika svih uzrasta pa samim time imaju i velik potencijal da ih se iskoristi i u obrazovne svrhe odnosno kao sredstvo pomoću kojeg učenici mogu usvajati nova znanja. Zbog njihove edukativne komponente prilikom osmišljavanja i...
IZRADA IGRE RAGELAND U UNITY ENGINE-U
IZRADA IGRE RAGELAND U UNITY ENGINE-U
Dino Perić
U ovom radu nalazi se prikaz procesa izrade 2D igre „Rageland“ u Unity Engine-u te uvod u samo korištenje programa. Definirane su osnovne funkcionalnosti igre te svi alati koji su bili korišteni za njenu izradu. Prikazane su općenite informacije o programu te njegova povijest. U radu se također nalazi i opis osnovnih funkcija Unity-a u C#-u. Opisane su i klase koje su bile potrebne za izradu same igre. Naglasak rada stavljen je na samu implementaciju funkcionalnosti igre pomoću C#-a...
Identifikacija osoba pomoću biometrijskih značajki
Identifikacija osoba pomoću biometrijskih značajki
Marko Prskalo
U radu se opisuju biometrijske značajke s naglaskom na biometrijske značajke potpisa i tehnike za identifikaciju osoba temeljem jedinstvenih fizičkih karakteristika osobe. U uvodnom dijelu definira se predmet istraživanja, ciljevi rada i metode istraživanja. U drugom i trećem poglavlju daje se pregled literature vezano za predmet i odabranu temu istraživanja. Slijede osnovne informacija o biometriji, opis osnovnih biometrijskih značajki, te kratkog opisa načina primjene. U ovom radu...
Implementacija Kruskalovog algoritma primjenom CUDA tehnologije
Implementacija Kruskalovog algoritma primjenom CUDA tehnologije
Vicenco Tomaš
Cilj ovog rada je opis implementacije Kruskalovog algoritma primjenom CUDA tehnologije. CUDA je pokrenuta 2007. godine kao platforma za GPGPU (General-Purpose computing on graphics processing units). Isprva kao polazna točka u izvođenju operacija vezanih za sliku, video snimke i video igrice, GPU danas može služiti kao odličan alat za izvođenje operacija druge vrste, tipa numeričkih. Sposobnost paralelizacije daje GPU-u veliku prednost u odnosu na ostale vrste procesora. Pravi izazov...
Implementacija SLA metrike u IBM DataStage-u
Implementacija SLA metrike u IBM DataStage-u
Nikolina Vuković
U ovom radu je prikazano kako se unutar skladišta podataka u alatu IBM DataStage može napraviti sustav praćenja izvršavanja obrada dohvatom podataka tj. određenih mjera iz DataStage i QualityStage (DSODB) sheme, koja se nalazi u repozitoriju metapodataka (XMETA), za potrebe ugovora o razini usluge (engl. SLA – Service Level Agreement). Objašnjen je proces ekstrakcije, transformacije i upisa podataka (ETL) kao i upravljanje kvalitetom podataka te praćenja izvođenja ETL obrada. Dan...
Implementacija TCP-a u jezgri Linuxa i njene primjene
Implementacija TCP-a u jezgri Linuxa i njene primjene
Ana Tomasović
TCP je protokol transportne razine TCP/IP mrežnog modela. Zadatak protokola na transportnoj razini jest osigurati prijenos podataka između dviju aplikacija na udaljenim računalima. Zadatak svakog operacijskog sustava jest implementirati TCP stog po specifikaciji samog protokola, kako bi računalo bilo u mogućnosti komunicirati s ostalim umreženim računalima. U ovom radu sam se osvrnula na implementaciju TCP protokola u Linux jezgri. Linux jezgra napisana je u C programskom jeziku....
Implementacija odabranih algoritama strojnog učenja u iOS aplikaciji
Implementacija odabranih algoritama strojnog učenja u iOS aplikaciji
Moreno Vračar
Tema rada je razvoj i opis postupka razvoja aplikacije u programskom jeziku Swift kojeg je razvila tvrtka Apple. Aplikacija je igra „Križić-Kružić" napravljena za mobilnu platformu iOS. U igri čovjeku je dana opcija biranja između dva protivnika. U oba slučaja riječ je o igri protiv AI-a, razlika je u načinu na koji agent djeluje. Opisan je, a potom i primijenjen u igri algoritam iz teorije igara zvan minimax. Na njega je nadodan dodatni sloj koji ga čini učinkovitijim, a...
Instalacija i održavanje računalne učionice
Instalacija i održavanje računalne učionice
Pino Zidarić
U današnje vrijeme suvremene računalne učionice na fakultetima i u školama najčešće se instaliraju i održavaju putem centralnoga upravljanja instalacijom softvera na svakome pojedinom računalu. Zadatak ovoga diplomskog rada bio je osmisliti softverski stog i postavke suvremene učionice Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci zasnovane na operacijskom sustavu Linux. Radi jednostavnosti same izvedbe, može se uzeti da je riječ o single-boot sustavu, što u praksi najčešće...
Interaktivni web sustav za upravljanje multimedijskim sadržajem
Interaktivni web sustav za upravljanje multimedijskim sadržajem
Izabel Sušanj
Diplomski rad prati razvoj „Trinity“ i „Trinity Membership“ web sjedišta za plesni i fitness studio „Trinity&co.“. Sjedišta se razvijaju pomoću vodopadnog modela razvoja te se detaljno opisuju sve faze modela. Izgradnja se bazira na WordPress platformi.
Interpolacija slike
Interpolacija slike
Andrea Ivanov
Svi smo se našli u situaciji kada na računalu želimo uvećati sliku, ili popraviti njezin oštećen dio, ili ju jednostavno želimo urediti kako bi ljepše izgledala. Za sve to potrebna nam je interpolacija slike o kojoj je i riječ u ovom radu. Prvenstveno je obraćena pažnja na promjene koje se događaju prilikom uvećanja slika. Kako se slika sastoji od piksela, a mijenjanjem njezinih dimenzija mijenja se i položaj piksela, tj. nastaju praznine koje treba popuniti novim pikselima,...

Pages